Level from: to
custom background URL

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Kwany plusk

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Rzucasz bak kwasu. Wybierz jedno stworzenie w zasigu lub wybierz dwa stworzenia w zasigu, ktre znajduj si w odlegoci 5 stp od siebie. Cel musi odnie sukces w rzucie obronnym na Zrczno lub otrzyma 1k6 obrae od kwasu.
Ten czar zwiksza obraenia o 1k6, gdy osigniesz 5. poziom (2d6), 11. poziom (3k6) i 17. poziom (4k6).

Czarodziej Zaklcie cantrip

Totem Ostrzy

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • duration1 runda

Wycigasz rk i nakrelasz w powietrzu znak osony. Do koca twojej nastpnej tury masz odporno na obraenia tuczone, przebijajce i tnce zadawane przez ataki broni.

Czarodziej,, Zniewaanie cantrip

Rozwijajce si ostrze

 • casting time1 akcja
 • rangeWasny (promie 5 stp)

 • componentsS, M
 • duration1 runda

bro do walki wrcz warta co najmniej 1 punkt

Wymachujesz broni uyt do rzucania zaklcia i wykonujesz ni atak wrcz przeciwko jednemu stworzeniu w promieniu 5 stp od ciebie. Po trafieniu cel otrzymuje normalne efekty ataku broni, a nastpnie zostaje osonity wybuchow energi a do pocztku twojej nastpnej tury. Jeli cel dobrowolnie poruszy si o 5 stp lub wicej wczeniej, cel otrzymuje 1k8 obrae od pioruna i czar si koczy.
Na wyszych poziomach. Na 5. poziomie atak wrcz zadaje celowi dodatkowe 1k8 obrae od pioruna przy trafieniu, a obraenia, ktre cel otrzymuje za poruszanie si, wzrastaj do 2k8. Oba rzuty na obraenia zwikszaj si o 1k8 na 11 poziomie (2k8 i 3k8) i ponownie na 17 poziomie (3k8 i 4k8).

Kreator (TCE) Ewokacja cantrip

Rozwijajce si ostrze

 • casting time1 akcja
 • range5 stp

 • componentsV, M
 • duration1 runda

a bro

W ramach akcji uywanej do rzucenia tego zaklcia musisz wykona atak wrcz broni przeciwko jednemu stworzeniu w zasigu zaklcia, w przeciwnym razie zaklcie si nie powiedzie. Przy trafieniu cel dowiadcza normalnych efektw ataku i zostaje osonity wybuchow energi a do pocztku twojej nastpnej tury. Jeli cel dobrowolnie si poruszy wczeniej, natychmiast otrzymuje 1k8 obrae od piorunw, a zaklcie si koczy.
Obraenia tego zaklcia rosn, gdy osigniesz wyszy poziom. Na 5. poziomie atak wrcz zadaje celowi dodatkowe 1k8 obrae od pioruna, a obraenia, ktre cel otrzymuje za poruszanie si, wzrastaj do 2k8. Oba rzuty na obraenia zwikszaj si o 1k8 na 11. i 17. poziomie.

Kreator (SCAG) Ewokacja cantrip

chodny dotyk

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsVS
 • duration1 runda

Tworzysz upiorn, szkieletow rk w przestrzeni istoty w zasigu. Wykonaj atak dystansowy przeciwko stworowi, aby zaatakowa go chodem grobu. Przy trafieniu cel otrzymuje 1k8 obrae nekrotycznych i nie moe odzyska punktw wytrzymaoci a do pocztku twojej nastpnej tury. Do tego czasu rka przylega do celu.
Jeli trafisz nieumarego celu, rzuty ataku przeciwko tobie maj rwnie niekorzystne skutki do koca twojej nastpnej tury.
Obraenia tego zaklcia zwikszaj si o 1k8, gdy osigniesz 5. poziom (2d8), 11 poziom (3d8) i 17 poziom (4d8).

Czarodziej, nekromancja cantrip

Kontroluj pomienie

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsS
 • durationNatychmiastowa lub 1 godzina (patrz poniej)

Wybierasz niemagiczny pomie, ktry moesz zobaczy w zasigu i ktry mieci si w szecianie o dugoci 1,5 metra. Wpywasz na to w jeden z nastpujcych sposobw:
Natychmiast rozszerzasz pomie o 5 stp w jednym kierunku, pod warunkiem, e w nowym miejscu znajduje si drewno lub inne paliwo.
Natychmiast gasisz pomienie w kostce .
Podwajasz lub zmniejszasz o poow obszar jasnego wiata i przyciemnianego wiata rzucanego przez pomie, zmieniasz jego kolor lub jedno i drugie. Zmiana trwa 1 godzin.
Sprawiasz, e proste ksztaty, takie jak niewyrana posta stworzenia, nieoywionego obiektu lub miejsca, pojawiaj si w pomieniach i oywiaj si tak, jak chcesz. Ksztaty utrzymuj si przez 1 godzin.
Jeli rzucisz to zaklcie wiele razy, moesz mie jednoczenie aktywne do trzech nienatychmiastowych efektw,

Kreator (XGE), Transmutacja cantrip

Stwrz ognisko

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Rozpalasz ognisko na ziemi, ktr widzisz w zasigu. Dopki zaklcia si nie kocz, magiczne ognisko wypenia kostk o dugoci 5 stp. Kade stworzenie na polu ogniska, kiedy rzucasz zaklcie, musi wykona rzut obronny na Zrczno lub otrzyma 1k8 obrae od ognia. Istota musi rwnie wykona rzut obronny, gdy po raz pierwszy wejdzie na pole ogniska w turze lub zakoczy tam swoj tur.
Ognisko zapala atwopalne przedmioty na swoim obszarze, ktre nie s noszone ani noszone.
Obraenia zadawane przez zaklcie wzrastaj o 1k8, gdy osigniesz 5 poziom (2k8), 11 poziom (3k8) i 17 poziom (4k8).

Kreator (XGE), Zaklcie cantrip

Taczce wiata

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Tworzysz do czterech wiate wielkoci pochodni w zasigu, dziki czemu wygldaj jak pochodnie, latarnie lub wiecce kule, ktre przez cay czas unosz si w powietrzu. Moesz take poczy cztery wiata w jedn wiecc, nieco humanoidaln form redniej wielkoci. Niezalenie od wybranej formy, kade wiato rzuca sabe wiato w promieniu 3 metrw.
W ramach dodatkowej akcji podczas swojej tury moesz przesun wiata do 60 stp w nowe miejsce w zasigu. wiato musi znajdowa si w odlegoci 20 stp od innego wiata stworzonego przez to zaklcie, a wiato ganie, jeli przekroczy zasig zaklcia.

Czarodziej Ewokacja cantrip

Ognisty pocisk

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Rzucasz ogniem w istot lub obiekt w zasigu. Wykonaj atak dystansowy przeciwko celowi. Przy trafieniu cel otrzymuje 1k10 obrae od ognia. atwopalny obiekt trafiony tym zaklciem zapala si, jeli nie jest noszony ani noszony.
Obraenia tego zaklcia wzrastaj o 1k10, gdy osigniesz 5 poziom (2k10), 11 poziom (3k10) i 17 poziom (4k10).

Czarodziej,, Ewokacja cantrip

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Przyjaciele

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsS, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Przez cay czas masz przewag we wszystkich testach Charyzmy wymierzonych w jedn wybran istot, ktra nie jest wobec ciebie wrogo nastawiona. Kiedy zaklcie si koczy, stwr zdaje sobie spraw, e uye magii, aby wpyn na jego nastrj i staje si wobec ciebie wrogo nastawiony. Stworzenie skonne do przemocy moe ci zaatakowa. Inna istota moe szuka zemsty na inne sposoby (wedug uznania DM), w zalenoci od charakteru twojej interakcji z nim.

Czarodziej, Zaklcie cantrip

Odmroenie

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Sprawiasz, e na jednym stworzeniu, ktre widzisz w zasigu, tworzy si paraliujcy mrz. Cel musi wykona rzut obronny na Konstytucj. W przypadku nieudanego rzutu obronnego, cel otrzymuje 1k6 obrae od zimna i ma niekorzy w nastpnym rzucie ataku broni przed kocem swojej nastpnej tury.
Obraenia zaklcia wzrastaj o 1k6, gdy osigniesz 5 poziom (2k6), 11 poziom (3d6) i 17 poziom (4d6).

Kreator (XGE), Ewokacja cantrip

Ostrze z zielonym pomieniem

 • casting time1 akcja
 • rangeWasny (promie 5 stp)

 • componentsS, M
 • durationNatychmiastowy

bro do walki wrcz warta co najmniej 1 punkt

Wymachujesz broni uyt do rzucania zaklcia i wykonujesz ni atak wrcz przeciwko jednemu stworzeniu w promieniu 5 stp od ciebie. Po trafieniu cel cierpi na normalne efekty ataku broni i moesz spowodowa, e zielony ogie przeskoczy z celu na inn wybran istot, ktr moesz zobaczy w odlegoci 5 stp od niego. Drugie stworzenie otrzymuje obraenia od ognia rwne twojemu modyfikatorowi zdolnoci rzucania zakl.
Na wyszych poziomach. Na 5 poziomie atak wrcz zadaje dodatkowe 1k8 obrae od ognia celowi przy trafieniu, a obraenia od ognia zadawane drugiemu stworzeniu zwikszaj si do 1k8 + modyfikator umiejtnoci rzucania czarw. Oba rzuty na obraenia zwikszaj si o 1k8 na 11 poziomie (2k8 i 2k8) i 17 poziomie (3k8 i 3k8).

Kreator (TCE), Ewokacja cantrip

Ostrze z zielonym pomieniem

 • casting time1 akcja
 • range5 stp

 • componentsV, M
 • duration1 runda

a bro

W ramach akcji uywanej do rzucenia tego zaklcia musisz wykona atak wrcz broni przeciwko jednemu stworzeniu w zasigu zaklcia, w przeciwnym razie zaklcie si nie powiedzie. Po trafieniu cel otrzymuje normalne efekty ataku, a zielony ogie przeskakuje z celu na inn wybran istot, ktr moesz zobaczy w promieniu 5 stp od niego. Drugie stworzenie otrzymuje obraenia od ognia rwne modyfikatorowi zdolnoci rzucania zakl.
Obraenia tego zaklcia wzrastaj, gdy osigniesz wyszy poziom. Na 5. poziomie atak wrcz zadaje dodatkowe 1k8 obrae od ognia celowi, a obraenia od ognia zadawane drugiemu stworzeniu zwikszaj si do 1k8 + modyfikator umiejtnoci rzucania zakl. Oba rzuty na obraenia zwikszaj si o 1k8 na 11. i 17. poziomie.

Kreator (SCAG), Ewokacja cantrip

Poryw

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Chwytasz powietrze i zmuszasz je do wywoania jednego z nastpujcych efektw w miejscu, ktre moesz zobaczy w zasigu:
Jedna rednia lub mniejsza istota, ktr wybierzesz, musi odnie sukces w rzucie oszczdnym na si lub zosta odepchnita na odlego 5 stp od Ciebie.
Tworzysz may podmuch powietrza zdolny do poruszenia jednego przedmiotu, ktry nie jest trzymany ani przenoszony i ktry way nie wicej ni 5 funtw. Obiekt jest odpychany do 3 stp od Ciebie. Nie jest naciskany z wystarczajc si, aby spowodowa uszkodzenie.
Uywajc powietrza, tworzysz mniej szkodliwy efekt sensoryczny, taki jak szeleszczenie lici, zamykanie okiennic przez wiatr lub falowanie odziey na wietrze.

Kreator (XGE), Transmutacja cantrip

Inwazja

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

a living flea

Sprawiasz, e chmura roztoczy, pche i innych pasoytw pojawia si na chwil na jednym stworzeniu, ktre widzisz w zasigu. Cel musi odnie sukces w rzucie obronnym na Konstytucj, albo otrzymuje 1k6 obrae od trucizny i porusza si o 5 stp w losowym kierunku, jeli moe si poruszy, a jego prdko wynosi co najmniej 5 stp. Rzu k4 dla kierunku: 1, pnoc: 2, poudnie: 3, wschd: lub 4, zachd. Ten ruch nie prowokuje atakw okazyjnych, a jeli wyrzucony kierunek jest zablokowany, cel si nie porusza.
Obraenia zaklcia zwikszaj si o 1k6, gdy osigniesz 5. poziom (2d6), 11. poziom (3k6) i 17. poziom (4d6).

Kreator (XGE), Zaklcie cantrip

wiato

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, M
 • duration1 godzina

wietlik lub fosforyzujcy mech

Dotykasz jednego obiektu, ktry nie jest wikszy ni 10 stp w dowolnym wymiarze. Do czasu zakoczenia zaklcia obiekt rzuca jasne wiato w promieniu 20 stp i przyciemnia o dodatkowe 20 stp. wiato mona dowolnie kolorowa. Cakowite pokrycie obiektu czym nieprzejrzystym blokuje wiato. Czar koczy si, jeli rzucisz go ponownie lub odrzucisz jako akcj.
Jeli celujesz w obiekt trzymany lub noszony przez wrogie stworzenie, ta istota musi wykona rzut obronny na Zrczno, aby unikn zaklcia.

Czarodziej Ewokacja cantrip

Byskawiczna przynta

 • casting time1 akcja
 • rangeWasny (promie 15 stp)

 • componentsV
 • durationNatychmiastowy

Tworzysz strumie energii byskawicy, ktry uderza w wybran przez ciebie istot, ktr moesz zobaczy w odlegoci 15 stp od ciebie. Cel musi odnie sukces w rzucie obronnym na Si lub zosta przycignity do 3 metrw w linii prostej do ciebie, a nastpnie otrzyma 1k8 obrae od byskawic, jeli znajduje si w promieniu 5 stp od Ciebie.
Na wyszych poziomach : Obraenia tego zaklcia zwikszaj si o 1k8, gdy osigniesz 5 poziom (2k8), 11 poziom (3k8) i 17 poziom (4k8).

Kreator (TCE), Ewokacja cantrip

Byskawiczna przynta

 • casting time1 akcja
 • range15 stp

 • componentsV
 • durationNatychmiastowy

Tworzysz snop energii byskawicy, ktry uderza w wybran przez ciebie istot, ktr widzisz w zasigu. Cel musi odnie sukces w rzucie oszczdnym na Si lub zosta przycignity do 3 metrw w linii prostej do ciebie, a nastpnie otrzyma 1k8 obrae od byskawic, jeli znajduje si w promieniu 5 stp od ciebie.
Obraenia zaklcia zwikszaj si o 1k8, gdy osigniesz 5. miejsce. poziom (2d8), 11 poziom (3d8) i 17 poziom (4d8).

Kreator (SCAG), Ewokacja cantrip

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Rka maga

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsVS
 • duration1 minuta

Widmowa, unoszca si rka pojawia si w wybranym przez Ciebie punkcie w zasigu. Rka trwa tak dugo, a odrzucisz j jako akcj. Rka znika, jeli znajdzie si dalej ni 30 stp od ciebie lub jeli ponownie rzucisz to zaklcie.
Moesz uy swojej akcji, aby kontrolowa rk. Moesz uy rki, aby manipulowa przedmiotem, otworzy odblokowane drzwi lub pojemnik, schowa lub wyj przedmiot z otwartego pojemnika lub wyla zawarto z fiolki. Za kadym razem, gdy jej uywasz, moesz przesun rk do 30 stp.
Rka nie moe atakowa, aktywowa magicznych przedmiotw ani nosi wicej ni 10 funtw.

Czarodziej,, Zaklcie cantrip

Naprawa

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

dwa kamienie

To zaklcie naprawia pojedyncze pknicie lub rozdarcie w dotykanym przedmiocie, takim jak zerwane ogniwo acucha, dwie powki zamanego klucza, rozdarty stuk lub przeciekajcy bukak. Dopki pknicie lub rozdarcie nie jest wiksze ni 1 stopa w dowolnym wymiarze, naprawiasz je, nie pozostawiajc ladw po dawnych uszkodzeniach.
To zaklcie moe fizycznie naprawi magiczny przedmiot lub konstrukcj, ale zaklcie nie moe przywrci magia do takiego obiektu.

Czarodziej Transmutacja cantrip

Wiadomo

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • duration1 runda

krtki kawaek miedzianego drutu

Wskazujesz palec na istot w zasigu i szepczesz wiadomo. Cel (i tylko cel) syszy wiadomo i moe odpowiedzie szeptem, ktry tylko Ty moesz usysze.
Moesz rzuci to zaklcie przez solidne obiekty, jeli znasz cel i wiesz, e znajduje si za barier. Magiczna cisza, 1 stopa kamienia, 1 cal zwykego metalu, cienka warstwa oowiu lub 3 stopy drewna blokuj zaklcie. Zaklcie nie musi poda w linii prostej i moe swobodnie przemieszcza si po rogach lub przez otwory.

Czarodziej Transmutacja cantrip

Umys Sliver

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV
 • duration1 runda

Wbijasz dezorientujcy skok energii psychicznej do umysu jednej istoty, ktr widzisz w zasigu. Cel musi odnie sukces w rzucie obronnym na Inteligencj lub otrzyma 1k6 obrae psychicznych i odj 1k4 od nastpnego rzutu obronnego, ktry wykona przed kocem twojej nastpnej tury.
Na wyszych poziomach: Zwikszaj si obraenia tego zaklcia o 1k6, gdy osigniesz pewne poziomy: 5 poziom (2d6), 11 poziom (3k6) i 17 poziom (4d6).

Kreator (TCE), Zaklcie cantrip

Maa iluzja

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsS, M
 • duration1 minuta

Troch runa

Tworzysz dwik lub obraz obiektu w zakresie, ktry trwa przez czas trwania. Iluzja koczy si rwnie, jeli odrzucisz j jako akcj lub rzucisz to zaklcie ponownie.
Jeli stworzysz dwik, jego gono moe waha si od szeptu do krzyku. Moe to by Twj gos, czyj gos, ryk lwa, bicie bbnw lub inny wybrany przez Ciebie dwik. Dwik nie sabnie przez cay czas trwania lub moesz wydawa dyskretne dwiki w rnych momentach przed zakoczeniem zaklcia.
Jeli tworzysz obraz obiektu - takiego jak krzeso, botniste lady stp lub maa klatka piersiowa - musi by nie wikszy ni 5 stp szecianu. Obraz nie moe tworzy dwiku, wiata, zapachu ani adnego innego efektu sensorycznego. Fizyczna interakcja z obrazem ujawnia, e
jest on iluzj, poniewa rzeczy mog przez niego przej.
Jeli stwr uyje swojej akcji, aby zbada dwik lub obraz, moe stwierdzi, e jest iluzj, po udanym tecie inteligencji (ledztwie) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli istota rozpoznaje iluzj, czym jest, iluzja staje si dla niego saba.

Czarodziej Iluzja cantrip

Ple Ziemia

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsS
 • durationNatychmiastowa lub 1 godzina (patrz poniej)

Wybierasz fragment ziemi lub kamienia, ktry moesz zobaczy w zasigu i ktry mieci si w szecianie o dugoci 1,5 metra. Moesz nim manipulowa na jeden z nastpujcych sposobw:
Jeli celujesz w obszar lunej ziemi, moesz go natychmiast wykopa, przesun po ziemi i umieci w odlegoci do 5 stp. Ten ruch nie wymaga wystarczajcej siy, aby spowodowa uszkodzenie.
Powodujesz, e ksztaty, kolory lub jedno i drugie pojawiaj si na ziemi lub kamieniu, literujc sowa, tworzc obrazy lub ksztatujc wzory. Zmiany trwaj 1 godzin.
Jeli ziemia lub kamie, na ktry celujesz, znajduj si na ziemi, powodujesz, e staje si to trudny teren. Alternatywnie moesz sprawi, e teren stanie si normalnym terenem, jeli jest ju trudnym terenem . Ta zmiana trwa 1 godzin.
Jeli rzucisz to zaklcie wiele razy,

Kreator (XGE) Transmutacja cantrip

Trujcy spray

 • casting time1 akcja
 • range10 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Wycigasz rk w kierunku stworzenia, ktre widzisz w zasigu i wypuszczasz z doni obok trujcego gazu. Stworzenie musi odnie sukces w rzucie obronnym na Konstytucj lub otrzyma 1k12 obrae od trucizny.
Obraenia tego zaklcia wzrastaj o 1k12, gdy osigniesz 5 poziom (2d12), 11 poziom (3d12) i 17 poziom (4k12).

Czarodziej Zaklcie cantrip

Kuglarstwo

 • casting time1 akcja
 • range10 stp

 • componentsVS
 • durationDo 1 godziny

To zaklcie jest drobn magiczn sztuczk, ktrej pocztkujcy czarodzieje uywaj do wicze. Tworzysz jeden z nastpujcych magicznych efektw w zasigu.
Tworzysz natychmiastowy, nieszkodliwy efekt sensoryczny, taki jak deszcz iskier, podmuch wiatru, sabe nuty lub dziwny zapach.
Ty natychmiast zapal lub zga wiec, pochodni lub mae ognisko.
Natychmiast czycisz lub brudzisz przedmiot o wielkoci nie wikszej ni 1 stopa szecienna.
Chodzisz, ogrzewasz lub aromatyzujesz do 1 stopy szeciennej martwego materiau przez 1 godzin.
Sprawiasz, e kolor, may znak lub symbol pojawia si na przedmiocie lub powierzchni przez 1 godzin.
Tworzysz niemagiczny drobiazg lub iluzoryczny obraz, ktry moe si zmieci w twojej rce i trwa to do koca twojej nastpnej tury.
Jeli rzucisz to zaklcie wiele razy,

Czarodziej, Transmutacja cantrip

Promie mrozu

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Lodowaty promie niebiesko-biaego wiata pada na istot w zasigu. Wykonaj atak dystansowy przeciwko celowi. Przy trafieniu otrzymuje 1k8 obrae od zimna, a jego prdko jest zmniejszona o 10 stp do pocztku twojej nastpnej tury.
Obraenia zaklcia wzrastaj o 1k8, gdy osigniesz 5 poziom (2k8), 11 poziom (3k8), i 17 poziom (4d8).

Czarodziej, Ewokacja cantrip

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Ksztatuj wod

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsS
 • durationNatychmiastowa lub 1 godzina (patrz poniej)

Wybierasz obszar wody, ktry moesz zobaczy w zasigu i ktry mieci si w szecianie o dugoci 1,5 metra. Manipulujesz nim na jeden z nastpujcych sposobw:
Natychmiast poruszasz si lub w inny sposb zmieniasz przepyw wody, gdy kierujesz, do 5 stp w dowolnym kierunku. Ten ruch nie ma wystarczajcej siy, by spowodowa obraenia.
Sprawiasz, e woda formuje si w proste ksztaty i oywia si w twoim kierunku. Ta zmiana trwa 1 godzin.
Zmieniasz kolor lub nieprzezroczysto wody. Woda musi by zmieniana w ten sam sposb przez cay czas. Ta zmiana trwa 1 godzin.
Zamraasz wod, pod warunkiem, e nie ma w niej adnych stworze. Woda zamarza w cigu 1 godziny.
Jeli rzucisz to zaklcie wiele razy, moesz mie jednoczenie aktywne nie wicej ni dwa jego nienatychmiastowe efekty,

Kreator (XGE), Transmutacja cantrip

Szokujcy chwyt

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Byskawica wystrzeliwuje z twojej rki, by zaszokowa stworzenie, ktrego prbujesz dotkn. Wykonaj atak zaklcia wrcz przeciwko celowi. Masz przewag w rzucie ataku, jeli cel nosi zbroj wykonan z metalu. Przy trafieniu cel otrzymuje 1k8 obrae od byskawic i nie moe reagowa do pocztku swojej nastpnej tury.
Obraenia zaklcia wzrastaj o 1k8, gdy osigniesz 5 poziom (2k8), 11 poziom (3k8), i 17 poziom (4d8).

Czarodziej, Ewokacja cantrip

Wybuch miecza

 • casting time1 akcja
 • rangeWasny (promie 5 stp)

 • componentsV
 • durationNatychmiastowy

Tworzysz chwilowy krg widmowych ostrzy, ktre omijaj ci. Wszystkie inne stworzenia w promieniu 5 stp od ciebie musz wykona rzut obronny na Zrczno lub otrzyma 1k6 obrae od siy.
Na wyszych poziomach: Obraenia tego zaklcia wzrastaj o 1k6, gdy osigniesz 5 poziom (2k6), 11 poziom (3d6) i 17 poziom (4d6).

Kreator (TCE), Zaklcie cantrip

Wybuch miecza

 • casting time1 akcja
 • range5 stp

 • componentsV
 • durationNatychmiastowy

Tworzysz chwilowy krg widmowych ostrzy, ktre omijaj ci. Kade stworzenie w zasigu, oprcz ciebie, musi wykona rzut obronny na Zrczno lub otrzyma 1k6 obrae od siy.
Obraenia zaklcia wzrastaj o 1k6, gdy osigniesz 5 poziom (2k6), 11 poziom (3k6) i 17 poziom ( 4d6).

Kreator (SCAG), Zaklcie cantrip

Grzmot

 • casting time1 akcja
 • range5 stp

 • componentsS
 • durationNatychmiastowy

Tworzysz wybuch grzmicego dwiku, ktry mona usysze z odlegoci nawet 100 stp. Kada istota w zasigu, oprcz ciebie, musi wykona rzut obronny na Konstytucj lub otrzyma 1k6 obrae od piorunw.
Obraenia zaklcia wzrastaj o 1k6, gdy osigniesz 5 poziom (2k6), 11 poziom (3k6) i 17 poziom (4k6). ).

Kreator (XGE), Ewokacja cantrip

Paci za zmarych

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Wskazujesz na jedno stworzenie, ktre widzisz w zasigu, a dwik aosnego dzwonu na chwil wypenia powietrze wok niego. Cel musi odnie sukces w rzucie obronnym na Mdro lub otrzyma nekrotyczne obraenia ld8. Jeli celowi brakuje ktregokolwiek ze swoich punktw wytrzymaoci, zamiast tego otrzymuje 1k12 obrae nekrotycznych.
Obraenia zaklcia zwikszaj si o jedn ko, gdy osigniesz 5 poziom (2k8 lub 2k12), 11 poziom (3k8 lub 3k12) i 17 poziom (4d8 lub 4d12).

Kreator (XGE), nekromancja cantrip

Prawdziwe Uderzenie

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsS
 • durationKoncentracja do 1 rundy

Wycigasz rk i wskazujesz palcem cel w zasigu. Twoja magia daje ci krtki wgld w obron celu. W nastpnej turze zyskujesz przewag w pierwszym rzucie ataku przeciwko celowi, pod warunkiem, e to zaklcie si nie skoczyo.

Czarodziej Wrenie cantrip

Absorbuj elementy

 • casting time1 reakcja, ktr przyjmujesz, gdy przyjmujesz obraenia od kwasu, zimna, ognia, byskawicy lub grzmotu
 • rangeSamego siebie

 • componentsS
 • duration1 runda

Zaklcie przechwytuje cz nadchodzcej energii, zmniejszajc jej wpyw na ciebie i przechowujc j na nastpny atak w zwarciu. Masz odporno na rodzaj obrae wyzwalajcych do pocztku twojej nastpnej tury. Ponadto, gdy po raz pierwszy uderzysz w walce wrcz w nastpnej turze, cel otrzymuje dodatkowe 1k6 obrae typu aktywujcego, a zaklcie koczy si.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz ten czar uywa slotu na zaklcie drugiego lub wyszego poziomu, dodatkowe obraenia zwikszaj si o 1k6 za kady poziom slotu powyej 1.

Kreator (XGE), 1. poziom abjuracji

Alarm (rytua)

 • casting time1 minuta
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • duration8 godzin

may dzwonek i kawaek cienkiego srebrnego drutu

Ustawiasz alarm przed niepodanym wtargniciem. Wybierz drzwi, okno lub obszar w zasigu, ktry nie jest wikszy ni szecian o dugoci 20 stp. Do czasu zakoczenia zaklcia alarm ostrzega ci, gdy mae lub wiksze stworzenie dotknie lub wejdzie na strzeony obszar. Kiedy rzucasz zaklcie, moesz wyznaczy stworzenia, ktre nie wywoaj alarmu. Moesz take wybra, czy alarm ma by mentalny, czy syszalny.
Alarm mentalny ostrzega Ci pingiem, jeli znajdujesz si w promieniu 1 mili od chronionego obszaru. Ten ping budzi Ci, gdy pisz.
Alarm dwikowy emituje dwik dzwonka rcznego przez 10 sekund w promieniu 60 stp.

Czarodziej 1. poziom abjuracji

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1

Ponce rce

 • casting time1 akcja
 • rangeWasny (stoek 15 stp)

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Kiedy trzymasz rce z kciukami dotykajcymi i rozoonymi palcami, cienki arkusz pomieni wystrzeliwuje z twoich wycignitych palcw. Kade stworzenie w 15-stopowym stoku musi wykona rzut obronny na Zrczno. Stwr otrzymuje 3k6 obrae od ognia w przypadku nieudanego rzutu obronnego lub o poow mniej obrae w przypadku udanego rzutu.
Ogie zapala wszystkie atwopalne obiekty w obszarze, ktre nie s noszone ani noszone.
W Higher Poziomy: Kiedy rzucisz to zaklcie, uywajc slotu na zaklcie drugiego poziomu lub wyszego, obraenia wzrastaj o 1k6 za kady poziom slotu powyej 1.

Czarodziej,, Ewokacja pierwszego poziomu

Katapultowa

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsS
 • durationNatychmiastowy

Wybierz jeden przedmiot wacy od 1 do 5 funtw w zasigu, ktry nie jest noszony ani noszony. Obiekt leci w linii prostej do 90 stp w wybranym przez Ciebie kierunku, zanim spadnie na ziemi, zatrzymujc si wczenie, jeli uderzy w tward powierzchni. Jeli obiekt uderzyby istot, ta istota musi wykona rzut obronny na Zrczno. Po nieudanym obronie obiekt uderza w cel i przestaje si porusza. Kiedy obiekt w co uderzy, obiekt i to, co uderzy, otrzymuj 3k8 obrae tuczenia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie co najmniej drugiego poziomu, maksymalna waga obiektw, w ktre moesz celowa tym zaklciem, wzrasta o 5 funtw, a obraenia wzrastaj o 1k8, za kady poziom slotu powyej 1.

Kreator (XGE), Transmutacja pierwszego poziomu

Powodowa strach

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Budzisz poczucie miertelnoci w jednym stworzeniu, ktre widzisz w zasigu. Konstrukt lub nieumary jest odporny na ten efekt. Cel musi odnie sukces w rzucie obronnym na mdro lub przestraszy si ciebie, dopki zaklcie si nie skoczy. Przestraszony cel moe powtrzy rzut obronny na koniec kadej swojej tury, koczc efekt na sobie sukcesem.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc miejsca na zaklcie Poziom 2 lub wyszy, moesz wybra jedn dodatkow istot na kady poziom slotu powyej 1 poziomu. Stworzenia musz znajdowa si w odlegoci nie wikszej ni 30 stp od siebie, kiedy je wybierasz.

Kreator (XGE) Nekromancja pierwszego poziomu

Urok osoba

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsVS
 • duration1 godzina

Prbujesz oczarowa humanoida, ktrego widzisz w zasigu. Musi wykona rzut obronny na Mdro i robi to z przewag, jeli walczysz z nim ty lub twoi towarzysze. Jeli nie uda mu si rzut obronny, zostanie przez ciebie oczarowany, dopki zaklcie si nie skoczy lub dopki ty lub twoi towarzysze nie zrobicie mu czego szkodliwego. Zaczarowana istota uwaa ci za przyjacielskiego znajomego. Kiedy zaklcie si koczy, stwr wie, e zosta przez ciebie zauroczony.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slotu na zaklcie drugiego poziomu lub wyszego, moesz zaatakowa jedno dodatkowe stworzenie za kady poziom slotu powyej 1. Stworzenia musz znajdowa si w odlegoci nie wikszej ni 30 stp od siebie, kiedy je wybierasz.

Czarodziej, Zaklcie pierwszego poziomu

Kula chromatyczna

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

diament o wartoci co najmniej 50 gp

Rzucasz kul energii o rednicy 4 cali w stworzenie, ktre moesz zobaczy w zasigu. Wybierasz kwas, zimno, ogie, byskawic, trucizn lub grzmot dla typu kuli, ktr tworzysz, a nastpnie wykonujesz atak dystansowy przeciwko celowi. Jeli atak trafi, stworzenie otrzymuje 3k8 obrae typu, ktry wybrae.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie rwnego lub wyszego, obraenia zwikszaj si o 1k8 za kady poziom slotu powyej 1.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie przy uyciu slotu zaklcia na 2. poziomie lub wyszym, obraenia wzrastaj o 1k8 za kady poziom slotu powyej 1.

Czarodziej, Ewokacja pierwszego poziomu

Kolorowy spray

 • casting time1 akcja
 • rangeWasny (stoek 15 stp)

 • componentsV, S, M
 • duration1 runda

szczypta proszku lub piasku w kolorze czerwonym, tym i niebieskim

Olniewajcy zestaw migajcych, kolorowych wiate wystrzeliwuje z twojej doni. Rzu 6k10, suma jest liczb punktw wytrzymaoci stworze, ktre to zaklcie moe wywoa. Stworzenia w stoku o dugoci 15 stp, ktre pochodz od ciebie, podlegaj dziaaniu w rosncej kolejnoci ich obecnych punktw wytrzymaoci (ignorujc nieprzytomne stworzenia i stworzenia, ktre nie widz). dotknity tym zaklciem zostaje olepiony, dopki zaklcie si nie skoczy. Odejmij punkty wytrzymaoci kadego stwora od sumy, zanim przejdziesz do stwora z kolejnymi najniszymi punktami wytrzymaoci. Punkty wytrzymaoci stworzenia musz by rwne lub mniejsze od pozostaej sumy, aby zostao to dotknite.
Na wyszych poziomach:

Czarodziej, Iluzja pierwszego poziomu

Rozumienie jzykw (rytua)

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

szczypta sadzy i soli

Przez cay czas rozumiesz dosowne znaczenie kadego jzyka mwionego, ktry syszysz. Rozumiesz rwnie kady jzyk mwiony, ktry syszysz. Rozumiesz rwnie kady jzyk pisany, ktry widzisz, ale musisz dotyka powierzchni, na ktrej zapisane s sowa. Przeczytanie jednej strony tekstu zajmuje okoo 1 minuty.
To zaklcie nie dekoduje tajnych wiadomoci w tekcie lub glifie, takim jak tajemna piecz, ktre nie s czci jzyka pisanego.

Czarodziej Wrbiarstwo pierwszego poziomu

Wykryj magi (rytua)

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 10 minut

Przez cay czas wyczuwasz obecno magii w promieniu 30 stp od ciebie. Jeli wyczuwasz magi w ten sposb, moesz uy swojej akcji, aby zobaczy sab aur wok dowolnego widocznego stwora lub obiektu w obszarze, ktry nosi magi, i poznasz jego szko magii, jeli w ogle.
Zaklcie moe przenikn wikszo bariery, ale jest zablokowany przez 1 stop kamienia, 1 cal zwykego metalu, cienk warstw oowiu lub 3 stopy drewna lub brudu.

Czarodziej,, Wrbiarstwo pierwszego poziomu

Przebranie si

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • duration1 godzina

Sprawiasz, e sam siebie, w tym ubranie, zbroj, bro i inne rzeczy przy sobie, wygldasz inaczej, dopki zaklcie si nie skoczy lub dopki nie uyjesz swojej akcji, aby je odrzuci. Moesz wydawa si o 1 stop niszy lub wyszy i moesz wyglda na szczup, grub lub pomidzy. Nie moesz zmieni swojego typu ciaa, wic musisz przyj form, ktra ma ten sam podstawowy ukad koczyn. W przeciwnym razie zakres iluzji zaley od ciebie.
Zmiany wprowadzone przez to zaklcie nie wytrzymuj fizycznej kontroli. Na przykad, jeli uyjesz tego zaklcia, aby doda kapelusz do swojego stroju, przedmioty przechodz przez kapelusz, a kady, kto go dotknie, nic nie poczuje lub poczuje twoj gow i wosy. Jeli uyjesz tego zaklcia, aby wyglda na szczuplejszego ni jeste, rka kogo, kto wyciga rk, by ci dotkn, wpadnie na ciebie, gdy pozornie bdzie nadal w powietrzu.

Czarodziej Iluzja pierwszego poziomu

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Wstrzs ziemi

 • casting time1 akcja
 • range10 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Powodujesz drenie ziemi w zasigu. Kada istota inna ni ty na tym obszarze musi wykona rzut obronny na Zrczno. Po nieudanym obronie istota otrzymuje 1k6 obrae od tuczenia i zostaje powalona na ziemi. Jeli grunt w tym obszarze jest lun ziemi lub kamieniem, staje si trudnym terenem, dopki nie zostanie oczyszczony, a kada cz o rednicy 5 stp wymaga co najmniej 1 minuty na rczne oczyszczenie.
Na wyszych poziomach : Kiedy rzucisz to zaklcie, uywajc slotu na zaklcie drugiego lub wyszego poziomu, obraenia zwikszaj si o 1k6 za kady poziom slotu powyej 1.

Kreator (XGE), Ewokacja pierwszego poziomu

Szybki odwrt

 • casting time1 dodatkowa akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 10 minut

To zaklcie pozwala porusza si w niesamowitym tempie. Kiedy rzucisz to zaklcie, a nastpnie jako akcj dodatkow w kadej swojej turze, a do zakoczenia zaklcia, moesz wykona akcj Doskok.

Czarodziej,, Transmutacja pierwszego poziomu

Faszywe ycie

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

niewielka ilo alkoholu lub destylowanego spirytusu

Wzmacniajc si nekromantyczn kopi ycia, zyskujesz 1k4+4 tymczasowych punktw wytrzymaoci na czas trwania.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie uywajc slotu na zaklcie drugiego lub wyszego poziomu, zyskujesz 5 dodatkowych tymczasowych punktw wytrzymaoci za kady poziom slotu powyej 1.

Czarodziej,, Nekromancja pierwszego poziomu

Spadajce pirko

 • casting time1 reakcja
 • range60 stp

 • componentsV, M
 • duration1 minuta

biae pirko lub serce kury

Reakcja - Kiedy ty lub istota w promieniu 60 stp od ciebie upadniesz Wybierz maksymalnie pi spadajcych stworze w zasigu. Szybko opadania spadajcego stworzenia zmniejsza si do 60 stp na rund, dopki zaklcie si nie skoczy. Jeli stwr wylduje przed zakoczeniem zaklcia, nie otrzymuje obrae od upadku i moe wyldowa na nogach, a zaklcie koczy si dla tego stworzenia.

Czarodziej Transmutacja pierwszego poziomu

Znajd znajome (rytua) [1/2]

 • casting time1 godzina
 • range10 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

Wgiel drzewny, kadzido i zioa o wartoci 10 gp, ktre naley spali w mosinym piecyku , jastrzb, jaszczurka, omiornica, sowa, jadowity w, ryba (quipper), szczur, kruk, konik morski, pajk lub asica. Pojawiajc si w niezajtej przestrzeni w zasigu, chowaniec posiada statystyki wybranej formy, chocia jest niebiaskim, fey lub diabem (twj wybr) zamiast bestii.
Twj chowaniec dziaa niezalenie od ciebie, ale zawsze jest posuszny twoje polecenia. W walce rzuca wasn inicjatyw i dziaa w swojej turze. Chowaniec nie moe atakowa, ale moe normalnie wykonywa inne czynnoci.
Kiedy chowaniec spadnie do 0 punktw wytrzymaoci, znika, nie pozostawiajc adnej fizycznej formy. Pojawia si ponownie po ponownym rzuceniu tego zaklcia.
Podczas gdy twj chowaniec znajduje si w odlegoci 100 stp od ciebie, moesz komunikowa si z nim telepatycznie. Dodatkowo, w ramach akcji, moesz patrze oczami chowaca i sysze to, co syszy, a do pocztku twojej nastpnej tury, zyskujc korzyci pynce ze specjalnych zmysw, ktre posiada chowaniec. W tym czasie jeste guchy i lepy na wasne zmysy.
W ramach dziaania moesz tymczasowo odrzuci chowaca. Znika w kieszonkowym wymiarze, gdzie czeka

Czarodziej,, I poziom Zaklcie

Znajd znajome (rytua) [2/2]

 • casting time1 godzina
 • range10 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

na twoje wezwanie. Moesz te odrzuci to na zawsze. W ramach akcji, gdy jest tymczasowo odrzucone, moesz spowodowa, e pojawi si ponownie w dowolnym wolnym miejscu w promieniu 30 stp od ciebie.
Nie moesz mie wicej ni jednego chowaca na raz. Jeli rzucisz to zaklcie, gdy masz ju chowaca, zamiast tego sprawisz, e przyjmie on now form. Wybierz jeden z formularzy z powyszej listy. Twj chowaniec przemienia si w wybrane stworzenie.
Wreszcie, kiedy rzucisz zaklcie o duym zasigu dotyku, twj chowaniec moe rzuci zaklcie tak, jakby rzuci zaklcie. Twj chowaniec musi znajdowa si w promieniu 100 stp od ciebie i musi uy swojej reakcji, aby rzuci zaklcie, gdy go rzucisz. Jeli zaklcie wymaga rzutu ataku, do rzutu uywa si modyfikatora ataku.

