Level from: to
custom background URL

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

S

 • casting time kterou dr
 • range se napln silou prody. Po dobu trvn me pouvat svou seslac vlastnost msto Sly pro hody na tok a na zrann pi toen na blzko touto zbran a kostka zrann zbran se zmn nak8. Zbra se tak stane magickou

 • components pokud j jet nen. Kouzlo skon
 • duration pokud ho sele znovu

nebo pokud zbra odlo;Druid

Druid M;1 minute;Devo hole nebo kyje

S

 • casting time kter na tvj povel lehne tvora v dosahu. Ho si na tok na blzko kouzlem proti cli. Pokud tok zashne
 • range cl utrp bodn zrann 1k6 a je-li Velk nebo men

 • components pithne ho o 2 shy bl k tob.;Druid
 • duration

Druid M;Instantaneous;Vytvo dlouh bi podobn ponku rostliny s trny

S

 • casting time kdy doshne 5. rovn (2k6)
 • range 11. rovn (3k6) a 17. rovn (4k6).;Druid

Druid M;24 hours;Zrann tohoto kouzla se zv o 1k6

S

 • casting time up to 10 minutes;Nave telepatick spojen s tvorem
 • range kter je k tob ptelsk nebo je tebou zmmen. Kouzlo sele

 • components pokud je tvorova Inteligence rovna 4 nebo vy. Toto spojen trv a do konce kouzla a je aktivn po celou dobu
 • duration kdy jsi v dohledu od zaclenho zvete. Skrz vae spojen me zveti telepaticky pedvat zprvy a zve ti me odpovdat formou emoc a jednoduchch mylenek. Dokud je spojen aktivn

m zve vhodu ke vem tokm na jakhokoliv tvora

Druid M;Concentration

S;Concentration

 • casting time me pomoc sv akce spatit slabou auru kolem jakhokoliv viditelnho tvora nebo pedmtu v oblasti
 • range kter m v sob magii

 • components a zjist jeho kolu magie
 • duration pokud do njak pat. Kouzlo pronikne skrz vtinu pekek

ale neprojde 1 stopou kamene

1 coulem bnho kovu up to 10 minutes;Po dobu trvn vnm ptomnost magie do 6 sh od sebe. Pokud vyct magii tmto zpsobem

M;Instantaneous;Ze vzduchu zhmotn stpek ledu a vrhne jej na jednoho tvora v dosahu. Pi zsahu cl utrp 1k10 bodnho zrann. Nsledn stpek exploduje

 • casting time jestli zashl nebo ne. Cl a kad tvor do 1 shu od nj mus uspt v zchrannm hodu na Obratnost
 • range jinak utrp 2k6 chladnho zrann. Na vych rovnch. Sele-li toto kouzlo pouitm pozice kouzla 2. i vy rovn

 • components za kadou dal rove pozice nad 1. se chladn zrann zv o 1k6;Druid (XGE)
 • duration

1 coulem bnho kovu bez ohledu na to

up to 1 hour;Dotkne se zvete

 • casting time abys vidl oima zvete a slyel
 • range co sly. To trv

 • components dokud nepouije svou akci pro nvrat do svch normlnch smysl. Zatmco vnm skrz smysly zvete
 • duration m prospch z jeho ppadnch zvltnch smysl

ale jsi slep a hluch vi svmu vlastnmu okol;Druid

1 coulem bnho kovu kter s tm souhlas. Po dobu trvn kouzla me pout svou akci

0;Shillelagh;Transmutation cantrip;1 bonus action;Touch;V 0;Shillelagh;Transmutation cantrip;1 bonus action;Touch;V
0;Thorn Whip;Transmutation cantrip;1 action;30 feet;V 0;Thorn Whip;Transmutation cantrip;1 action;30 feet;V
1;Animal Friendship;1st level Enchantment ;1 action;30 feet;V 1;Animal Friendship;1st level Enchantment ;1 action;30 feet;V
1;Beast Bond;1st level Divination;1 action;Touch;V 1;Beast Bond;1st level Divination;1 action;Touch;V
1;Detect Magic (ritual);1st level Divination;1 action;Self;V 1;Detect Magic (ritual);1st level Divination;1 action;Self;V
1;Ice Knife;1st level Conjuration;1 action;60 feet;S 1;Ice Knife;1st level Conjuration;1 action;60 feet;S
2;Beast Sense (ritual);2nd level Divination;1 action;Touch;S;Concentration 2;Beast Sense (ritual);2nd level Divination;1 action;Touch;S;Concentration