Czarodziej,, I poziom Zaklcie

mga chmura

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Tworzysz kul mgy o promieniu 20 stp, wyrodkowan na punkcie w zasigu. Kula rozchodzi si po rogach, a jej obszar jest mocno przesonity. Utrzymuje si przez czas trwania lub do momentu, gdy wiatr o redniej lub wikszej prdkoci (co najmniej 10 mil na godzin) go rozproszy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie, uywajc drugiego miejsca na zaklcie. poziom lub wyszy, promie mgy zwiksza si o 20 stp za kady poziom slotu powyej 1.

Czarodziej,, I poziom Zaklcie

Smar

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • duration1 minuta

troch skrki wieprzowej lub masa

liski tuszcz pokrywa ziemi na obszarze o powierzchni 10 stp kwadratowych wyrodkowanym w punkcie w zasigu i na czas zamienia go w trudny teren.
Kiedy pojawia si tuszcz, kade stworzenie stojce na jego obszarze musi odnie sukces w rzucie obronnym na Zrczno lub upa z podatnoci. Istota, ktra wejdzie na obszar lub zakoczy tam swoj tur, musi rwnie wykona rzut obronny na Zrczno lub upa.

Czarodziej I poziom Zaklcie

N do lodu

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsS, M
 • durationNatychmiastowy

kropla wody lub kawaek lodu

Tworzysz odamek lodu i rzucasz nim w jedno stworzenie w zasigu. Wykonaj atak dystansowy przeciwko celowi. Przy trafieniu cel otrzymuje 1k10 obrae przebijajcych. Trafiony lub chybiony, odamek eksploduje. Cel i kade stworzenie w promieniu 5 stp od niego musi wykona rzut obronny na Zrczno lub otrzyma 2k6 obrae od zimna.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slotu na aspella na drugim poziomie lub wyszym , obraenia od zimna wzrastaj o 1k6 za kady poziom slotu powyej 1.

Kreator (XGE), I poziom Zaklcie

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Zidentyfikuj (rytua)

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

pera o wartoci co najmniej 100 szt. i sowie piro

Wybierasz jeden przedmiot, ktrego musisz dotyka podczas rzucania zaklcia. Jeli jest to magiczny przedmiot lub inny przedmiot nasycony magi, dowiadujesz si o jego waciwociach i sposobie ich uywania, czy wymaga dostrojenia do uycia i ile ma adunkw, jeli w ogle. Dowiesz si, czy jakie zaklcia wpywaj na przedmiot i czym one s. Jeli przedmiot zosta stworzony przez zaklcie, dowiesz si, ktre zaklcie go stworzyo.
Jeli zamiast tego dotkniesz stwora podczas rzucania, dowiesz si, jakie zaklcia, jeli w ogle, aktualnie na niego wpywaj.

Czarodziej,, Wrbiarstwo pierwszego poziomu

Iluzoryczny skrypt (rytua)

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyka

 • componentsS, M
 • duration10 dni

atrament na bazie oowiu o wartoci co najmniej 10 gp, ktry zuywa zaklcie

Piszesz na pergaminie, papierze lub innym odpowiednim materiale do pisania i nasycasz go siln iluzj, ktra trwa przez cay czas. istoty, ktre wyznaczasz podczas rzucania zaklcia, pismo wydaje si normalne, napisane twoj rk i przekazuje to, co zamierzae pisa podczas pisania tekstu. Wszystkim innym pismo wydaje si by napisane nieznanym lub magicznym pismem, ktre jest niezrozumiae. Alternatywnie moesz sprawi, e pismo bdzie wygldao na zupenie inn wiadomo, napisan inn rk i innym jzykiem, chocia jzyk musi by taki, jaki znasz.
Jeli zaklcie zostanie rozwiane, oryginalny pismo i iluzja znikn .
Stworzenie z prawdziwym wzrokiem moe odczyta ukryt wiadomo.

Czarodziej Iluzja pierwszego poziomu

Skok

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • duration1 minuta

tylna noga pasikonika

Dotykasz stworzenia. Odlego skoku stwora jest potrojona, dopki zaklcie si nie skoczy.

Czarodziej, Transmutacja pierwszego poziomu

Wdrowiec

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

a pinch of dirt

Dotykasz stworzenia. Szybko celu wzrasta o 10 stp, a do zakoczenia zaklcia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie drugiego poziomu lub wyszego, moesz zaatakowa jednego dodatkowego stwora na kady slot poziom powyej 1.

Czarodziej Transmutacja pierwszego poziomu

Zbroja maga

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • duration8 godzin

kawaek wyprawionej skry

Dotykasz chtnego stwora, ktry nie ma na sobie zbroi, a ochronna magiczna sia otacza j, dopki zaklcie si nie skoczy. Bazowy KP celu wynosi 13 + jego modyfikator Zrcznoci. Czar koczy go, jeli cel przywdziewa zbroj lub jeli odrzucisz zaklcie jako akcj.

Czarodziej 1. poziom abjuracji

Magiczny pocisk

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Tworzysz trzy wiecce strzaki o magicznej mocy. Kada strzaka trafia w wybran przez ciebie istot, ktr widzisz w zasigu. Strzaka zadaje celowi 1k4+1 obrae od siy. Wszystkie strzaki uderzaj jednoczenie i moesz skierowa je, by trafi jednego lub wicej stworze.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie drugiego poziomu lub wyszego, zaklcie tworzy jedno wicej rzutek dla kadego miejsca powyej 1.

Czarodziej, Ewokacja pierwszego poziomu

Ochrona przed zem i dobrem

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

woda wicona lub sproszkowane srebro i elazo, ktre pochania zaklcie

Do czasu zakoczenia zaklcia jedno chtne stworzenie, ktrego dotkniesz, jest chronione przed pewnymi rodzajami stworze - aberracjami, niebiaskimi, ywioakami, wrkami, potworami i nieumarymi.
Ochrona zapewnia szereg korzyci. Stworzenia tego typu maj wad w rzutach ataku przeciwko celowi. Cel rwnie nie moe by przez nich oczarowany, przestraszony ani optany. Jeli cel jest ju zauroczony, przestraszony lub optany przez tak istot, cel ma przewag w kadym nowym rzucie obroczym przeciwko odpowiedniemu efektowi.

Czarodziej 1. poziom abjuracji

Promie choroby

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Promie obrzydliwej, zielonkawej energii uderza w istot w zasigu. Wykonaj atak dystansowy przeciwko celowi. Przy trafieniu cel otrzymuje 2k8 obrae od trucizny i musi wykona rzut obronny na Konstytucj. W przypadku nieudanego zapisu jest rwnie zatruty do koca twojej nastpnej tury.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie co najmniej drugiego poziomu, obraenia zwikszaj si o 1k8 za kady poziom slotu powyej 1.

Czarodziej,, Nekromancja pierwszego poziomu

Tarcza

 • casting time1 reakcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • duration1 runda

Pojawia si niewidzialna bariera magicznej siy, ktra ci chroni. Do pocztku twojej nastpnej tury masz premi +5 do KP, w tym przeciwko atakowi wyzwalajcemu, i nie otrzymujesz obrae od magicznego pocisku.

Czarodziej,, 1. poziom abjuracji

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Cichy obraz

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

troch polaru

Tworzysz obraz obiektu, stworzenia lub innego widocznego zjawiska, ktre nie jest wiksze ni szecian o dugoci 15 stp. Obraz pojawia si w miejscu w zasigu i trwa przez cay czas. Obraz jest czysto wizualny, nie towarzyszy mu dwik, zapach ani inne efekty sensoryczne.
Moesz uy swojej akcji, aby przenie obraz w dowolne miejsce w zasigu. Gdy obraz zmienia pooenie, moesz zmieni jego wygld, aby jego ruchy wydaway si naturalne dla obrazu. Na przykad, jeli utworzysz obraz stworzenia i przeniesiesz go, moesz zmieni obraz tak, aby wyglda, jakby chodzi.
Fizyczna interakcja z obrazem ujawnia, e
jest on iluzj, poniewa rzeczy mog przez niego przechodzi. Istota, ktra uyje swojej akcji, aby zbada obraz, moe stwierdzi, e jest to iluzja po pomylnym tecie Inteligencji (Dochodzeniu) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli istota rozpoznaje iluzj, czym jest, moe przejrze obraz.

Czarodziej,, Iluzja pierwszego poziomu

Sen

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • duration1 minuta

szczypta znalezionego piasku, patkw ry lub wierszcza

To zaklcie wprowadza stworzenia w magiczny sen. Rzu 5k8, w sumie jest to, na ile punktw wytrzymaoci stworze moe wpyn to zaklcie. Istoty znajdujce si w odlegoci 20 stp od wybranego przez Ciebie punktu w zasigu podlegaj dziaaniu w rosncej kolejnoci ich aktualnych punktw wytrzymaoci (ignorujc nieprzytomne stworzenia).
Zaczynajc od stwora, ktry ma najniszy aktualny punkt wytrzymaoci, kade stworzenie dotknite tym zaklciem traci przytomno dopki zaklcie si nie skoczy, picy otrzymuje obraenia lub kto uywa akcji, aby go potrzsn lub uderzy. Odejmij punkty wytrzymaoci kadego stwora od sumy, zanim przejdziesz do stwora z kolejnymi najniszymi punktami wytrzymaoci. Punkty wytrzymaoci istoty musz by rwne lub mniejsze od pozostaej sumy, aby to stworzenie zostao dotknite.

Czarodziej Zaklcie pierwszego poziomu

Sida

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyka

 • componentsS, M
 • duration8 godzin

25 stp liny, ktre zaklcie zuywa

Kiedy rzucasz to zaklcie, uywasz liny, aby stworzy na ziemi lub pododze okrg o promieniu 5 stp. Po zakoczeniu rzucania lina znika, a krg staje si magiczn puapk.
Ta puapka jest prawie niewidoczna i wymaga udanego testu Inteligencji (Dochodzenia) przeciwko twojemu zaklciu, aby mona byo rozpozna ST.
Puapka uruchamia si, gdy Mae, rednie lub due stworzenie porusza si na ziemi lub pododze w promieniu zaklcia. To stworzenie musi odnie sukces w rzucie obronnym na Zrczno lub zosta magicznie podniesione w powietrze, wiszc do gry nogami 3 stopy nad ziemi lub podog. Stworzenie jest tam powstrzymywane do koca zaklcia.
Uwiziona istota moe wykona rzut obronny na Zrczno pod koniec kadej swojej tury, koczc wpyw na siebie na sukces. Ewentualnie istota lub kto inny, kto moe do niej dotrze, moe uy akcji, aby wykona test Inteligencji (Arkana) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. W przypadku sukcesu efekt powstrzymywania koczy si.
Po uruchomieniu puapki zaklcie koczy si, gdy adne stworzenie nie jest przez nie powstrzymywane.

Kreator (XGE) 1. poziom abjuracji

Kaustyczny Napar Taszy

 • casting time1 akcja
 • rangeWasna (linia 30 stp)

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

troch zgniego jedzenia

Strumie kwasu emanuje z ciebie w linii o dugoci 30 stp i szerokoci 5 stp w wybranym przez ciebie kierunku. Kade stworzenie w linii musi odnie sukces w rzucie obronnym na Zrczno lub by pokryte kwasem na czas trwania zaklcia lub do czasu, gdy stworzenie uyje swojej akcji, aby zeskroba lub zmy kwas z siebie lub innego stwora. Stworzenie pokryte kwasem otrzymuje 2k4 obrae od kwasu na pocztku kadej swojej tury.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc miejsca na zaklcie na drugim poziomie lub wyszym, obraenia zwikszaj si o 2k4 za kady poziom slotu powyej 1.

Kreator (TCE), Ewokacja pierwszego poziomu

Ohydny miech Taszy

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

mae ciasteczka i pirko, ktre powiewao w powietrzu


Wybrana przez ciebie istota, ktr widzisz w zasigu, odbiera wszystko jako komicznie zabawne i wybucha miechem, jeli to zaklcie na ni wpynie. Cel musi odnie sukces w rzucie obronnym na Mdro, gdy jest podatny na upadek, stajc si obezwadnionym i niezdolnym do wstawania na czas. Nie ma to wpywu na istot z Inteligencj 4 lub mniejsz.
Na koniec kadej swojej tury i za kadym razem, gdy otrzymuje obraenia, cel moe wykona kolejny rzut obronny na Mdro. Cel ma przewag w rzucie obronnym, jeli zostanie wywoany przez obraenia. Po sukcesie zaklcie si koczy.

Czarodziej,, Zaklcie pierwszego poziomu

Pywajcy dysk Tensera (rytua)

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

a drop of mercury

To zaklcie tworzy okrg, poziom paszczyzn siy, o rednicy 3 stp i gruboci 1 cala, ktra unosi si 3 stopy nad ziemi w wolnej przestrzeni, ktr wybierzesz, ktr moesz zobaczy w zasigu. Dysk pozostaje przez cay czas i moe pomieci do 500 funtw. Jeli zostanie na niego naoony wikszy ciar, zaklcie si koczy, a wszystko na dysku spada na ziemi.
Dysk jest nieruchomy, gdy jeste w promieniu 20 stp od niego. Jeli oddalisz si na wicej ni 20 stp od niego, dysk poda za tob tak, e pozostaje w odlegoci 20 stp od ciebie. Moe bardziej porusza si po nierwnym terenie, w gr lub w d po schodach, zboczach i tym podobnych, ale nie moe przekroczy zmiany wysokoci o 10 stp lub wicej. Na przykad dysk nie moe porusza si po wykopie o gbokoci 3 stp, ani te nie moe go opuci, jeli zosta utworzony na dole.

Czarodziej I poziom Zaklcie

Thunderwave

 • casting time1 akcja
 • rangeWasna (kostka 15 stp)

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Wyrywa si z ciebie fala grzmicej siy. Kade stworzenie w szecianie o dugoci 15 stp, ktre pochodzi od ciebie, musi wykona rzut obronny na Konstytucj. Przy nieudanym obronie istota otrzymuje 2k8 obrae od piorunw i zostaje odepchnita na 10 stp od ciebie. Po udanym obronie stworzenie otrzymuje o poow mniej obrae i nie jest odpychane.
Ponadto niezabezpieczone obiekty, ktre znajduj si cakowicie w obszarze dziaania, s automatycznie odpychane 10 stp od ciebie przez efekt zaklcia, a zaklcie emituje grzmicy huk syszalny do 300 stp.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slotu na 2 poziom lub wyszy, obraenia zwikszaj si o 1k8 za kady poziom slotu powyej 1 .

Czarodziej Ewokacja pierwszego poziomu

Niewidzialny suga (rytua)

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

kawaek sznurka i kawaek drewna

To zaklcie tworzy niewidzialn, bezmyln, bezksztatn si, ktra wykonuje proste zadania na twj rozkaz, dopki zaklcie si nie skoczy. Suga pojawia si na wolnej przestrzeni na ziemi w zasigu. Ma KP 10, 1 punkt wytrzymaoci i Si 2, a ponadto nie moe atakowa. Jeli spadnie do 0 punktw wytrzymaoci, zaklcie si koczy.
Raz w kadej twojej turze jako akcja dodatkowa moesz mentalnie nakaza sudze, aby przesun si na odlego 15 stp i wszed w interakcj z obiektem. Suga moe wykonywa proste zadania, ktre mgby wykona ludzki suga, takie jak przynoszenie rzeczy, sprztanie, naprawianie, skadanie ubra, rozpalanie ognia, podawanie jedzenia i nalewanie wina. Po wydaniu polecenia suga wykonuje zadanie najlepiej, jak potrafi, dopki nie ukoczy zadania, a nastpnie czeka na twoje nastpne polecenie.

Czarodziej,, I poziom Zaklcie

Piorun wiedmy

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

gazka z drzewa, w ktre uderzy piorun

Wizka trzeszczcej, niebieskiej energii wystrzeliwuje w kierunku istoty w zasigu, tworzc cigy uk byskawicy midzy tob a celem. Wykonaj atak dystansowy przeciwko temu stworzeniu. Przy trafieniu cel otrzymuje 1k12 obrae od byskawic, a w kadej twojej turze przez ten czas moesz uy swojej akcji, aby automatycznie zada celowi 1k12 obrae od byskawic. Czar koczy si, jeli uyjesz swojej akcji, aby zrobi cokolwiek innego. Zaklcie koczy si rwnie, jeli cel jest kiedykolwiek poza zasigiem zaklcia lub jeli ma przed tob cakowit oson.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie, uywajc miejsca na zaklcie drugiego poziomu lub wyszego , pocztkowe obraenia wzrastaj o 1k12 za kady poziom slotu powyej 1.

Czarodziej Ewokacja pierwszego poziomu

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Zwglacz Aganazzara

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

uska czerwonego smoka

Linia ryczcego pomienia o dugoci 30 stp i szerokoci 5 stp emanuje z Ciebie w wybranym przez Ciebie kierunku. Kade stworzenie w linii musi wykona rzut obronny na Zrczno. Stwr otrzymuje 3k8 obrae od ognia w przypadku nieudanego rzutu obronnego lub o poow mniej obrae w przypadku udanego rzutu.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie, korzystajc z miejsca na zaklcie co najmniej 3 poziomu, obraenia wzrastaj o 1k8 za kady poziom slotu powyej 2.

Kreator (XGE), Ewokacja drugiego poziomu

Zmie siebie [1/3]

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Przybierasz inn form. Kiedy rzucasz zaklcie, wybierz jedn z poniszych opcji, ktrych efekty trwaj przez cay czas trwania zaklcia. Dopki zaklcie trwa, moesz zakoczy jedn opcj jako dziaanie, aby uzyska korzyci z innej.
Adaptacja wodna: Przystosowujesz swoje ciao do rodowiska wodnego, kiekujc skrzela i rosncej sieci midzy palcami. Moesz oddycha pod wod i uzyska prdko pywania rwn prdkoci chodzenia.
Zmie wygld: zmieniasz swj wygld. Ty decydujesz, jak wygldasz, w tym wzrost, wag, rysy twarzy, brzmienie gosu, dugo wosw, kolor i cechy wyrniajce, jeli takie istniej. Moesz sprawi, e pojawisz si jako czonek innej rasy, ale adna z twoich statystyk si nie zmieni. Ty te nie Nie wygldasz jako istota innego rozmiaru ni ty, a twj podstawowy ksztat pozostaje taki sam, jeli jeste dwunony, nie moesz uy tego zaklcia, aby na przykad sta si czworononym. W dowolnym momencie podczas trwania zaklcia moesz uy swojej akcji, aby ponownie zmieni swj wygld w ten sposb.
Bro naturalna: hodujesz pazury, ky, kolce, rogi lub inny naturalna bro do wyboru. Twoje ataki nieuzbrojone zadaj 1k6 obrae tukcych, przebijajcych lub

Czarodziej Transmutacja drugiego poziomu

Zmie siebie [2/3]

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

tncych, odpowiednio do wybranej naturalnej broni, i jeste biegy w atakach nieuzbrojonych. Wreszcie, naturaln broni jest magia i masz premi +1 do rzutw ataku i obrae, ktre wykonujesz przy jej uyciu. na przykad. W dowolnym momencie podczas trwania zaklcia moesz uy swojej akcji, aby ponownie zmieni swj wygld w ten sposb.
Bro naturalna: hodujesz pazury, ky, kolce, rogi lub inny naturalna bro do wyboru. Twoje ataki nieuzbrojone zadaj 1k6 obrae tukcych, przebijajcych lub tncych, odpowiednio do wybranej naturalnej broni, i jeste biegy w atakach nieuzbrojonych. Wreszcie, naturaln broni jest magia i masz premi +1 do rzutw ataku i obrae, ktre wykonujesz przy jej uyciu. na przykad. W dowolnym momencie podczas trwania zaklcia moesz uy swojej akcji, aby ponownie zmieni swj wygld w ten sposb.
Bro naturalna: hodujesz pazury, ky, kolce, rogi lub inny naturalna bro do wyboru. Twoje ataki nieuzbrojone zadaj 1k6 obrae tukcych, przebijajcych lub tncych, odpowiednio do wybranej naturalnej broni, i jeste biegy w atakach nieuzbrojonych. Wreszcie, naturaln broni jest magia i masz premi +1 do rzutw ataku i obrae, ktre wykonujesz przy jej uyciu. w

Czarodziej Transmutacja drugiego poziomu

Zmie siebie [3/3]

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

zalenoci od wybranej naturalnej broni i jeste biegy w atakach bez broni. Wreszcie, naturaln broni jest magia i masz premi +1 do rzutw ataku i obrae, ktre wykonujesz przy jej uyciu. w zalenoci od wybranej naturalnej broni i jeste biegy w atakach bez broni. Wreszcie, naturaln broni jest magia i masz premi +1 do rzutw ataku i obrae, ktre wykonujesz przy jej uyciu.

Czarodziej Transmutacja drugiego poziomu

Tajemna blokada

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

zoty py o wartoci co najmniej 25 gp, ktry pochania zaklcie

Dotykasz zamknitych drzwi, okna, bramy, skrzyni lub innego wejcia i zostaje ono zablokowane na czas. Ty i stworzenia, ktre wyznaczysz podczas rzucania tego zaklcia, moecie normalnie otworzy obiekt. Moesz take ustawi haso, ktre wypowiedziane w odlegoci 5 stp od obiektu bdzie blokowa to zaklcie na 1 minut. W przeciwnym razie jest nie do przebycia, dopki nie zostanie zamany lub zaklcie zostanie rozwiane lub stumione. Rzucenie pukania na przedmiot opnia tajemnicz blokad na 10 minut.
Pod wpywem tego zaklcia obiekt jest trudniejszy do zamania lub otwarcia. DC, aby go zama lub otworzy jakiekolwiek zamki, zwiksza si o 10.

Czarodziej Zrzeczenie si drugiego poziomu

lepota/Guchota

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV
 • duration1 minuta

Moesz olepi lub oguszy wroga. Wybierz jedno stworzenie, ktre widzisz w zasigu, aby wykona rzut obronny na Konstytucj. Jeli to si nie powiedzie, cel zostaje albo olepiony, albo oguszony (Twj wybr) na czas trwania. Na koniec kadej swojej tury cel moe wykona rzut obronny na Konstytucj. Po pomylnym zakoczeniu zaklcie koczy si.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na czar 3 poziomu lub wyszego, moesz obra za cel jedn dodatkow istot na kady poziom slotu powyej 2 poziomu.

Czarodziej,, Nekromancja drugiego poziomu

Plama

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Twoje ciao staje si rozmyte, przesuwa si i chwieje do wszystkich, ktrzy mog ci zobaczy. Przez ten czas kada istota ma niekorzy w rzutach ataku przeciwko tobie. Atakujcy jest odporny na ten efekt, jeli nie polega na wzroku, jak w przypadku lepowidzenia, lub moe widzie przez iluzje, jak w przypadku prawdziwego widzenia.

Czarodziej Iluzja drugiego poziomu

Chmura sztyletw

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

sliver of glass

Wypeniasz powietrze wirujcymi sztyletami w szecianie 5 stp z kadej strony, wyrodkowany w punkcie, ktry wybierzesz w zasigu. Istota otrzymuje 4k4 obrae od cicia, kiedy po raz pierwszy wejdzie na obszar zaklcia w turze lub zacznie tam swoj tur.
Na wyszych poziomach: kiedy rzucasz to zaklcie, uywajc trzeciego miejsca na zaklcie. na poziomie lub wyszym, obraenia zwikszaj si o 2k4 za kady poziom slotu powyej 2. poziomu.

Czarodziej, Zaklcie drugiego poziomu

Cigy pomie

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

rubinowy py wart 50 gp, ktry pochania zaklcie

Pomie, ktrego jasno odpowiada pochodni, wystrzeliwuje z przedmiotu, ktrego dotykasz. Efekt wyglda jak zwyky pomie, ale nie wytwarza ciepa i nie zuywa tlenu. Nieustanny pomie moe by przykryty lub ukryty, ale nie moe zosta stumiony ani zgaszony.

Czarodziej Ewokacja drugiego poziomu

2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

Korona szalestwa

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Jeden wybrany przez ciebie humanoid, ktrego widzisz w zasigu, musi odnie sukces w rzucie obronnym na Mdro lub zosta przez ciebie oczarowany na czas trwania. Podczas gdy cel jest zaklty w ten sposb, na jego gowie pojawia si skrcona korona z postrzpionego elaza, a w jego oczach wieci szalestwo.
Zaczarowany cel musi uy swojej akcji, zanim ruszy w kadej swojej turze, aby wykona atak wrcz. przeciwko innemu stworzeniu, ktre wybierasz mentalnie. Cel moe dziaa normalnie w swojej turze, jeli nie wybierzesz adnego stwora lub jeli adna nie znajduje si w jego zasigu.
W kolejnych turach musisz uy swojej akcji, aby utrzyma kontrol nad celem, w przeciwnym razie zaklcie si skoczy. Ponadto cel moe wykona rzut obronny na Mdro na koniec kadej swojej tury. Po sukcesie zaklcie si koczy.

Czarodziej, Zaklcie drugiego poziomu

Ciemno

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

futro nietoperza i kropla smoy lub kawaek wgla

Magiczna ciemno rozprzestrzenia si z wybranego przez Ciebie punktu w zasigu, aby na czas wypeni kul o promieniu 15 stp. Ciemno rozlewa si po ktach. Stworzenie z mrocznym wzrokiem nie moe widzie przez t ciemno, a niemagiczne wiato nie moe jej owietli.
Jeli wybrany punkt dotyczy przedmiotu, ktry trzymasz lub takiego, ktrego nie nosisz ani nie nosisz, ciemno emanuje od obiektu i porusza si z nim. Cakowite zakrycie rda ciemnoci nieprzezroczystym przedmiotem, takim jak miska lub hem, blokuje ciemno.
Jeli ktrykolwiek z obszarw tego zaklcia nakada si na obszar wiata utworzony przez zaklcie o stworzone wiato jest rozpraszane.

Czarodziej,, Ewokacja drugiego poziomu

Mroczna Wizja

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • duration8 godzin

szczypta suszonej marchewki lub agat

Dotykasz chtnego stworzenia, aby nada mu zdolno widzenia w ciemnoci. Przez cay czas ta istota ma zasig ciemnoci do 60 stp.

Czarodziej Transmutacja drugiego poziomu

Wykryj myli [1/2]

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

miedziany kawaek

Przez ten czas moesz czyta myli niektrych stworze. Kiedy rzucasz zaklcie i wykonujesz akcj w kadej turze, a do zakoczenia zaklcia, moesz skupi swj umys na dowolnym stworzeniu, ktre widzisz w odlegoci 30 stp od ciebie. Jeli wybrane stworzenie ma Inteligencj 3 lub nisz lub nie mwi adnym jzykiem, nie ma to wpywu na stworzenie.
Pocztkowo uczysz si powierzchownych myli stwora - o czym najwicej myli w danym momencie. W ramach akcji moesz albo przenie swoj uwag na myli innego stworzenia, albo sprbowa gbiej zagbi si w jego umys. Jeli zagbisz si gbiej, cel musi wykona rzut obronny na Mdro. Jeli zawiedzie, zyskujesz wgld w jego rozumowanie (jeli w ogle), jego stan emocjonalny i co, co pojawia si w jego umyle (takie jak co, o co si martwi, kocha, lub nienawidzi). Jeli si powiedzie, zaklcie si koczy. Tak czy inaczej, cel wie, e badasz jego umys i dopki nie skierujesz uwagi na myli innego stworzenia, stworzenie moe uy swojej akcji w swojej turze, aby wykona test

Czarodziej, Wrbiarstwo drugiego poziomu

Wykryj myli [2/2]

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

miedziany kawaek

Inteligencji zakwestionowany przez Twj test Inteligencji, jeli si powiedzie, czar si koczy.
Pytania skierowane werbalnie do wybranego stwora w naturalny sposb ksztatuj bieg jego myli, wic to zaklcie jest szczeglnie skuteczne podczas przesuchania.
Moesz rwnie uy tego zaklcia, aby wykry obecno mylcych stworze, ktre moesz nie widz. Kiedy rzucasz zaklcie lub jako swoj akcj w czasie trwania, moesz szuka myli w promieniu 30 stp od ciebie. Zaklcie moe przenika przez bariery, ale 2 stopy skay, 2 cale dowolnego metalu innego ni ow lub cienka warstwa oowiu blokuj ci. Moesz'

Czarodziej, Wrbiarstwo drugiego poziomu

Oddech smoka

 • casting time1 dodatkowa akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

ostra papryka

Dotykasz jednego chtnego stworzenia i nasycasz go moc wyrzucania magicznej energii z jego ust, pod warunkiem, e j posiada. Wybierz kwas, zimno, ogie, byskawic lub trucizn. Do czasu zakoczenia zaklcia istota moe uy akcji, aby wypuci energi wybranego typu w 15-metrowym stoku. Kade stworzenie na tym obszarze musi wykona rzut obronny na Zrczno, otrzymujc 3k6 obrae wybranego typu przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym.
Na wyszych poziomach: Kiedy ty rzucajc to zaklcie, uywajc slotu na zaklcie co najmniej 3. poziomu, obraenia zwikszaj si o 1k6 za kady poziom slotu powyej 2.

Kreator (XGE) Transmutacja drugiego poziomu

Pyowy Diabe

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

szczypta kurzu

Wybierz niezamieszkany szecian powietrza o dugoci 5 stp, ktry moesz zobaczy w zasigu. W szecianie pojawia si sia ywiow, ktra przypomina pyowego diaba i trwa przez cay czas trwania zaklcia.
Kade stworzenie, ktre koczy swoj tur w promieniu 5 stp od pyowego diaba, musi wykona rzut oszczdzajcy si. W przypadku nieudanego rzutu obronnego, stworzenie otrzymuje 1k8 obrae od tuczenia i zostaje odepchnite na 10 stp od pyowego diaba. Po udanym obronie stworzenie otrzymuje o poow mniej obrae i nie jest odpychane.
Jako akcja dodatkowa moesz przesun diaba pyu do 30 stp w dowolnym kierunku. Jeli diabe kurzu porusza si po piasku, kurzu, lunej ziemi lub lekkim wirze, zasysa materia i tworzy wok siebie chmur gruzu o promieniu 3 metrw, ktra utrzymuje si do pocztku nastpnego zakrtu. Chmura mocno zasania swj obszar.
Na wyszych poziomach<

Kreator (XGE), Zaklcie drugiego poziomu

Uziemienie

 • casting time1 akcja
 • range300 stp

 • componentsV
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Wybierz jedno stworzenie, ktre widzisz w zasigu. te paski magicznej energii kr wok stworzenia. Cel musi odnie sukces w rzucie oszczdnym na Si, w przeciwnym razie jego prdko lotu (jeli istnieje) zostanie zmniejszona do 0 stp na czas trwania zaklcia. Unoszce si w powietrzu stworzenie dotknite tym zaklciem bezpiecznie opada z prdkoci 60 stp na rund, a dotrze do ziemi lub zaklcie si skoczy.

Kreator (XGE), Transmutacja drugiego poziomu

Powiksz/Zmniejsz [1/4]

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

szczypta sproszkowanego elaza

Sprawiasz, e stworzenie lub obiekt, ktry widzisz w zasigu, powiksza si lub zmniejsza na czas trwania. Wybierz stworzenie lub przedmiot, ktry nie jest ani noszony, ani noszony. Jeli cel nie chce, moe wykona rzut obronny na Konstytucj. W przypadku powodzenia zaklcie nie dziaa.
Jeli celem jest stworzenie, wszystko, co ma na sobie i ktre nosi, zmienia swj rozmiar. Kady przedmiot upuszczony przez dotknit istot natychmiast wraca do normalnego rozmiaru.
Powiksz. Rozmiar celu podwaja si we wszystkich wymiarach, a jego waga jest mnoona przez osiem. Ten wzrost zwiksza jego rozmiar o jedn kategori - na przykad od redniej do duej. Jeli cel nie ma wystarczajco duo miejsca, aby podwoi swj rozmiar, istota lub obiekt osiga maksymalny moliwy rozmiar w dostpnej przestrzeni. Dopki czar si nie skoczy, cel ma rwnie przewag w testach Siy i rzutach Oszczdzajcych Si. Bro celu rwnie ronie, aby dopasowa si do nowego rozmiaru. Gdy te bronie s powikszone, atak celu nimi zadaje 1k4

Czarodziej Transmutacja drugiego poziomu

2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

Powiksz/Zmniejsz [2/4]

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

szczypta sproszkowanego elaza

dodatkowych obrae.
Zmniejsz. Rozmiar celu jest zmniejszony o poow we wszystkich wymiarach, a jego waga zmniejszona do jednej smej normalnej. Ta redukcja zmniejsza jego rozmiar o jedn kategori - na przykad ze redniego do maego. Dopki zaklcie si nie koczy, cel ma rwnie niekorzystn pozycj w testach Siy i rzutach Oszczdzajcych Si. Bro celu rwnie zmniejsza si, aby dopasowa si do nowego rozmiaru. Podczas gdy te bronie s zmniejszone, ataki celu nimi zadaj o 1k4 mniej obrae (nie moe to zmniejszy obrae poniej 1). Bro rwnie ronie, aby dopasowa si do nowego rozmiaru. Gdy te bronie s powikszone, atak celu nimi zadaje 1k4 dodatkowych obrae.
Zmniejsz. Rozmiar celu jest zmniejszony o poow we wszystkich wymiarach, a jego waga zmniejszona do jednej smej normalnej. Ta redukcja zmniejsza jego rozmiar o jedn kategori - na przykad ze redniego do maego. Dopki zaklcie si nie koczy, cel ma rwnie niekorzystn pozycj w testach Siy i rzutach Oszczdzajcych Si. Bro celu

Czarodziej Transmutacja drugiego poziomu

Powiksz/Zmniejsz [3/4]

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

szczypta sproszkowanego elaza

rwnie zmniejsza si, aby dopasowa si do nowego rozmiaru. Podczas gdy te bronie s zmniejszone, ataki celu nimi zadaj o 1k4 mniej obrae (nie moe to zmniejszy obrae poniej 1). Bro rwnie ronie, aby dopasowa si do nowego rozmiaru. Gdy te bronie s powikszone, atak celu nimi zadaje 1k4 dodatkowych obrae.
Zmniejsz. Rozmiar celu jest zmniejszony o poow we wszystkich wymiarach, a jego waga zmniejszona do jednej smej normalnej. Ta redukcja zmniejsza jego rozmiar o jedn kategori - na przykad ze redniego do maego. Dopki zaklcie si nie koczy, cel ma rwnie niekorzystn pozycj w testach Siy i rzutach Oszczdzajcych Si. Bro celu rwnie zmniejsza si, aby dopasowa si do nowego rozmiaru. Podczas gdy te bronie s zmniejszone, ataki celu nimi zadaj o 1k4 mniej obrae (nie moe to zmniejszy obrae poniej 1). a jego waga jest zredukowana do jednej smej normy. Ta redukcja zmniejsza jego rozmiar o jedn kategori - na przykad ze redniego do maego. Dopki zaklcie si nie koczy, cel ma

Czarodziej Transmutacja drugiego poziomu

Powiksz/Zmniejsz [4/4]

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

szczypta sproszkowanego elaza

rwnie niekorzystn pozycj w testach Siy i rzutach Oszczdzajcych Si. Bro celu rwnie zmniejsza si, aby dopasowa si do nowego rozmiaru. Podczas gdy te bronie s zmniejszone, ataki celu nimi zadaj o 1k4 mniej obrae (nie moe to zmniejszy obrae poniej 1). a jego waga jest zredukowana do jednej smej normy. Ta redukcja zmniejsza jego rozmiar o jedn kategori - na przykad ze redniego do maego. Dopki zaklcie si nie koczy, cel ma rwnie niekorzystn pozycj w testach Siy i rzutach Oszczdzajcych Si. Bro celu rwnie zmniejsza si, aby dopasowa si do nowego rozmiaru. Podczas gdy te bronie s zmniejszone, ataki celu nimi zadaj o 1k4 mniej obrae (nie moe to zmniejszy obrae poniej 1).

Czarodziej Transmutacja drugiego poziomu

Ponca Kula

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

troch oju, szczypta siarki i odrobina sproszkowanego elaza

Kula ognia o rednicy 5 stp pojawia si w wolnej przestrzeni, ktr wybierzesz, w zasigu i trwa przez cay czas. Kada istota, ktra koczy swoj tur w promieniu 5 stp od kuli, musi wykona rzut obronny na Zrczno. Stworzenie otrzymuje 2k6 obrae od ognia przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym.
Jako akcja dodatkowa moesz przesun sfer do 30 stp. Jeli wbijesz kul w stworzenie, to stworzenie musi wykona rzut obronny przeciwko obraeniom kuli, a kula przestanie si porusza w tej turze.
Kiedy poruszasz kul, moesz skierowa j nad barierami o wysokoci do 5 stp i przeskocz przez doy o szerokoci do 3 stp. Kula zapala atwopalne przedmioty, ktre nie s noszone ani przenoszone,

Czarodziej Zaklcie drugiego poziomu

agodny odpoczynek (rytua)

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • duration10 dni

szczypta soli i po jednym kawaku miedzi na kade z oczu trupa, ktre musz tam pozosta przez cay czas

Dotykasz trupa lub innych szcztkw. Przez cay czas cel jest chroniony przed rozkadem i nie moe sta si nieumarym.
Zaklcie skutecznie wydua rwnie czas wskrzeszania celu z martwych, poniewa dni spdzone pod wpywem tego zaklcia nie licz si limit czasu dla zakl takich jak raise dead.

Czarodziej, Nekromancja drugiego poziomu

Podmuch wiatru

 • casting time1 akcja
 • rangeWasna (linia 60 stp)

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

nasiona rolin strczkowych

Linia silnego wiatru o dugoci 60 stp i szerokoci 10 stp wieje od ciebie w wybranym przez ciebie kierunku na czas trwania zaklcia. Kade stworzenie, ktre rozpoczyna swoj tur w linii, musi wykona rzut obronny na Si lub zosta odepchnite 15 stp od ciebie w kierunku zgodnym z lini.
Kade stworzenie w linii musi wyda 2 stopy ruchu za kady 1 stop porusza si, gdy zblia si do ciebie.
Podmuch rozprasza gaz lub opary i gasi wiece, pochodnie i podobne niechronione pomienie w okolicy. Sprawia, e
chronione pomienie, takie jak latarnie, tacz dziko i maj 50 procent szans na ich zgaszenie.
Jako akcja dodatkowa w kadej twojej turze przed zakoczeniem zaklcia, moesz zmieni kierunek, w ktrym linia wybuchy od ciebie.

Czarodziej Ewokacja drugiego poziomu

Trzymaj osob

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

may, prosty kawaek elaza

Wybierz humanoida, ktrego moesz zobaczy w zasigu. Cel musi odnie sukces w rzucie obronnym na mdro lub zosta sparaliowany na czas trwania. Na koniec kadej swojej tury cel moe wykona kolejny rzut obronny na Mdro. Po pomylnym zakoczeniu zaklcie koczy si na celu.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na czar 3 lub wyszego poziomu, moesz namierzy dodatkowego humanoida dla kadego poziomu slotu powyej 2. Humanoidy musz znajdowa si w odlegoci nie wikszej ni 30 stp od siebie, kiedy je wybierasz.

Czarodziej,, Zaklcie drugiego poziomu

Niewidzialno

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Rzsa otoczona gum arabsk

Stworzenie, ktrego dotkniesz, staje si niewidzialne, dopki zaklcie si nie skoczy. Wszystko, co cel nosi lub nosi, jest niewidoczne, dopki znajduje si na jego osobie. Zaklcie koczy si na celu, ktry atakuje lub rzuca zaklcie.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie na poziomie 3 lub wyszym, moesz obra za cel jedno dodatkowe stworzenie dla kadego poziom slotu powyej 2.

Czarodziej,, Iluzja drugiego poziomu

Pukanie

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV
 • durationNatychmiastowy

Wybierz obiekt, ktry widzisz w zasigu. Przedmiotem mog by drzwi, skrzynia, skrzynia, zestaw kajdan, kdka lub inny przedmiot, ktry zawiera przyziemne lub magiczne rodki uniemoliwiajce dostp.
Cel zamknity przez przyziemny zamek lub inny jest zablokowany lub zablokowany, zostaje odblokowany, odklejony lub odblokowany. Jeli obiekt ma wiele blokad, tylko jedna z nich jest odblokowana.
Jeli wybierzesz cel, ktry jest trzymany w zamkniciu za pomoc Arcane Lock, to zaklcie jest tumione na 10 minut, podczas ktrych cel mona normalnie otwiera i zamyka.
Kiedy rzucasz zaklcie, z obiektu docelowego emanuje gone pukanie, syszalne nawet z odlegoci 300 stp.

Czarodziej,, Transmutacja drugiego poziomu

2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

Unie si w powietrzu

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

albo maa skrzana ptla, albo kawaek zotego drutu wygity w ksztat filianki z dugim trzonkiem na jednym kocu

Jedno stworzenie lub przedmiot, ktry moesz zobaczy w zasigu, wznosi si pionowo na 20 stp i pozostaje tam zawieszony na czas trwania. Zaklcie moe lewitowa cel, ktry way do 500 funtw. Nie ma to wpywu na niechtne stworzenie, ktremu uda si rzut obronny na Kondycj.
Cel moe si porusza tylko poprzez pchanie lub cignicie na nieruchomy obiekt lub powierzchni w zasigu (takie jak ciana lub sufit), co pozwala mu porusza si tak, jakby to si wspinao. Podczas swojej tury moesz zmieni wysoko celu o maksymalnie 20 stp w dowolnym kierunku. Jeli jeste celem, moesz porusza si w gr lub w d jako cz swojego ruchu. W przeciwnym razie moesz uy swojej akcji, aby przesun cel, ktry musi pozosta w zasigu zaklcia.

Czarodziej,, Transmutacja drugiego poziomu

Zlokalizuj obiekt

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

rozwidlona gazka

Opisz lub nazwij przedmiot, ktry jest ci znajomy. Wyczuwasz kierunek do pooenia obiektu, o ile ten obiekt znajduje si w odlegoci 1000 stp od ciebie. Jeli obiekt jest w ruchu, znasz kierunek jego ruchu.
Zaklcie moe zlokalizowa konkretny znany ci obiekt, o ile widziae go z bliska - w promieniu 30 stp - przynajmniej raz. Alternatywnie, zaklcie moe zlokalizowa najbliszy obiekt okrelonego rodzaju, taki jak okrelony rodzaj odziey, biuterii, mebli, narzdzi lub broni.
To zaklcie nie moe zlokalizowa obiektu o dowolnej gruboci oowiu, nawet cienki arkusz, blokuje bezporedni ciek midzy tob a obiektem.

Czarodziej Wrbiarstwo drugiego poziomu

Magiczne Usta (rytua) [1/2]

 • casting time1 minuta
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

troch plastra miodu i nefrytowego pyu o wartoci co najmniej 10 gp, ktre zuywa zaklcie

Wszczepiasz wiadomo do obiektu w zasigu, wiadomo, ktra jest wypowiadana, gdy speniony jest warunek wyzwalacza. Wybierz przedmiot, ktry widzisz i ktry nie jest noszony ani noszony przez inne stworzenie. Nastpnie wypowiedz wiadomo, ktra nie moe mie wicej ni 25 sw, ale moe trwa nawet 10 minut. Na koniec okrel okoliczno, ktra uruchomi zaklcie, aby dostarczy twoj wiadomo.
Kiedy ta okoliczno wystpi, magiczne usta pojawiaj si na przedmiocie i recytuj wiadomo twoim gosem i tak sam gonoci, jak mwie. Jeli wybrany przedmiot ma usta lub co, co wyglda jak usta (na przykad usta posgu), magiczne usta pojawiaj si tam, tak e sowa wydaj si pochodzi z ust obiektu. Kiedy rzucasz to zaklcie, moesz zakoczy zaklcie po dostarczeniu wiadomoci lub moe pozosta i powtarza swoj wiadomo za kadym razem, gdy wystpi wyzwalacz.
Okoliczno uruchomienia moe by tak oglna lub tak szczegowa, jak chcesz, chocia musi opiera si na warunkach wizualnych lub dwikowych, ktre

Czarodziej, Iluzja drugiego poziomu

Magiczne Usta (rytua) [2/2]

 • casting time1 minuta
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

troch plastra miodu i nefrytowego pyu o wartoci co najmniej 10 gp, ktre zuywa zaklcie

wystpuj w promieniu 30 stp od obiektu. Na przykad, moesz poinstruowa usta, aby mwiy, gdy jakiekolwiek stworzenie porusza si w promieniu 30 stp od obiektu lub gdy srebrny dzwonek zabrzmi w promieniu 30 stp od niego.

Czarodziej, Iluzja drugiego poziomu

Magiczna bro

 • casting time1 dodatkowa akcja
 • rangeDotyka

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Dotykasz niemagicznej broni. Do czasu zakoczenia zaklcia ta bro staje si magiczn broni z premi +1 do rzutw ataku i rzutw na obraenia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie, uywajc slotu na zaklcie czwartego poziomu lub wyszy, premia wzrasta do +2. Kiedy uyjesz miejsca na zaklcie na poziomie 6 lub wyszym, premia wzrasta do +3.

Czarodziej, Transmutacja drugiego poziomu

Ziemny Ucisk Maksymiliana

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

miniaturowa rka wyrzebiona z gliny

Wybierasz wolne miejsce na ziemi o powierzchni 5 stp kwadratowych, ktre moesz zobaczy w zasigu. rednia rka z ubitej ziemi unosi si tam i siga po jedno stworzenie, ktre mona zobaczy w odlegoci 5 stp od niego. Cel musi wykona rzut obronny na Si. W przypadku nieudanego rzutu obronnego, cel otrzymuje 2k6 obrae od tuczenia i jest unieruchomiony na czas trwania zaklcia.
Jako akcj moesz zmiady unieruchomiony cel rk, co musi wykona rzut obronny na Si. Cel otrzymuje 2k6 obrae tukcych w przypadku nieudanego rzutu obronnego lub o poow mniej obrae w przypadku udanego rzutu obronnego.
Aby si wyrwa, powstrzymywany cel moe uy swojej akcji, aby wykona test Siy przeciwko twojemu ST obronnemu zaklcia. W przypadku powodzenia cel ucieka i nie jest ju powstrzymywany rk.
W ramach akcji moesz sprawi, e rka signie po innego stwora lub przesunie si na inne wolne miejsce w zasigu. Rka uwalnia unieruchomiony cel, jeli to zrobisz.

Kreator (XGE), Transmutacja drugiego poziomu

Kwasowa Strzaa Melfa

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

sproszkowany li rabarbaru i odek mii

Lnica zielona strzaa leci w kierunku celu w zasigu i rozpryskuje si w sprayu kwasu. Wykonaj atak dystansowy przeciwko celowi. Przy trafieniu cel otrzymuje natychmiast 4k4 obrae od kwasu i 2k4 obrae od kwasu na koniec swojej nastpnej tury. W przypadku chybienia strzaa spryskuje cel kwasem za poow pocztkowych obrae i adnych obrae na koniec nastpnej tury.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc miejsce na zaklcie na poziomie 3 lub wyszym, obraenia (zarwno pocztkowe, jak i pniejsze) wzrastaj o 1k4 za kady poziom slotu powyej 2 poziomu.

Czarodziej, Ewokacja drugiego poziomu

Umys Spike

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Sigasz do umysu jednej istoty, ktr widzisz w zasigu. Cel musi wykona rzut obronny na Mdro, otrzymujc 3k8 obrae psychicznych przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym. W przypadku nieudanego zapisu zawsze znasz lokalizacj celu, dopki zaklcie si nie skoczy, ale tylko wtedy, gdy wasza dwjka znajduje si na tej samej paszczynie egzystencji. Dopki masz t wiedz, cel nie moe si przed tob ukry, a jeli jest niewidzialny, nie czerpie adnych korzyci z tego stanu przeciwko tobie.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie uywajc slotu na zaklcie co najmniej 3. poziomu, obraenia zwikszaj si o 1k6 za kady poziom slotu powyej 2.

Kreator (XGE) Wrbiarstwo drugiego poziomu

Odbicie lustrzane

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • duration1 minuta

W twojej przestrzeni pojawiaj si trzy iluzoryczne duplikaty ciebie. Do czasu zakoczenia zaklcia duplikaty poruszaj si razem z tob i naladuj twoje dziaania, zmieniajc pozycj, aby nie mona byo ledzi, ktry obraz jest prawdziwy. Moesz uy swojej akcji, aby odrzuci iluzoryczne duplikaty.
Za kadym razem, gdy istota celuje w ciebie atakiem podczas trwania zaklcia, rzu k20, aby okreli, czy atak zamiast tego celuje w jednego z twoich duplikatw.
Jeli masz trzy duplikaty, musisz wyrzuci 6 lub wicej, aby zmieni cel ataku na duplikat. Z dwoma duplikatami musisz wyrzuci 8 lub wicej. Z jednym duplikatem musisz wyrzuci 11 lub wicej.
KP duplikatu wynosi 10 + twj modyfikator Zrcznoci. Jeli atak trafi duplikat, duplikat zostaje zniszczony. Duplikat moe zosta zniszczony tylko przez uderzenie w niego. Ignoruje wszystkie inne obraenia i efekty. Zaklcie koczy si, gdy wszystkie trzy duplikaty zostan zniszczone.
Istota nie ma wpywu na to zaklcie, jeli nie widzi, jeli polega na zmysach innych ni wzrok, takich jak lepowidzenie, lub jeli moe postrzega iluzje jako faszywe, jak z prawdziwym widzeniem.

Czarodziej Iluzja drugiego poziomu

2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

Mglisty krok

 • casting time1 dodatkowa akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV
 • durationNatychmiastowy

Na krtko otoczony srebrzyst mg teleportujesz si na odlego do 30 stp do pustej przestrzeni, ktr moesz zobaczy.

Czarodziej,, Zaklcie drugiego poziomu

Magiczna Aura Nystula [1/2]

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • duration24 godziny

may kwadrat jedwabiu

Umieszczasz iluzj na stworzeniu lub przedmiocie, ktrego dotykasz, aby zaklcia wrenia ujawniy faszywe informacje na jego temat. Celem moe by chtna istota lub przedmiot, ktry nie jest noszony ani noszony przez inn istot.
Kiedy rzucasz zaklcie, wybierz jeden lub oba z poniszych efektw. Efekt utrzymuje si przez cay czas. Jeli rzucisz to zaklcie na to samo stworzenie lub obiekt codziennie przez 30 dni, za kadym razem nakadajc na niego ten sam efekt, iluzja bdzie trwaa, dopki nie zniknie.
Faszywa aura: Zmieniasz sposb, w jaki cel pojawia si przy zaklciach i efektach magicznych, takich jak wykryj magi, ktre wykrywaj magiczne aury. Moesz sprawi, by niemagiczny przedmiot wyglda na magiczny, magiczny przedmiot na niemagiczny lub zmieni przedmiot. magiczn aur, aby wydawaa si nalee do okrelonej szkoy magii, ktr wybierzesz. Kiedy uyjesz tego efektu na przedmiocie, moesz sprawi, e faszywa magia bdzie widoczna dla kadego stworzenia, ktre go obsuguje.
Maska:

Czarodziej, Iluzja drugiego poziomu

Magiczna Aura Nystula [2/2]

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • duration24 godziny

may kwadrat jedwabiu

Zmieniasz sposb, w jaki cel pojawia si zaklciom i magicznym efektom, ktre wykrywaj typy stworze, takie jak Boski Zmys paladyna lub wyzwalacz zaklcia symbolu. Wybierasz typ stworzenia, a inne zaklcia i efekty magiczne traktuj cel tak, jakby by stworzeniem tego typu lub tego rodzaju. Zmieniasz sposb, w jaki cel pojawia si na zaklciach i efektach magicznych, ktre wykrywaj typy stworze, takie jak Boski Zmys paladyna lub wyzwalanie zaklcia symbolu. Wybierasz typ stworzenia, a inne zaklcia i efekty magiczne traktuj cel tak, jakby by stworzeniem tego typu lub tego rodzaju. Zmieniasz sposb, w jaki cel pojawia si na zaklciach i efektach magicznych, ktre wykrywaj typy stworze, takie jak Boski Zmys paladyna lub wyzwalanie zaklcia symbolu. Wybierasz typ stworzenia, a inne zaklcia i efekty magiczne traktuj cel tak, jakby by stworzeniem tego typu lub tego rodzaju.

Czarodziej, Iluzja drugiego poziomu

Fantastyczna sia [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

troch of fleece

Tworzysz iluzj, ktra zakorzenia si w umyle stworzenia, ktre moesz zobaczy w zasigu. Cel musi wykona rzut obronny na Inteligencj. Przy nieudanym obronie tworzysz fantazmatyczny obiekt, stwora lub inne widoczne zjawisko, ktre wybierasz, nie wiksze ni szecian o dugoci 10 stp i ktre jest dostrzegalne tylko dla celu przez czas trwania. To zaklcie nie ma wpywu na nieumarych ani konstrukty.
Widmo obejmuje dwik, temperatur i inne bodce, ktre s rwnie widoczne tylko dla stworzenia.
Cel moe uy swojej akcji, aby zbada fantazmat za pomoc Inteligencji (ledztwo) sprawd swoje zaklcie, aby zapisa DC. Jeli test si powiedzie, cel uwiadamia sobie, e zjawa jest iluzj i zaklcie si koczy.
Podczas gdy cel jest pod wpywem zaklcia, cel traktuje fantazmat tak, jakby by prawdziwy. Cel racjonalizuje wszelkie nielogiczne skutki interakcji z fantazmatem. Na przykad cel, ktry prbuje przej przez fantazmatyczny most, ktry obejmuje przepa, spada po wejciu na most. Jeli cel przeyje upadek, nadal

Czarodziej,, Iluzja drugiego poziomu

Fantastyczna sia [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

troch of fleece

wierzy, e most istnieje i wymyla inne wyjanienie jego upadku zosta popchnity, polizgn si lub mg go strci silny wiatr.
przekonany o realnoci fantazmatu, e iluzja moe go nawet uszkodzi. Fantasm stworzony, by wyglda jak stwr, moe zaatakowa cel. Podobnie fantazmat stworzony, by wyglda jak ogie, kaua kwasu lub lawa, moe spali cel. W kadej rundzie twojej tury, fantazmat moe zada celowi 1k6 obrae psychicznych, jeli znajduje si w obszarze fantazmatu lub w promieniu 5 stp od fantazmatu. pod warunkiem, e iluzja dotyczy stworzenia lub zagroenia, ktre logicznie moe zada obraenia, na przykad atakujc. Cel postrzega obraenia jako typ odpowiedni dla iluzji.

Czarodziej,, Iluzja drugiego poziomu

Pirotechnika

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Wybierz obszar niemagicznego pomienia, ktry moesz zobaczy i ktry moe zmieci si w zasigu 5-metrowego szecianu. Moesz ugasi ogie w tym obszarze, a gdy to zrobisz, stworzysz fajerwerki lub dym.
Fajerwerki: cel eksploduje z oszaamiajcym pokazem kolorw. Kade stworzenie w promieniu 10 stp od celu musi wykona rzut obronny na Kondycj lub zosta olepione do koca twojej nastpnej tury.
Dym: Gsty czarny dym rozchodzi si z celu w 20- promie stopy, poruszanie si po rogach. Obszar dymu jest mocno zasonity. Dym utrzymuje si przez 1 minut lub do rozproszenia go przez silny wiatr.

Kreator (XGE) Transmutacja drugiego poziomu

Promie osabienia

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Czarny promie wyniszczajcej energii wystrzeliwuje z twojego palca w kierunku istoty w zasigu. Wykonaj atak dystansowy przeciwko celowi. Przy trafieniu cel zadaje tylko poow obrae przy atakach broni wykorzystujc Si, a do zakoczenia zaklcia.
Na koniec kadej tury celu moe wykona rzut obronny na Kondycj przeciwko zaklciu. Po sukcesie zaklcie si koczy.

Czarodziej, Nekromancja drugiego poziomu

Sztuczka z lin

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

sproszkowany ekstrakt z kukurydzy i skrcona ptla pergaminu

Dotykasz liny o dugoci do 60 stp. Jeden koniec liny unosi si nastpnie w powietrze, a caa lina zwisa prostopadle do ziemi. Na grnym kocu liny niewidzialne wejcie otwiera si do przestrzeni pozawymiarowej, ktra trwa do koca zaklcia.
Do przestrzeni pozawymiarowej mona si dosta, wspinajc si na szczyt liny. Przestrze moe pomieci do omiu rednich lub mniejszych stworze. Lina moe zosta wcignita w przestrze, dziki czemu lina zniknie z widoku poza przestrze.
Ataki i zaklcia nie mog przekroczy wejcia do lub z przestrzeni pozawymiarowej, ale ci, ktrzy s w rodku, mog z niej wyjrze, jakby przez okno o wymiarach 3 na 5 stp wyrodkowane na linie.

Czarodziej, Transmutacja drugiego poziomu

Palcy promie

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Tworzysz trzy promienie ognia i rzucasz nimi w cele w zasigu. Moesz ciska nimi w jeden lub kilka celw.
Wykonaj atak zaklciem dystansowym dla kadego promienia. Przy trafieniu cel otrzymuje 2k6 obrae od ognia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slotu na zaklcie co najmniej 3 poziomu, tworzysz jeden dodatkowy promie na kady poziom slotu powyej 2. miejsce.

Czarodziej Ewokacja drugiego poziomu

2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

Zobacz niewidzialno

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

szczypta talku i maa kropla sproszkowanego srebra

Przez cay czas widzisz niewidzialne stworzenia i obiekty tak, jakby byy widoczne, i moesz zajrze do planu eterycznego. Eteryczne stworzenia i przedmioty wydaj si upiorne i przezroczyste.

Czarodziej,, Wrbiarstwo drugiego poziomu

Ostrze Cienia

 • casting time1 dodatkowa akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Splatasz ze sob nici cienia, by stworzy w doni miecz zastygego mroku. Ten magiczny miecz trwa do koca zaklcia. Liczy si jako prosta bro do walki wrcz, w ktrej jeste biegy. Zadaje 2k8 obrae psychicznych przy trafieniu i ma waciwoci finezyjne, lekkie i rzucane (zasig 20/60). Ponadto, gdy uywasz miecza do zaatakowania celu, ktry jest w sabym wietle lub ciemnoci, wykonujesz rzut ataku z przewag.
Jeli upucisz bro lub j rzucisz, rozproszy si ona pod koniec tury. Nastpnie, dopki zaklcie bdzie trwao, moesz uy dodatkowej akcji, aby sprawi, e miecz pojawi si ponownie w twojej doni.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie, uywajc trzeciego lub czwartego poziomu slot na zaklcie, obraenia wzrastaj do 3k8. Kiedy rzucisz go za pomoc miejsca na zaklcie 5. lub 6. poziomu, obraenia wzrastaj do 4k8.

Kreator (XGE) Iluzja drugiego poziomu

Roztrzaska

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

odamek miki

Nagy, gony dwik dzwonka, bolenie intensywny, wybucha z wybranego przez ciebie punktu w zasigu. Kade stworzenie w sferze o promieniu 3 metrw, wyrodkowanej na tym punkcie, musi wykona rzut obronny na Konstytucj. Stwr otrzymuje 3k8 obrae od pioruna przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym. Stworzenie wykonane z materiaw nieorganicznych, takich jak kamie, kryszta lub metal, ma wad w tym rzucie obronnym.
Niemagiczny przedmiot, ktry nie jest noszony ani noszony, rwnie otrzymuje obraenia, jeli znajduje si w obszarze zaklcia.
< b>Na wyszych poziomach
: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie rwnego lub wyszego, obraenia wzrastaj o 1k8 za kady poziom slotu powyej 2.

Czarodziej, Ewokacja drugiego poziomu

Skywrite (rytua)

 • casting time1 akcja
 • rangeWzrok

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Sprawiasz, e w widocznej czci nieba tworzy si do dziesiciu sw. Sowa wydaj si by zrobione z chmury i pozostaj na miejscu przez czas trwania zaklcia. Sowa znikaj, gdy zaklcie si koczy. Silny wiatr moe rozproszy chmury i wczenie zakoczy zaklcie.

Kreator (XGE), Transmutacja drugiego poziomu

Rj nieek Snilloca

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

kawaek lodu lub maa biaa skaa

Z wybranego przez Ciebie punktu w zasigu wybucha lawina magicznych nieek. Kade stworzenie w sferze o promieniu 5 stp wyrodkowanej na tym punkcie musi wykona rzut obronny na Zrczno. Stwr otrzymuje 3k6 obrae od zimna w przypadku nieudanego rzutu obronnego lub o poow mniej obrae w przypadku udanego rzutu.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie, korzystajc z miejsca na zaklcie co najmniej 3 poziomu, obraenia zwikszaj si o 1k6 za kady poziom slotu powyej 2.

Kreator (XGE), Ewokacja drugiego poziomu

Wspinaczka Pajka

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

kropla bitumu i pajk

Do czasu zakoczenia zaklcia jedno chtne stworzenie, ktrego dotkniesz, zyskuje zdolno poruszania si w gr, w d i po pionowych powierzchniach oraz do gry nogami wzdu sufitw, pozostawiajc wolne rce. Cel zyskuje rwnie prdko wspinania si rwn jego prdkoci chodzenia.

Czarodziej,, Transmutacja drugiego poziomu

Sugestia [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, M
 • durationKoncentracja do 8 godzin

jzyk wa i troch plastra miodu lub kropla sodkiego oleju

Sugerujesz przebieg dziaania (ograniczony do zdania lub dwch) i magicznie wpywasz na stworzenie, ktre widzisz w zasigu, ktre ci syszy i rozumie. Stworzenia, ktrych nie mona zaczarowa, s odporne na ten efekt. Sugestia musi by sformuowana w taki sposb, aby sposb postpowania wydawa si rozsdny. Poproszenie stworzenia o dgnicie si, rzucenie si na wczni, podpalenie si lub wykonanie innego ewidentnie szkodliwego dziaania koczy zaklcie.
Cel musi wykona rzut obronny na Mdro. W przypadku nieudanego rzutu obronnego wykonuje opisane przez Ciebie dziaania najlepiej, jak potrafi. Sugerowany sposb postpowania moe trwa przez cay czas trwania. Jeli sugerowan czynno mona wykona w krtszym czasie, zaklcie koczy si, gdy podmiot zakoczy to, o co zosta poproszony.
Moesz take okreli warunki, ktre wywoaj specjaln aktywno w czasie trwania. Na przykad moesz zasugerowa, aby rycerz odda swojego konia bojowego pierwszemu napotkanemu ebrakowi. Jeli warunek nie zostanie speniony przed

Czarodziej,, Zaklcie drugiego poziomu

Sugestia [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, M
 • durationKoncentracja do 8 godzin

jzyk wa i troch plastra miodu lub kropla sodkiego oleju

wyganiciem zaklcia, aktywno nie zostanie wykonana.
Jeli ty lub ktry z twoich towarzyszy uszkodzi cel, zaklcie si koczy.

Czarodziej,, Zaklcie drugiego poziomu

Bicz umysu Taszy

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV
 • duration1 runda

Psychicznie atakujesz jednego stwora, ktrego widzisz w zasigu. Cel musi wykona rzut obronny na Inteligencj. Przy nieudanym obronie cel otrzymuje 3k6 obrae psychicznych i nie moe przyj reakcji do koca swojej nastpnej tury. Co wicej, w swojej nastpnej turze musi wybra, czy otrzyma ruch, akcj, czy dodatkow akcj

Czarodziej Zaklcie drugiego poziomu

2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

Straniczy Wiatr

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV
 • durationKoncentracja do 10 minut

Silny wiatr (20 mil na godzin) wieje wok ciebie w promieniu 3 metrw i porusza si z tob, pozostajc na rodku. Wiatr trwa przez czas trwania zaklcia.
Wiatr ma nastpujce efekty:
Ogusza ciebie i inne stworzenia na swoim obszarze.
Ganie niechronione pomienie na swoim obszarze, ktre s wielkoci pochodni lub mniejsze .
Odgradza opary, gazy i mg, ktre mog by rozpraszane przez silny wiatr.
Obszar ten jest trudnym terenem dla stworze innych ni ty.
Rzuty ataku broni dystansow maj wad jeli ataki przejd z wiatrem lub z wiatru.

Kreator (XGE), Ewokacja drugiego poziomu

Sie [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

troch of spider web

Wyczarowujesz mas grubej, lepkiej tamy w wybranym przez siebie punkcie w zasigu. Sieci wypeniaj szecian o dugoci 20 stp od tego momentu na czas trwania. Sieci s trudnym terenem i lekko zasaniaj swj obszar.
Jeli sieci nie s zakotwiczone midzy dwiema solidnymi masami (takimi jak ciany lub drzewa) lub uoone warstwami na pododze, cianie lub suficie, wyczarowana sie zapada si sama, a czar koczy si na pocztku twojej nastpnej tury. Sieci uoone na paskiej powierzchni maj gboko 5 stp.
Kade stworzenie, ktre rozpoczyna swoj tur w sieciach lub ktre w ni wejdzie podczas swojej tury, musi wykona rzut obronny na Zrczno. W przypadku nieudanego rzutu obronnego stworzenie jest powstrzymywane tak dugo, jak pozostaje w sieciach lub dopki si nie uwolni.
Stworzenie sptane sieciami moe wykorzysta swoje akcje, aby wykona test Siy przeciwko twojemu ST zaklcia ochronnego. Jeli to si powiedzie, nie jest ju powstrzymywane.
Sieci s atwopalne. Kada kostka sieci o dugoci 5 stp

Czarodziej, Zaklcie drugiego poziomu

Sie [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

troch of spider web

wystawiona na dziaanie ognia spala si w cigu 1 rundy, zadajc 2k4 obrae od ognia kademu stworzeniu, ktre rozpoczyna swoj tur w ogniu.

Czarodziej, Zaklcie drugiego poziomu

sierpie (rytua)

 • casting time1 minuta
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

specjalnie oznaczone patyki, koci lub podobne etony o wartoci co najmniej 25 pensw

Rzucajc wysadzane klejnotami patyki, toczc smocze koci, ukadajc ozdobne karty lub uywajc innego narzdzia do wrenia, otrzymujesz omen od istoty z innego wiata o wynikach konkretnego dziaania, ktre planujesz podj w cigu najbliszych 30 minut. Lider wybiera spord nastpujcych moliwych wrb.
Boga, dla dobrych wynikw
Biada, dla zych wynikw
Wesoo i biada, zarwno w przypadku dobrych, jak i zych wynikw
Nic, w przypadku wynikw, ktre nie s szczeglnie dobre lub ze
Zaklcie nie bierze pod uwag adnych moliwych okolicznoci, ktre moe zmieni wynik, taki jak rzucenie dodatkowych zakl lub utrata lub zyskanie towarzysza.
Jeli rzucisz zaklcie dwa lub wicej razy przed zakoczeniem kolejnego dugiego odpoczynku, istnieje kumulatywna 25% szansa na to, e kade rzucenie po pierwszym rzuceniu zostanie losowo odczytane. DM wykonuje ten rzut w tajemnicy.

Kreator (TCE), Wrbiarstwo drugiego poziomu

Zwiksz zdolno

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

futro lub piro od bestii

Dotykasz stwora i obdarzasz go magicznym wzmocnieniem. Wybierz jeden z poniszych efektw - cel zyskuje efekt a do zakoczenia zaklcia.
Wytrzymao Niedwiedzia: Cel ma przewag w testach Kondycji. Zyskuje rwnie 2k6 tymczasowych punktw wytrzymaoci, ktre s tracone po zakoczeniu zaklcia.
Sia Byka: Cel ma przewag w testach Siy, a jego nono podwaja si.
Cat's Grace: Cel ma przewag w testach Zrcznoci. Nie otrzymuje rwnie obrae od upadku z 6 metrw lub mniej, jeli nie jest obezwadniony.
Splendor Ora: Cel ma przewag w testach Charyzmy.
Sprytno Lisa< /b>:

Kreator (TCE) Transmutacja drugiego poziomu

Animowana martwa [1/2]

 • casting time1 minuta
 • range10 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

kropla krwi, kawaek misa i szczypta kocianego pyu

To zaklcie tworzy nieumarego sug. Wybierz stos koci lub zwoki redniego lub maego humanoida w zasigu. Twoje zaklcie nasyca cel paskudn imitacj ycia, podnoszc go do postaci nieumarego stworzenia. Cel staje si szkieletem, jeli wybierzesz koci lub zombie, jeli wybierzesz zwoki (DM ma statystyki gry stwora).
W kadej swojej turze moesz uy dodatkowej akcji, aby mentalnie dowodzi dowolnym stworzeniem, ktre stworzye to zaklcie, jeli stworzenie znajduje si w promieniu 60 stp od ciebie (jeli kontrolujesz kilka stworze, moesz dowodzi jednym lub wszystkimi z nich w tym samym czasie, wydajc to samo polecenie kademu z nich). Ty decydujesz, jak akcj wykona stwr i gdzie si poruszy w swojej nastpnej turze, lub moesz wyda oglny rozkaz, np. do pilnowania okrelonej komory lub korytarza. Jeli nie wydasz adnych polece, stwr broni si tylko przed wrogimi stworzeniami. Po wydaniu rozkazu stworzenie kontynuuje jego wykonywanie, dopki jego zadanie nie zostanie ukoczone.
Stworzenie jest pod twoj

Czarodziej,, Nekromancja trzeciego poziomu

Animowana martwa [2/2]

 • casting time1 minuta
 • range10 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

kropla krwi, kawaek misa i szczypta kocianego pyu

kontrol przez 24 godziny, po czym przestaje wykonywa polecenia, ktre mu wydae. Aby utrzyma kontrol nad stworzeniem przez kolejne 24 godziny, musisz ponownie rzuci to zaklcie na stworzenie przed upywem biecego okresu 24 godzin. To uycie zaklcia przywraca twoj kontrol nad maksymalnie czterema stworzeniami, ktre animowae za pomoc tego zaklcia, zamiast animowa nowe.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc miejsca na zaklcie czwartego lub wyszego poziomu, animujesz lub przywracasz kontrol nad dwoma dodatkowymi nieumarymi stworzeniami na kade miejsce powyej trzeciego.

Czarodziej,, Nekromancja trzeciego poziomu

Obdarz kltw [1/2]

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Dotykasz stwora, ktry musi odnie sukces w rzucie obronnym na Mdro lub zosta przekltym na czas trwania zaklcia. Kiedy rzucasz to zaklcie, wybierz rodzaj kltwy z nastpujcych opcji.
Wybierz jeden wynik umiejtnoci. Przeklty cel ma niekorzystn pozycj w testach umiejtnoci i rzutach obronnych wykonywanych z t wartoci umiejtnoci.
Gdy jest przeklty, cel ma niekorzystne rzuty na atak przeciwko tobie.
Gdy jest przeklty, cel musi wykona rzut obronny na Mdro rzut na pocztku kadej z jego tur. Jeli mu si nie powiedzie, marnuje swoj akcj, ktra obraca si bezczynnie.
Gdy cel jest przeklty, twoje ataki i zaklcia zadaj celowi dodatkowe 1k8 obrae nekrotycznych.
Usu kltw zaklcie koczy ten efekt. W opcji DM moesz wybra alternatywny efekt kltwy, ale nie powinien by silniejszy ni te opisane powyej. DM ma ostatnie sowo w sprawie efektu takiej kltwy.
Na wyszych poziomach: Jeli rzucisz to zaklcie przy uyciu slotu na czar na poziomie 4 lub wyszym, czas trwania to koncentracja, do 10 minut. Jeli uyjesz slotu na zaklcie na poziomie 5 lub wyszym, czas trwania wynosi 8 godzin. Jeli uyjesz miejsca na zaklcie na poziomie 7 lub wyszym,

Czarodziej,, Nekromancja trzeciego poziomu

Obdarz kltw [2/2]

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

czas trwania wynosi 24 godziny. Jeli uyjesz miejsca na zaklcie 9. poziomu, zaklcie bdzie trwao, dopki nie zostanie zrzucone. Uycie slotu na zaklcie na poziomie 5 lub wyszym zapewnia czas trwania, ktry nie wymaga koncentracji. do 10 minut. Jeli uyjesz slotu na zaklcie na poziomie 5 lub wyszym, czas trwania wynosi 8 godzin. Jeli uyjesz miejsca na zaklcie na poziomie 7 lub wyszym, czas trwania wynosi 24 godziny. Jeli uyjesz miejsca na zaklcie 9. poziomu, zaklcie bdzie trwao, dopki nie zostanie zrzucone. Uycie slotu na zaklcie na poziomie 5 lub wyszym zapewnia czas trwania, ktry nie wymaga koncentracji. do 10 minut. Jeli uyjesz slotu na zaklcie na poziomie 5 lub wyszym, czas trwania wynosi 8 godzin. Jeli uyjesz miejsca na zaklcie na poziomie 7 lub wyszym, czas trwania wynosi 24 godziny. Jeli uyjesz miejsca na zaklcie 9. poziomu, zaklcie bdzie trwao, dopki nie zostanie zrzucone. Uycie slotu na zaklcie na poziomie 5 lub wyszym zapewnia czas trwania, ktry nie wymaga koncentracji.

Czarodziej,, Nekromancja trzeciego poziomu

2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
3 3
3 3
3 3
3 3

Miga

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • duration1 minuta

Rzu k20 na koniec kadej swojej tury przez czas trwania zaklcia. Jeli wypadnie 11 lub wicej, znikasz z obecnego planu egzystencji i pojawiasz si na Planie Eterycznym (czar zawodzi, a rzucanie zostaje zmarnowane, jeli ju bye na tym poziomie). Na pocztku nastpnej tury i po zakoczeniu zaklcia, jeli znajdujesz si na Planie Eterycznym, wracasz na wolne, wybrane przez siebie pole, ktre moesz zobaczy w promieniu 10 stp od miejsca, z ktrego znikne. Jeli w tym zasigu nie ma wolnego miejsca, pojawiasz si na najbliszym niezajtym polu (wybieranym losowo, jeli wicej ni jedno pole jest jednakowo blisko). Moesz odrzuci to zaklcie jako dziaanie.
Bdc na Ethereal Plane, moesz zobaczy i usysze samolot, z ktrego pochodzisz, ktry jest rzucany w odcieniach szaroci i nie moesz zobaczy niczego dalej ni 60 stp. Moesz wpywa i by pod wpywem innych stworze na Planie Eterycznym. Istota, ktrej tam nie ma, nie moe ci postrzega ani wchodzi z tob w interakcje, chyba e ma tak moliwo.

Czarodziej Transmutacja trzeciego poziomu

Kocia drzemka

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsS, M
 • duration10 minut

szczypta piasku

Wykonujesz uspokajajcy gest i maksymalnie trzy wybrane przez ciebie stworzenia, ktre widzisz w zasigu, trac przytomno na czas trwania zaklcia. Zaklcie koczy si na celu przedwczenie, jeli otrzyma on obraenia lub kto uyje akcji, aby go potrzsn lub uderzy. Jeli cel pozostaje nieprzytomny przez cay czas, zyskuje on korzyci z krtkiego odpoczynku i nie moe by ponownie dotknity tym zaklciem, dopki nie zakoczy dugiego odpoczynku.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slotu na czar czwartego lub wyszego poziomu, moesz zaatakowa jedn dodatkow chtn istot na kady poziom slotu powyej 3.

Kreator (XGE), Zaklcie 3 poziomu

Jasnowidzenie [1/2]

 • casting time10 minut
 • range1 mila

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

skupienie o wartoci co najmniej 100 gp, albo wysadzany klejnotami rg do suchu, albo szklane oko do wrenia

Tworzysz niewidzialny czujnik w zasigu w znanym ci miejscu (miejsce, ktre odwiedzie lub widziae wczeniej) lub w oczywistym miejscu co jest ci nieznane (na przykad za drzwiami, za rogiem lub w zagajniku). Czujnik pozostaje na miejscu przez cay czas i nie mona go zaatakowa ani w aden inny sposb wej z nim w interakcj. Kiedy rzucasz zaklcie, wybierasz widzenie lub syszenie. Moesz uywa wybranego zmysu przez czujnik tak, jakby by w jego przestrzeni. Jako swoje dziaanie moesz przecza si midzy widzeniem a syszeniem. Istota, ktra widzi czujnik (np. istota korzystajca z niewidzialnoci lub prawdziwego widzenia), widzi wietlist, niematerialn kul wielkoci twojej pici.
Kiedy rzucasz zaklcie, wybierasz widzenie lub syszenie. Moesz uywa wybranego zmysu przez czujnik tak, jakby by w jego przestrzeni. Jako swoje dziaanie moesz przecza si midzy widzeniem a syszeniem. Istota, ktra widzi czujnik (np. istota korzystajca z niewidzialnoci lub prawdziwego widzenia) widzi wietlist,

Czarodziej, Wrbiarstwo 3 poziomu

Jasnowidzenie [2/2]

 • casting time10 minut
 • range1 mila

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

skupienie o wartoci co najmniej 100 gp, albo wysadzany klejnotami rg do suchu, albo szklane oko do wrenia

niematerialn kul wielkoci twojej pici.
Istota, ktra widzi czujnik (np. istota korzystajca z < i>widz niewidzialno lub prawdziwe widzenie) widzi wietlist, niematerialn kul wielkoci twojej pici.

Czarodziej, Wrbiarstwo 3 poziomu

Przeciwzaklcie

 • casting time1 reakcja
 • range60 stp

 • componentsS
 • durationNatychmiastowy

Prbujesz przerwa stworzenie w procesie rzucania zaklcia. Jeli stwr rzuca zaklcie 3. poziomu lub niszego, jego zaklcie koczy si niepowodzeniem i nie ma adnego efektu. Jeli rzuca zaklcie czwartego lub wyszego poziomu, wykonaj test umiejtnoci, uywajc swojej umiejtnoci rzucania zakl. ST wynosi 10 + poziom zaklcia. W przypadku powodzenia zaklcie stwora koczy si niepowodzeniem i nie ma adnego efektu.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie 4 poziomu lub wyszego, przerwane zaklcie nie ma adnego efektu, jeli jego poziom jest mniejszy lub rwny poziomowi uytego slotu zaklcia.

Czarodziej,, 3 poziom abjuracji

Rozproszenie magii

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Wybierz dowolne stworzenie, przedmiot lub magiczny efekt w zasigu. Kade zaklcie trzeciego lub niszego poziomu na celu koczy si. Dla kadego zaklcia czwartego lub wyszego poziomu na celu wykonaj test umiejtnoci, uywajc swojej umiejtnoci rzucania zakl. ST wynosi 10 + poziom zaklcia. Po udanym tecie zaklcie koczy si.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie 4 poziomu lub wyszego, automatycznie koczysz dziaanie zaklcia na celu, jeli poziom zaklcia jest rwny lub mniejszy ni poziom uytego slotu zaklcia.

Czarodziej 3 poziom abjuracji

Mnstwo wrogw

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Sigasz do umysu jednej istoty, ktr widzisz i zmuszasz j do wykonania rzutu obronnego na Inteligencj. Stworzenie automatycznie odnosi sukces, jeli jest odporne na strach. W przypadku nieudanego rzutu obronnego cel traci zdolno odrniania przyjaciela od wroga, biorc pod uwag wszystkie stworzenia, ktre widzi jako wrogw, a do zakoczenia zaklcia. Za kadym razem, gdy cel otrzymuje obraenia, moe powtrzy rzut obronny, koczc efekt na sobie po sukcesie.
Za kadym razem, gdy istota, ktrej to dotyczy, wybierze inn istot jako cel, musi losowo wybra cel spord stworze, ktre moe zobaczy w zasigu ataku, zaklcia lub innej umiejtnoci, ktrej uywa. Jeli wrg sprowokuje atak okazyjny od istoty, na ktr ma wpyw, istota musi wykona ten atak, jeli jest w stanie.

Kreator (XGE), Zaklcie 3 poziomu

Wybuchajca Ziemia

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

kawaek obsydianu

Wybierz punkt, ktry moesz zobaczy na ziemi w zasigu. Fontanna wzburzonej ziemi i kamieni eksploduje w 20-metrowym szecianie porodku tego punktu. Kade stworzenie na tym obszarze musi wykona rzut obronny na Zrczno. Stwr otrzymuje 3k12 obrae od tuczenia przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym. Dodatkowo grunt w tym obszarze staje si trudnym terenem, dopki nie zostanie oczyszczony. Kada cz obszaru o powierzchni 5 stp kwadratowych wymaga co najmniej 1 minuty, aby oczyci j rcznie.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie co najmniej czwartego poziomu, obraenia zwikszaj si o 1k12 za kady poziom slotu powyej 3.

Kreator (XGE), Transmutacja trzeciego poziomu

Strach

 • casting time1 akcja
 • rangeWasny (stoek 30 stp)

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

biae pirko lub serce kury

Wywietlasz fantazmatyczny obraz najgorszych lkw stworzenia. Kade stworzenie w 30-metrowym stoku musi wykona rzut obronny na Mdro lub upuci to, co trzyma, i przestraszy si na czas trwania.
Podczas przeraenia przez to zaklcie, istota musi wykona akcj Doskoku i oddali si od ciebie o najbezpieczniejsz dostpn tras w kadej z jej tur, chyba e nie ma gdzie si poruszy. Jeli stwr zakoczy swoj tur w miejscu, w ktrym nie ma ci w zasigu wzroku, moe wykona rzut obronny na Mdro. Po udanym rzucie czar koczy si dla tej istoty.

Czarodziej,, Iluzja trzeciego poziomu

3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3

Udawa mier (rytua)

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

szczypta cmentarnego brudu

Dotykasz chtnego stwora i wprowadzasz go w stan kataleptyczny, ktrego nie mona odrni od mierci.
Na czas trwania zaklcia lub do momentu, gdy uyjesz akcji, aby dotkn celu i odrzuci zaklcie, cel wydaje si martwy dla wszystkich zewntrznych inspekcji i zakl uywanych do okrelenia statusu celu. Cel zostaje olepiony i ubezwasnowolniony, a jego prdko spada do 0. Cel ma odporno na wszystkie obraenia z wyjtkiem obrae psychicznych. Jeli cel jest chory lub zatruty w momencie rzucenia zaklcia lub zostaje zaraony lub zatruty pod wpywem zaklcia, choroba i trucizna nie dziaaj a do zakoczenia zaklcia.

Czarodziej,, Nekromancja trzeciego poziomu

Kula ognia

 • casting time1 akcja
 • range150 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

maleka kulka guana nietoperza i siarki

Jasna smuga rozbyskuje od twojego palca wskazujcego do wybranego przez ciebie punktu w zasigu, a nastpnie rozkwita z niskim rykiem w eksplozj pomieni. Kade stworzenie w promieniu 20 stp musi wykona rzut obronny na Zrczno. Cel otrzymuje 8k6 obrae od ognia przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym.
Ogie rozprzestrzenia si po rogach. Podpala atwopalne przedmioty w obszarze, ktre nie s noszone ani noszone.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie na poziomie 4 lub wyszym, obraenia zwikszaj si o 1k6 dla kadego poziomu boksu powyej 3.

Czarodziej,, Ewokacja 3 poziomu

Pomienne strzay

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Dotykasz koczanu zawierajcego strzay lub bety. Kiedy cel zostanie trafiony broni dystansow przy uyciu amunicji wycignitej z koczanu, cel otrzymuje dodatkowe 1k6 obrae od ognia. Magia zaklcia koczy si na kawaku amunicji, gdy trafi lub chybi, a zaklcie koczy si, gdy z koczanu zostanie wycignitych dwanacie sztuk amunicji.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie uywajc slotu zaklcia czwartego lub wyszego poziomu, liczba sztuk amunicji, na ktre mona oddziaywa tym zaklciem, wzrasta o dwa za kady poziom slotu powyej trzeciego.

Kreator (XGE), Transmutacja trzeciego poziomu

Lata

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

pirko skrzyde od dowolnego ptaka

Dotykasz chtnego stworzenia. Cel na czas lotu zyskuje prdko 60 stp. Kiedy zaklcie si koczy, cel spada, jeli wci jest w grze, chyba e moe zatrzyma upadek.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie, uywajc slotu na zaklcie czwartego lub wyszego poziomu, moesz wybra jednego dodatkowego stwora na kady poziom slotu powyej 3.

Czarodziej Transmutacja trzeciego poziomu

Forma gazowa

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

troch gazy i smuka dymu

Przemieniasz ochocz istot, ktrej dotkniesz, wraz ze wszystkim, co nosi i nosi, w mglist chmur na czas trwania. Czar koczy si, gdy stwr spadnie do 0 punktw wytrzymaoci. Nie ma to wpywu na bezcielesn istot.
W tej postaci jedyn metod poruszania si celu jest prdko lotu 10 stp. Cel moe wej i zaj pole innego stworzenia. Cel jest odporny na obraenia niemagiczne i ma przewag w rzutach obronnych na Si, Zrczno i Kondycj. Cel moe przechodzi przez mae dziury, wskie otwory, a nawet zwyke pknicia, chocia traktuje ciecze tak, jakby byy powierzchniami staymi. Cel nie moe spa i unosi si w powietrzu, nawet gdy jest oguszony lub w inny sposb unieruchomiony.
Bdc w postaci mglistej chmury, cel nie moe mwi ani manipulowa przedmiotami, a wszelkie przedmioty, ktre nis lub trzyma, nie mog zosta upuszczone, uyte lub w inny sposb wchodzce w interakcje. Cel nie moe atakowa ani rzuca zakl.

Czarodziej,, Transmutacja trzeciego poziomu

Glif Warding [1/6]

 • casting time1 godzina
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania lub uruchomienia

kadzido i sproszkowany diament o wartoci co najmniej 200 sz, ktre zaklcie zuywa

Kiedy rzucasz to zaklcie, wpisujesz glif, ktry rani inne stworzenia, na powierzchni (takiej jak st, fragment podogi lub ciany) lub wewntrz przedmiot, ktry mona zamkn (taki jak ksika, zwj lub skrzynia skarbw), aby ukry glif. Jeli wybierzesz powierzchni, glif moe pokry obszar powierzchni o rednicy nie wikszej ni 10 stp. Jeli wybierzesz obiekt, ten obiekt musi pozosta na swoim miejscu, jeli obiekt zostanie przesunity o wicej ni 10 stp od miejsca rzucenia tego zaklcia, glif zostanie uszkodzony, a zaklcie zakoczy si bez aktywacji.
Glif jest prawie niewidoczny i wymaga udanego sprawdzenia Inteligencji (Dochodzenia) w celu znalezienia ST za uratowanie zaklcia.
Ty decydujesz, co aktywuje glif, gdy rzucasz zaklcie. W przypadku glifw wpisanych na powierzchni, najbardziej typowe wyzwalacze to dotknicie lub stanie na glifie, usunicie innego obiektu zakrywajcego glif, zblienie si na pewn odlego od glifu lub manipulowanie obiektem, na ktrym glif jest wpisany. W przypadku glifw wpisanych w

Czarodziej,, 3 poziom abjuracji

Glif Warding [2/6]

 • casting time1 godzina
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania lub uruchomienia

kadzido i sproszkowany diament o wartoci co najmniej 200 sz, ktre zaklcie zuywa

obiekt najczstszymi wyzwalaczami s otwieranie tego obiektu, zblianie si na pewn odlego do obiektu lub ogldanie lub odczytywanie glifu. Gdy glif zostanie aktywowany, zaklcie to si koczy.
Moesz dalej udoskonali wyzwalacz, aby zaklcie aktywowao si tylko w okrelonych okolicznociach lub zgodnie z cechami fizycznymi (takimi jak wzrost lub waga), rodzajem stworzenia (na przykad totem moe by ustawiony tak, aby wpywa na aberracje lub drow) lub wyrwnanie. Moesz take ustawi warunki dla stworze, ktre nie uruchamiaj glifu, na przykad ci, ktrzy podaj okrelone haso.
Kiedy wpisujesz glif, wybierz wybuchowe runy lub glif zakl.
Wybuchowe runy: Po uruchomieniu glif wybucha magiczn energi w postaci Kula o promieniu 20 stp wyrodkowana na glifie. Kula rozchodzi si po rogach. Kade stworzenie w aurze musi wykona rzut obronny na Zrczno. Stwr otrzymuje 5k8 obrae od kwasu, zimna, ognia, byskawicy lub pioruna przy nieudanym rzucie obroczym (wybrae go podczas tworzenia glifu) lub o poow

Czarodziej,, 3 poziom abjuracji

Glif Warding [3/6]

 • casting time1 godzina
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania lub uruchomienia

kadzido i sproszkowany diament o wartoci co najmniej 200 sz, ktre zaklcie zuywa

mniej obrae przy udanym rzucie.
Glif zakl: Moesz przechowywa w glifie przygotowane zaklcie o wartoci lub niszej, rzucajc je jako cz tworzenia glifu. Czar musi by skierowany na pojedyncz istot lub obszar. Przechowywane zaklcie nie ma natychmiastowego efektu, gdy zostanie rzucone w ten sposb. Kiedy glif zostanie uruchomiony, zapisane zaklcie jest rzucane. Jeli zaklcie ma cel, atakuje istot, ktra aktywowaa glif. Jeli zaklcie wpywa na obszar, obszar jest wyrodkowany na tej istocie. Jeli zaklcie przywouje wrogie stworzenia lub tworzy szkodliwe obiekty lub puapki, pojawiaj si one jak najbliej intruza i atakuj go. Jeli zaklcie wymaga koncentracji, trwa do koca swojego penego dziaania.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie na poziomie 4 lub wyszym, obraenia od materiau wybuchowego Glif run zwiksza si o 1k8 za kady poziom slotu powyej 3. Jeli utworzysz glif zakl, moesz przechowywa dowolne zaklcie do tego samego

Czarodziej,, 3 poziom abjuracji

Glif Warding [4/6]

 • casting time1 godzina
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania lub uruchomienia

kadzido i sproszkowany diament o wartoci co najmniej 200 sz, ktre zaklcie zuywa

poziomu, co slot, ktrego uywasz na glif totemu. Jeli zaklcie wpywa na obszar, obszar jest wyrodkowany na tej istocie. Jeli zaklcie przywouje wrogie stworzenia lub tworzy szkodliwe obiekty lub puapki, pojawiaj si one jak najbliej intruza i atakuj go. Jeli zaklcie wymaga koncentracji, trwa do koca swojego penego dziaania.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie na poziomie 4 lub wyszym, obraenia od materiau wybuchowego Glif run zwiksza si o 1k8 za kady poziom slotu powyej 3. Jeli utworzysz glif zakl, moesz przechowywa dowolne zaklcie do tego samego poziomu, co slot, ktrego uywasz na glif totemu. Jeli zaklcie wpywa na obszar, obszar jest wyrodkowany na tej istocie. Jeli zaklcie przywouje wrogie stworzenia lub tworzy szkodliwe obiekty lub puapki, pojawiaj si one jak najbliej intruza i atakuj go. Jeli zaklcie wymaga koncentracji, trwa do koca swojego penego dziaania.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz

Czarodziej,, 3 poziom abjuracji

3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3

Glif Warding [5/6]

 • casting time1 godzina
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania lub uruchomienia

kadzido i sproszkowany diament o wartoci co najmniej 200 sz, ktre zaklcie zuywa

to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie na poziomie 4 lub wyszym, obraenia od materiau wybuchowego Glif run zwiksza si o 1k8 za kady poziom slotu powyej 3. Jeli utworzysz glif zakl, moesz przechowywa dowolne zaklcie do tego samego poziomu, co slot, ktrego uywasz na glif totemu. Jeli zaklcie wymaga koncentracji, trwa do koca swojego penego dziaania.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie na poziomie 4 lub wyszym, obraenia od materiau wybuchowego Glif run zwiksza si o 1k8 za kady poziom slotu powyej 3. Jeli utworzysz glif zakl, moesz przechowywa dowolne zaklcie do tego samego poziomu, co slot, ktrego uywasz na glif totemu. Jeli zaklcie wymaga koncentracji, trwa do koca swojego penego dziaania.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie na poziomie 4 lub wyszym, obraenia od materiau wybuchowego Glif run zwiksza si o 1k8 za kady poziom slotu powyej 3. Jeli

Czarodziej,, 3 poziom abjuracji

Glif Warding [6/6]

 • casting time1 godzina
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania lub uruchomienia

kadzido i sproszkowany diament o wartoci co najmniej 200 sz, ktre zaklcie zuywa

utworzysz glif zakl, moesz przechowywa dowolne zaklcie do tego samego poziomu, co slot, ktrego uywasz na glif totemu.

Czarodziej,, 3 poziom abjuracji

Popiech

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

a shaving of licorice root

Wybierz chtne stworzenie, ktre moesz zobaczy w zasigu. Do czasu zakoczenia zaklcia prdko celu jest podwojona, zyskuje premi +2 do KP, ma przewag nad rzutami obronnymi na Zrczno i zyskuje dodatkow akcj w kadej swojej turze. Ta akcja moe by uyta tylko do wykonania ataku (tylko atak jedn broni), doskoku, uwolnienia, ukrycia si lub uycia obiektu.
Kiedy zaklcie si koczy, cel nie moe si porusza ani wykonywa akcji a do nastpnej obr si, gdy ogarnia go fala letargu.

Czarodziej,, Transmutacja trzeciego poziomu

Hipnotyczny wzr

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsS, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

wiecca paeczka kadzida lub krysztaowa fiolka wypeniona fosforyzujcym materiaem

Tworzysz skrcajcy si wzr kolorw, ktry splata si w powietrzu wewntrz szecianu o dugoci 30 stp w zasigu. Wzr pojawia si na chwil i znika. Kada istota na obszarze, ktra zobaczy wzr, musi wykona rzut obronny na Mdro. W przypadku nieudanego rzutu obronnego, stworzenie zostaje oczarowane na czas trwania. Oczarowana tym zaklciem stwr jest obezwadniony i ma prdko 0.
Zaklcie koczy si dla dotknitej nim istoty, jeli otrzyma ona jakiekolwiek obraenia lub jeli kto inny uyje akcji, aby wyrwa istot z odrtwienia.

Czarodziej,, Iluzja trzeciego poziomu

Twierdza Intelektu

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Przez ten czas ty lub jedna chtna istota, ktr moesz zobaczy w zasigu, macie odporno na obraenia psychiczne, a take przewag w rzutach obronnych na inteligencj, mdro i charyzm.
Na wyszych poziomach: Kiedy ty rzucajc to zaklcie, uywajc slotu czaru czwartego lub wyszego poziomu, moesz wybra jednego dodatkowego stwora na kady poziom slotu powyej 3. Stworzenia musz znajdowa si w odlegoci nie wikszej ni 30 stp od siebie, kiedy je wybierasz.

Kreator (TCE) Wyrzeczenie trzeciego poziomu

Maa Chatka Leomunda (rytua)

 • casting time1 minuta
 • rangeWasna (pkula o promieniu 10 stp)

 • componentsV, S, M
 • duration8 godzin

may krysztaowy koralik

Nieruchoma kopua siy o promieniu 3 metrw wyskakuje wok ciebie i nad tob i pozostaje nieruchoma przez cay czas. Czar koczy si, jeli opucisz jego obszar.
Dziewi stworze redniej wielkoci lub mniejszych moe zmieci si razem z tob w kopule. Czar nie powiedzie si, jeli na jego obszarze znajduje si wiksze stworzenie lub wicej ni dziewi stworze. Stworzenia i przedmioty wewntrz kopuy po rzuceniu tego zaklcia mog swobodnie si przez ni porusza. Wszystkie inne stworzenia i przedmioty nie mog przez ni przechodzi. Zaklcia i inne magiczne efekty nie mog przenika przez kopu ani by przez ni rzucane. Atmosfera w pomieszczeniu jest komfortowa i sucha, niezalenie od pogody na zewntrz.
Dopki urok si nie skoczy, moesz nakaza, aby wntrze stao si sabo owietlone lub ciemne. Kopua z zewntrz nieprzezroczysta, w dowolnym kolorze,

Czarodziej Ewokacja 3 poziomu

Przeniesienie ycia

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Powicasz cz swojego zdrowia, aby leczy rany innego stworzenia. Otrzymujesz 4k8 obrae nekrotycznych, a jedna wybrana przez ciebie istota, ktr widzisz w zasigu, odzyskuje liczb punktw wytrzymaoci rwn dwukrotnoci otrzymanych obrae nekrotycznych. Na wyszych poziomach. Kiedy rzucisz to zaklcie przy uyciu slotu na czar 4 lub wyszego poziomu, obraenia zwikszaj si o 1k8 za kady poziom slotu powyej 3.

Kreator (XGE) Nekromancja trzeciego poziomu

Byskawica

 • casting time1 akcja
 • rangeWasna (linia 100 stp)

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

troch futra i prt bursztynu, krysztau lub szka

Uderzenie byskawicy tworzce lini o dugoci 100 stp i szerokoci 5 stp wystrzeliwuje z Ciebie w wybranym przez Ciebie kierunku. Kade stworzenie w linii musi wykona rzut obronny na Zrczno. Stworzenie otrzymuje 8k6 obrae od byskawic w przypadku nieudanego rzutu obronnego lub o poow mniej obrae w przypadku udanego rzutu obronnego.
Byskawica zapala atwopalne obiekty w obszarze, ktry nie jest noszony ani noszony.
Na wyszych poziomach : Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie co najmniej 4. poziomu, obraenia zwikszaj si o 1k6 za kade miejsce powyej 3. poziomu.

Czarodziej Ewokacja 3 poziomu

Magiczny krg [1/2]

 • casting time1 minuta
 • range10 stp

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

woda wicona lub sproszkowane srebro i elazo warte co najmniej 100 sztuk zota, ktre zuywa zaklcie

Tworzysz cylinder magicznej energii o promieniu 10 stp i wysokoci 20 stp, wyrodkowany na punkcie na ziemi, ktry moesz zobaczy w zasigu . wiecce runy pojawiaj si wszdzie tam, gdzie cylinder przecina si z podog lub inn powierzchni.
Wybierz jeden lub wicej z nastpujcych typw stworze - niebiaskie, ywioaki, wrki, demony lub nieumare. Okrg wpywa na istot wybranego typu w nastpujcy sposb.
Stworzenie nie moe dobrowolnie wej do cylindra niemagicznymi rodkami. Jeli stworzenie sprbuje uy w tym celu teleportacji lub podry midzyplanarnej, musi najpierw wykona rzut obronny na Charyzm.
Stworzenie ma wad w rzutach ataku przeciwko celom w cylindrze.
Cele w cylindrze mog ' nie by oczarowanym, przestraszonym ani optanym przez stworzenie. Kiedy rzucasz to zaklcie, moesz sprawi, by jego magia dziaaa w odwrotnym kierunku, zapobiegajc opuszczeniu cylindra przez stworzenie okrelonego typu i chronicym cele poza nim.
Na wyszych poziomach : Kiedy rzucasz to zaklcie

Czarodziej, 3 poziom abjuracji

3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3

Magiczny krg [2/2]

 • casting time1 minuta
 • range10 stp

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

woda wicona lub sproszkowane srebro i elazo warte co najmniej 100 sztuk zota, ktre zuywa zaklcie

przy uyciu slotu na czar na poziomie 4 lub wyszym, czas trwania zwiksza si o 1 godzin za kady poziom slotu powyej 3 poziomu.

Czarodziej, 3 poziom abjuracji

Gwny obraz [1/6]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

troch polaru

Tworzysz obraz obiektu, stworzenia lub innego widocznego zjawiska, ktre nie jest wiksze ni szecian o dugoci 20 stp. Obraz pojawia si w miejscu, ktre moesz zobaczy w zasigu i trwa przez cay czas. Wydaje si cakowicie realne, wczajc w to dwiki, zapachy i temperatur odpowiedni dla przedstawionej rzeczy. Nie moesz wytworzy wystarczajcej iloci ciepa lub zimna, aby zada obraenia, dwiku wystarczajco gonego, aby zada obraenia od pioruna lub oguszy stworzenie, ani zapachu, ktry mgby wywoa chorob (jak smrd troglodyty).
Tak dugo, jak jeste w zasigu zasigu iluzji, moesz uy swojej akcji, aby spowodowa przesunicie obrazu w dowolne inne miejsce w zasigu. Gdy obraz zmienia pooenie, moesz zmieni jego wygld, aby jego ruchy wydaway si naturalne dla obrazu. Na przykad, jeli utworzysz obraz stworzenia i przeniesiesz go, moesz zmieni obraz tak, aby wyglda, jakby chodzi. Podobnie moesz sprawi, by iluzja wydawaa rne dwiki w rnych momentach, a nawet prowadzia na przykad

Czarodziej,, Iluzja trzeciego poziomu

Gwny obraz [2/6]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

troch polaru

rozmow.
Fizyczna interakcja z obrazem ujawnia, e
jest on iluzj, poniewa rzeczy mog przez niego przechodzi. Istota, ktra uyje swojej akcji, aby zbada obraz, moe stwierdzi, e jest to iluzja po pomylnym tecie Inteligencji (Dochodzeniu) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli stworzenie rozpoznaje iluzj, czym jest, moe widzie przez obraz, a inne jego cechy zmysowe staj si sabe dla stworzenia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slot na zaklcie na poziomie 6 lub wyszym, zaklcie trwa do momentu zniknicia, nie wymagajc koncentracji. Podobnie moesz sprawi, by iluzja wydawaa rne dwiki w rnych momentach, a nawet prowadzia na przykad rozmow.
Fizyczna interakcja z obrazem ujawnia, e
jest on iluzj, poniewa rzeczy mog przez niego przechodzi. Istota, ktra uyje swojej akcji, aby zbada obraz, moe stwierdzi, e jest to iluzja po pomylnym tecie Inteligencji (Dochodzeniu) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli stworzenie rozpoznaje iluzj, czym

Czarodziej,, Iluzja trzeciego poziomu

Gwny obraz [3/6]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

troch polaru

jest, moe widzie przez obraz, a inne jego cechy zmysowe staj si sabe dla stworzenia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slot na zaklcie na poziomie 6 lub wyszym, zaklcie trwa do momentu zniknicia, nie wymagajc koncentracji. Podobnie moesz sprawi, by iluzja wydawaa rne dwiki w rnych momentach, a nawet prowadzia na przykad rozmow.
Fizyczna interakcja z obrazem ujawnia, e
jest on iluzj, poniewa rzeczy mog przez niego przechodzi. Istota, ktra uyje swojej akcji, aby zbada obraz, moe stwierdzi, e jest to iluzja po pomylnym tecie Inteligencji (Dochodzeniu) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli stworzenie rozpoznaje iluzj, czym jest, moe widzie przez obraz, a inne jego cechy zmysowe staj si sabe dla stworzenia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slot na zaklcie na poziomie 6 lub wyszym, zaklcie trwa do momentu zniknicia, nie wymagajc koncentracji. nawet zmuszajc go na przykad do prowadzenia rozmowy.

Czarodziej,, Iluzja trzeciego poziomu

Gwny obraz [4/6]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

troch polaru

Fizyczna interakcja z obrazem ujawnia, e
jest on iluzj, poniewa rzeczy mog przez niego przej. Istota, ktra uyje swojej akcji, aby zbada obraz, moe stwierdzi, e jest to iluzja po pomylnym tecie Inteligencji (Dochodzeniu) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli stworzenie rozpoznaje iluzj, czym jest, moe widzie przez obraz, a inne jego cechy zmysowe staj si sabe dla stworzenia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slot na zaklcie na poziomie 6 lub wyszym, zaklcie trwa do momentu zniknicia, nie wymagajc koncentracji. nawet zmuszajc go na przykad do prowadzenia rozmowy.
Fizyczna interakcja z obrazem ujawnia, e
jest on iluzj, poniewa rzeczy mog przez niego przej. Istota, ktra uyje swojej akcji, aby zbada obraz, moe stwierdzi, e jest to iluzja po pomylnym tecie Inteligencji (Dochodzeniu) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli stworzenie rozpoznaje iluzj, czym jest, moe widzie przez obraz, a inne jego cechy zmysowe staj si sabe dla

Czarodziej,, Iluzja trzeciego poziomu

Gwny obraz [5/6]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

troch polaru

stworzenia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slot na zaklcie na poziomie 6 lub wyszym, zaklcie trwa do momentu zniknicia, nie wymagajc koncentracji. Istota, ktra uyje swojej akcji, aby zbada obraz, moe stwierdzi, e jest to iluzja po pomylnym tecie Inteligencji (Dochodzeniu) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli stworzenie rozpoznaje iluzj, czym jest, moe widzie przez obraz, a inne jego cechy zmysowe staj si sabe dla stworzenia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slot na zaklcie na poziomie 6 lub wyszym, zaklcie trwa do momentu zniknicia, nie wymagajc koncentracji. Istota, ktra uyje swojej akcji, aby zbada obraz, moe stwierdzi, e jest to iluzja po pomylnym tecie Inteligencji (Dochodzeniu) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli stworzenie rozpoznaje iluzj, czym jest, moe widzie przez obraz, a inne jego cechy zmysowe staj si sabe dla stworzenia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc

Czarodziej,, Iluzja trzeciego poziomu

Gwny obraz [6/6]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

troch polaru

slot na zaklcie na poziomie 6 lub wyszym, zaklcie trwa do momentu zniknicia, nie wymagajc koncentracji.

Czarodziej,, Iluzja trzeciego poziomu

Meteory minutowe Melfa

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

saletra, siarka i smoa sosnowa uformowane w koralik

Tworzysz sze malekich meteorw w swojej przestrzeni. Unosz si w powietrzu i kr wok ciebie przez czas trwania zaklcia. Kiedy rzucisz zaklcie i jako dodatkow akcj w kadej swojej turze moesz wyda jeden lub dwa meteory, wysyajc je w kierunku wybranego przez ciebie punktu lub punktw w promieniu 120 stp od ciebie. Gdy meteor dotrze do celu lub uderzy w tward powierzchni, meteor eksploduje. Kade stworzenie w promieniu 5 stp od miejsca, w ktrym meteor eksploduje, musi wykona rzut obronny na Zrczno. Stworzenie otrzymuje 2k6 obrae od ognia w przypadku nieudanego rzutu obronnego lub o poow mniej obrae w przypadku udanego rzutu.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie czwartego lub wyszego poziomu, liczba utworzonych meteorw wzrasta o dwa za kady poziom slotu powyej 3.

Kreator (XGE) Ewokacja 3 poziomu

Niewykrywanie

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • duration8 godzin

szczypta diamentowego pyu o wartoci 25 gp posypana na cel, ktry pochania zaklcie

Na czas ukrywasz cel, ktrego dotkniesz przed magi wrbiarstwa. Celem moe by chtna istota lub miejsce lub obiekt nie wikszy ni 10 stp w dowolnym wymiarze. Cel nie moe by celem adnej magii wrbiarskiej ani postrzegany przez magiczne czujniki wrbiarskie.

Czarodziej,, 3 poziom abjuracji

3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3

Upiorny rumak (rytua)

 • casting time1 minuta
 • range30 stp

 • componentsVS
 • duration1 godzina

Na ziemi w wybranej przez ciebie wolnej przestrzeni w zasigu pojawia si due, quasi-realne, podobne do konia stworzenie. Ty decydujesz o wygldzie stworzenia, ale jest ono wyposaone w siodo, wdzido i uzd. Kade ekwipunek stworzony przez zaklcie znika w kbie dymu, jeli jest niesiony dalej ni 10 stp od rumaka.
Przez ten czas ty lub wybrana przez ciebie istota moecie dosiada rumaka. Stworzenie korzysta ze statystyk konia wierzchowego, z wyjtkiem tego, e ma prdko 100 stp i moe przeby 10 mil na godzin lub 13 mil w szybkim tempie. Gdy zaklcie si koczy, wierzchowiec stopniowo zanika, dajc jedcowi 1 minut na zejcie. Czar koczy si, jeli uyjesz akcji, aby je odrzuci lub jeli rumak odniesie jakiekolwiek obraenia.

Czarodziej,, Iluzja trzeciego poziomu

Ochrona przed energi

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Chtne stworzenie, ktrego dotkniesz, przez cay czas jest odporne na jeden wybrany przez ciebie rodzaj obrae: kwas, zimno, ogie, byskawice lub grzmoty.

Czarodziej,, 3 poziom abjuracji

Usu kltw

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Za dotkniciem kocz si wszystkie kltwy dotykajce jednego stwora lub obiekt. Jeli przedmiot jest przekltym magicznym przedmiotem, jego kltwa pozostaje, ale zaklcie przerywa dostrojenie waciciela do przedmiotu, dziki czemu mona go usun lub odrzuci.

Czarodziej,, 3 poziom abjuracji

Wysyanie

 • casting time1 akcja
 • rangeNieograniczony

 • componentsV, S, M
 • duration1 runda

Krtki kawaek cienkiego drutu miedzianego

Wysyasz krtk wiadomo skadajc si z dwudziestu piciu sw lub mniej do istoty, ktr znasz. Stworzenie syszy wiadomo w swoim umyle, rozpoznaje ci jako nadawc, jeli ci zna, i moe natychmiast odpowiedzie w podobny sposb. Czar umoliwia istotom z wynikiem Inteligencji co najmniej 1 zrozumienie znaczenia twojej wiadomoci.
Moesz wysa wiadomo na dowoln odlego, a nawet na inne paszczyzny istnienia, ale jeli cel jest na innej paszczynie ni ty, istnieje 5 procent szans, e wiadomo nie dotrze.

Czarodziej Ewokacja 3 poziomu

Burza ze niegiem

 • casting time1 akcja
 • range150 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

szczypta kurzu i kilka kropel wody

Do koca zaklcia marzncy deszcz i deszcz ze niegiem padaj w cylindrze o wysokoci 20 stp i promieniu 40 stp, wyrodkowanym w wybranym przez Ciebie punkcie w zasigu. Teren jest mocno zasonity, a pomienie w okolicy s gaszone.
Ziemia w okolicy pokryta jest liskim lodem, co utrudnia teren. Kiedy istota po raz pierwszy wejdzie na obszar zaklcia lub zacznie tam swoj tur, musi wykona rzut obronny na Zrczno. W przypadku nieudanego rzutu obronnego pada podatna.
Jeli istota koncentruje si w obszarze zaklcia, musi wykona udany rzut obronny na Kondycj przeciwko twojemu zaklciu, aby obroni ST lub straci koncentracj.

Czarodziej Zaklcie trzeciego poziomu

Wolny

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

kropla melasy

Zmieniasz czas wok maksymalnie szeciu wybranych stworze w szecianie o dugoci 40 stp w zasigu. Kady cel musi odnie sukces w rzucie obronnym na Mdro lub by pod wpywem tego zaklcia na czas jego trwania.
Szybko celu, na ktry ma wpyw, jest zmniejszona o poow, wymaga to kary -2 do KP i rzutw obronnych na Zrczno i nie moe uywa reakcji. W swojej turze moe uy albo akcji, albo akcji dodatkowej, nie obu. Niezalenie od umiejtnoci lub magicznych przedmiotw istoty, nie moe ona wykona wicej ni jednego ataku wrcz lub dystansowego podczas swojej tury.
Jeli istota prbuje rzuci zaklcie o czasie rzucania 1 akcji, rzu k20. Na 11 lub wyszym zaklcie nie dziaa a do nastpnej tury stworzenia, a stworzenie musi uy swojej akcji w tej turze, aby zakoczy zaklcie. Jeli nie, czar jest zmarnowany.
Istota pod wpywem tego zaklcia wykonuje kolejny rzut obronny na Mdro na koniec swojej tury. Po udanym obronie efekt si koczy.

Czarodziej,, Transmutacja trzeciego poziomu

Duchowy caun

 • casting time1 dodatkowa akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Przyzywasz duchy zmarych, ktre wieciy wok ciebie na czas trwania zaklcia. Duchy s niematerialne i niezniszczalne.
Do czasu zakoczenia zaklcia kady atak, ktry wykonasz, zadaje dodatkowe 1k8 obrae, gdy trafisz istot w promieniu 10 stp od ciebie. Te obraenia s promienne, nekrotyczne lub zimne (do wyboru podczas rzucania zaklcia). adna istota, ktra otrzyma te obraenia, nie moe odzyska punktw wytrzymaoci a do pocztku twojej nastpnej tury.
Ponadto, kada wybrana przez ciebie istota, ktra zaczyna swoj tur w promieniu 3 metrw od ciebie, ma swoj prdko zmniejszon o 10 stp do pocztku twojej nastpnej tury.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie przy uyciu slotu na czar o 4. lub wyszym poziomie, obraenia zwikszaj si o 1k8 za kade dwa poziomy slotu powyej 3. .

Kreator (TCE), nekromancja trzeciego poziomu

mierdzca chmura

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

zgnie jajko lub kilka lici kapusty skunksa

Tworzysz kul o promieniu 20 stp z tego, wywoujcego mdoci gazu wyrodkowanego w punkcie w zasigu. Chmura rozchodzi si po rogach, a jej obszar jest mocno zasonity. Chmura przez cay czas unosi si w powietrzu.
Kade stworzenie, ktre na pocztku swojej tury znajduje si cakowicie w chmurze, musi wykona rzut obronny na Kondycj przeciwko trucinie. W przypadku nieudanego rzutu obronnego istota spdza swoj akcj, ktra zmienia si w wymiotowanie i zwijanie. Stworzenia, ktre nie musz oddycha lub s odporne na trucizn, automatycznie odnosz sukces w tym rzucie obronnym.
Umiarkowany wiatr (co najmniej 10 mil na godzin) rozprasza chmur po 4 rundach. Silny wiatr (co najmniej 20 mil na godzin) rozprasza go po 1 rundzie.

Czarodziej Zaklcie trzeciego poziomu

Wezwanie Fey

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

pozacany kwiat o wartoci co najmniej 300 gp

Przywoujesz ducha fey. Manifestuje si w wolnej przestrzeni, ktr moesz zobaczy w zasigu. Ta cielesna forma wykorzystuje blok statystyk Fey Spirit. Kiedy rzucasz zaklcie, wybierz nastrj. Wcieky, wesoy lub podstpny. Stwr przypomina wybran przez ciebie istot fey naznaczon wybranym nastrojem, ktry okrela jedn z cech w jego bloku statystyk. Stworzenie znika, gdy spadnie do 0 punktw wytrzymaoci lub gdy zaklcie si skoczy.
Stworzenie jest sojusznikiem ciebie i twoich towarzyszy. Podczas walki stwr dzieli twoj inicjatyw, ale wykonuje swoj tur natychmiast po twojej. Jest posuszny twoim werbalnym poleceniom (nie musisz nic robi). Jeli nie wydasz adnego, wykonuje akcj uniku i wykorzystuje swj ruch, aby unikn niebezpieczestwa.
Na wyszych poziomach:

Kreator (TCE), Zaklcie trzeciego poziomu

3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3

Przywoaj pomniejsze demony [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

fiolka krwi humanoida zabitego w cigu ostatnich 24 godzin

Wypowiadasz ohydne sowa, przyzywajc demony z chaosu Otchani. Rzu k6, aby okreli, co si pojawi. 1-2: Dwa demony z ocen wyzwania 1 lub nisz. 3-4: Cztery demony z ocen wyzwania 1/2 lub nisz. 5-6: Osiem demonw wyzwania o wartoci 1/4 lub niszej.
DM wybiera demony, takie jak grzywa lub dretches, a ty wybierasz niezajte pola, ktre widzisz w zasigu ich pojawienia si. Przyzwany demon znika, gdy spadnie do 0 punktw ycia lub gdy czar si skoczy.
Demony s wrogo nastawione do wszystkich stworze, cznie z tob. Wyrzu inicjatyw dla przywoanych demonw jako grupa, ktra ma swoje tury. Demony cigaj i atakuj najblisze nie-demony najlepiej jak potrafi.
W ramach rzucania zaklcia moesz uformowa okrg na ziemi z krwi uywan jako skadnik materiau. Okrg jest wystarczajco duy, aby obj twoj przestrze. Dopki zaklcie trwa, przyzwane demony nie mog przekroczy krgu ani go skrzywdzi i nie mog namierzy nikogo w jego obrbie. Uywanie komponentu materialnego w ten sposb zuywa go, gdy zaklcie

Kreator (XGE), Zaklcie trzeciego poziomu

Przywoaj pomniejsze demony [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

fiolka krwi humanoida zabitego w cigu ostatnich 24 godzin

si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie 6. lub 7. poziomu, przyzywasz dwa razy wicej demonw. Jeli uyjesz miejsca na zaklcie 8. lub 9. poziomu, przywoasz trzy razy wicej demonw. Uywanie komponentu materialnego w ten sposb zuywa go, gdy zaklcie si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie 6. lub 7. poziomu, przyzywasz dwa razy wicej demonw. Jeli uyjesz miejsca na zaklcie 8. lub 9. poziomu, przywoasz trzy razy wicej demonw. Uywanie komponentu materialnego w ten sposb zuywa go, gdy zaklcie si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie 6. lub 7. poziomu, przyzywasz dwa razy wicej demonw. Jeli uyjesz miejsca na zaklcie 8. lub 9. poziomu, przywoasz trzy razy wicej demonw.

Kreator (XGE), Zaklcie trzeciego poziomu

Przywoanie pomiotu cieni

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

zy w krysztaowej fiolce o wartoci co najmniej 300 gp

Przyzywasz mrocznego ducha. Manifestuje si w wolnej przestrzeni, ktr moesz zobaczy w zasigu. Ta cielesna forma uywa bloku statystyk Shadow Spirit. Kiedy rzucasz zaklcie, wybierz emocj: Wcieko, Rozpacz lub Strach. Stworzenie przypomina zdeformowanego dwunonego naznaczonego wybran emocj, ktra okrela pewne cechy w jego bloku statystyk. Stworzenie okrela, kiedy spadnie do 0 punktw wytrzymaoci lub kiedy czar si skoczy.
Stworzenie jest sojusznikiem ciebie i twoich towarzyszy. Podczas walki, stwr dzieli twoj inicjatyw, ale wykonuje swoj tur natychmiast po twojej. Jest posuszny twoim werbalnym poleceniom (nie musisz nic robi). Jeli nie wydasz adnego, wykonuje akcj uniku i wykorzystuje swj ruch, aby unikn niebezpieczestwa.
Na wyszych poziomach:

Kreator (TCE), Zaklcie trzeciego poziomu

Przywoaj nieumarych

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

pozacana czaszka warta co najmniej 300 gp

Wzywasz nieumarego ducha. Manifestuje si w wolnej przestrzeni, ktr moesz zobaczy w zasigu. Ta cielesna forma wykorzystuje blok statystyk Nieumarego Ducha. Kiedy rzucasz zaklcie, wybierz form stwora: Ghostly, Putrid lub Skeletal. Duch przypomina nieumar istot o wybranej formie, ktra okrela pewne cechy w jego bloku statystyk. Stworzenie znika, gdy spadnie do 0 punktw wytrzymaoci lub gdy zaklcie si skoczy.
Stworzenie jest sojusznikiem ciebie i twoich towarzyszy. Podczas walki stwr dzieli twoj inicjatyw, ale wykonuje swoj tur natychmiast po twojej. Jest posuszny twoim werbalnym poleceniom (nie musisz nic robi). Jeli nie wydasz adnego, wykonuje akcj uniku i wykorzystuje swj ruch, aby unikn niebezpieczestwa.
Na wyszych poziomach:

Kreator (TCE), nekromancja trzeciego poziomu

Krok Grzmotu

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV
 • durationNatychmiastowy

Teleportujesz si na wolne miejsce, ktre widzisz w zasigu. Natychmiast po tym, jak znikniesz, rozlegnie si grzmicy huk, a kade stworzenie w promieniu 10 stp od miejsca, ktre zostawie, musi wykona rzut obronny na Konstytucj, otrzymujc 3k10 obrae od pioruna przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym. Grzmot mona usysze nawet z odlegoci 100 metrw.
Moesz zabra ze sob przedmioty, o ile ich waga nie przekracza tego, co moesz unie. Moesz take teleportowa jednego chtnego stwora twojego rozmiaru lub mniejszego, ktry nosi sprzt do jego nonoci. Stworzenie musi znajdowa si w odlegoci 5 stp od ciebie, kiedy rzucasz to zaklcie, i musi by wolne miejsce w promieniu 5 stp od miejsca docelowego, na ktrym moe si pojawi stworzenie. W przeciwnym razie stwr pozostaje w tyle.
Na wyszych poziomach:

Kreator (XGE), Zaklcie trzeciego poziomu

Fala pywowa

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

a drop of water

Przywoujesz fal wody, ktra spada na obszar w zasigu. Obszar moe mie do 30 stp dugoci, do 10 stp szerokoci i do 10 stp wysokoci. Kade stworzenie na tym obszarze musi wykona rzut obronny na Zrczno. Po nieudanym obronie istota otrzymuje 4k8 obrae od tuczenia i zostaje powalona na ziemi. Po udanym obronie stwr otrzymuje o poow mniej obrae i nie jest przewrcony. Woda nastpnie rozchodzi si po ziemi we wszystkich kierunkach, gaszc niechronione pomienie w jej obszarze i w promieniu 30 stp od niej, a nastpnie znika.

Kreator (XGE), Zaklcie trzeciego poziomu

May suga [1/2]

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyka

 • componentsVS
 • duration8 godzin

Dotykasz jednego Malutkiego, niemagicznego obiektu, ktry nie jest przyczepiony do innego obiektu lub powierzchni i nie jest noszony przez inn istot. Cel oywia si i wypuszcza mae rce i nogi, stajc si istot pod twoj kontrol, dopki zaklcie si nie skoczy lub stwr spadnie do 0 punktw wytrzymaoci. Zobacz blok statystyk (XGE s.169), aby zobaczy jego statystyki.
Jako akcja dodatkowa, moesz mentalnie rozkaza stworowi, jeli znajduje si w promieniu 120 stp od ciebie. (Jeli kontrolujesz kilka stworze za pomoc tego zaklcia, moesz dowodzi jednym lub wszystkimi z nich w tym samym czasie, wydajc t
sam komend kademu z nich.) Ty decydujesz, jak akcj podejmie stwora i gdzie bdzie si porusza podczas swojej nastpnej tury, lub moesz wyda proste, oglne polecenie, takie jak przyniesienie klucza, stanie na zegarku lub uoenie ksiek. Jeli nie wydasz adnych polece, suga nie robi nic innego, jak broni si przed wrogimi stworzeniami. Po wydaniu rozkazu, suga kontynuuje jego wykonywanie, dopki jego zadanie nie zostanie ukoczone.
Kiedy stwr spadnie do 0 punktw wytrzymaoci, powraca do swojej pierwotnej formy, a wszelkie pozostae obraenia przechodz do tej formy.
Na

Kreator (XGE), Transmutacja trzeciego poziomu

May suga [2/2]

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyka

 • componentsVS
 • duration8 godzin

wyszych poziomach: rzucajc to zaklcie, uywajc slotu na czar co najmniej 4. poziomu, moesz animowa dwa dodatkowe obiekty dla kadego poziomu slotu powyej 3.

Kreator (XGE), Transmutacja trzeciego poziomu

Jzyki

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, M
 • duration1 godzina

may gliniany model zigguratu

To zaklcie daje dotknitej istocie zdolno rozumienia dowolnego jzyka mwionego, ktry syszy. Co wicej, kiedy cel mwi, kade stworzenie, ktre zna przynajmniej jeden jzyk i syszy cel, rozumie, co mwi.

Czarodziej Wrbiarstwo 3 poziomu

3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3

Wampiryczny dotyk

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Dotyk twojej owinitej cieniem doni moe wysysa si od innych, aby uleczy twoje rany. Wykonaj zaklcie walki wrcz przeciwko stworowi w twoim zasigu. Przy trafieniu cel otrzymuje 3k6 obrae nekrotycznych, a ty odzyskujesz punkty wytrzymaoci rwne poowie zadanych obrae nekrotycznych. Do czasu zakoczenia zaklcia moesz wykona atak ponownie w kadej swojej turze jako akcj.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie za pomoc slotu na zaklcie na poziomie 4 lub wyszym, obraenia zwikszaj si o 1k6 za kady poziom slotu powyej 3.

Czarodziej Nekromancja trzeciego poziomu

ciana piasku

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

gar piasku

Tworzysz cian z wirujcego piasku na ziemi w miejscu, ktre moesz zobaczy w zasigu. Moesz ustawi cian o dugoci do 30 stp, wysokoci 10 stp i gruboci 10 stp, ktra znika po zakoczeniu zaklcia. Blokuje lini wzroku, ale nie ruch. Istota jest olepiona, gdy znajduje si na obszarze ciany i musi powici 3 stopy ruchu na kad 1 stop, ktr si tam poruszy.

Kreator (XGE) Ewokacja 3 poziomu

ciana Wody

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

a drop of water

Tworzysz cian wody na ziemi w miejscu, ktre moesz zobaczy w zasigu. Moesz zrobi cian o dugoci do 30 stp, wysokoci 10 stp i gruboci 1 stopy lub moesz zrobi cian piercieniow o rednicy do 20 stp, wysokoci 20 stp i gruboci 1 stopy. ciana znika, gdy zaklcie si koczy. Pole muru to trudny teren.
Kady atak broni dystansow, ktry wejdzie na pole muru, ma niekorzystny wpyw na rzut ataku, a obraenia od ognia s zmniejszane o poow, jeli efekt ognia przechodzi przez mur, aby dotrze do celu. Zaklcia zadajce obraenia od zimna, ktre przechodz przez cian, powoduj, e obszar ciany, przez ktry przechodz, zamarza na stae (zamroony jest przynajmniej obszar o powierzchni 1,5 metra kwadratowego). Kada zamroona sekcja o powierzchni 5 stp kwadratowych ma 5 KP i 15 punktw wytrzymaoci. Zmniejszenie zamroonej sekcji do 0 punktw wytrzymaoci niszczy j. Kiedy cz zostaje zniszczona, mur

Kreator (XGE), Ewokacja 3 poziomu

Oddychanie w wodzie (rytua)

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • duration24 godziny

krtka trzcina lub kawaek somy

To zaklcie daje do dziesiciu chtnych stworze, ktre mona zobaczy w zasigu, oddychanie pod wod, dopki zaklcie si nie skoczy. Dotknite istoty rwnie zachowuj swj normalny tryb oddychania.

Czarodziej, Transmutacja trzeciego poziomu

Porozmawiaj z Martwym

 • casting time1 akcja
 • range10 stp

 • componentsV, S, M
 • duration10 minut

Ponce kadzido

Przyznajesz pozory ycia i inteligencji wybranemu zwokom w zasigu, pozwalajc mu odpowiedzie na zadawane pytania. Zwoki musz nadal mie usta i nie mog by nieumarymi. Zaklcie nie powiedzie si, jeli zwoki byy celem tego zaklcia w cigu ostatnich 10 dni.
Do czasu zakoczenia zaklcia moesz zada zwokom do 5 pyta. Zwoki znaj tylko to, co zna za ycia, cznie z jzykami, ktre zna. Odpowiedzi s zwykle krtkie, tajemnicze lub powtarzajce si, a zwoki nie s zmuszane do udzielania prawdziwej odpowiedzi, jeli jeste wobec nich wrogo nastawiony lub rozpoznaj ci jako wroga. To zaklcie nie przywraca duszy stworzenia do jego ciaa, tylko jego oywiajcego ducha. Tak wic zwoki nie mog uczy si nowych informacji, nie rozumiej niczego, co wydarzyo si od mierci, i mog

Kreator (TCE) Nekromancja trzeciego poziomu

Tajemne Oko

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

troch futra nietoperza

Tworzysz niewidzialne, magiczne oko w zasigu, ktre przez cay czas unosi si w powietrzu.
Umysowo odbierasz informacje wizualne z oka, ktre ma normalne widzenie i widzenie w ciemnoci do 30 stp. Oko moe patrze w kadym kierunku.
W ramach akcji moesz przesun oko do 30 stp w dowolnym kierunku. Nie ma ogranicze co do tego, jak daleko od ciebie oko moe si oddali, ale nie moe wej na inn paszczyzn egzystencji. Solidna bariera blokuje ruch oka, ale oko moe przej przez otwr o rednicy zaledwie 1 cala.

Czarodziej, 4. poziom Wrbiarstwa

Wygnanie

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

przedmiot niesmaczny dla celu

Prbujesz wysa jedno stworzenie, ktre widzisz w zasigu, na inn paszczyzn egzystencji. Cel musi odnie sukces w rzucie obronnym na Charyzm lub zosta wygnany.
Jeli cel pochodzi z planu egzystencji, na ktrym si znajdujesz, wyganiasz go na nieszkodliwy pplan. Tam cel jest obezwadniony. Cel pozostaje tam a do zakoczenia zaklcia, kiedy to cel pojawia si ponownie na polu, ktre opuci lub na najbliszym niezajtym polu, jeli to pole jest zajte.
Jeli cel pochodzi z innej paszczyzny egzystencji ni ta, ktr Jeste wczony, cel zostaje wygnany z cichym trzaskiem i wraca na swj samolot macierzysty. Jeli zaklcie zakoczy si przed upywem 1 minuty, cel pojawia si ponownie na polu, ktre opuci lub na najbliszym niezajtym polu, jeli to pole jest zajte.

Czarodziej, 4 poziom Abjuracja

Zwarzy

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Energia nekromancji obmywa wybran przez ciebie istot, ktr widzisz w zasigu, wysysajc z niej wilgo i witalno. Cel musi wykona rzut obronny na Konstytucj. Cel otrzymuje 8k8 obrae nekrotycznych przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym. To zaklcie nie ma wpywu na nieumarych ani konstrukty.
Jeli celujesz w rolin lub magiczn rolin, rzut obronny jest niekorzystny, a zaklcie zadaje mu maksymalne obraenia.
Jeli celujesz w niemagiczn rolin to nie jest stworzenie, takie jak drzewo lub krzew, nie wykonuje rzutu obronnego, po prostu usycha i umiera.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slot na zaklcie od 5. poziomu lub wyszego, obraenia wzrastaj o 1k8 za kady poziom slotu powyej 4.

Czarodziej Nekromancja 4 poziomu

Urok potwora

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsVS
 • duration1 godzina

Prbujesz oczarowa stworzenie, ktre widzisz w zasigu. Musi wykona rzut obronny na Mdro i robi to z przewag, jeli walczysz z nim ty lub twoi towarzysze. Jeli nie uda mu si rzut obronny, zostanie przez ciebie oczarowany, dopki zaklcie si nie skoczy lub dopki ty lub twoi towarzysze nie zrobicie mu czego szkodliwego. Zaczarowana istota jest dla ciebie przyjazna. Kiedy zaklcie si koczy, istota wie, e zostaa przez ciebie zauroczona.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na czar na poziomie 5 lub wyszym, moesz zaatakowa jedno dodatkowe stworzenie za kady poziom slotu powyej 4. Stworzenia musz znajdowa si w odlegoci nie wikszej ni 30 stp od siebie, kiedy je wybierasz.

Kreator (XGE), Zaklcie 4 poziomu

3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
4 4
4 4
4 4
4 4

Dezorientacja [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

trzy upiny orzecha

To zaklcie atakuje i wypacza umysy stworze, wywoujc zudzenia i prowokujc niekontrolowane dziaania. Kade stworzenie w sferze o promieniu 3 metrw, wyrodkowanej w punkcie, ktry wybierzesz w zasigu, musi wykona rzut obronny na Mdro, gdy rzucisz to zaklcie lub zostanie pod jego wpywem.
Cel nie moe reagowa i musi wykona rzut k10 na pocztku kadej swojej tury, aby okreli zachowanie w tej turze.
1: Istota wykorzystuje cay swj ruch, aby poruszy si w losowym kierunku. Aby okreli kierunek, rzu k8 i przypisz kierunek kadej ciance koci. Stworzenie nie wykonuje akcji w tej turze.
2-6: Stworzenie nie porusza si ani nie wykonuje akcji w tej turze.
7-8: Stworzenie wykorzystuje swoj akcj, aby wykona atak wrcz przeciwko losowemu zdeterminowana istota w jej zasigu. Jeli w jego zasigu nie ma adnej istoty, istota nie robi nic w tej turze.
9-10: Stworzenie moe dziaa i porusza si normalnie. Pod koniec swojej tury cel, na ktry ma wpyw, moe wykona rzut obronny na Mdro. Jeli si

Czarodziej Zaklcie 4 poziomu

Dezorientacja [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

trzy upiny orzecha

powiedzie, efekt ten koczy si dla tego celu.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na czar na poziomie 5 lub wyszym, promie kuli zwiksza si o 5 stp dla kady slot powyej 4.

Czarodziej Zaklcie 4 poziomu

Przywoaj mniejsze ywioaki

 • casting time1 minuta
 • range90 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Przyzywasz ywioaki, ktre pojawiaj si na wolnych przestrzeniach, ktre moesz zobaczy w zasigu. Wybierasz jedn z poniszych opcji, co si pojawi.
Jeden ywioak o poziomie wyzwania 2 lub niszym
Dwa ywioaki o poziomie wyzwania 1 lub niszym
Cztery ywioaki o poziomie wyzwania 1/2 lub niszym
Osiem ywioakw o wartoci wyzwania 1/4 lub niszej.
ywioak przyzwany przez to zaklcie znika, gdy spadnie do 0 punktw wytrzymaoci lub gdy zaklcie si skoczy.
Przywoane stworzenia s przyjazne dla ciebie i twoich towarzyszy. Wyrzu inicjatyw dla przywoanych stworze jako grupy, ktra ma swoje tury. Przestrzegaj wszelkich polece werbalnych, ktre im wydajesz (nie musisz podejmowa adnych dziaa). Jeli nie wydasz im adnych polece, broni si przed wrogimi stworzeniami, ale poza tym nie podejmuj adnych dziaa.

Czarodziej,, Zaklcie 4 poziomu

Kontrola wody [1/4]

 • casting time1 akcja
 • range300 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

kropla wody i szczypta kurzu

Do czasu zakoczenia zaklcia kontrolujesz dowoln wolno stojc wod w wybranym obszarze, ktry jest szecianem o boku do 100 stp. Podczas rzucania tego zaklcia moesz wybra jeden z poniszych efektw. Jako akcj w swojej turze moesz powtrzy ten sam efekt lub wybra inny.
Powd: Sprawiasz, e poziom wody w caej stojcej wodzie w obszarze wzronie nawet o 20 stopy. Jeli obszar obejmuje brzeg, woda z powodzi wylewa si na suchy ld.
Jeli wybierzesz obszar w duym zbiorniku wodnym, zamiast tego utworzysz 20-metrow fal, ktra przemieszcza si z jednej strony obszaru do inne, a nastpnie si rozbija. Wszelkie due lub mniejsze pojazdy na drodze fali s przenoszone na drug stron. Kady wielki lub mniejszy pojazd trafiony przez fal ma 25% szans na wywrcenie si.
Poziom wody pozostaje podwyszony do momentu zakoczenia zaklcia lub wybrania innego efektu. Jeli ten efekt wytworzy fal, fala powtarza si na pocztku twojej nastpnej tury, dopki trwa efekt powodzi.
Czciowa woda: powodujesz,

Czarodziej, Transmutacja 4 poziomu

Kontrola wody [2/4]

 • casting time1 akcja
 • range300 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

kropla wody i szczypta kurzu

e woda w obszarze oddala si i tworzy wykop. Okop rozciga si na obszarze zaklcia, a oddzielona woda tworzy cian po obu stronach. Okop pozostaje do momentu zakoczenia zaklcia lub wybrania innego efektu. Nastpnie woda powoli wypenia rw w trakcie nastpnej rundy, a do przywrcenia normalnego poziomu wody.
Przekieruj przepyw: powodujesz, e woda pynca w obszarze porusza si w wybranym przez Ciebie kierunku , nawet jeli woda musi przepywa przez przeszkody, w gr cian lub w innych nieprawdopodobnych kierunkach. Woda w obszarze porusza si tak, jak j kierujesz, ale gdy wypynie poza obszar zaklcia, wznawia swj przepyw w zalenoci od warunkw terenowych. Woda nadal porusza si w wybranym przez ciebie kierunku, dopki zaklcie si nie skoczy lub nie wybierzesz innego efektu.
Whirlpool: Ten efekt wymaga zbiornika wodnego o powierzchni co najmniej 50 stp kwadratowych i gbokoci 25 stp. Sprawiasz, e na rodku obszaru tworzy si wir. Whirlpool tworzy wir o szerokoci 5 stp u podstawy, do 50

Czarodziej, Transmutacja 4 poziomu

Kontrola wody [3/4]

 • casting time1 akcja
 • range300 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

kropla wody i szczypta kurzu

stp szerokoci u gry i 25 stp wysokoci. Kade stworzenie lub obiekt znajdujcy si w wodzie w promieniu 25 stp od wiru jest przycigany na odlego 10 stp w jego kierunku. Istota moe odpyn od wiru, wykonujc test Siy (Aletyka) przeciwko Twojemu ST, aby uratowa zaklcie.
Kiedy istota po raz pierwszy wejdzie w wir lub zacznie tam swoj tur, musi wykona rzut obronny na Si. W przypadku nieudanego rzutu obronnego istota otrzymuje 2k8 obrae od tuczenia i zostaje zapana w wir, dopki zaklcie si nie skoczy. Po udanym obronie stworzenie otrzymuje poow obrae i nie zostaje zapane w wir. Stworzenie zapane w wir moe uy swojej akcji, aby sprbowa odpyn od wiru, jak opisano powyej, ale ma to wad w tecie Siy (Lekkoatletyka), aby to zrobi.
Przy pierwszej turze, w ktrej obiekt wchodzi w wir , obiekt otrzymuje 2k8 obrae od tuczenia, obraenia te pojawiaj si w kadej rundzie, w ktrej pozostaje w wirze. Po udanym obronie stworzenie otrzymuje poow obrae i nie zostaje zapane w wir. Stworzenie

Czarodziej, Transmutacja 4 poziomu

Kontrola wody [4/4]

 • casting time1 akcja
 • range300 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

kropla wody i szczypta kurzu

zapane w wir moe uy swojej akcji, aby sprbowa odpyn od wiru, jak opisano powyej, ale ma to wad w tecie Siy (Lekkoatletyka), aby to zrobi.
Przy pierwszej turze, w ktrej obiekt wchodzi w wir , obiekt otrzymuje 2k8 obrae od tuczenia, obraenia te pojawiaj si w kadej rundzie, w ktrej pozostaje w wirze. Po udanym obronie stworzenie otrzymuje poow obrae i nie zostaje zapane w wir. Stworzenie zapane w wir moe uy swojej akcji, aby sprbowa odpyn od wiru, jak opisano powyej, ale ma to wad w tecie Siy (Lekkoatletyka), aby to zrobi.
Przy pierwszej turze, w ktrej obiekt wchodzi w wir , obiekt otrzymuje 2k8 obrae od tuczenia, obraenia te pojawiaj si w kadej rundzie, w ktrej pozostaje w wirze.

Czarodziej, Transmutacja 4 poziomu

Drzwi wymiarowe

 • casting time1 akcja
 • range500 stp

 • componentsV
 • durationNatychmiastowy

Teleportujesz si ze swojej aktualnej lokalizacji w dowolne inne miejsce w zasigu. Docierasz dokadnie do podanego miejsca. Moe to by miejsce, ktre moesz zobaczy, ktre moesz wizualizowa lub takie, ktre moesz opisa, podajc odlego i kierunek, na przykad 200 stp prosto w d lub w gr na pnocny zachd pod ktem 45 stopni, 300 stp.
Ty moesz zabra ze sob przedmioty, o ile ich waga nie przekracza tego, co moesz unie. Moesz take zabra ze sob jednego chtnego stwora w twoim rozmiarze lub mniejszego, ktry niesie sprzt do jego nonoci. Stworzenie musi znajdowa si w odlegoci 5 stp od ciebie, kiedy rzucasz to zaklcie.
Jeli przybyby w miejsce ju zajte przez obiekt lub stworzenie, ty i kada podrujca z tob istota otrzymujecie 4k6 obrae od siy, a zaklcie nie teleportuje ci.

Czarodziej Zaklcie 4 poziomu

Zguba ywiow

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Wybierz jedno stworzenie, ktre widzisz w zasigu i wybierz jeden z nastpujcych rodzajw obrae - kwas, zimno, ogie, byskawica lub grzmot. Cel musi odnie sukces w rzucie obronnym na Konstytucj lub by pod wpywem zaklcia przez cay czas jego trwania. Za pierwszym razem, gdy w kadej turze dany cel otrzymuje obraenia wybranego typu, cel otrzymuje dodatkowe 2k6 obrae tego typu. Co wicej, cel traci wszelk odporno na ten typ obrae, dopki zaklcie si nie skoczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie na poziomie 5 lub wyszym, moesz obra za cel jedno dodatkowe istota za kady poziom slotu powyej 4. Stworzenia musz znajdowa si w odlegoci nie wikszej ni 30 stp od siebie, kiedy je wybierasz.

Kreator (XGE), Transmutacja 4 poziomu

4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4

Czarne macki Evarda

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

kawaek macki z gigantycznej omiornicy lub gigantycznej kaamarnicy

Wijce si, hebanowe macki wypeniaj 20-metrowy kwadrat na ziemi, ktry mona zobaczy w zasigu. Na czas dziaania te macki zamieniaj teren w trudny teren.
Kiedy istota po raz pierwszy wejdzie na dotknity obszar w swojej turze lub zacznie tam swoj tur, stworzenie musi wykona rzut obronny na Zrczno lub wzi 3k6 obrae od tuczenia i trzymania si macek, a czar si skoczy. Istota, ktra rozpoczyna swoj tur na tym obszarze i jest ju unieruchomiona przez macki, otrzymuje 3k6 obrae od tarcia.
Istota unieruchomiona przez macki moe wykorzysta swoj akcj, aby wykona test Siy lub Zrcznoci (jego wybr) przeciwko twojemu ST obronnemu zaklcia . W przypadku sukcesu uwalnia si.

Czarodziej,, Zaklcie 4 poziomu

Wytwarza

 • casting time10 minut
 • range120 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Przetwarzasz surowce w produkty z tego samego materiau. Na przykad moesz wyprodukowa drewniany most z kpy drzew, lin z aty konopi, a ubrania z lnu lub weny.
Wybierz surowce, ktre moesz zobaczy w zasigu. Moesz wyprodukowa duy lub mniejszy obiekt (zawarty w szecianie o dugoci 10 stp lub omiu poczonych kostkach o dugoci 5 stp), majc wystarczajc ilo surowca. Jeli jednak pracujesz z metalem, kamieniem lub inn substancj mineraln, wytworzony przedmiot nie moe by wikszy ni redni (zawarty w pojedynczej kostce o dugoci 1,5 metra). Jako przedmiotw stworzonych przez zaklcie jest wspmierna do jakoci surowcw.
Stworzenia lub magiczne przedmioty nie mog by tworzone ani transmutowane przez to zaklcie. Nie moesz rwnie uy go do tworzenia przedmiotw, ktre zwykle wymagaj wysokiego poziomu rzemiosa,

Czarodziej Ewokacja 4 poziomu

Tarcza Ognia

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • duration10 minut

troch fosforu lub wietlik

Cienkie i delikatne pomienie spowijaj twoje ciao przez cay czas, rzucajc jasne wiato w promieniu 10 stp i przyciemnione wiato przez dodatkowe 10 stp. Moesz zakoczy zaklcie wczeniej, wykonujc akcj, aby je odrzuci.
Pomienie zapewniaj ci ciep lub chodn tarcz, zalenie od wyboru. Ciepa tarcza zapewnia odporno na obraenia od zimna, a tarcza chodu zapewnia odporno na obraenia od ognia.
Ponadto, gdy istota w promieniu 5 stp od ciebie uderzy ci w walce wrcz, tarcza wybucha pomieniem. Atakujcy otrzymuje 2k8 obrae od ognia od ciepej tarczy lub 2k8 obrae od zimna od zimnej tarczy.

Czarodziej, Ewokacja 4 poziomu

Wiksza niewidzialno

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Ty lub istota, ktr dotkniesz, stajesz si niewidzialny, dopki zaklcie si nie skoczy. Wszystko, co cel nosi lub nosi, jest niewidoczne, dopki znajduje si na jego osobie.

Czarodziej, Iluzja 4 poziomu

Teren halucynacyjny

 • casting time10 minut
 • range300 stp

 • componentsV, S, M
 • duration24 godziny

kamie, gazka i troch zielonej roliny

Tworzysz naturalny teren w szecianie o dugoci 150 stp, ktry wyglda, brzmi i pachnie jak jaki inny rodzaj naturalnego terenu. W ten sposb otwarte pola lub droga mog przypomina bagno, wzgrze, szczelin lub inny trudny lub nieprzejezdny teren. Staw moe wyglda jak trawiasta ka, urwisko jak agodne zbocze lub usiany kamieniami wwz jak szeroka i gadka droga. Wyprodukowane konstrukcje, wyposaenie i stworzenia na tym obszarze nie zmieniaj si pod wzgldem wygldu.
Dotykowe cechy terenu pozostaj niezmienione, wic stworzenia wchodzce na obszar prawdopodobnie przejrz iluzj. Jeli rnica nie jest oczywista dotykiem, istota dokadnie badajca iluzj moe wykona test Inteligencji (Dochodzenie) przeciwko twojemu zaklciu, aby nie wierzy w to ST.

Czarodziej, Iluzja 4 poziomu

Gradobicie

 • casting time1 akcja
 • range300 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

szczypta kurzu i kilka kropli wody

Grad twardego jak skaa lodu uderza w ziemi w cylindrze o promieniu 20 stp i wysokoci 40 stp, wyrodkowanym w punkcie znajdujcym si w zasigu. Kade stworzenie w cylindrze musi wykona rzut obronny na Zrczno. Stwr otrzymuje 2k8 obrae od tuczenia i 4k6 obrae od zimna przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym.
Gradstone zmienia obszar dziaania burzy w trudny teren do koca twojej nastpnej tury.
< b>Na wyszych poziomach
: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na czar na poziomie 5. lub wyszym, obraenia tuczenia zwikszaj si o 1k8 za kady poziom slotu powyej 4..

Czarodziej, Ewokacja 4 poziomu

Sekretna skrzynia Leomunda

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

wspaniaa skrzynia o wymiarach 3 stopy na 2 stopy na 2 stopy, zbudowana z rzadkich materiaw o wartoci co najmniej 5000 sztuk zota, oraz miniaturowa replika wykonana z tych samych materiaw o wartoci co najmniej 50 sztuk zota

Ukrywasz skrzyni i ca jej zawarto na Paszczyzna Eteryczna. Musisz dotkn skrzyni i miniaturowej repliki, ktra suy jako materiaowy element zaklcia. Skrzynia moe zawiera do 12 stp szeciennych nieoywionego materiau (3 stopy na 2 stopy na 2 stopy).
Podczas gdy skrzynia pozostaje na paszczynie eterycznej, moesz uy akcji i dotkn repliki, aby przywoa klatk piersiow. Pojawia si na pustej przestrzeni na ziemi w odlegoci 5 stp od ciebie. Moesz odesa skrzyni z powrotem na Plan Eteryczny, wykonujc akcj i dotykajc zarwno skrzyni, jak i repliki.
Po 60 dniach istnieje skumulowana procentowa szansa na 5 procentowe na dzie, e efekt zaklcia dobiegnie koca. Ten efekt koczy si, jeli ponownie rzucisz to zaklcie, jeli mniejsza replika skrzyni zostanie zniszczona lub jeli zdecydujesz si zakoczy zaklcie jako akcj. Jeli zaklcie si skoczy i wiksza skrzynia znajdzie si na Planie Eteralnym, zostanie bezpowrotnie utracona.

Czarodziej,, Zaklcie 4 poziomu

Zlokalizuj stworzenie

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

troch futra od ogara

Opisz lub nazwij stworzenie, ktre jest ci znajome. Wyczuwasz kierunek, w ktrym znajduje si stworzenie, o ile to stworzenie znajduje si w promieniu 1000 stp od ciebie. Jeli stworzenie si porusza, znasz kierunek jego ruchu.
Zaklcie moe zlokalizowa konkretn, znan ci istot lub najblisz istot okrelonego rodzaju (np. czowieka lub jednoroca), o ile widziaem takie stworzenie z bliska - w promieniu 30 stp - przynajmniej raz. Jeli istota, ktr opisae lub nazwae, jest w innej formie, na przykad jest pod wpywem zaklcia polimorfii, zaklcie to nie zlokalizuje stworzenia.
To zaklcie nie moe zlokalizowa stworzenie, jeli bieca woda o szerokoci co najmniej 10 stp blokuje bezporedni ciek midzy tob a stworzeniem.

Czarodziej,, 4. poziom Wrbiarstwa

Wierny ogar Mordenkainena

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • duration8 godzin

may srebrny gwizdek, kawaek koci i nitka

Wyczarowujesz widmowego psa strujcego na wolnym miejscu, ktre moesz zobaczy w zasigu, gdzie pozostaje przez czas, dopki nie odrzucisz go jako akcji lub dopki si nie poruszysz wicej ni 100 stp od niego.
Pies jest niewidzialny dla wszystkich stworze oprcz ciebie i nie moe zosta skrzywdzony. Kiedy mae lub wiksze stworzenie znajdzie si w odlegoci 30 stp od niego bez uprzedniego wypowiedzenia hasa, ktre okrelie podczas rzucania tego zaklcia, ogar zaczyna gono szczeka. Pies widzi niewidzialne stworzenia i moe zajrze do planu eterycznego. Ignoruje iluzje.
Na pocztku kadej twojej tury ogar prbuje ugry jedno stworzenie w promieniu 5 stp od niego, ktre jest wrogie wobec ciebie. Premia do ataku ogara jest rwna twojemu modyfikatorowi umiejtnoci rzucania zakl + twojej premii biegoci. Na trafienie,

Czarodziej,, Zaklcie 4 poziomu

4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4

Prywatne Sanktuarium Mordenkainena [1/2]

 • casting time10 minut
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • duration24 godziny

cienki arkusz oowiu, kawaek nieprzezroczystego szka, zwitek baweny lub materiau i sproszkowany chryzolit

Magicznie zabezpieczasz obszar w zasigu. Obszar to szecian, ktry moe mie od 5 stp do nawet 100 stp z kadej strony. Zaklcie trwa przez czas trwania lub do momentu uycia akcji, aby je odrzuci.
Kiedy rzucasz zaklcie, decydujesz, jaki rodzaj zabezpieczenia zapewnia ono, wybierajc dowoln lub wszystkie z poniszych waciwoci.
Dwik moe nie przechodzi przez barier na krawdzi chronionego obszaru.
Bariera obszaru chronionego wydaje si ciemna i zamglona,
uniemoliwiajc widzenie (w tym ciemne widzenie) przez ni.
Czujniki stworzone przez zaklcia wrbiarskie nie mog pojawia si wewntrz chronionego obszaru lub przechodzi przez barier na jego obwodzie.
Stworzenia na tym obszarze mog ' nie by celem zakl wrbiarskich.
Nic nie moe teleportowa si do lub z obszaru objtego ochron.
Podre planarne s zablokowane na obszarze chronionym.
Rzucanie tego zaklcia w tym samym miejscu codziennie przez rok sprawia, e
ten efekt jest trway.
Na wyszych

Czarodziej 4 poziom Abjuracja

Prywatne Sanktuarium Mordenkainena [2/2]

 • casting time10 minut
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • duration24 godziny

cienki arkusz oowiu, kawaek nieprzezroczystego szka, zwitek baweny lub materiau i sproszkowany chryzolit

poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slotu na czar na poziomie 5 lub wyszym, moesz zwikszy rozmiar kostki o 100 stp dla kadego poziomu slotu powyej 4. W ten sposb moesz chroni szecian, ktry moe mie do 200 stp z jednej strony, uywajc slotu na zaklcie pitego poziomu. Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slotu na czar na poziomie 5 lub wyszym, moesz zwikszy rozmiar szecianu o 100 stp za kady poziom slotu powyej 4.. W ten sposb moesz chroni szecian, ktry moe mie do 200 stp z jednej strony, uywajc slotu na zaklcie pitego poziomu. Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slotu na czar na poziomie 5 lub wyszym, moesz zwikszy rozmiar szecianu o 100 stp za kady poziom slotu powyej 4.. W ten sposb moesz chroni szecian, ktry moe mie do 200 stp z jednej strony, uywajc slotu na zaklcie pitego poziomu.

Czarodziej 4 poziom Abjuracja

Odporna Kula Otiluke

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

pkulisty kawaek przezroczystego krysztau i dopasowany pkulisty kawaek gumy arabskiej

Kula migoczcej siy otacza istot lub przedmiot o duych rozmiarach lub mniejszych w zasigu. Niechtne stworzenie musi wykona rzut obronny na Zrczno. W przypadku nieudanego rzutu obronnego, stworzenie jest zamknite na czas trwania.
Nic, poza fizycznymi obiektami, energi lub innymi efektami zakl, nie moe przej przez barier, wchodzc lub wychodzc, chocia istota w sferze moe tam oddycha. Kula jest odporna na wszelkie obraenia, a istota lub przedmiot wewntrz nie moe zosta uszkodzony przez ataki lub efekty pochodzce z zewntrz, ani istota wewntrz kuli nie moe uszkodzi niczego poza ni.
Kula jest niewaka i wystarczajco dua zawiera istot lub przedmiot w rodku. Zamknita istota moe uy swojej akcji, aby odepchn kul. cianami, a tym samym toczy kul z prdkoci do poowy prdkoci stworzenia. Podobnie kula ziemska moe by podnoszona i przesuwana przez inne stworzenia. Zaklcie dezintegracji skierowane na kul ziemsk niszczy j, nie szkodzc niczego w jej wntrzu.

Czarodziej,, Ewokacja 4 poziomu

Fantastyczny zabjca

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Wpadasz w koszmary stworzenia, ktre widzisz w zasigu i tworzysz iluzoryczn manifestacj jego najgbszych lkw, widoczn tylko dla tego stworzenia. Cel musi wykona rzut obronny na Mdro. Po nieudanym obronie cel jest przeraony na czas. Pod koniec kadej tury celu, zanim zaklcie si skoczy, cel musi wykona rzut obronny na Mdro lub otrzyma 4k10 obrae psychicznych. Po udanym rzucie zaklcie koczy si.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie przy uyciu slotu na czar o 5 lub wyszym poziomie, obraenia wzrastaj o 1k10 za kady poziom slotu powyej 4.

Czarodziej,, Iluzja 4 poziomu

Polimorf [1/3]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

a caterpillar cocoon

To zaklcie przeksztaca istot z co najmniej 1 punktem wytrzymaoci, ktr moesz zobaczy w zasigu, w now form. Niechtne stworzenie musi wykona rzut obronny na Mdro, aby unikn efektu. Zmiennoksztatny automatycznie odnosi sukces w tym rzucie obronnym.
Transformacja trwa przez czas trwania lub do momentu, gdy cel spadnie do 0 punktw wytrzymaoci lub zginie. Now form moe by dowolna bestia, ktrej wskanik wyzwania jest rwny lub niszy od poziomu celu (lub poziomu celu, jeli nie ma wskanika wyzwania). Statystyki gry celu, w tym wyniki zdolnoci umysowych, s zastpowane statystykami wybranej bestii. Zachowuje swoje wyrwnanie i osobowo.
Cel przyjmuje punkty wytrzymaoci swojej nowej postaci. Kiedy wraca do swojej normalnej formy, istota powraca do liczby punktw wytrzymaoci, ktre miaa przed przemian. Jeli powrci w wyniku spadku do 0 punktw wytrzymaoci, wszelkie dodatkowe obraenia przejd do swojej normalnej postaci. Dopki nadmierne obraenia nie zmniejsz normalnej postaci stworzenia do 0

Czarodziej,, Transmutacja 4 poziomu

Polimorf [2/3]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

a caterpillar cocoon

punktw wytrzymaoci, nie zostanie ono oguszone.
Stworzenie jest ograniczone w dziaaniach, ktre moe wykonywa ze wzgldu na swoj now form i moe nie mw, nie rzucaj zakl ani nie podejmuj adnych innych dziaa, ktre wymagaj uycia rk lub mowy.
Sprzt celu stapia si w now form. Stworzenie nie moe aktywowa, uywa, dziery ani w inny sposb korzysta z adnego ze swoich ekwipunkw. w normalnej formie do 0 punktw wytrzymaoci, nie traci przytomnoci.
Stworzenie jest ograniczone w dziaaniach, ktre moe wykonywa ze wzgldu na swoj now form i nie moe mwi, rzuca zakl ani przyjmowa adnych innych akcja, ktra wymaga uycia rk lub mowy.
Sprzt celu stapia si w now form. Stworzenie nie moe aktywowa, uywa, dziery ani w inny sposb korzysta z adnego ze swoich ekwipunkw. w normalnej formie do 0 punktw wytrzymaoci, nie traci przytomnoci.
Stworzenie jest ograniczone w dziaaniach, ktre moe wykonywa ze wzgldu na swoj now form i nie moe mwi, rzuca zakl ani przyjmowa

Czarodziej,, Transmutacja 4 poziomu

Polimorf [3/3]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

a caterpillar cocoon

adnych innych akcja, ktra wymaga uycia rk lub mowy.
Sprzt celu stapia si w now form. Stworzenie nie moe aktywowa, uywa, dziery ani w inny sposb korzysta z adnego ze swoich ekwipunkw.

Czarodziej,, Transmutacja 4 poziomu

Obrzydliwy blask

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 10 minut

Przymione, zielonkawe wiato rozprzestrzenia si w obrbie kuli o promieniu 30 stp, wyrodkowanej w wybranym przez Ciebie punkcie w zasigu. wiato rozchodzi si po rogach i trwa do koca zaklcia.
Kiedy istota po raz pierwszy wejdzie na obszar zaklcia lub zacznie tam swoj tur, ta istota musi wykona rzut obronny na Kondycj lub wzi 4k10 promieniujce obraenia i cierpi na jeden poziom wyczerpania i emituje sabe, zielonkawe wiato w promieniu 5 stp. To wiato sprawia, e
stworzenie nie moe czerpa korzyci z bycia niewidzialnym. wiato i wszelkie poziomy wyczerpania spowodowane tym zaklciem znikaj po zakoczeniu zaklcia.

Kreator (XGE), Ewokacja 4 poziomu

Kamie Ksztat

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

mikka glina, ktr naley uksztatowa z grubsza w podany ksztat kamiennego obiektu

Dotykasz kamiennego obiektu redniej wielkoci lub mniejszego lub fragmentu kamienia nie wikszego ni 5 stp w dowolnym wymiarze i formujesz go w dowolny ksztat, ktry pasuje do twojego zamiar. Na przykad moesz uksztatowa duy kamie w bro, idola lub skrzyni albo zrobi mae przejcie przez cian, o ile ciana ma mniej ni 5 stp gruboci. Moesz take uksztatowa kamienne drzwi lub ich ram, aby zamkn drzwi. Tworzony obiekt moe mie maksymalnie dwa zawiasy i zatrzask, ale nie da si uzyska drobniejszych szczegw mechanicznych.

Czarodziej,, Transmutacja 4 poziomu

4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4

Kamienna Skra

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

diamentowy py o wartoci 100 gp, ktry pochania zaklcie

To zaklcie zmienia ciao chtnego stworzenia, ktrego dotykasz, twarde jak kamie. Do czasu zakoczenia zaklcia cel jest odporny na niemagiczne bicie, przebijanie i cicie.

Czarodziej,, 4 poziom Abjuracja

Sfera burzy

 • casting time1 akcja
 • range150 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Powstaje kula o promieniu 20 stp z wirujcymi sprynami pneumatycznymi, wyrodkowana w wybranym przez Ciebie punkcie w zasigu. Kula pozostaje na czas trwania zaklcia. Kade stworzenie w sferze, kiedy si pojawia lub koczy swoj tur, musi wykona rzut obronny na Si lub otrzyma 2k6 obrae pak. Przestrze kuli to trudny teren.
Do czasu zakoczenia zaklcia moesz uy dodatkowej akcji w kadej swojej turze, aby spowodowa, e piorun przeskoczy ze rodka kuli w kierunku jednego wybranego stwora w promieniu 60 stp od rodka . Wykonaj atak dystansowy zaklciem. Masz przewag w rzucie ataku, jeli cel znajduje si w sferze. Przy trafieniu cel otrzymuje 4k6 obrae od byskawic.
Stworzenia w promieniu 30 stp od kuli maj wad w testach Mdroci (Percepcji) wykonywanych w celu nasuchiwania.
Na wyszych poziomach:

Kreator (XGE), Ewokacja 4 poziomu

Przywoaj aberracj

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

marynowana macka i gaka oczna w platynowej fiolce o wartoci co najmniej 400 gp

Przywoujesz nienormalnego ducha. Manifestuje si w wolnej przestrzeni, ktr moesz zobaczy w zasigu. Ta cielesna forma wykorzystuje blok statystyk Aberrant Spirit. Kiedy rzucasz zaklcie, wybierz Beholderkin, Slaad lub Star Spawn. Stworzenie przypomina tego rodzaju aberracj, ktra okrela pewne cechy w jego statystykach. Stworzenie znika, gdy spadnie do 0 punktw wytrzymaoci lub gdy zaklcie si skoczy.
Stworzenie jest sojusznikiem ciebie i twoich towarzyszy. Podczas walki stwr dzieli twoj inicjatyw, ale wykonuje swoj tur natychmiast po twojej. Jest posuszny twoim werbalnym poleceniom (nie musisz nic robi). Jeli nie wydasz adnego, wykona akcj uniku i uyje swojego ruchu, aby unikn niebezpieczestwa.
Na wyszych poziomach:

Kreator (TCE), Zaklcie czwartego poziomu

Przywoaj Konstrukt

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

ozdobna kamienna i metalowa skrytka o wartoci co najmniej 400 pensw

Przywoujesz ducha konstruktu. Manifestuje si w wolnej przestrzeni, ktr moesz zobaczy w zasigu. Ta cielesna forma wykorzystuje blok statystyk Konstruktu Ducha. Kiedy rzucasz zaklcie, wybierz materia: glin, metal lub kamie. Stworzenie przypomina golema lub modrona (do wyboru) wykonanego z wybranego materiau, co determinuje okrelone cechy w jego bloku statystyk. Stworzenie znika, gdy spadnie do 0 punktw wytrzymaoci lub gdy zaklcie si skoczy.
Stworzenie jest sojusznikiem ciebie i twoich towarzyszy. Podczas walki stwr dzieli twoj inicjatyw, ale wykonuje swoj tur natychmiast po twojej. Jest posuszny twoim werbalnym poleceniom (nie musisz nic robi). Jeli nie wydasz adnego, wykonuje akcj Unik i wykorzystuje swj ruch, aby unikn niebezpieczestwa.
Na wyszych poziomach

Kreator (TCE), Zaklcie czwartego poziomu

Przyzwanie ywioaka

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

powietrze, kamyk, popi i woda w krysztaowej fiolce o wartoci co najmniej 400 gp

Przywoujesz ducha ywiow. Manifestuje si w wolnej przestrzeni, ktr moesz zobaczy w zasigu. Ta cielesna forma uywa bloku statystyk Ducha ywiow. Kiedy rzucasz zaklcie, wybierz ywio: powietrze, ziemi, ogie lub wod. Stworzenie przypomina dwunon form splecion w wybrany element, co determinuje pewne cechy w jego bloku statystyk. Stworzenie znika, gdy spadnie do 0 punktw wytrzymaoci lub gdy zaklcie si skoczy.
Stworzenie jest sojusznikiem ciebie i twoich towarzyszy. Podczas walki stwr dzieli twoj inicjatyw, ale wykonuje swoj tur natychmiast po twojej. Jest posuszny twoim werbalnym poleceniom (nie musisz nic robi). Jeli nie wydasz adnego, wykonuje akcj Unik i wykorzystuje swj ruch, aby unikn niebezpieczestwa.
Na wyszych poziomach<

Kreator (TCE) Zaklcie czwartego poziomu

Przyzwij Wielkiego Demona [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Fiolka krwi humanoida zabitego w cigu ostatnich 24 godzin

Wypowiadasz ohydne sowa, przywoujc jednego demona z chaosu Otchani. Wybierasz typ demona, ktry musi mie poziom wyzwania 5 lub niszy, np. demon cienia lub barlgura. Demon pojawia si na wolnym miejscu, ktre moesz zobaczy w zasigu, a demon znika, gdy spadnie do 0 punktw wytrzymaoci lub gdy zaklcie si skoczy.
Rzu inicjatyw na demona, ktry ma swoje tury. Kiedy go przyzywasz, a nastpnie w kadej swojej turze, moesz wyda mu komend sown (nie wymagajc adnej akcji z twojej strony), mwic jej, co ma zrobi w swojej nastpnej turze. Jeli nie wydasz adnego rozkazu, spdza swoj tur atakujc kad istot w zasigu, ktra go zaatakowaa.
Na koniec kadej tury demon wykonuje rzut obronny na Charyzm. Demon ma wad w tym rzucie obronnym, jeli powiesz jego prawdziwe imi. Po nieudanym obronie demon nadal jest ci posuszny. Po udanym rzucie obronnym twoja kontrola nad demonem koczy si na reszt czasu, a demon spdza swoje tury na ciganiu i atakowaniu najbliszych niedemonw, najlepiej jak potrafi. Jeli

Kreator (XGE), Zaklcie 4 poziomu

Przyzwij Wielkiego Demona [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Fiolka krwi humanoida zabitego w cigu ostatnich 24 godzin

przestaniesz koncentrowa si na zaklciu przed jego penym dziaaniem, niekontrolowany demon nie zniknie na 1k6 rund, jeli nadal ma punkty wytrzymaoci.
W ramach rzucania zaklcia moesz utworzy okrg na ziemi za pomoc krew uywana jako skadnik materialny. Okrg jest wystarczajco duy, aby obj twoj przestrze. Dopki zaklcie trwa, przyzwany demon nie moe przekroczy krgu ani go skrzywdzi, ani nikogo w jego obrbie nie moe zaatakowa. Uywanie komponentu materialnego w ten sposb zuywa go po zakoczeniu zaklcia.

Kreator (XGE), Zaklcie 4 poziomu

Sfera jadowite

 • casting time1 akcja
 • range150 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

adrop of giant slug bile

Wskazujesz miejsce w zasigu, a jarzca si kula szmaragdowego kwasu o promieniu 6 metrw pojawia si tam i eksploduje w sferze o promieniu 20 stp. Kade stworzenie na tym obszarze musi wykona rzut obronny na Zrczno. W przypadku nieudanego rzutu obronnego istota otrzymuje 10k4 obrae od kwasu i 5k4 obrae od kwasu na koniec swojej nastpnej tury. Po udanym obronie istota otrzymuje poow pocztkowych obrae i adnych obrae na koniec swojej nastpnej tury.
Na wyszych poziomach. Kiedy rzucisz to zaklcie przy uyciu slotu na czar o 5 lub wyszym poziomie, pocztkowe obraenia zwikszaj si o 2k4 za kady poziom slotu powyej 4 poziomu.

Kreator (XGE) Ewokacja 4 poziomu

ciana Ognia

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

may kawaek fosforu

Tworzysz cian ognia na twardej powierzchni w zasigu. Moesz ustawi cian do 60 stp dugoci, 20 stp wysokoci i 1 stop mylc lub cian piercieniow do 20 stp rednicy, 20 stp wysokoci i 1 stop mylc. ciana jest nieprzezroczysta i trwa przez cay czas.
Kiedy pojawia si ciana, kada istota na jej obszarze musi wykona rzut obronny na Zrczno. Przy nieudanym obronie, stworzenie otrzymuje 5k8 obrae od ognia, lub o poow mniej obrae przy udanym rzucie.
Jedna strona ciany, wybrana przez ciebie podczas rzucania tego zaklcia, zadaje 5k8 obrae od ognia kademu stworzeniu, ktre koczy jego rzut. obr si w odlegoci 10 stp od tej strony lub wewntrz ciany. Istota otrzymuje te same obraenia, gdy po raz pierwszy wejdzie w cian lub koczy tam swoj tur. Druga strona ciany nie zadaje obrae.
Na wyszych poziomach

Czarodziej, Ewokacja 4 poziomu

4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4

Kula wodnista [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

kropla wody

Wyczarowujesz kul wody o promieniu 5 stp w punkcie, ktry moesz zobaczy w zasigu. Kula moe zawisn, ale nie wyej ni 10 stp nad ziemi. Kula pozostaje na czas trwania zaklcia.
Kada istota na jej obszarze musi wykona rzut oszczdzajcy Si. Po udanym rzucie obroczym istota zostaje wyrzucona z tego pola na najblisze wolne pole wybranego przez istot poza sfer. Ogromna lub wiksza istota automatycznie odnosi sukces w rzucie obroczym, a dua lub mniejsza istota moe zdecydowa si na porak. W przypadku nieudanego rzutu obronnego istota zostaje unieruchomiona przez kul i zostaje pochonita przez wod. Pod koniec kadej swojej tury powstrzymywany cel moe powtrzy rzut obronny, koczc efekt na sobie sukcesem.
Kula moe powstrzyma do czterech rednich lub mniejszych stworze lub jednego duego stwora. Jeli kula powstrzymuje istot, ktra powoduje przekroczenie tej pojemnoci, losowa istota, ktra bya ju unieruchomiona przez kul, wypadnie z niej i wylduje na ziemi w promieniu 5 stp od niej.
W

Kreator (XGE) Zaklcie 4 poziomu

Kula wodnista [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

kropla wody

ramach akcji moesz si poruszy kula do 30 stp w linii prostej. Jeli porusza si nad przepaci, urwiskiem lub innym opadem, bezpiecznie opada, a zawinie nad ziemi. Kade stworzenie skrpowane przez kul porusza si wraz z ni. Moesz wbi kul w stworzenia, zmuszajc je do wykonania rzutu obronnego.
Kiedy zaklcie si koczy, kula spada na ziemi i gasi wszystkie normalne pomienie w promieniu 30 stp od niej. Kade stworzenie unieruchomione przez kul zostaje powalone na ziemi w miejscu, w ktrym upada. Nastpnie woda znika.

Kreator (XGE) Zaklcie 4 poziomu

Wrenie (rytua)

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

kadzido i ofiara zgodnie z twoj religi, cznie warta co najmniej 25 pensw, ktre pochania zaklcie

Twoja magia i ofiara umoliwiaj kontakt z bogiem lub jego sugami. Zadajesz jedno pytanie dotyczce konkretnego celu, wydarzenia lub dziaania, ktre ma nastpi w cigu 7 dni. DM udziela prawdziwej odpowiedzi. Odpowied moe by krtk fraz, zagadkow rymowank lub omenem.
Zaklcie nie bierze pod uwag adnych moliwych okolicznoci, ktre mog zmieni wynik, takich jak rzucenie dodatkowych zakl lub utrata lub zyskanie Towarzysz.
Jeli rzucisz to zaklcie dwa lub wicej razy przed zakoczeniem kolejnego dugiego odpoczynku, istnieje skumulowana 25% szansa na to, e kade rzucenie po pierwszym rzuceniu zostanie losowo odczytane. DM wykonuje ten rzut w tajemnicy.

Kreator (TCE), 4. poziom Wrbiarstwa

Animuj obiekty [1/3]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Przedmioty oywaj na twj rozkaz. Wybierz maksymalnie dziesi niemagicznych obiektw w zasigu, ktre nie s noszone ani noszone. rednie cele licz si jako dwa obiekty, due cele licz si jako cztery obiekty, due cele licz si jako osiem obiektw. Nie moesz animowa adnego obiektu wikszego ni Ogromny. Kady cel oywia si i staje si istot pod twoj kontrol, dopki zaklcie si nie skoczy lub dopki nie zostanie zredukowane do 0 punktw wytrzymaoci.
Jako akcja dodatkowa moesz mentalnie rozkaza kademu stworowi stworzonemu za pomoc tego zaklcia, jeli stwr znajduje si w promieniu 500 stp od ciebie (jeli kontrolujesz kilka stworze, moesz dowodzi jednym lub wszystkimi z nich jednoczenie, wydajc t
sam komend kademu z nich). Ty decydujesz, jak akcj podejmie stwr i gdzie si poruszy w swojej nastpnej turze, lub moesz wyda oglne polecenie, takie jak strzeenie konkretnej komnaty lub korytarza. Jeli nie wydasz adnych polece, stwr broni si tylko przed wrogimi stworzeniami. Po wydaniu rozkazu, stworzenie kontynuuje podanie za nim, dopki jego zadanie nie zostanie ukoczone.
Animowany obiekt to konstrukt z KP, punktami wytrzymaoci, atakami, Si i Zrcznoci

Czarodziej Transmutacja 5 poziomu

Animuj obiekty [2/3]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

zalenymi od jego wielkoci. Jego Kondycja to 10, a Inteligencja i Mdro to 3, a Charyzma to 1. Jego prdko wynosi 30 stp, jeli obiekt nie ma ng lub innych wyrostkw, ktrych moe uy do poruszania si, zamiast tego ma prdko lotu 30 stp i moe unosi si w powietrzu. . Jeli obiekt jest bezpiecznie przymocowany do powierzchni lub wikszego obiektu, takiego jak acuch przykrcony do ciany, jego prdko wynosi 0. Ma lepowidz w promieniu 30 stp i jest niewidomy poza t odlegoci. Kiedy animowany obiekt spadnie do 0 punktw wytrzymaoci, powraca do swojej pierwotnej postaci obiektu, a wszelkie pozostae obraenia przechodz do pierwotnej postaci obiektu.
Jeli rozkaesz obiektowi zaatakowa, moe on wykona pojedynczy atak wrcz przeciwko stworzeniu w promieniu 5 stp od niego. Wykonuje atak z wyskoku z premi do ataku i obraeniami tuczenia zalenymi od jego rozmiaru. DM moe orzec, e okrelony obiekt zadaje obraenia cite lub przebijajce w oparciu o jego form.
Animowane statystyki obiektu
Rozmiar. . , HP, AC, Trafienie, Obraenia, Str,Dex
Tiny. . ,20,18,8, 1k4 + 4. ,4, 18
Mae ,25,16,6, 1k8 + 2. ,6, 14
red. .,40,13,5, 2k6 + 1 ,10, 12
Duy ,50,10,6, 2k10 +2,14,

Czarodziej Transmutacja 5 poziomu

Animuj obiekty [3/3]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

10
Ogromny. ,80,10,8, 2k12 +4,18, 6
Na wyszych poziomach: Jeli rzucisz to zaklcie za pomoc slotu na czar 6. lub wyszego poziomu, moesz animowa dwa dodatkowe obiekty dla kady poziom slotu powyej 5.

Czarodziej Transmutacja 5 poziomu

Rka Bigby'ego [1/3]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

skorupka jajka i rkawica ze skry wa

Tworzysz Wielk do migoczcej, pprzezroczystej siy w niezajtej przestrzeni, ktr moesz zobaczy w zasigu. Rka trwa przez czas trwania zaklcia i porusza si na twj rozkaz, naladujc ruchy twojej wasnej rki.
Rka jest obiektem, ktry ma KP 20 i punkty wytrzymaoci rwne maksymalnemu twojemu punktowi wytrzymaoci. Jeli spadnie do 0 punktw wytrzymaoci, czar si koczy. Posiada Si 26 (+8) i Zrczno 10 (+0). Rka nie zajmuje miejsca.
Kiedy rzucasz zaklcie i jako dodatkow akcj w kolejnych turach, moesz przesun rk do 60 stp, a nastpnie wywoa ni jeden z poniszych efektw.
Zacinita pi. Rka uderza jednego stwora lub obiekt w promieniu 5 stp od niego. Wykonaj zaklcie ataku wrcz na rk, korzystajc ze swoich statystyk gry. Na trafienie, cel otrzymuje 4k8 obrae od siy.
Potna rka. Rka prbuje popchn stworzenie w promieniu 5 stp od niego w wybranym przez ciebie kierunku. Wykonaj test z Si rki kontestowan przez test Siy (Lekkoatletyka) celu. Jeli cel jest

Czarodziej Ewokacja 5 poziomu

Rka Bigby'ego [2/3]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

skorupka jajka i rkawica ze skry wa

redni lub mniejszy, masz przewag w szachu. Jeli ci si uda, rka przesuwa cel do 5 stp plus liczba stp rwna piciokrotnoci twojego modyfikatora umiejtnoci rzucania zakl. Rka porusza si wraz z celem, pozostajc w odlegoci 5 stp od niego.
Rka chwytajca. Rka prbuje zapa ogromnego lub mniejszego stwora w promieniu 5 stp od niego. Uywasz wyniku Siy rki, aby rozwiza zmaganie. Jeli cel jest redni lub mniejszy, masz przewag w szachu. Podczas gdy rka chwyta cel, moesz uy akcji bonusowej, aby rka j zmiadya. Gdy to zrobisz, cel otrzymuje obraenia od tuczenia rwne 2k6 + modyfikator umiejtnoci rzucania zakl.
Wstawiana rka. Rka staje midzy tob a wybranym przez ciebie stworzeniem, dopki nie wydasz jej innego polecenia. Rka porusza si, aby pozosta midzy tob a celem, zapewniajc ci poow osony przed celem. Cel nie moe porusza si przez pole rki, jeli jego wynik Siy jest mniejszy lub rwny wartoci Siy rki. Jeli jego wynik Siy jest wyszy ni wynik Siy rki,

Czarodziej Ewokacja 5 poziomu

Rka Bigby'ego [3/3]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

skorupka jajka i rkawica ze skry wa

cel moe porusza si w twoim kierunku przez pole doni, ale to pole jest trudnym terenem dla celu.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie uywajce slotu na zaklcie 6 poziomu lub wyszego,

Czarodziej Ewokacja 5 poziomu

4 4
4 4
4 4
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

Zabjstwo chmur

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 10 minut

Tworzysz kul trujcej, to-zielonej mgy o promieniu 20 stp, wyrodkowan na wybranym przez Ciebie punkcie w zasigu. Mga rozprzestrzenia si za rogiem. Trwa tak dugo, a silny wiatr rozproszy mg, koczc zaklcie. Jego obszar jest mocno zasonity.
Kiedy istota po raz pierwszy wejdzie na obszar zaklcia w turze lub zacznie tam swoj tur, musi wykona rzut obronny na Kondycj. Stworzenie otrzymuje 5k8 obrae od trucizny przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym. Stworzenia s dotknite, nawet jeli wstrzymaj oddech lub nie musz oddycha.
Mga oddala si o 10 stp od ciebie na pocztku kadej twojej tury, toczc si po powierzchni ziemi. Pary, ktre s cisze od powietrza, opadaj na najniszy poziom ldu, wylewajc si nawet do otworw.

Czarodziej, Zaklcie 5 poziomu

Stoek zimna

 • casting time1 akcja
 • rangeWasny (stoek 60 stp)

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

may kryszta lub szklany stoek

Z twoich doni wybucha podmuch zimnego powietrza. Kade stworzenie w 60-metrowym stoku musi wykona rzut obronny na Konstytucj. Stwr otrzymuje 8k8 obrae od zimna w przypadku nieudanego rzutu obronnego lub o poow mniej obrae w przypadku udanego rzutu obronnego.
Stworzenie zabite przez to zaklcie staje si zamarznitym posgiem, dopki si nie rozmrozi.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie 6. poziomu lub wyszego, obraenia zwikszaj si o 1k8 za kady poziom slotu powyej 5.

Czarodziej,, Ewokacja 5 poziomu

Wyczaruj ywioaka [1/2]

 • casting time1 minuta
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

palenie kadzida zamiast powietrza, mikka glina zamiast ziemi, siarka i fosfor zamiast ognia lub woda i piasek zamiast wody

Wzywasz sug ywiou. Wybierz obszar powietrza, ziemi, ognia lub wody, ktry wypenia szecian o dugoci 10 stp w zasigu. ywioak o ocenie wyzwania 5 lub niszym, odpowiadajcym wybranemu obszarowi, pojawia si na wolnym miejscu w promieniu 10 stp od niego. Na przykad ywioak ognia wyania si z ogniska, a ywioak ziemi unosi si z ziemi. ywioak znika, gdy spadnie do 0 punktw wytrzymaoci lub gdy zaklcie si skoczy.
ywioak jest przez cay czas przyjazny dla ciebie i twoich towarzyszy. Wyrzu inicjatyw dla ywioaka, ktry ma swoje tury. Jest posuszny wszelkim werbalnym poleceniom, ktre mu wydajesz (nie musisz nic robi). Jeli nie wydasz adnych polece ywioakowi, broni si przed wrogimi stworzeniami, ale poza tym nie podejmuje adnych dziaa.
Jeli twoja koncentracja jest zepsuta, ywioak nie znika. Zamiast tego tracisz kontrol nad ywioakiem, staje si wrogo nastawiony do ciebie i twoich towarzyszy i moe zaatakowa. Niekontrolowany ywioak nie moe zosta przez ciebie odrzucony i znika 1

Czarodziej,, Zaklcie 5 poziomu

Wyczaruj ywioaka [2/2]

 • casting time1 minuta
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

palenie kadzida zamiast powietrza, mikka glina zamiast ziemi, siarka i fosfor zamiast ognia lub woda i piasek zamiast wody

godzin po jego wezwaniu.
DM ma statystyki ywioaka.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie uywajc slotu na zaklcie 6. poziomu lub wyszego, ocena wyzwania wzrasta o 1 za kady poziom slotu powyej 5.

Czarodziej,, Zaklcie 5 poziomu

Skontaktuj si z innym samolotem (rytua)

 • casting time1 minuta
 • rangeSamego siebie

 • componentsV
 • duration1 minuta

Kontaktujesz si mentalnie z pbogiem, duchem dawno zmarego mdrca lub inn tajemnicz istot z innego planu. Kontakt z t pozaplanarn inteligencj moe nadwyry, a nawet zama twj umys. Kiedy rzucasz to zaklcie, wykonuj rzut obronny DC 15 na Inteligencj. W przypadku poraki otrzymujesz 6k6 obrae psychicznych i jeste szalony, dopki nie skoczysz dugiego odpoczynku. Gdy jeste szalony, nie moesz podejmowa dziaa, nie rozumiesz, co mwi inne stworzenia, nie potrafisz czyta i mwisz tylko bekotem. Silniejsze zaklcie przywracajce rzucone na ciebie koczy ten efekt.
Po udanym zapisie moesz zada jednostce maksymalnie pi pyta. Musisz zada pytania, zanim zaklcie si skoczy. DM odpowiada na kade pytanie jednym sowem, takim jak tak, nie, moe, nigdy, nieistotne, niejasne (jeli podmiot nie zna odpowiedzi na pytanie).

Czarodziej,, 5. poziom Wrbiarstwa

Kontroluj wiatry [1/3]

 • casting time1 akcja
 • range300 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Przejmujesz kontrol nad powietrzem w szecianie o dugoci 100 stp, ktry moesz zobaczy w zasigu. Podczas rzucania zaklcia wybierz jeden z poniszych efektw. Efekt trwa przez czas trwania zaklcia, chyba e uyjesz swojej akcji w pniejszej turze, aby przeczy si na inny efekt. Moesz take uy swojej akcji, aby tymczasowo zatrzyma efekt lub ponownie uruchomi zatrzymany efekt.
Porywy: w szecianie wzbiera wiatr, wiejcy w wyznaczonym przez Ciebie kierunku poziomym. Wybierasz intensywno wiatru: spokojny, umiarkowany lub silny. Jeli wiatr jest umiarkowany lub silny, ataki broni dystansow, ktre wchodz lub opuszczaj szecian lub przez niego przechodz, maj niekorzystne wyniki w swoich rzutach ataku. Jeli wiatr jest silny, kada istota poruszajca si pod wiatr musi powici 1 dodatkow stop ruchu na kad przemieszczon stop.
Zacig zstpujcy: Powodujesz cigy podmuch silnego wiatru, ktry wieje w d ze szczytu szecianu. Ataki broni dystansow, ktre przechodz przez kostk lub s wymierzone przeciwko znajdujcym si w niej celom, maj niekorzystne wyniki w rzutach ataku . Istota musi wykona rzut obronny na Si, jeli wleci do kostki po raz pierwszy w swojej

Kreator (XGE), Transmutacja 5 poziomu

Kontroluj wiatry [2/3]

 • casting time1 akcja
 • range300 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

turze lub zacznie tam lecie. W przypadku nieudanego rzutu obronnego istota zostaje powalona na ziemi.
Wznoszenie: Powodujesz trway prd wznoszcy wewntrz kostki, wznoszcy si w gr od dolnej strony kostki. Stworzenia, ktre kocz upadek w szecianie, otrzymuj tylko poow obrae od upadku. Kiedy stwr w szecianie wykonuje pionowy skok, moe skoczy do 10 stp wyej ni normalnie. Ataki broni dystansow, ktre przechodz przez kostk lub s wymierzone przeciwko znajdujcym si w niej celom, maj niekorzystne wyniki w rzutach ataku . Istota musi wykona rzut obronny na Si, jeli wleci do kostki po raz pierwszy w swojej turze lub zacznie tam lecie. W przypadku nieudanego rzutu obronnego istota zostaje powalona na ziemi.
Wznoszenie: Powodujesz trway prd wznoszcy wewntrz kostki, wznoszcy si w gr od dolnej strony kostki. Stworzenia, ktre kocz upadek w szecianie, otrzymuj tylko poow obrae od upadku. Kiedy stwr w szecianie wykonuje pionowy skok, moe skoczy do 10 stp wyej ni normalnie. Ataki broni dystansow, ktre przechodz przez kostk lub s wymierzone przeciwko znajdujcym si w niej celom, maj niekorzystne wyniki w rzutach ataku . Istota musi wykona rzut

Kreator (XGE), Transmutacja 5 poziomu

Kontroluj wiatry [3/3]

 • casting time1 akcja
 • range300 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

obronny na Si, jeli wleci do kostki po raz pierwszy w swojej turze lub zacznie tam lecie. W przypadku nieudanego rzutu obronnego istota zostaje powalona na ziemi.
Wznoszenie: Powodujesz trway prd wznoszcy wewntrz kostki, wznoszcy si w gr od dolnej strony kostki. Stworzenia, ktre kocz upadek w szecianie, otrzymuj tylko poow obrae od upadku. Kiedy stwr w szecianie wykonuje pionowy skok, moe skoczy do 10 stp wyej ni normalnie. W przypadku nieudanego rzutu obronnego istota zostaje powalona na ziemi.
Wznoszenie: Powodujesz trway prd wznoszcy wewntrz kostki, wznoszcy si w gr od dolnej strony kostki. Stworzenia, ktre kocz upadek w szecianie, otrzymuj tylko poow obrae od upadku. Kiedy stwr w szecianie wykonuje pionowy skok, moe skoczy do 10 stp wyej ni normalnie. W przypadku nieudanego rzutu obronnego istota zostaje powalona na ziemi.
Wznoszenie: Powodujesz trway prd wznoszcy wewntrz kostki, wznoszcy si w gr od dolnej strony kostki. Stworzenia, ktre kocz upadek w szecianie, otrzymuj tylko poow obrae od upadku. Kiedy stwr w szecianie wykonuje pionowy skok, moe skoczy do 10 stp wyej ni normalnie.

Kreator (XGE), Transmutacja 5 poziomu

kreacja

 • casting time1 minuta
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationSpecjalny

maleki kawaek materii tego samego rodzaju, co przedmiot, ktry planujesz stworzy

Wycigasz pasma materiau cienia z Shadowfell, aby stworzy nieoywiony obiekt z materii rolinnej w zasigu - towary mikkie, lina, drewno lub co podobnego. Moesz rwnie uy tego zaklcia do tworzenia obiektw mineralnych, takich jak kamie, kryszta lub metal. Utworzony obiekt nie moe by wikszy ni szecian o dugoci 1,5 metra, a obiekt musi mie form i materia, ktre widziae wczeniej.
Czas trwania zaley od materiau obiektu. Jeli obiekt skada si z wielu materiaw, uyj najkrtszego czasu trwania.
Czas trwania: Materia rolinna - 1 dzie. Kamie/kryszta - 12 godzin. Metale szlachetne - 1 godzina. Klejnoty - 10 minut. Adamantin/Mithral - 1 minuta.
Uycie dowolnego materiau stworzonego przez to zaklcie jako innego zaklcia

Czarodziej,, Iluzja 5 poziomu

5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

taniec mierci [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Z twoich palcw wyskakuj nici ciemnej mocy, ktre przebijaj nawet pi maych lub rednich cia, ktre moesz zobaczy w zasigu. Kade zwoki natychmiast wstaj i staj si nieumarymi. Ty decydujesz, czy jest to zombie, czy szkielet (statystyki dotyczce zombie i szkieletw znajduj si w Podrczniku potworw) i zyskuje premi do rzutw ataku i obrae rwn modyfikatorowi zdolnoci rzucania zakl.< br> Moesz uy dodatkowej akcji, aby mentalnie rozkaza istotom, ktre stworzysz za pomoc tego zaklcia, wydajc to samo polecenie wszystkim z nich. Aby otrzyma polecenie, istota musi znajdowa si w odlegoci 60 stp od ciebie. Ty decydujesz, jakie dziaania podejm stworzenia i gdzie bd si porusza podczas swojej nastpnej tury, lub moesz wyda oglne polecenie, takie jak strzeenie komnaty lub przejcia przed wrogami. Jeli nie wydasz adnych polece, stworzenia nie robi nic poza obron przed wrogimi stworzeniami. Po otrzymaniu rozkazu stworzenia kontynuuj jego wykonywanie, dopki ich zadanie nie zostanie ukoczone.
Stworzenia s pod twoj kontrol do momentu zakoczenia zaklcia, po czym ponownie staj si nieoywione.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy

Kreator (XGE), Nekromancja 5 poziomu

taniec mierci [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

uyciu slotu na zaklcie 6. poziomu lub wyszego, oywiasz do dwch dodatkowych zwok na kady poziom slotu powyej 5.

Kreator (XGE), Nekromancja 5 poziomu

wit

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

wisiorek typu sunburst o wartoci co najmniej 100 gp

wiato witu wieci na miejsce, ktre okrelisz w zasigu. Dopki zaklcie si skoczy, migocze tam 30-metrowy promie i 40-metrowy cylinder jasnego wiata. To wiato to wiato soneczne.
Kiedy pojawia si cylinder, kada istota w nim znajdujca si musi wykona rzut obronny na Konstytucj, otrzymujc 4k10 obrae od promieniowania przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym. Stworzenie musi rwnie wykona ten rzut obronny za kadym razem, gdy koczy swoj tur w cylindrze.
Jeli jeste w promieniu 60 stp od cylindra, moesz przesun go do 60 stp jako akcj dodatkow w swojej turze.

Kreator (XGE) Ewokacja 5 poziomu

Osoba dominujca [1/5]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Prbujesz oszuka humanoida, ktrego widzisz w zasigu. Musi odnie sukces w rzucie obronnym na Mdro lub zosta przez Ciebie oczarowany przez cay czas. Jeli ty lub stworzenia, ktre s dla ciebie przyjazne, walczysz z nim, ma on przewag w rzucie obronnym.
Gdy cel jest oczarowany, masz z nim poczenie telepatyczne, o ile jestecie na tym samym poziomie istnienie. Moesz uy tego cza telepatycznego do wydawania polece stworowi, gdy jeste przytomny (nie jest wymagane adne dziaanie), ktrego stara si by posuszny. Moesz okreli prosty i oglny sposb dziaania, taki jak Zaatakuj to stworzenie, Biegnij tam lub Przynie ten obiekt. Jeli stworzenie wykona rozkaz i nie otrzyma od ciebie dalszych wskazwek, broni si i zachowuje najlepiej, jak potrafi.
Moesz uy swojej akcji, aby przej cakowit i precyzyjn kontrol nad celem. Do koca twojej nastpnej tury istota wykonuje tylko wybrane przez ciebie akcje i nie robi niczego, na co mu nie pozwolisz. W tym czasie moesz rwnie sprawi, e stworzenie uyje reakcji, ale wymaga to rwnie uycia wasnej reakcji.
Za kadym razem, gdy cel otrzymuje obraenia, wykonuje nowy rzut obronny na Mdro przeciwko zaklciu. Jeli rzut obronny si

Czarodziej, Zaklcie 5 poziomu

Osoba dominujca [2/5]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

powiedzie, zaklcie si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie szstego poziomu, czas trwania to koncentracja, do 10 minut. Kiedy uywasz slotu na zaklcie 7. poziomu, czas trwania to koncentracja, do 1 godziny. Kiedy uywasz miejsca na zaklcie 8. poziomu lub wyszego, czas trwania to koncentracja, do 8 godzin. Do koca twojej nastpnej tury istota wykonuje tylko wybrane przez ciebie akcje i nie robi niczego, na co mu nie pozwolisz. W tym czasie moesz rwnie sprawi, e stworzenie uyje reakcji, ale wymaga to rwnie uycia wasnej reakcji.
Za kadym razem, gdy cel otrzymuje obraenia, wykonuje nowy rzut obronny na Mdro przeciwko zaklciu. Jeli rzut obronny si powiedzie, zaklcie si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie szstego poziomu, czas trwania to koncentracja, do 10 minut. Kiedy uywasz slotu na zaklcie 7. poziomu, czas trwania to koncentracja, do 1 godziny. Kiedy uywasz miejsca na zaklcie 8. poziomu lub wyszego, czas trwania to koncentracja, do 8 godzin. Do koca twojej nastpnej tury istota wykonuje tylko wybrane przez ciebie akcje i nie robi niczego, na co mu nie

Czarodziej, Zaklcie 5 poziomu

Osoba dominujca [3/5]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

pozwolisz. W tym czasie moesz rwnie sprawi, e stworzenie uyje reakcji, ale wymaga to rwnie uycia wasnej reakcji.
Za kadym razem, gdy cel otrzymuje obraenia, wykonuje nowy rzut obronny na Mdro przeciwko zaklciu. Jeli rzut obronny si powiedzie, zaklcie si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie szstego poziomu, czas trwania to koncentracja, do 10 minut. Kiedy uywasz slotu na zaklcie 7. poziomu, czas trwania to koncentracja, do 1 godziny. Kiedy uywasz miejsca na zaklcie 8. poziomu lub wyszego, czas trwania to koncentracja, do 8 godzin. na to pozwoli. W tym czasie moesz rwnie sprawi, e stworzenie uyje reakcji, ale wymaga to rwnie uycia wasnej reakcji.
Za kadym razem, gdy cel otrzymuje obraenia, wykonuje nowy rzut obronny na Mdro przeciwko zaklciu. Jeli rzut obronny si powiedzie, zaklcie si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie szstego poziomu, czas trwania to koncentracja, do 10 minut. Kiedy uywasz slotu na zaklcie 7. poziomu, czas trwania to koncentracja, do 1 godziny. Kiedy uywasz miejsca na zaklcie 8. poziomu lub wyszego, czas trwania

Czarodziej, Zaklcie 5 poziomu

Osoba dominujca [4/5]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

to koncentracja, do 8 godzin. na to pozwoli. W tym czasie moesz rwnie sprawi, e stworzenie uyje reakcji, ale wymaga to rwnie uycia wasnej reakcji.
Za kadym razem, gdy cel otrzymuje obraenia, wykonuje nowy rzut obronny na Mdro przeciwko zaklciu. Jeli rzut obronny si powiedzie, zaklcie si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie szstego poziomu, czas trwania to koncentracja, do 10 minut. Kiedy uywasz slotu na zaklcie 7. poziomu, czas trwania to koncentracja, do 1 godziny. Kiedy uywasz miejsca na zaklcie 8. poziomu lub wyszego, czas trwania to koncentracja, do 8 godzin. Jeli rzut obronny si powiedzie, zaklcie si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie szstego poziomu, czas trwania to koncentracja, do 10 minut. Kiedy uywasz slotu na zaklcie 7. poziomu, czas trwania to koncentracja, do 1 godziny. Kiedy uywasz miejsca na zaklcie 8. poziomu lub wyszego, czas trwania to koncentracja, do 8 godzin. Jeli rzut obronny si powiedzie, zaklcie si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie szstego poziomu, czas

Czarodziej, Zaklcie 5 poziomu

Osoba dominujca [5/5]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

trwania to koncentracja, do 10 minut. Kiedy uywasz slotu na zaklcie 7. poziomu, czas trwania to koncentracja, do 1 godziny. Kiedy uywasz miejsca na zaklcie 8. poziomu lub wyszego, czas trwania to koncentracja, do 8 godzin.

Czarodziej, Zaklcie 5 poziomu

ni [1/2]

 • casting time1 minuta
 • rangeSpecjalny

 • componentsV, S, M
 • duration8 godzin

gar piasku, odrobina atramentu i piro do pisania wyrwane ze picego ptaka

To zaklcie ksztatuje sny stworzenia. Wybierz znane ci stworzenie jako cel tego zaklcia. Cel musi znajdowa si na tej samej paszczynie egzystencji co ty. Stworzenia, ktre nie pi, takie jak elfy, nie mog si kontaktowa za pomoc tego zaklcia. Ty lub chtne stworzenie, ktrego dotykasz, wchodzisz w stan transu, dziaajc jako posaniec. W transie posaniec jest wiadomy swojego otoczenia, ale nie moe podejmowa adnych dziaa ani si porusza.
Jeli cel pi, posaniec pojawia si w snach celu i moe rozmawia z nim tak dugo, jak dugo pozostaje w stanie upienia przez cay czas trwania zaklcia. Posaniec moe rwnie ksztatowa otoczenie snu, tworzc krajobrazy, przedmioty i inne obrazy. Posaniec moe w kadej chwili wybudzi si z transu, wczeniej koczc dziaanie zaklcia. Cel doskonale przypomina sen po przebudzeniu. Jeli cel nie pi, kiedy rzucasz zaklcie, posaniec o tym wie i moe albo zakoczy trans (i zaklcie) albo poczeka, a cel zanie, w ktrym to momencie posaniec pojawi si w snach celu.

Czarodziej,, Iluzja 5 poziomu

5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

ni [2/2]

 • casting time1 minuta
 • rangeSpecjalny

 • componentsV, S, M
 • duration8 godzin

gar piasku, odrobina atramentu i piro do pisania wyrwane ze picego ptaka

Moesz sprawi, e posaniec bdzie wydawa si potworny i przeraajcy dla celu. Jeli to zrobisz, posaniec moe dostarczy wiadomo zawierajc nie wicej ni dziesi sw, a nastpnie cel musi wykona rzut obronny na Mdro. Po nieudanym obronie echa widmowego potwora wywouj koszmar, ktry trwa przez cay czas snu celu i uniemoliwia celowi czerpanie jakichkolwiek korzyci z tego odpoczynku. Ponadto, gdy cel si budzi, otrzymuje 3k6 obrae psychicznych.

Czarodziej,, Iluzja 5 poziomu

Osabianie

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Wyciga si z ciebie macka atramentowej ciemnoci, dotykajc stworzenia, ktre widzisz w zasigu, aby wyssa z niego ycie. Cel musi wykona rzut obronny na Zrczno. Po udanym obronie cel otrzymuje 2k8 obrae nekrotycznych i czar koczy si . Przy nieudanym obronie cel otrzymuje 4k8 nekrotycznych obrae i dopki zaklcie si nie skoczy, moesz uy swojej akcji w kadej swojej turze, aby automatycznie zada celowi 4k8 nekrotycznych obrae. Zaklcie koczy si, jeli uyjesz swojej akcji do zrobienia czegokolwiek innego, jeli cel jest kiedykolwiek poza zasigiem zaklcia lub jeli cel ma przed tob cakowit oson.
Za kadym razem, gdy zaklcie zadaje celowi obraenia, odzyskujesz tyle punktw wytrzymaoci do poowy iloci nekrotycznych obrae, jakie otrzymuje cel.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie, uywajc slotu na zaklcie 6. poziomu lub wyszego,

Kreator (XGE) Nekromancja 5 poziomu

Daleki krok

 • casting time1 dodatkowa akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Teleportujesz si na odlego do 60 stp na woln przestrze, ktr widzisz. W kadej swojej turze przed zakoczeniem zaklcia moesz uy dodatkowej akcji, aby ponownie teleportowa si w ten sposb.

Kreator (XGE), Zaklcie 5 poziomu

Geas

 • casting time1 minuta
 • range60 stp

 • componentsV
 • duration30 dni

Wydajesz magiczny rozkaz na stworzenie, ktre widzisz w zasigu, zmuszajc je do wykonania jakiej usugi lub powstrzymania si od jakiej akcji lub sposobu dziaania, jak zdecydujesz. Jeli stwr ci rozumie, musi wykona rzut obronny na Mdro lub zosta przez ciebie oczarowany na czas. Gdy stwr jest przez ciebie oczarowany, otrzymuje 5k10 obrae psychicznych za kadym razem, gdy dziaa w sposb sprzeczny z twoimi instrukcjami, ale nie czciej ni raz dziennie. Zaklcie nie ma wpywu na stworzenie, ktre ci nie rozumie.
Moesz wyda dowolne polecenie, z wyjtkiem czynnoci, ktra skutkowaaby pewn mierci. Jeli wydasz samobjcze polecenie, zaklcie si skoczy.
Moesz zakoczy zaklcie wczeniej, uywajc akcji, aby je odrzuci. usu kltw, wiksze przywrcenie lub yczenie< /i> zaklcie rwnie je koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie 7. lub 8. poziomu, czas trwania wynosi 1 rok. Rzucenie tego zaklcia przy uyciu slotu na zaklcie trwa do momentu jego zakoczenia przez jedno z wyej wymienionych zakl.

Czarodziej Zaklcie 5 poziomu

Trzymaj potwora

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

may, prosty kawaek elaza

Wybierz stworzenie, ktre moesz zobaczy w zasigu. Cel musi odnie sukces w rzucie obronnym na mdro lub zosta sparaliowany na czas trwania. To zaklcie nie dziaa na nieumarych. Na koniec kadej swojej tury cel moe wykona kolejny rzut obronny na Mdro. Po pomylnym zakoczeniu zaklcie koczy si na celu.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na czar na poziomie 6 lub wyszym, moesz celowa w dodatkowe stworzenie dla kadego poziomu slotu powyej 5. Stworzenia musz znajdowa si w odlegoci nie wikszej ni 30 stp od siebie, kiedy je wybierasz.

Czarodziej,, Zaklcie 5 poziomu

Ofiarowanie

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Pomienie otaczaj jedno stworzenie, ktre widzisz w zasigu. Cel musi wykona rzut obronny na Zrczno. Zadaje 8k6 obrae od ognia w przypadku nieudanego rzutu obronnego lub o poow mniej w przypadku udanego rzutu. W przypadku nieudanego rzutu obronnego cel rwnie ponie przez czas trwania zaklcia. Poncy cel rzuca jasne wiato w promieniu 30 stp i przyciemnione przez dodatkowe 30 stp. Na koniec kadej ze swoich tur cel powtarza rzut obronny. Przy nieudanym obronie zaklcie zadaje 4k6 obrae od ognia, a po udanym czar koczy si. Tych magicznych pomieni nie mona ugasi w sposb niemagiczny.
Jeli obraenia od tego zaklcia zabij cel, cel zamienia si w popi.

Kreator (XGE) Ewokacja 5 poziomu

Piekielne wezwanie [1/3]

 • casting time1 minuta
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

rubin o wartoci co najmniej 999 gp

Wypowiadajc mroczne zaklcie, przyzywasz diaba z Dziewiciu Piekie. Wybierasz typ diaba, ktry musi by jednym z ocen wyzwania 6 lub nisz, na przykad diabe z zadziorami lub diabe z brod. Diabe pojawia si w pustej przestrzeni, ktr moesz zobaczy w zasigu. Diabe znika, gdy spadnie do 0 punktw ycia lub gdy zaklcie si skoczy.
Diabe jest nieprzyjazny w stosunku do ciebie i twoich towarzyszy. Rzu inicjatyw dla diaba, ktry ma swoje tury. Jest pod kontrol Mistrza Podziemi i dziaa zgodnie ze swoj natur w kadej swojej turze, co moe spowodowa, e zaatakuje ci, jeli uzna, e
moe zwyciy, lub prbuje kusi ci do podjcia zych czynw w zamian za ograniczon sub. DM ma statystyki stwora.
W kadej twojej turze, moesz sprbowa wyda diabu sowne polecenie (nie musisz nic robi). Jest posuszny poleceniu, jeli prawdopodobny wynik jest zgodny z jego pragnieniami, zwaszcza jeli wynik ten pociga ci w kierunku za. W przeciwnym razie musisz wykona test Charyzmy (Oszustwa, Zastraszania lub

Kreator (XGE) Zaklcie 5 poziomu

Piekielne wezwanie [2/3]

 • casting time1 minuta
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

rubin o wartoci co najmniej 999 gp

Perswazji), ktry jest kwestionowany przez test Mdroci (Wgldu). Zrobisz rachunek z korzyci, jeli powiesz prawdziwe imi diaba. Jeli twj test si nie powiedzie, diabe staje si odporny na twoje werbalne polecenia na czas trwania zaklcia , chocia nadal moe wykonywa twoje polecenia, jeli zechce. Jeli twj test si powiedzie, diabe wykona twoje polecenie na przykad zaatakuj moich wrogw, zbadaj pokj z przodu lub przeka t wiadomo krlowej dopki nie zakoczy czynnoci, w ktrym to momencie wrci do ciebie, aby zgosi, e to zrobi.
Jeli twoja koncentracja zakoczy si, zanim zaklcie osignie pen moc, diabe nie zniknie, jeli sta si odporny na twoje werbalne polecenia. Zamiast tego dziaa w wybrany przez siebie sposb przez 3k6 minut, a nastpnie znika.
Jeli posiadasz talizman pojedynczego diaba, moesz go przywoa, jeli ma on odpowiedni warto wyzwania plus 1, i przestrzega wszystkich twoich komendy, bez koniecznoci sprawdzania charyzmy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to

Kreator (XGE) Zaklcie 5 poziomu

Piekielne wezwanie [3/3]

 • casting time1 minuta
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

rubin o wartoci co najmniej 999 gp

zaklcie za pomoc slotu na 6 lub wyszy poziom, ocena wyzwania wzrasta o 1 za kady poziom slotu powyej 5.

Kreator (XGE) Zaklcie 5 poziomu

5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

Legenda

 • casting time10 minut
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

kadzido o wartoci co najmniej 250 sz, ktre pochania zaklcie, oraz cztery paski koci soniowej o wartoci co najmniej 50 sz kady

Wymie lub opisz osob, miejsce lub przedmiot. Zaklcie przywodzi na myl krtkie podsumowanie wanej wiedzy o rzeczach, ktre nazwae. Na fabu mog skada si aktualne opowieci, zapomniane historie, a nawet tajemna fabua, ktra nigdy nie bya powszechnie znana. Jeli rzecz, ktr wymienie, nie ma legendarnego znaczenia, nie uzyskasz adnych informacji.
Im wicej informacji na ten temat posiadasz, tym dokadniejsze i bardziej szczegowe s informacje, ktre otrzymujesz.
Informacje, ktrych si dowiadujesz, s dokadne ale moe by sformuowany w jzyku przenonym. Na przykad, jeli masz pod rk tajemniczy magiczny topr, zaklcie moe dostarczy tej informacji - Biada zoczycy, ktrego rka dotyka siekiery, bo nawet kij tnie rk zych. Tylko prawdziwe Dziecko z Kamienia, kochanek i ukochany Moradina, moe obudzi prawdziw moc topora i tylko ze witym sowem Rudnogg na ustach.

Czarodziej,, 5. poziom Wrbiarstwa

Wprowadzi w bd

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Stajesz si niewidzialny w tym samym czasie, kiedy iluzoryczny sobowtr ciebie pojawia si w miejscu, w ktrym stoisz. Dublet trwa przez cay czas, ale niewidzialno koczy si, gdy zaatakujesz lub rzucisz zaklcie.
Moesz uy swojej akcji, aby przesun iluzorycznego sobowtra do dwukrotnej szybkoci i sprawi, by gestykulowa, mwi i zachowywa si w dowolny sposb wybierz.
Moesz widzie jego oczami i sysze jego uszami, tak jakby znajdowa si tam, gdzie on jest. W kadej swojej turze jako akcja dodatkowa moesz przeczy si z uywania jego zmysw na uywanie wasnych lub z powrotem. Kiedy uywasz jego zmysw, jeste zalepiony i oguszony w stosunku do wasnego otoczenia.

Czarodziej,, Iluzja 5 poziomu

Modyfikuj pami [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Prbujesz zmieni wspomnienia innego stworzenia. Jedno stworzenie, ktre widzisz, musi wykona rzut obronny na Mdro. Jeli walczysz z potworem, ma on przewag w rzucie obronnym. Po nieudanym obronie cel zostaje przez ciebie oczarowany na czas trwania. Zaczarowany cel jest ubezwasnowolniony i niewiadomy swojego otoczenia, chocia wci ci syszy. Jeli otrzyma jakiekolwiek obraenia lub zostanie wymierzony w inne zaklcie, to zaklcie koczy si, a jego wspomnienia nie s modyfikowane.
Dopki ten urok trwa, moesz wpyn na pami celu o wydarzeniu, ktrego dowiadczy w cigu ostatnich 24 godzin. i trwao to nie duej ni 10 minut. Moesz trwale usun ca pami o zdarzeniu, pozwoli celowi przywoa zdarzenie z idealn klarownoci i szczegowoci, zmieni jego pami o szczegy zdarzenia, lub stworzy pami o innym wydarzeniu.
Musisz porozmawia z celem, aby opisa, w jaki sposb wpywaj na jego wspomnienia, i musi by w stanie zrozumie twj jzyk, aby zmodyfikowane wspomnienia zakorzeniy si. Jego umys wypenia wszelkie luki w szczegach twojego opisu. Jeli zaklcie zakoczy si, zanim skoczysz opisywa zmodyfikowane wspomnienia, pami stwora nie zostanie zmieniona. W przeciwnym

Czarodziej Zaklcie 5 poziomu

Modyfikuj pami [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

razie zmodyfikowane wspomnienia zaczn obowizywa po zakoczeniu zaklcia.
Zmodyfikowana pami niekoniecznie wpywa na zachowanie istoty, szczeglnie jeli jest ona sprzeczna z naturalnymi skonnociami, orientacj lub przekonaniami istoty. Nielogiczne zmodyfikowane wspomnienie, takie jak wszczepienie pamici o tym, jak bardzo stworzenie cieszyo si zanurzaniem si w kwasie, jest odrzucane, by moe jako zy sen.

Czarodziej Zaklcie 5 poziomu

Powd ujemna energia

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, M
 • durationNatychmiastowy

zamana ko i kwadrat czarnego jedwabiu

Wysyasz wstgi negatywnej energii w jedno stworzenie, ktre widzisz w zasigu. O ile cel nie jest nieumary, nie moe wykona rzutu obronnego na Konstytucj, otrzymujc 5k12 obrae nekrotycznych przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym. Cel zabity przez te obraenia staje si zombie na pocztku twojej nastpnej tury. Zombi ciga kade stworzenie, ktre widzi, a ktre jest mu najblisze. Statystyki zombie znajduj si w Podrczniku potworw.
Jeli celujesz tym czarem w nieumarego, cel nie wykonuje rzutu obronnego. Zamiast tego rzu 5k12. Cel zyskuje poow caoci jako tymczasowe punkty wytrzymaoci.

Kreator (XGE) Nekromancja 5 poziomu

Passwall

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

szczypta sezamu

Przejcie pojawia si w wybranym przez Ciebie miejscu, ktre moesz zobaczy na drewnianej, gipsowej lub kamiennej powierzchni (takiej jak ciana, sufit lub podoga) w zasigu i trwa przez cay czas . Ty wybierasz wymiary otworu - do 5 stp szerokoci, 8 stp wysokoci i 20 stp gbokoci. Przejcie nie powoduje niestabilnoci w otaczajcej je strukturze.
Kiedy otwr zniknie, wszelkie stworzenia lub obiekty znajdujce si w przejciu utworzonym przez zaklcie s bezpiecznie wyrzucane na wolne miejsce najbliej powierzchni, na ktr rzucasz zaklcie.

Czarodziej,, Transmutacja 5 poziomu

Planarne wizanie [1/3]

 • casting time1 godzina
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • duration24 godziny

klejnot o wartoci co najmniej 1000 sz, ktry pochania zaklcie

Za pomoc tego zaklcia prbujesz zwiza niebiaskiego, ywioaka, wrk lub diaba do twojej suby. Stworzenie musi znajdowa si w zasigu przez cae rzucenie zaklcia. (Zazwyczaj stworzenie jest najpierw wezwane do rodka odwrconego magicznego krgu, aby utrzyma je w puapce podczas rzucania tego zaklcia.) Po zakoczeniu rzucania, cel musi wykona rzut obronny na Charyzm rzuci. W przypadku nieudanego zapisu, z pewnoci bdzie ci suy przez cay czas. Jeli stworzenie zostao wezwane lub stworzone przez inne zaklcie, czas trwania tego zaklcia zostaje wyduony, aby dopasowa go do czasu trwania tego zaklcia.
Zwizane stworzenie musi wykonywa twoje polecenia najlepiej jak potrafi. Moesz nakaza stworowi, aby towarzyszy ci w przygodzie, pilnowa miejsca lub dostarcza wiadomo. Stworzenie jest posuszne literze twoich instrukcji, ale jeli jest wrogie wobec ciebie, stara si przekrca twoje sowa, aby osign wasne cele. Jeli stworzenie cakowicie wykona twoje instrukcje przed zakoczeniem zaklcia,

Czarodziej,, 5. poziom Wyrzeczenie

Planarne wizanie [2/3]

 • casting time1 godzina
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • duration24 godziny

klejnot o wartoci co najmniej 1000 sz, ktry pochania zaklcie

podruje do ciebie, aby zgosi ten fakt, jeli jeste na tej samej paszczynie egzystencji. Jeli jeste na innej paszczynie egzystencji, wraca ona do miejsca, w ktrym j zwizae i pozostaje tam do koca zaklcia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slotu na zaklcie na wyszym poziomie czas trwania wzrasta do 10 dni z miejscem na 6. poziomie, do 30 dni z miejscem na 7. poziomie, do 180 dni z miejscem na 8. poziomie oraz do roku i dnia z miejscem na 9. poziomie gniazdo zaklcia. stara si przekrca twoje sowa, aby osign wasne cele. Jeli stworzenie cakowicie wykona twoje instrukcje przed zakoczeniem zaklcia, podruje do ciebie, aby zgosi ten fakt, jeli jeste na tej samej paszczynie egzystencji. Jeli jeste na innej paszczynie egzystencji, wraca ona do miejsca, w ktrym j zwizae i pozostaje tam do koca zaklcia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slotu na zaklcie na wyszym poziomie czas trwania wzrasta do 10 dni z miejscem na 6

Czarodziej,, 5. poziom Wyrzeczenie

Planarne wizanie [3/3]

 • casting time1 godzina
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • duration24 godziny

klejnot o wartoci co najmniej 1000 sz, ktry pochania zaklcie

poziomie, do 30 dni z miejscem na 7 poziomie, do 180 dni z miejscem na 8 poziomie oraz do roku i dnia z miejscem na 9 poziomie gniazdo zaklcia. stara si przekrca twoje sowa, aby osign wasne cele. Jeli stworzenie cakowicie wykona twoje instrukcje przed zakoczeniem zaklcia, podruje do ciebie, aby zgosi ten fakt, jeli jeste na tej samej paszczynie egzystencji. Jeli jeste na innej paszczynie egzystencji, wraca ona do miejsca, w ktrym j zwizae i pozostaje tam do koca zaklcia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc slotu na zaklcie na wyszym poziomie czas trwania wzrasta do 10 dni z miejscem na 6 poziomie, do 30 dni z miejscem na 7 poziomie, do 180 dni z miejscem na 8 poziomie oraz do roku i dnia z miejscem na 9 poziomie gniazdo zaklcia.

Czarodziej,, 5. poziom Wyrzeczenie

5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

Telepatyczna wi Rary'ego (rytua)

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

kawaki skorupki jajka z dwch rnych rodzajw stworze

Tworzysz poczenie telepatyczne midzy maksymalnie omioma wybranymi przez siebie stworzeniami w zasigu, czc psychicznie kade stworzenie ze wszystkimi innymi na czas. Zaklcie nie ma wpywu na istoty z Inteligencj 2 lub mniej.
Do czasu zakoczenia zaklcia cele mog komunikowa si telepatycznie poprzez wi, niezalenie od tego, czy maj wsplny jzyk, czy nie. Komunikacja jest moliwa na dowoln odlego, cho nie moe rozciga si na inne paszczyzny istnienia.

Czarodziej, 5. poziom Wrbiarstwa

Wrenie [1/2]

 • casting time10 minut
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

skupienie warte co najmniej 1000 gp, takie jak krysztaowa kula, srebrne lustro lub chrzcielnica wypeniona wod wicon

Moesz zobaczy i usysze wybran przez siebie istot, ktra znajduje si na tej samej paszczynie egzystencji co ty. Cel musi wykona rzut obronny na Mdro, ktry jest modyfikowany przez to, jak dobrze znasz cel i rodzaj fizycznego poczenia, jakie masz z nim. Jeli cel wie, e rzucasz to zaklcie, moe dobrowolnie nie uda si rzut obronny, jeli chce by obserwowany.
Wiedza - Secondhand (syszae o celu) +5. Z pierwszej rki (osigne cel) +0. Znajome (dobrze znasz cel) -5.
Poczenie Podobiestwo lub obraz -2. Posiadanie lub ubranie -4. Cz ciaa, kosmyk wosw, kawaek gwodzia itp. -10.
Po udanym obronie cel nie zostaje naruszony, i nie moesz uy tego zaklcia ponownie przez 24 godziny.
W przypadku nieudanego zapisu, zaklcie tworzy niewidzialny czujnik w promieniu 10 stp od celu. Moesz widzie i sysze przez czujnik tak, jakby tam by. Czujnik porusza si wraz z celem, pozostajc przez cay czas w promieniu 3 metrw od niego. Stworzenie, ktre widzi niewidzialne obiekty, widzi

Czarodziej 5. poziom Wrbiarstwa

Wrenie [2/2]

 • casting time10 minut
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

skupienie warte co najmniej 1000 gp, takie jak krysztaowa kula, srebrne lustro lub chrzcielnica wypeniona wod wicon

czujnik jako wietlist kul wielkoci twojej pici.
Zamiast celowa w stworzenie, moesz wybra lokalizacj, ktr widziae wczeniej, jako cel tego zaklcia. Gdy to zrobisz, czujnik pojawia si w tym miejscu i nie porusza si. pozostawanie w odlegoci do 10 stp od niego przez cay czas. Stworzenie, ktre widzi niewidzialne obiekty, widzi czujnik jako wietlist kul wielkoci twojej pici.
Zamiast celowa w stworzenie, moesz wybra lokalizacj, ktr widziae wczeniej, jako cel tego zaklcia. Gdy to zrobisz, czujnik pojawia si w tym miejscu i nie porusza si. pozostawanie w odlegoci do 10 stp od niego przez cay czas. Stworzenie, ktre widzi niewidzialne obiekty, widzi czujnik jako wietlist kul wielkoci twojej pici.
Zamiast celowa w stworzenie, moesz wybra lokalizacj, ktr widziae wczeniej, jako cel tego zaklcia. Gdy to zrobisz, czujnik pojawia si w tym miejscu i nie porusza si.

Czarodziej 5. poziom Wrbiarstwa

Pozorny [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsVS
 • duration8 godzin

To zaklcie pozwala zmieni wygld dowolnej liczby stworze, ktre moesz zobaczy w zasigu. Kademu celowi nadajesz nowy, iluzoryczny wygld. Niechtny cel moe wykona rzut obronny na Charyzm, a jeli si powiedzie, to zaklcie nie ma na niego wpywu.
Zaklcie maskuje wygld fizyczny, a take ubranie, zbroj, bro i wyposaenie. Moesz sprawi, by kade stworzenie wydawao si o 1 stop nisze lub wysze i wygldao na szczupe, grube lub porednie. Nie moesz zmieni typu ciaa celu, wic musisz wybra form, ktra ma ten sam podstawowy ukad koczyn. W przeciwnym razie zakres iluzji zaley od ciebie. Zaklcie trwa przez cay czas, chyba e uyjesz swojej akcji, aby je odrzuci wczeniej.
Zmiany wprowadzone przez to zaklcie nie wytrzymuj fizycznych inspekcji. Na przykad, jeli uyjesz tego zaklcia, aby doda kapelusz do stroju stworzenia, obiekty przechodz przez kapelusz, a kady, kto go dotknie, nie poczuje niczego lub poczuje gow i wosy stworzenia. Jeli uyjesz tego zaklcia, aby wyglda na szczuplejszego, wtedy rka kogo, kto wycignie rk, by ci dotkn, wpadnie na ciebie, gdy pozornie bdzie nadal w powietrzu.
Stworzenie moe uy swojej akcji, aby zbada cel i zrobi

Czarodziej,, Iluzja 5 poziomu

Pozorny [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsVS
 • duration8 godzin

Inteligencja (ledztwo) sprawdza twoje zaklcie, aby zapisa DC. Jeli si powiedzie, uwiadamia sobie, e cel jest przebrany. br> Istota moe wykorzysta swoj akcj, aby zbada cel i wykona test Inteligencji (Dochodzenie) przeciwko twojemu ST obrony czarw. Jeli si powiedzie, uwiadamia sobie, e cel jest przebrany. br> Istota moe wykorzysta swoj akcj, aby zbada cel i wykona test Inteligencji (Dochodzenie) przeciwko twojemu ST obrony czarw. Jeli si powiedzie, uwiadamia sobie, e cel jest przebrany.

Czarodziej,, Iluzja 5 poziomu

Wzmocnienie umiejtnoci

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Twoja magia pogbia zrozumienie wasnego talentu stworzenia. Dotykasz jednego chtnego stworzenia i dajesz mu ekspertyz w jednej wybranej przez siebie umiejtnoci. Do czasu zakoczenia zaklcia istota podwaja swoj premi biegoci w testach umiejtnoci, dziki czemu uywa wybranej umiejtnoci.
Musisz wybra umiejtno, w ktrej cel jest biegy i ktra nie korzysta jeszcze z efektu, np. Ekspertyza , co podwaja jego premi biegoci.

Kreator (XGE), Transmutacja 5 poziomu

Uderzenie Stalowego Wiatru

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsS, M
 • durationNatychmiastowy

bro do walki wrcz warta co najmniej 1 punkt

Bro uywan podczas rzucania czaru rozkwitasz, a nastpnie znikasz, by uderzy jak wiatr. Wybierz maksymalnie pi stworze, ktre moesz zobaczy w zasigu. Wykonaj atak zakl wrcz przeciwko kademu celowi. Przy trafieniu cel otrzymuje 6k10 obrae od siy.
Nastpnie moesz teleportowa si na puste miejsce, ktre moesz zobaczy w promieniu 5 stp od jednego z trafionych lub nietrafionych celw.

Kreator (XGE), Zaklcie 5 poziomu

Statyka synaptyczna

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Wybierasz punkt w zasigu i powodujesz wybuch energii psychicznej. Kade stworzenie w sferze o promieniu 20 stp wyrodkowanej na tym punkcie musi wykona rzut obronny na Inteligencj. Istota z Inteligencj 2 lub nisz nie moe by dotknita tym zaklciem. Cel otrzymuje 8k6 obrae psychicznych przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym obronie.
Po nieudanym obronie cel ma pogmatwane myli przez 1 minut. W tym czasie rzuca k6 i odejmuje wyrzucon liczb od wszystkich rzutw ataku i testw umiejtnoci, a take rzutw obronnych Kondycji, aby utrzyma koncentracj. Cel moe wykona rzut obronny na Inteligencj pod koniec kadej swojej tury, koczc efekt na sobie sukcesem.

Kreator (XGE) Zaklcie 5 poziomu

Telekinezja [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 10 minut

Zyskujesz zdolno poruszania si lub manipulowania istotami lub przedmiotami za pomoc myli. Kiedy rzucasz zaklcie i wykonujesz akcj w kadej rundzie przez czas trwania, moesz wywrze swoj wol na jednym stworzeniu lub obiekcie, ktry widzisz w zasigu, wywoujc odpowiedni efekt poniej. Moesz wpyn na ten sam cel runda po rundzie lub wybra nowy cel w dowolnym momencie. Jeli zmienisz cele, zaklcie nie ma ju wpywu na poprzedni cel.
Stworzenie: Moesz sprbowa poruszy Wielkiego lub mniejszego stwora. Wykonaj test umiejtnoci swoj umiejtnoci rzucania czarw, ktra jest kwestionowana przez test Siy istoty. Jeli wygrasz konkurs, przesuniesz stworzenie do 30 stp w dowolnym kierunku, w tym w gr, ale nie poza zasig tego zaklcia. Do koca twojej nastpnej tury istota pozostaje w twoim telekinetycznym ucisku. Stworzenie uniesione w gr jest zawieszone w powietrzu.
W kolejnych rundach moesz sprbowa utrzyma telekinetyczny uchwyt na stworze, powtarzajc zawody.
Obiekt: Moesz sprbowa przenie przedmiot, ktry way do 1000 funtw. Jeli przedmiot nie jest noszony lub noszony, automatycznie przesuwasz go do 30 stp w dowolnym kierunku, ale nie poza zasig tego

Czarodziej, Transmutacja 5 poziomu

5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

Telekinezja [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 10 minut

zaklcia.
Jeli przedmiot jest noszony lub noszony przez stworzenie, musisz wykona test umiejtnoci z twoj umiejtnoci rzucania zakl kwestionowan przez test Siy tego stwora. Jeli ci si uda, odcigasz obiekt od tego stwora i moesz przesun go do 30 stp w dowolnym kierunku, ale nie poza zasig tego zaklcia.
Moesz wywiera precyzyjn kontrol na obiektach za pomoc uchwytu telekinetycznego,

Czarodziej, Transmutacja 5 poziomu

Koo teleportacji [1/2]

 • casting time1 minuta
 • range10 stp

 • componentsV, M
 • duration1 runda

rzadkie kredy i atramenty nasycone drogocennymi klejnotami o wartoci 50 gp, ktre zuywa zaklcie

Gdy rzucasz zaklcie, rysujesz na ziemi okrg o rednicy 10 stp z symbolami, ktre cz twoj lokalizacj z permanentnym krgiem teleportacji twojego wybr, ktrego sekwencj sigil znasz i ktra znajduje si na tej samej paszczynie egzystencji co ty. Lnicy portal otwiera si w narysowanym przez ciebie okrgu i pozostaje otwarty do koca twojej nastpnej tury. Kade stworzenie, ktre wejdzie do portalu, natychmiast pojawia si w odlegoci 5 stp od okrgu docelowego lub na najbliszym niezajtym polu, jeli to miejsce jest zajte.
Wiele gwnych wity, gildii i innych wanych miejsc ma stae krgi teleportacji wypisane gdzie w ich granicach. Kady taki krg zawiera unikaln sekwencj pieczci - cig magicznych run uoonych w okrelony wzr. Kiedy po raz pierwszy zdobdziesz umiejtno rzucania tego zaklcia, poznasz sekwencje pieczci dla dwch miejsc docelowych na Planie Materialnym, okrelonych przez DM. Podczas swoich przygd moesz nauczy si dodatkowych sekwencji pieczci. Moesz zapisa now sekwencj sigila w

Czarodziej,, Zaklcie 5 poziomu

Koo teleportacji [2/2]

 • casting time1 minuta
 • range10 stp

 • componentsV, M
 • duration1 runda

rzadkie kredy i atramenty nasycone drogocennymi klejnotami o wartoci 50 gp, ktre zuywa zaklcie

pamici po studiowaniu jej przez 1 minut.
Moesz stworzy stay krg teleportacji, rzucajc to zaklcie w tym samym miejscu codziennie przez rok. Nie musisz uywa krgu do teleportacji, gdy rzucasz zaklcie w ten sposb. Moesz stworzy stay krg teleportacji, rzucajc to zaklcie codziennie w tym samym miejscu przez okres jednego roku. Nie musisz uywa krgu do teleportacji, gdy rzucasz zaklcie w ten sposb. Moesz stworzy stay krg teleportacji, rzucajc to zaklcie codziennie w tym samym miejscu przez okres jednego roku. Nie musisz uywa krgu do teleportacji, gdy rzucasz zaklcie w ten sposb.

Czarodziej,, Zaklcie 5 poziomu

Przemie ska [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

glina i woda

Wybierasz obszar z kamienia lub bota, ktry moesz zobaczy, ktry mieci si w szecianie o dugoci 40 stp i ktry znajduje si w zasigu, i wybierasz jeden z nastpujcych efektw.
Przekszta ska w boto< /b>: Niemagiczne skay na tym obszarze staj si rwn objtoci gstego, pyncego bota, ktre pozostaje na czas dziaania zaklcia.
Ziemia na obszarze zaklcia staje si na tyle botnista, e
stworzenia mog si w ni zatopi. Kada stopa, ktr istota porusza si w bocie, kosztuje 4 stopy ruchu, a kade stworzenie na ziemi, kiedy rzucasz zaklcie, musi wykona rzut obronny na Si. Istota musi rwnie wykona rzut obronny, gdy po raz pierwszy wejdzie na obszar w swojej turze lub zakoczy tam swoj tur. Po nieudanym obronie istota zapada si w boto i zostaje powstrzymana, chocia moe uy akcji, aby zakoczy ten stan ograniczenia na sobie, wyrywajc si z bota.
Jeli rzucisz zaklcie na sufit, boto opadnie. Kade stworzenie w bocie, kiedy spada, musi wykona rzut obronny na Zrczno.

Kreator (XGE), Transmutacja 5 poziomu

Przemie ska [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

glina i woda

Stworzenie otrzymuje 4k8 obrae od tuczenia przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym.
Transmutuj boto w ska: niemagiczne boto lub ruchome piaski na obszarze o gbokoci nie wikszej ni 10 stp w mikki kamie na czas trwania zaklcia. Kade stworzenie w bocie, gdy si przemienia, musi wykona rzut obronny na Zrczno. Po udanym obronie istota zostaje bezpiecznie wyrzucona na powierzchni na niezajtym polu. W przypadku nieudanego rzutu obronnego istota zostaje unieruchomiona przez ska. Uwizione stworzenie lub inne stworzenie w zasigu, moe uy akcji, aby sprbowa rozbi ska, wykonujc udany test Siy ST 20 lub zadajc mu obraenia. Kamie ma KP 15 i 25 punktw wytrzymaoci i jest odporny na trucizny i obraenia psychiczne.

Kreator (XGE), Transmutacja 5 poziomu

ciana Mocy

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

szczypta proszku wytworzona przez zmiadenie przezroczystego kamienia szlachetnego

Niewidzialna ciana siy pojawia si w wybranym przez Ciebie punkcie w zasigu. ciana pojawia si w dowolnej wybranej przez Ciebie orientacji, jako pozioma lub pionowa bariera lub pod ktem. Moe swobodnie pywa lub spoczywa na twardej powierzchni. Moesz uformowa z niego pkulist kopu lub kul o promieniu do 10 stp lub uksztatowa pask powierzchni zoon z dziesiciu paneli o wymiarach 10 na 10 stp. Kady panel musi przylega do innego panelu. W dowolnej formie ciana ma grubo 1/4 cala. Trwa przez cay czas. Jeli ciana przecina przestrze stwora, gdy si pojawi, stwr zostaje odepchnity na jedn stron ciany (do wyboru, po ktrej stronie).
Nic nie moe fizycznie przej przez cian. Jest odporny na wszelkie obraenia i nie mona go rozproszy za pomoc magii rozpraszania. Jednak zaklcie dezintegracji natychmiast niszczy cian. ciana rozciga si rwnie na Plan Eteryczny, blokujc eteryczne podre przez cian.

Czarodziej Ewokacja 5 poziomu

ciana wiata [1/3]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

lusterko rczne

Poyskujca ciana jasnego wiata pojawia si w wybranym przez Ciebie punkcie w zasigu. ciana pojawia si w dowolnej wybranej przez Ciebie orientacji: poziomej, pionowej lub ukonej. Moe swobodnie pywa lub moe spoczywa na twardej powierzchni. ciana moe mie do 60 stp dugoci, 10 stp wysokoci i 5 stp gruboci. ciana blokuje pole widzenia, ale stworzenia i przedmioty mog przez ni przechodzi. Emituje jasne wiato do 120 stp i przyciemnione przez dodatkowe 120 stp.
Kiedy pojawia si ciana, kada istota na jej obszarze musi wykona rzut obronny na Kondycj. Przy nieudanym obronie istota otrzymuje 4k8 obrae od promieniowania i zostaje olepiona na 1 minut. Po udanym obronie otrzymuje o poow mniej obrae i nie jest olepiony. Olepiona istota moe wykona rzut obronny na Kondycj na koniec kadej swojej tury, koczc swj wpyw na sukces.
Istota, ktra koczy swoj tur w obszarze ciany, otrzymuje 4k8 obrae od promieniowania.
Dopki zaklcie si skoczy, moesz uy akcji, aby wystrzeli wizk

Kreator (XGE), Ewokacja 5 poziomu

ciana wiata [2/3]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

lusterko rczne

promieniowania ze ciany na jednego stwora, ktry moesz zobaczy w promieniu 60 stp od to. Wykonaj atak dystansowy zaklciem. Przy trafieniu cel otrzymuje 4k8 obrae od promieniowania. Niezalenie od tego, czy trafisz, czy chybisz, zmniejsz dugo ciany o 10 stp. Jeli dugo ciany spadnie do 0 stp, zaklcie si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie na poziomie 6 lub wyszym, obraenia zwikszaj si o 1k8 na kady slot poziom powyej 5. Wykonaj atak dystansowy zaklciem. Przy trafieniu cel otrzymuje 4k8 obrae od promieniowania. Niezalenie od tego, czy trafisz, czy chybisz, zmniejsz dugo ciany o 10 stp. Jeli dugo ciany spadnie do 0 stp, zaklcie si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie na poziomie 6 lub wyszym, obraenia zwikszaj si o 1k8 na kady slot poziom powyej 5. Wykonaj atak dystansowy zaklciem. Przy trafieniu cel otrzymuje 4k8 obrae od promieniowania. Niezalenie od tego, czy

Kreator (XGE), Ewokacja 5 poziomu

ciana wiata [3/3]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

lusterko rczne

trafisz, czy chybisz, zmniejsz dugo ciany o 10 stp. Jeli dugo ciany spadnie do 0 stp, zaklcie si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie na poziomie 6 lub wyszym, obraenia zwikszaj si o 1k8 na kady slot poziom powyej 5.

Kreator (XGE), Ewokacja 5 poziomu

5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

Mur z kamienia [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

may blok granitu

Niemagiczna ciana z litego kamienia pojawia si w wybranym przez Ciebie punkcie w zasigu. ciana ma 6 cali gruboci i skada si z dziesiciu paneli o wymiarach 10 na 10 stp. Kady panel musi przylega co najmniej do innego panelu. Alternatywnie moesz utworzy panele o wymiarach 10 stp na 20 stp, ktre maj tylko 3 cale gruboci.
Jeli ciana przecina przestrze stwora, gdy si pojawi, stwr zostanie odepchnity na jedn stron ciany (Twj wybr ). Jeli istota byaby otoczona ze wszystkich stron cian (lub cian i inn tward powierzchni), ta istota moe wykona rzut obronny na Zrczno. W przypadku sukcesu moe uy swojej reakcji, aby zwikszy swoj prdko, tak aby nie bya ju otoczona cian.
ciana moe mie dowolny ksztat, ale nie moe zajmowa tej samej przestrzeni co stworzenie lub obiekt. ciana nie musi by pionowa ani oparta na twardym fundamencie. Musi jednak czy si z istniejcym kamieniem i by na nim solidnie podparty. W ten sposb moesz uy tego zaklcia do pokonania przepaci lub

Czarodziej Ewokacja 5 poziomu

Mur z kamienia [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

may blok granitu

stworzenia rampy.
Jeli tworzysz przso o dugoci wikszej ni 20 stp, musisz zmniejszy o poow rozmiar kadego panelu, aby utworzy podpory. Moesz z grubsza uksztatowa mur, aby stworzy krenela, blanki itp.
Mur jest obiektem wykonanym z kamienia, ktry moe zosta uszkodzony, a tym samym przeamany. Kady panel ma AC 15 i 30 punktw wytrzymaoci na cal gruboci. Zmniejszenie panelu do 0 punktw wytrzymaoci niszczy go i moe spowodowa zawalenie si poczonych paneli wedug uznania DM.
Jeli utrzymasz koncentracj na tym zaklciu przez cay czas jego trwania, ciana stanie si trwaa i nie bdzie mona jej rozproszy. W przeciwnym razie,

Czarodziej Ewokacja 5 poziomu

Tajemna Brama

 • casting time1 akcja
 • range500 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 10 minut

Tworzysz poczone portale teleportacyjne, ktre pozostaj otwarte przez cay czas. Wybierz dwa punkty na ziemi, ktre moesz zobaczy, jeden w odlegoci 10 stp od ciebie i jeden w odlegoci 500 stp od ciebie. Nad kadym punktem otwiera si okrgy portal o rednicy 10 stp. Jeli portal otworzy si w przestrzeni zajmowanej przez stworzenie, zaklcie zawiedzie, a rzucenie zostanie utracone.
Portale s dwuwymiarowymi wieccymi piercieniami wypenionymi mg, unoszcymi si cale nad ziemi i prostopadle do niej w punktach ty wybierasz. Piercie jest widoczny tylko z jednej strony (Twj wybr), czyli strony, ktra dziaa jako portal.
Kade stworzenie lub obiekt wchodzcy do portalu wychodzi z drugiego portalu, tak jakby oba ssiadoway ze sob, przechodzc przez niego portal od strony nieportalowej nie dziaa. Mga, ktra wypenia kady portal, jest nieprzejrzysta i blokuje widzenie przez niego. W swojej turze moesz obrci piercienie jako akcj dodatkow, aby aktywna strona bya zwrcona w innym kierunku.

Czarodziej, 6. poziom Zaklcie

acuch, seria wyadowa piorunw

 • casting time1 akcja
 • range150 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

troch futra, kawaek bursztynu, szka lub krysztaowego prta i trzy srebrne szpilki

Tworzysz piorun, ktry leci ukiem w kierunku wybranego przez ciebie celu, ktry moesz zobaczy w zasigu. Nastpnie trzy pociski przeskakuj z tego celu do a trzech innych celw, z ktrych kady musi znajdowa si w odlegoci 30 stp od pierwszego celu. Cel moe by stworzeniem lub obiektem i moe by celem tylko jednego z betw.
Cel musi wykona rzut obronny na Zrczno. Cel otrzymuje 10k8 obrae od byskawic przy nieudanym obronie lub o poow mniej przy udanym.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie na poziomie 7 lub wyszym, jeden dodatkowy rygiel przeskakuje z pierwszego celu na inny cel dla kadego poziomu szczeliny powyej szstego.

Czarodziej 6. poziom Ewokacja

Krg mierci

 • casting time1 akcja
 • range150 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

proszek zmiadonej czarnej pery o wartoci co najmniej 500 gp

Kula ujemnej energii wystrzeliwuje w promieniu 60 stp z punktu w zasigu. Kada istota na tym obszarze musi wykona rzut obronny na Konstytucj. Cel otrzymuje 8k6 obrae nekrotycznych przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie, uywajc miejsca na zaklcie na poziomie 7 lub wyszym, obraenia zwikszaj si o 2k6 za kady poziom slotu powyej 6.

Czarodziej,, Nekromancja 6 poziomu

Przypadkowo [1/2]

 • casting time10 minut
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • duration10 dni

statuetka ciebie wyrzebiona z koci soniowej i ozdobiona klejnotami o wartoci co najmniej 1500 gp

Wybierz zaklcie na poziomie 5 lub niszym, ktre moesz rzuci, ktre ma czas rzucania wynoszcy 1 akcj i ktre moe ci wycelowa. Rzucasz to zaklcie, zwane zaklciem warunkowym, jako cz rzucania niezalenoci, zuywajc miejsca na zaklcia dla obu, ale zaklcie warunkowe nie dziaa. Zamiast tego zaczyna obowizywa, gdy wystpi okrelona okoliczno. Opisujesz t okoliczno, kiedy rzucasz dwa zaklcia. Na przykad oddychanie pod wod z oddychaniem pod wod moe wymaga, by oddychanie pod wod zaczo dziaa, gdy zostaniesz zanurzony w wodzie lub podobnej cieczy.< br> Zaklcie warunkowe zaczyna dziaa natychmiast po pierwszym zaistnieniu okolicznoci, niezalenie od tego, czy tego chcesz, czy nie, a nastpnie przypadkowe si koczy.
Zaklcie warunkowe dziaa tylko na ciebie, nawet jeli normalnie moe celowa w innych. Moesz uy tylko jednego zaklcia warunkowego na raz. Jeli rzucisz to zaklcie ponownie, efekt innego zaklcia przypadkowego zakoczy si na tobie.

Czarodziej,, 6. poziom Ewokacja

Przypadkowo [2/2]

 • casting time10 minut
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • duration10 dni

statuetka ciebie wyrzebiona z koci soniowej i ozdobiona klejnotami o wartoci co najmniej 1500 gp

Ponadto przypadek koczy si na tobie, jeli jego materialny skadnik kiedykolwiek nie jest na twojej osobie.

Czarodziej,, 6. poziom Ewokacja

Utwrz homunkulusa [1/2]

 • casting time1 godzina
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

glina, popi i korze mandragory, ktre pochania zaklcie, oraz wysadzany klejnotami sztylet o wartoci co najmniej 1000 sz

Wypowiadajc zawi inkantacj, skaleczysz si wysadzanym klejnotami sztyletem, otrzymujc 2k4 obrae przeszywajcych, ktre mog nie mog by w aden sposb zredukowane. Nastpnie kapiesz krwi na inne skadniki zaklcia i dotykasz ich, przeksztacajc je w specjalny konstrukt zwany homunkulusem.
Statystyka homunkulusa znajduje si w Podrczniku potworw. Jest twoim wiernym towarzyszem i umrze, jeli umrzesz. Za kadym razem, gdy koczysz dugi odpoczynek, moesz wyda do poowy swoich koci wytrzymaoci, jeli homunkulus znajduje si na tym samym poziomie egzystencji co ty. Kiedy to zrobisz, rzu kad koci i dodaj do niej swj modyfikator Kondycji. Twj maksymalny punkt ycia jest zmniejszony o sum, a homunkulus Zwikszona zostaje maksymalna ilo punktw wytrzymaoci i obecne punkty wytrzymaoci. Ten proces moe zredukowa ci do nie mniej ni 1 punktu wytrzymaoci, a zmiana punktw wytrzymaoci twojego i homunkulusa koczy si, gdy skoczysz kolejny dugi odpoczynek. Zmniejszenie maksymalnego punktu ycia

Kreator (XGE), Transmutacja 6 poziomu

Utwrz homunkulusa [2/2]

 • casting time1 godzina
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

glina, popi i korze mandragory, ktre pochania zaklcie, oraz wysadzany klejnotami sztylet o wartoci co najmniej 1000 sz

nie moe zosta usunite wczeniej w aden sposb, z wyjtkiem mierci homuokulusa.
Moesz mie tylko jednego homunkulusa na raz. Jeli rzucisz to zaklcie, gdy twj homunkulus yje, zaklcie si nie powiedzie .

Kreator (XGE), Transmutacja 6 poziomu

5 5
5 5
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6

Twrz nieumarych [1/2]

 • casting time1 minuta
 • range10 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

jeden gliniany garnek wypeniony ziemi grobow, jeden gliniany garnek wypeniony sonaw wod i jeden kamie czarnego onyksu o wartoci 150 gp na kade zwoki.

Moesz rzuci to zaklcie tylko w nocy. Wybierz maksymalnie trzy zwoki rednich lub maych humanoidw w zasigu. Kady trup staje si ghulem pod twoj kontrol. (DM ma statystyki gry dla tych stworze.)
Jako dodatkowa akcja w kadej twojej turze, moesz mentalnie rozkaza kademu stworzeniu, ktre animujesz tym zaklciem, jeli stwr znajduje si w promieniu 120 stp od ciebie (jeli kontrolujesz wiele stworze , moesz sterowa jednym lub wszystkimi z nich jednoczenie, wydajc to samo polecenie kademu z nich). Ty decydujesz, jak akcj podejmie stwr i gdzie si poruszy w swojej nastpnej turze, lub moesz wyda oglne polecenie, takie jak strzeenie konkretnej komnaty lub korytarza. Jeli nie wydasz adnych polece, stworzenie broni si tylko przed wrogimi stworzeniami. Po wydaniu rozkazu, stworzenie kontynuuje podanie za nim, dopki jego zadanie nie zostanie ukoczone.
Stworzenie jest pod Twoj kontrol przez 24 godziny, po czym przestaje wykonywa polecenia, ktre mu wydae. Aby utrzyma kontrol nad stworzeniem

Czarodziej,, Nekromancja 6 poziomu

Twrz nieumarych [2/2]

 • casting time1 minuta
 • range10 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

jeden gliniany garnek wypeniony ziemi grobow, jeden gliniany garnek wypeniony sonaw wod i jeden kamie czarnego onyksu o wartoci 150 gp na kade zwoki.

przez kolejne 24 godziny, musisz rzuci to zaklcie na stworzenie przed upywem biecego okresu 24 godzin. To uycie zaklcia przywraca twoj kontrol nad maksymalnie trzema stworzeniami, ktre animowae za pomoc tego zaklcia, zamiast animowa nowe.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc sidmego poziomu slot na zaklcie, moesz animowa lub przywraca kontrol nad czterema ghulami. Kiedy rzucasz to zaklcie za pomoc miejsca na zaklcie 8. poziomu, moesz animowa lub ponownie przej kontrol nad picioma ghulami lub dwoma ghastami lub upiorami.

Czarodziej,, Nekromancja 6 poziomu

Rozpada si [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

lodestone i szczypta pyu

Cienki zielony promie wystrzeliwuje z twojego palca wskazujcego na cel, ktry moesz zobaczy w zasigu. Celem moe by istota, przedmiot lub wytwr magicznej mocy, taki jak ciana stworzona przez Wall of Force.
Istota bdca celem tego zaklcia musi wykona rzut obronny na Zrczno. Przy nieudanym obronie cel otrzymuje 10k6+40 obrae siy. Jeli te obraenia zmniejsz cel do 0 punktw wytrzymaoci, zostanie on zdezintegrowany.
Zdezintegrowane stworzenie i wszystko, co ma na sobie i nosi, z wyjtkiem magicznych przedmiotw, zostaje zredukowane do kupki drobnego szarego pyu. Istota moe zosta przywrcona do ycia tylko za pomoc prawdziwego wskrzeszenia lub zaklcia yczenia.
To zaklcie automatycznie dezintegruje duy lub mniejszy niemagiczny obiekt lub stworzenie magiczna sia. Jeli celem jest Ogromny lub wikszy obiekt lub wytwr siy, to zaklcie rozpada si na jego cz o dugoci 10 stp. To zaklcie nie ma wpywu na magiczny przedmiot.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to

Czarodziej, Transmutacja 6 poziomu

Rozpada si [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

lodestone i szczypta pyu

zaklcie przy uyciu slotu na czar na poziomie 7 lub wyszym, obraenia wzrastaj o 3k6 za kady poziom slotu powyej 6..

Czarodziej, Transmutacja 6 poziomu

Natychmiastowe Przywoanie Drawmija (rytua)

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

szafir o wartoci 1000 gp

Dotykasz przedmiotu wacego 10 funtw lub mniej, ktrego najduszy wymiar wynosi 6 stp lub mniej. Zaklcie pozostawia niewidzialny lad na swojej powierzchni i niewidocznie wpisuje nazw przedmiotu na szafirze, ktrego uywasz jako skadnika materiau. Za kadym razem, gdy rzucasz to zaklcie, musisz uy innego szafiru.
W dowolnym momencie moesz uy swojej akcji, aby wypowiedzie nazw przedmiotu i zmiady szafir. Przedmiot natychmiast pojawia si w twojej doni, niezalenie od odlegoci fizycznych lub planarnych, a zaklcie koczy si.
Jeli inna istota trzyma lub przenosi przedmiot, zmiadenie szafiru nie przeniesie przedmiotu do ciebie, ale zamiast tego dowiesz si, kto istota posiadajca przedmiot jest i mniej wicej tam, gdzie ta istota si w danym momencie znajduje.
Rozprosz magi

Czarodziej, 6. poziom Zaklcie

Ugryzienie

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Na czas trwania zaklcia twoje oczy zamieni si w atramentow pustk nasycon moc przeraenia. Jedno wybrane stworzenie w promieniu 60 stp od ciebie, ktre widzisz, musi odnie sukces w rzucie obronnym na Mdro lub by pod wpywem jednego z poniszych wybranych efektw przez czas trwania. W kadej swojej turze, a do zakoczenia zaklcia, moesz uy swojej akcji, aby namierzy innego stwora, ale nie moesz ponownie obra za cel stwora, jeli udao mu si wykona rzut obronny przeciwko temu rzuceniu ugryzienia w oko.
pic: cel pada nieprzytomny. Budzi si, jeli odniesie jakiekolwiek obraenia lub jeli inna istota uyje swojej akcji, aby obudzi picego.
Panikowany: Cel jest przeraony. Na kadej z jego tur Przestraszona istota musi wykona akcj Doskoku i oddali si od ciebie najbezpieczniejsz i najkrtsz dostpn drog, chyba e nie ma gdzie si poruszy. Jeli cel przesunie si w miejsce oddalone o co najmniej 60 stp od ciebie, gdzie ju ci nie widzi, ten efekt si koczy.
Zachorowany: Cel ma niekorzystn pozycj w rzutach ataku i testach umiejtnoci. Na koniec kadej swojej tury moe wykona kolejny rzut obronny na Mdro. Jeli si powiedzie, efekt si koczy.

Czarodziej Nekromancja 6 poziomu

Ciao w kamie

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

szczypta wapna, wody i ziemi

Prbujesz zmieni jedno stworzenie, ktre widzisz w zasigu, w kamie. Jeli ciao celu jest zrobione z misa, stworzenie musi wykona rzut obronny Konstytucji. Po nieudanym obronie zostaje powstrzymany, gdy jego ciao zaczyna twardnie. Po udanym rzucie obronnym istota nie zostaje naruszona.
Istota powstrzymana przez to zaklcie musi wykona kolejny rzut obronny na Kondycj na koniec kadej swojej tury. Jeli trzykrotnie uda mu si uratowa przeciwko temu zaklciu, czar si koczy. Jeli trzykrotnie nie powiedzie si rzut obronny, zostaje zamieniony w kamie i poddany skamieniaoci na czas trwania. Sukcesy i poraki nie musz nastpowa po sobie, led oba, dopki cel nie zbierze trjki.
Jeli stworzenie jest fizycznie zamane podczas skamieniaoci,

Czarodziej,, Transmutacja 6 poziomu

Kula Nietykalnoci

 • casting time1 akcja
 • rangeWasny (promie 10 stp)

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

szklany lub krysztaowy koralik, ktry pka po zakoczeniu zaklcia

Nieruchoma, lekko poyskujca bariera pojawia si wok ciebie w promieniu 3 metrw i pozostaje przez cay czas.
Kade zaklcie pitego lub niszego poziomu rzucone spoza Bariera nie moe wpywa na znajdujce si w niej istoty ani obiekty, nawet jeli czar jest rzucany przy uyciu slotu na czary wyszego poziomu. Takie zaklcie moe celowa w stworzenia i obiekty znajdujce si w obrbie bariery, ale zaklcie nie ma na nie wpywu. Podobnie obszar w obrbie bariery jest wykluczony z obszarw, na ktre wpywaj takie zaklcia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu slotu na zaklcie na poziomie 7 lub wyszym, bariera blokuje zaklcia o jeden poziom wyej za kady poziom slotu powyej 6.

Czarodziej, 6. poziom Wyrzeczenie

Stranicy i Oddziay [1/3]

 • casting time10 minut
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • duration24 godziny

palce kadzido, niewielka miarka siarki i oleju, zawizany sznurek, niewielka ilo krwi z umbry i may srebrny prt o wartoci co najmniej 10 sztuk zota

Tworzysz oson, ktra chroni do 2500 stp kwadratowych powierzchni podogi ( obszar o powierzchni 50 stp kwadratowych lub sto 5 stp kwadratowych lub dwadziecia pi 10 stp kwadratowych). Chroniony obszar moe mie do 20 stp wysokoci i mie dowolny ksztat. Moesz odgrodzi kilka historii twierdzy, dzielc obszar midzy nie, o ile moesz wchodzi do kadego ssiedniego obszaru podczas rzucania zaklcia.
Kiedy rzucasz to zaklcie, moesz okreli osoby, na ktre adne lub wszystkie wybrane efekty. Moesz take okreli haso, ktre wypowiadane na gos uodparnia mwc na te efekty.
Stranicy i totemy tworzy nastpujce efekty w chronionym obszarze.
Korytarze: Mga wypenia wszystkie chronione korytarze, czynic je mocno zasonitymi. Ponadto, na kadym skrzyowaniu lub rozgazionym przejciu oferujcym wybr kierunku istnieje 50 procent szans, e istota inna ni ty uwierzy, e idzie w przeciwnym kierunku ni ten, ktry wybra.
Drzwi< /b>: Wszystkie drzwi w strzeonym obszarze s magicznie

Czarodziej,, 6. poziom Wyrzeczenie

6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6

Stranicy i Oddziay [2/3]

 • casting time10 minut
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • duration24 godziny

palce kadzido, niewielka miarka siarki i oleju, zawizany sznurek, niewielka ilo krwi z umbry i may srebrny prt o wartoci co najmniej 10 sztuk zota

zamknite, jakby zapiecztowane za pomoc tajemniczego zaklcia zamykajcego. Ponadto moesz zakry iluzj do dziesiciu drzwi (odpowiednik iluzorycznej funkcji obiektu zaklcia maa iluzja), aby wyglday jak zwyke fragmenty ciany.
Schody : sieci wypeniaj wszystkie schody w obszarze chronionym od gry do dou, jak zaklcie sie. Te pasma odrastaj w cigu 10 minut, jeli zostan spalone lub oderwane, gdy stranicy i totemy dziaaj.
Inny efekt zakl: Moesz wybra jeden z nastpujcych magiczne efekty na chronionym obszarze twierdzy.
Umie taczce wiata w czterech korytarzach. Moesz wyznaczy prosty program, ktry bdzie powtarza wiata tak dugo, jak dugo trwaj stranicy i totemy.
Umie magiczne usta w dwch miejscach.
Umie mierdzca chmura w dwch miejscach. Opary pojawiaj si we wskazanych przez Ciebie miejscach i wracaj w cigu 10 minut, jeli zostan rozproszone przez wiatr, gdy stranicy i stranicy

Czarodziej,, 6. poziom Wyrzeczenie

Stranicy i Oddziay [3/3]

 • casting time10 minut
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • duration24 godziny

palce kadzido, niewielka miarka siarki i oleju, zawizany sznurek, niewielka ilo krwi z umbry i may srebrny prt o wartoci co najmniej 10 sztuk zota

trwaj.
Umie stay podmuch wiatru w jednym korytarzu lub pokj.
Umie sugestia w jednym miejscu. Wybierasz obszar o powierzchni do 5 stp kwadratowych, a kade stworzenie, ktre wejdzie lub przejdzie przez ten obszar, odbierze sugesti mentalnie.
Cay obszar objty ochron promieniuje magi. Rozproszenie magii rzucone na konkretny efekt, jeli si powiedzie, usuwa tylko ten efekt.
Moesz stworzy trwale strzeon i strzeon struktur, rzucajc to zaklcie codziennie przez rok.

Czarodziej,, 6. poziom Wyrzeczenie

Inwestytura Pomienia

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 10 minut

Pomienie pdz po twoim ciele, rzucajc jasne wiato w promieniu 9 metrw i przymione wiato o dodatkowe 10 stp przez czas trwania zaklcia. Pomienie ci nie szkodz. Do czasu zakoczenia zaklcia zyskujesz nastpujce korzyci:
Jeste odporny na obraenia od ognia i na obraenia od zimna.
Kade stworzenie, ktre poruszy si w promieniu 5 stp od ciebie po raz pierwszy w turze lub koczy si jego tura zadaje 1k10 obrae od ognia.
Moesz uy swojej akcji, aby stworzy lini ognia o dugoci 15 stp i szerokoci 5 stp, rozcigajc si od ciebie w wybranym przez siebie kierunku. Kade stworzenie w linii musi wykona rzut obronny na Zrczno. Stwr otrzymuje 4k8 obrae od ognia przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym.

Kreator (XGE), Transmutacja 6 poziomu

Inwestytura lodu

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 10 minut

Dopki zaklcie si skoczy, ld oszpeci twoje ciao, a ty uzyskasz nastpujce korzyci:
Jeste odporny na obraenia od zimna i masz odporno na obraenia od ognia.
Moesz porusza si po trudnym terenie stworzonym przez ld lub nieg bez wydajc dodatkowy ruch.
Ziemia w promieniu 3 metrw wok ciebie jest lodowata i jest trudnym terenem dla innych stworze. Promie porusza si razem z tob.
Moesz uy swojej akcji, aby stworzy 15-metrowy stoek mronego wiatru, ktry rozciga si z twojej wycignitej rki w wybranym przez siebie kierunku. Kade stworzenie w stoku musi wykona rzut obronny na Konstytucj. Stwr otrzymuje 4k6 obrae od zimna przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae od maga przy udanym. Stworzenie, ktremu nie powiedzie si rzut obronny na ten efekt, zmniejsza si o poow do pocztku twojej nastpnej tury.

Kreator (XGE), Transmutacja 6 poziomu

Inwestytura z kamienia

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 10 minut

Dopki zaklcie si skoczy, kawaki ska rozsypuj si po twoim ciele, a ty zyskujesz nastpujce korzyci:
Masz odporno na obraenia tuczone, przebijajce i cite z niemagicznych atakw.
Moesz uy swojej akcji, aby stworzy mae trzsienie ziemi na ziemi w promieniu 15 stp, wyrodkowane na tobie. Inne stworzenia na tym terenie musz odnie sukces w rzucie obronnym na Zrczno lub zosta powalone na ziemi.
Moesz porusza si po trudnym terenie zbudowanym z ziemi lub kamieni, nie wydajc dodatkowego ruchu. Moesz porusza si po twardej ziemi lub kamieniu jak w powietrzu i nie destabilizujc go, ale nie moesz tam zakoczy swojego ruchu. Jeli to zrobisz, zostaniesz wyrzucony na najblisze wolne miejsce, to zaklcie dobiegnie koca i zostaniesz oguszony do koca swojej nastpnej tury.

Kreator (XGE), Transmutacja 6 poziomu

Inwestytura wiatru

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 10 minut

Dopki zaklcie si skoczy, wiatr wiruje wok ciebie, a ty zyskujesz nastpujce korzyci:
Ataki broni dystansow wykonane przeciwko tobie s niekorzystne w rzucie ataku.
Zyskujesz prdko lotu 60 stp. Jeli nadal lecisz, gdy zaklcie si koczy, upadniesz, chyba e w jaki sposb moesz temu zapobiec.
Moesz uy swojej akcji, aby stworzy 15-metrowy szecian wirujcego wiatru wyrodkowany w punkcie, ktry moesz zobaczy w odlegoci 60 stp od ciebie . Kada istota na tym obszarze musi wykona rzut obronny na Konstytucj. Stwr otrzymuje 2k10 obrae od tuczenia przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym. Jeli due lub mniejsze stworzenie nie powiedzie si w obronie, to stworzenie jest rwnie odpychane do 10 stp od rodka kostki.

Kreator (XGE), Transmutacja 6 poziomu

Magiczny Jar [1/3]

 • casting time1 minuta
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

klejnot, kryszta, relikwiarz lub inny ozdobny pojemnik o wartoci co najmniej 500 pensw

Twoje ciao przechodzi w stan katatoniczny, gdy twoja dusza opuszcza go i wchodzi do pojemnika, ktrego uye na materiaowy skadnik zaklcia. Kiedy twoja dusza zamieszkuje pojemnik, jeste wiadomy swojego otoczenia tak, jakby by w przestrzeni pojemnika. Nie moesz si rusza ani uywa reakcji. Jedyne dziaanie, jakie moesz podj, to wyrzucenie swojej duszy na odlego 100 stp z pojemnika, powracajc do swojego ywego ciaa (i koczc zaklcie) lub prbujc posi ciao humanoida.
Moesz sprbowa posi dowolnego humanoida w promieniu 100 stp od ciebie (stworzenia chronione przez ochron przed zem i dobrem lub magiczny krg nie mog by optane). Cel musi wykona rzut obronny na Charyzm. W przypadku niepowodzenia twoja dusza przenosi si do ciaa celu, a dusza celu zostaje uwiziona w pojemniku. W przypadku sukcesu cel opiera si twoim wysikom, aby go posi i nie moesz prbowa go ponownie posi przez 24 godziny.
Kiedy ju posidziesz ciao stworzenia, kontrolujesz je. Twoje statystyki

Czarodziej, Nekromancja 6 poziomu

Magiczny Jar [2/3]

 • casting time1 minuta
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

klejnot, kryszta, relikwiarz lub inny ozdobny pojemnik o wartoci co najmniej 500 pensw

gry zostan zastpione statystykami stworzenia, ale zachowasz swoje przynaleno i wyniki Inteligencji, Mdroci i Charyzmy. Zachowujesz korzyci pynce z wasnej funkcji klasowej. Jeli cel ma jakie poziomy klasowe, nie moesz uy adnej z jego cech klasowych.
Tymczasem dusza optanego stwora moe spostrzega z pojemnika za pomoc wasnych zmysw, ale nie moe w ogle si porusza ani podejmowa dziaa.
Posiadajc ciao, moesz uy swojej akcji, aby powrci z ciaa gospodarza do pojemnika, jeli znajduje si on w promieniu 100 stp od ciebie, przywracajc dusz gospodarza do jego ciaa. Jeli ciao gospodarza umrze, gdy jeste w nim, stwr zginie i musisz wykona rzut obronny na Charyzm przeciwko wasnemu ST rzucanemu zaklciem. Po sukcesie wracasz do kontenera, jeli znajduje si on w promieniu 100 stp od ciebie. W przeciwnym razie umrzesz.
Jeli pojemnik zostanie zniszczony lub zaklcie si skoczy, twoja dusza natychmiast powrci do twojego ciaa. Jeli twoje ciao znajduje si wicej ni 100 stp od

Czarodziej, Nekromancja 6 poziomu

Magiczny Jar [3/3]

 • casting time1 minuta
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

klejnot, kryszta, relikwiarz lub inny ozdobny pojemnik o wartoci co najmniej 500 pensw

ciebie, lub jeli twoje ciao jest martwe, gdy prbujesz do niego wrci, umierasz. Jeli dusza innego stworzenia znajduje si w pojemniku, gdy zostanie zniszczona, dusza stworzenia powraca do swojego ciaa, jeli ciao jest ywe i znajduje si w odlegoci 100 stp. W przeciwnym razie ta istota zginie.
Kiedy zaklcie si koczy, pojemnik zostaje zniszczony.

Czarodziej, Nekromancja 6 poziomu

6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6

Sugestia masowa [1/6]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, M
 • duration24 godziny

jzyk wa i troch plastra miodu lub kropla sodkiego oleju

Proponujesz przebieg czynnoci (ograniczony do zdania lub dwch) i magicznie wpywasz na maksymalnie dwanacie wybranych stworze, ktre moesz zobaczy w zasigu i ktre mog usysze i zrozumie ci. Stworzenia, ktrych nie mona zaczarowa, s odporne na ten efekt. Sugestia musi by sformuowana w taki sposb, aby sposb postpowania wydawa si rozsdny. Poproszenie stworzenia o dgnicie si, rzucenie si na wczni, podpalenie si lub wykonanie jakiego innego ewidentnie szkodliwego dziaania automatycznie neguje efekt zaklcia.
Kady cel musi wykona rzut obronny na Mdro. W przypadku nieudanego rzutu obronnego wykonuje opisane przez Ciebie dziaania najlepiej, jak potrafi. Sugerowany sposb postpowania moe trwa przez cay czas trwania. Jeli sugerowan czynno mona wykona w krtszym czasie, zaklcie koczy si, gdy podmiot zakoczy to, o co zosta poproszony.
Moesz take okreli warunki, ktre wywoaj specjaln czynno w czasie jej trwania. Na przykad moesz zasugerowa, aby grupa onierzy oddaa

Czarodziej Zaklcie 6 poziomu

Sugestia masowa [2/6]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, M
 • duration24 godziny

jzyk wa i troch plastra miodu lub kropla sodkiego oleju

wszystkie pienidze pierwszemu napotkanemu ebrakowi. Jeli warunek nie zostanie speniony przed zakoczeniem zaklcia, czynno nie zostanie wykonana.
Jeli ty lub ktrykolwiek z twoich towarzyszy uszkodzicie istot bdc pod wpywem tego zaklcia, zaklcie zakoczy si dla tej istoty.
Na wyszych poziomach: kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na sidme poziomy, czas trwania wynosi 10 dni. Gdy uyjesz miejsca na zaklcie 8. poziomu, czas trwania wynosi 30 dni. Kiedy uywasz slotu na zaklcie 9. poziomu, czas trwania wynosi rok i dzie. zaklcie koczy si, gdy podmiot zakoczy to, o co zosta poproszony.
Moesz take okreli warunki, ktre wywoaj specjaln aktywno w czasie trwania. Na przykad moesz zasugerowa, aby grupa onierzy oddaa wszystkie pienidze pierwszemu napotkanemu ebrakowi. Jeli warunek nie zostanie speniony przed zakoczeniem zaklcia, czynno nie zostanie wykonana.
Jeli ty lub ktrykolwiek z twoich towarzyszy uszkodzicie istot bdc pod wpywem tego zaklcia,

Czarodziej Zaklcie 6 poziomu

Sugestia masowa [3/6]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, M
 • duration24 godziny

jzyk wa i troch plastra miodu lub kropla sodkiego oleju

zaklcie zakoczy si dla tej istoty.
Na wyszych poziomach: kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na sidme poziomy, czas trwania wynosi 10 dni. Gdy uyjesz miejsca na zaklcie 8. poziomu, czas trwania wynosi 30 dni. Kiedy uywasz slotu na zaklcie 9. poziomu, czas trwania wynosi rok i dzie. zaklcie koczy si, gdy podmiot zakoczy to, o co zosta poproszony.
Moesz take okreli warunki, ktre wywoaj specjaln aktywno w czasie trwania. Na przykad moesz zasugerowa, aby grupa onierzy oddaa wszystkie pienidze pierwszemu napotkanemu ebrakowi. Jeli warunek nie zostanie speniony przed zakoczeniem zaklcia, czynno nie zostanie wykonana.
Jeli ty lub ktrykolwiek z twoich towarzyszy uszkodzicie istot bdc pod wpywem tego zaklcia, zaklcie zakoczy si dla tej istoty.
Na wyszych poziomach: kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na sidme poziomy, czas trwania wynosi 10 dni. Gdy uyjesz miejsca na zaklcie 8. poziomu, czas trwania wynosi 30 dni. Kiedy uywasz slotu na

Czarodziej Zaklcie 6 poziomu

Sugestia masowa [4/6]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, M
 • duration24 godziny

jzyk wa i troch plastra miodu lub kropla sodkiego oleju

zaklcie 9. poziomu, czas trwania wynosi rok i dzie. Moesz rwnie okreli warunki, ktre wywoaj specjaln aktywno w czasie trwania. Na przykad moesz zasugerowa, aby grupa onierzy oddaa wszystkie pienidze pierwszemu napotkanemu ebrakowi. Jeli warunek nie zostanie speniony przed zakoczeniem zaklcia, czynno nie zostanie wykonana.
Jeli ty lub ktrykolwiek z twoich towarzyszy uszkodzicie istot bdc pod wpywem tego zaklcia, zaklcie zakoczy si dla tej istoty.
Na wyszych poziomach: kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na sidme poziomy, czas trwania wynosi 10 dni. Gdy uyjesz miejsca na zaklcie 8. poziomu, czas trwania wynosi 30 dni. Kiedy uywasz slotu na zaklcie 9. poziomu, czas trwania wynosi rok i dzie. Moesz rwnie okreli warunki, ktre wywoaj specjaln aktywno w czasie trwania. Na przykad moesz zasugerowa, aby grupa onierzy oddaa wszystkie pienidze pierwszemu napotkanemu ebrakowi. Jeli warunek nie zostanie speniony przed zakoczeniem zaklcia, czynno nie

Czarodziej Zaklcie 6 poziomu

Sugestia masowa [5/6]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, M
 • duration24 godziny

jzyk wa i troch plastra miodu lub kropla sodkiego oleju

zostanie wykonana.
Jeli ty lub ktrykolwiek z twoich towarzyszy uszkodzicie istot bdc pod wpywem tego zaklcia, zaklcie zakoczy si dla tej istoty.
Na wyszych poziomach: kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na sidme poziomy, czas trwania wynosi 10 dni. Gdy uyjesz miejsca na zaklcie 8. poziomu, czas trwania wynosi 30 dni. Kiedy uywasz slotu na zaklcie 9. poziomu, czas trwania wynosi rok i dzie. t wykonane.
Jeli ty lub ktrykolwiek z twoich towarzyszy uszkodzicie istot bdc pod wpywem tego zaklcia, zaklcie zakoczy si dla tej istoty.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie przy uyciu sidmego -poziom slotu na zaklcie, czas trwania wynosi 10 dni. Gdy uyjesz miejsca na zaklcie 8. poziomu, czas trwania wynosi 30 dni. Kiedy uywasz slotu na zaklcie 9. poziomu, czas trwania wynosi rok i dzie. t wykonane.
Jeli ty lub ktrykolwiek z twoich towarzyszy uszkodzicie istot bdc pod wpywem tego zaklcia, zaklcie zakoczy si dla tej istoty.
Na wyszych

Czarodziej Zaklcie 6 poziomu

Sugestia masowa [6/6]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, M
 • duration24 godziny

jzyk wa i troch plastra miodu lub kropla sodkiego oleju

poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie przy uyciu sidmego -poziom slotu na zaklcie, czas trwania wynosi 10 dni. Gdy uyjesz miejsca na zaklcie 8. poziomu, czas trwania wynosi 30 dni. Kiedy uywasz slotu na zaklcie 9. poziomu, czas trwania wynosi rok i dzie.

Czarodziej Zaklcie 6 poziomu

Wizienie psychiczne

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Prbujesz zwiza stworzenie w iluzorycznej komrce, ktr tylko ona postrzega. Jedno stworzenie, ktre widzisz w zasigu, musi wykona rzut obronny na Inteligencj. Cel odnosi sukces automatycznie, jeli jest odporny na zaklcie. Po udanym obronie cel otrzymuje 5k10 obrae psychicznych i czar si koczy. Przy nieudanym obronie cel otrzymuje 5k10 obrae psychicznych, a ty sprawiasz, e obszar bezporednio wok pola celu wydaje si mu w jaki sposb niebezpieczny. Moesz sprawi, e cel bdzie postrzega siebie jako otoczony ogniem, unoszcymi si brzytwami lub ohydnymi paszczami wypenionymi ociekajcymi zbami. Niezalenie od formy iluzji, cel nie widzi ani nie syszy niczego poza ni i jest powstrzymywany na czas trwania zaklcia. Jeli cel zostanie wyprowadzony z iluzji, wykona przez niego atak wrcz lub dosignie przez niego dowolnej czci ciaa,

Kreator (XGE) Iluzja 6 poziomu

Przesu Ziemi [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 2 godzin

elazne ostrze i maa torba zawierajca mieszank gleby - gliny, gliny i piasku

Wybierz obszar terenu nie wikszy ni 40 stp z boku w zasigu. Moesz zmieni ksztat ziemi, piasku lub gliny w okolicy w dowolny sposb przez cay czas. Moesz podnie lub obniy elewacj obszaru, utworzy lub wypeni wykop, wznie lub spaszczy cian lub uformowa filar. Zakres takich zmian nie moe przekroczy poowy najwikszego wymiaru obszaru. Tak wic, jeli wpyniesz na kwadrat o dugoci 40 stp, moesz utworzy sup o wysokoci do 20 stp, podnie lub obniy wysoko kwadratu o maksymalnie 20 stp, wykopa rw o gbokoci do 20 stp i tak dalej. Ukoczenie tych zmian zajmuje 10 minut.
Pod koniec kadych 10 minut spdzonych na koncentrowaniu si na zaklciu moesz wybra nowy obszar terenu, na ktry chcesz wpyn.
Poniewa teren Transformacja zachodzi powoli, istoty w okolicy zwykle nie mog zosta uwizione lub zranione przez ruch ziemi.
To zaklcie nie moe manipulowa naturalnym kamieniem lub kamienn konstrukcj. Skay i konstrukcje przesuwaj si, aby dostosowa si do nowego terenu. Jeli

Czarodziej,, Transmutacja 6 poziomu

Przesu Ziemi [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 2 godzin

elazne ostrze i maa torba zawierajca mieszank gleby - gliny, gliny i piasku

sposb uksztatowania terenu spowodowaby, e struktura byaby niestabilna, moe si zawali.
Podobnie, to zaklcie nie wpywa bezporednio na wzrost rolin. Poruszona ziemia niesie ze sob wszelkie roliny. bezporednio wpywa na wzrost rolin. Poruszona ziemia niesie ze sob wszelkie roliny. bezporednio wpywa na wzrost rolin. Poruszona ziemia niesie ze sob wszelkie roliny.

Czarodziej,, Transmutacja 6 poziomu

6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6

Lodowa Kula Otiluke [1/3]

 • casting time1 akcja
 • range300 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

maa krysztaowa kula

Lodowata kula zimnej energii przesuwa si z opuszkw palcw do wybranego przez ciebie punktu w zasigu, gdzie eksploduje w kuli o promieniu 60 stp. Kada istota na tym obszarze musi wykona rzut obronny na Konstytucj. Przy nieudanym obronie istota otrzymuje 10k6 obrae od zimna. Po udanym obronie otrzymuje o poow mniej obrae.
Jeli kula uderzy w zbiornik wodny lub ciecz, ktra jest gwnie wod (nie wliczajc stworze wodnych), zamraa ciecz do gbokoci 6 cali na powierzchnia 30 stp kwadratowych. Ten ld trwa 1 minut. Stworzenia, ktre pyway po powierzchni zamarznitej wody, s uwizione w lodzie. Uwiziona istota moe uy akcji, aby wykona test Siy przeciwko twojemu zaklciu, aby uratowa ST, aby si uwolni.
Moesz powstrzyma si od wystrzelenia kuli po zakoczeniu zaklcia, jeli chcesz. W doni pojawia si may, chodny w dotyku globus wielkoci kamienia z procy. W dowolnym momencie ty lub istota, ktrej dasz kul, moesz rzuci kul (na odlego 40 stp) lub rzuci ni za pomoc procy (do normalnego

Czarodziej, 6. poziom Ewokacja

Lodowa Kula Otiluke [2/3]

 • casting time1 akcja
 • range300 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

maa krysztaowa kula

zasigu procy). Roztrzaskuje si przy uderzeniu, z takim samym efektem jak zwyke rzucenie zaklcia. Moesz take odoy kul ziemsk bez jej niszczenia. Po 1 minucie, jeli kula jeszcze si nie roztrzaskaa, eksploduje.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie na poziomie 7 lub wyszym, obraenia zwikszaj si o 1k6 dla kadego poziomu slotu powyej 6 Roztrzaskuje si przy uderzeniu, z takim samym efektem jak zwyke rzucenie zaklcia. Moesz take odoy kul ziemsk bez jej niszczenia. Po 1 minucie, jeli kula jeszcze si nie roztrzaskaa, eksploduje.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie na poziomie 7 lub wyszym, obraenia zwikszaj si o 1k6 dla kadego poziomu slotu powyej 6 Roztrzaskuje si przy uderzeniu, z takim samym efektem jak zwyke rzucenie zaklcia. Moesz take odoy kul ziemsk bez jej niszczenia. Po 1 minucie, jeli kula jeszcze si nie roztrzaskaa, eksploduje.
Na wyszych poziomach: Kiedy

Czarodziej, 6. poziom Ewokacja

Lodowa Kula Otiluke [3/3]

 • casting time1 akcja
 • range300 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

maa krysztaowa kula

rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie na poziomie 7 lub wyszym, obraenia zwikszaj si o 1k6 dla kadego poziomu slotu powyej 6

Czarodziej, 6. poziom Ewokacja

Nieodparty taniec Ottona

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Wybierz jedno stworzenie, ktre widzisz w zasigu. Cel rozpoczyna komiczny taniec w miejscu - tasujc, tupic stopami i podskakujc przez cay czas. Stworzenia, ktrych nie mona zaczarowa, s odporne na to zaklcie.
Taczca istota musi wykorzysta cay swj ruch, aby taczy, nie opuszczajc swojej przestrzeni i ma wad w rzutach obronnych na Zrczno i rzutach ataku. Kiedy cel jest pod wpywem tego zaklcia, inne stworzenia maj przewag w rzutach ataku przeciwko niemu. W ramach akcji taczce stworzenie wykonuje rzut obronny na Mdro, aby odzyska kontrol nad sob. Po udanym rzucie zaklcie koczy si.

Czarodziej Zaklcie 6 poziomu

Zaprogramowana iluzja [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

Tworzysz iluzj obiektu, stworzenia lub innego widocznego zjawiska w zasigu, ktre aktywuje si, gdy wystpi okrelony warunek. Iluzja jest do tej pory niezauwaalna. Nie moe by wikszy ni szecian o dugoci 30 stp, a kiedy rzucasz zaklcie, decydujesz, jak zachowuje si iluzja i jakie wydaje dwiki. To oskryptowane przedstawienie moe trwa do 5 minut.
Gdy wystpi okrelony przez Ciebie warunek, pojawia si iluzja i dziaa w opisany przez Ciebie sposb. Gdy iluzja przestanie dziaa, znika i pozostaje upiona przez 10 minut. Po tym czasie iluzja moe zosta ponownie aktywowana.
Warunek uruchomienia moe by tak oglny lub szczegowy, jak tylko chcesz, ale musi by oparty na wizualnych lub dwikowych warunkach wystpujcych w promieniu 10 metrw od obszaru. Na przykad, moesz stworzy iluzj siebie, aby pojawi si i ostrzec innych, ktrzy prbuj otworzy uwizione drzwi, lub moesz ustawi iluzj, aby uruchamiaa si tylko wtedy, gdy stworzenie wypowie waciwe sowo lub fraz.
Fizyczna interakcja z obrazem ujawnia to by iluzj, poniewa rzeczy mog przez ni przej. Istota, ktra uyje swojej akcji, aby zbada obraz, moe stwierdzi, e jest to iluzja po pomylnym tecie Inteligencji

Czarodziej, Iluzja 6 poziomu

Zaprogramowana iluzja [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

(Dochodzeniu) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli stworzenie rozpozna iluzj, co to jest, moe widzie przez obraz, a kady haas, ktry wydaje, brzmi dla niego gucho. Fizyczna interakcja z obrazem ujawnia, e
jest on iluzj, poniewa rzeczy mog przez niego przej. Istota, ktra uyje swojej akcji, aby zbada obraz, moe stwierdzi, e jest to iluzja po pomylnym tecie Inteligencji (Dochodzeniu) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli stworzenie rozpozna iluzj, co to jest, moe widzie przez obraz, a kady haas, ktry wydaje, brzmi dla niego gucho. Fizyczna interakcja z obrazem ujawnia, e
jest on iluzj, poniewa rzeczy mog przez niego przej. Istota, ktra uyje swojej akcji, aby zbada obraz, moe stwierdzi, e jest to iluzja po pomylnym tecie Inteligencji (Dochodzeniu) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli stworzenie rozpozna iluzj, co to jest, moe widzie przez obraz, a kady haas, ktry wydaje, brzmi dla niego gucho.

Czarodziej, Iluzja 6 poziomu

Rozprasza

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV
 • durationNatychmiastowy

Powietrze dry wok maksymalnie piciu wybranych przez ciebie stworze, ktre moesz zobaczy w zasigu. Niechtne stworzenie musi odnie sukces w rzucie obronnym na Mdro, aby odeprze to zaklcie. Teleportujesz kady dotknity cel na wolne miejsce, ktre moesz zobaczy w odlegoci 120 stp od ciebie. Ta przestrze musi znajdowa si na ziemi lub na pododze.

Kreator (XGE) 6. poziom Zaklcie

Klatka Duszy [1/2]

 • casting time1 reakcja, ktr wykonujesz, gdy humanoid, ktrego widzisz w odlegoci 60 stp od ciebie, umiera
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • duration8 godzin

maleka srebrna klatka o wartoci 100 gp

To zaklcie porywa dusz humanoida, gdy umiera, i wizi j w malekiej klatce, ktrej uywasz jako skadnika materialnego. Skradziona dusza pozostaje w klatce do czasu zakoczenia zaklcia lub zniszczenia klatki, co koczy zaklcie. Chocia masz dusz w klatce, moesz j wykorzysta w dowolny z opisanych poniej sposobw. Uwizionej duszy moesz uy do szeciu razy. Gdy wykorzystasz dusz po raz szsty, zostanie ona uwolniona, a zaklcie si skoczy. Gdy dusza jest uwiziona, martwy humanoid, z ktrego pochodzi, nie moe zosta wskrzeszony.
Kradnij ycie: Moesz uy dodatkowej akcji, aby wyssa z duszy wigor i odzyska 2k8 punktw wytrzymaoci.< br> Zapytanie o dusz: zadajesz duszy pytanie (nie jest wymagane adne dziaanie) i otrzymujesz krtk odpowied telepatyczn, ktre moesz zrozumie niezalenie od uywanego jzyka. Dusza wie tylko to, co wiedziaa w yciu, ale musi odpowiedzie ci szczerze i najlepiej jak potrafi. Odpowied to nie wicej ni jedno lub dwa zdanie i moe by zagadkowa.
Poycz

Kreator (XGE), Nekromancja 6 poziomu

Klatka Duszy [2/2]

 • casting time1 reakcja, ktr wykonujesz, gdy humanoid, ktrego widzisz w odlegoci 60 stp od ciebie, umiera
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • duration8 godzin

maleka srebrna klatka o wartoci 100 gp

dowiadczenie: moesz uy dodatkowej akcji, aby wzmocni si dowiadczeniem yciowym duszy, wykonujc nastpny rzut ataku, umiejtno szach, czyli rzut obronny z przewag. Jeli nie uyjesz tej korzyci przed rozpoczciem swojej nastpnej tury, zostanie ona utracona.
Oczy umarych: Moesz uy akcji, aby nazwa miejsce, ktre humanoid widzia w yciu, ktry tworzy niewidzialny czujnik gdzie w tym miejscu, jeli znajduje si na paszczynie istnienia, na ktrej aktualnie si znajdujesz. Czujnik pozostaje tak dugo, jak dugo si koncentrujesz, do 10 minut (jakby koncentrowa si na zaklciu). Otrzymujesz informacje wizualne i suchowe z czujnika, tak jakby by w jego przestrzeni za pomoc zmysw.
Istota, ktra widzi czujnik (np. uywajca widzia niewidzialnoci lub prawdziwego wzroku) widzi pprzezroczysty obraz udrczonego humanoida, ktrego dusz zamkne w klatce.

Kreator (XGE), Nekromancja 6 poziomu

6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6

Wezwanie biesa

 • casting time1 akcja
 • range90 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

humanoidalna krew w rubinowej fiolce o wartoci co najmniej 600 pensw

Przywoujesz diabelskiego ducha. Manifestuje si w wolnej przestrzeni, ktr moesz zobaczy w zasigu. Ta cielesna forma wykorzystuje blok statystyk Czarciego Ducha. Kiedy rzucasz zaklcie, wybierz Demona, Diaba lub Yugolotha. Stworzenie przypomina diaba wybranego typu, ktry okrela pewne cechy w jego bloku statystyk. Stworzenie znika, gdy spadnie do 0 punktw wytrzymaoci lub gdy zaklcie si skoczy.
Stworzenie jest sojusznikiem ciebie i twoich towarzyszy. Podczas walki stwr dzieli twoj inicjatyw, ale wykonuje swoj tur natychmiast po twojej. Jest posuszny twoim werbalnym poleceniom (nie musisz nic robi). Jeli nie wydasz adnego, wykonuje akcj uniku i wykorzystuje swj ruch, aby unikn niebezpieczestwa.
Na wyszych poziomach:

Kreator (TCE), Zaklcie szstego poziomu

Promie soca

 • casting time1 akcja
 • rangeWasna (linia 60 stp)

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

szko powikszajce

Wizka wspaniaego wiata wystrzeliwuje z twojej doni w linii o szerokoci 5 stp i 60 stp. Kada istota w linii musi wykona rzut obronny na Konstytucj. Po nieudanym obronie istota otrzymuje 6k8 obrae od promieniowania i jest olepiona do nastpnej tury. Po udanym obronie otrzymuje o poow mniej obrae i nie jest olepiony tym zaklciem. Nieumarli i szlamy maj wady w tym rzucie obronnym.
Moesz stworzy now lini blasku podczas swojej akcji w dowolnej turze, a do zakoczenia zaklcia.
Przez cay czas w twojej doni wieci drobinka olniewajcego blasku. Rzuca jasne wiato w promieniu 30 stp i przyciemnione przez dodatkowe 30 stp. wiato to wiato soneczne.

Czarodziej,, 6. poziom Ewokacja

Nieziemskie oblicze Taszy

 • casting time1 dodatkowa akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

obiekt z wygrawerowanym symbolem Planw Zewntrznych, wart co najmniej 500 pensw

Wypowiadajc zaklcie, czerpiesz z magii Planw Niszych lub Planw Grnych (twj wybr), aby si przemieni. Otrzymujesz nastpujce korzyci a do zakoczenia zaklcia:
-Jeste odporny na obraenia od ognia i trucizny (nisze paszczyzny) lub na obraenia od promieniowania i nekrozy (wysze paszczyzny).
-Jeste odporny na stan zatrucia (nisze paszczyzny) ). ataki s magiczne, a kiedy wykonujesz atak broni, moesz uy modyfikatora umiejtnoci rzucania zakl zamiast Siy lub Zrcznoci do rzutw ataku i obrae.
-Moesz zaatakowa dwa razy zamiast jednego, kiedy wykonujesz akcj ataku w swojej turze. Ignorujesz t korzy, jeli masz ju funkcj, tak jak Extra Attack, ktra pozwala zaatakowa wicej ni jeden raz, gdy wykonujesz akcj Ataku w swojej turze.

Kreator (TCE) Transmutacja szstego poziomu

Transformacja Tensera

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

kilka woskw od byka

Obdarzasz si wytrzymaoci i walecznoci napdzan magi. Do czasu zakoczenia zaklcia nie moesz rzuca zakl i zyskujesz nastpujce korzyci:
Zyskujesz 50 tymczasowych punktw wytrzymaoci. Jeli ktrykolwiek z nich pozostanie po zakoczeniu zaklcia, zostanie utracony.
Masz przewag w rzutach ataku, ktre wykonujesz za pomoc broni prostej i bojowej.
Kiedy trafisz cel atakiem broni, ten cel otrzymuje dodatkowe 2k12 obrae od siy.
Masz biego we wszystkich zbrojach, tarczach, broni prostej i broni bojowej.
Masz biego w rzutach obronnych na Si i Kondycj.
Zamiast tego moesz zaatakowa dwa razy raz, kiedy wykonujesz akcj ataku w swojej turze. Ignorujesz t korzy, jeli masz ju funkcj, tak jak Extra Attack, ktra zapewnia dodatkowe ataki.<

Kreator (XGE) Transmutacja 6 poziomu

Prawdziwe Widzenie

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

ma do oczu, ktra kosztuje 25 gp, jest zrobiona z proszku grzybowego, szafranu i tuszczu i jest zuywana przez zaklcie

To zaklcie daje chtnemu stworzeniu, ktrego dotkniesz, zdolno widzenia rzeczy takimi, jakimi s. Przez cay czas istota ma prawdziwy wzrok, dostrzega sekretne drzwi ukryte za pomoc magii i moe zajrze do Ethereal Plane, wszystko na odlego 120 stp.

Czarodziej,, 6. poziom Wrbiarstwa

ciana Lodu [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

may kawaek kwarcu

Tworzysz cian lodu na twardej powierzchni w zasigu. Moesz uformowa z niego pkulist kopu lub kul z radem o dugoci do 10 stp lub uksztatowa pask powierzchni zoon z dziesiciu paneli o powierzchni 10 stp kwadratowych. Kady panel musi przylega do innego panelu. W dowolnej formie ciana ma 1 stop gruboci i trwa przez cay czas.
Jeli ciana przecina przestrze stwora, gdy si pojawi, istota na jej obszarze zostaje odepchnita na jedn stron ciany i musi wykona rzut na Zrczno rzuci. Przy nieudanym obronie stworzenie otrzymuje 10k6 obrae od zimna, czyli o poow mniej przy udanym obronie.
ciana jest obiektem, ktry moe zosta uszkodzony i w ten sposb przeamany. Ma KP 12 i 30 punktw wytrzymaoci na 10 stp odcinka i jest podatny na obraenia od ognia. Zmniejszenie 10-stopowego odcinka ciany do 0 punktw wytrzymaoci niszczy go i pozostawia warstw lodowatego powietrza w miejscu zajmowanym przez cian. Istota, ktra po raz pierwszy w turze przechodzi przez tafl lodowatego powietrza, musi

Czarodziej 6. poziom Ewokacja

ciana Lodu [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

may kawaek kwarcu

wykona rzut obronny na Konstytucj. Stworzenie otrzymuje 5k6 obrae od zimna przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie, uywajc miejsca na zaklcie na poziomie 7 lub wyszym, obraenia zadawane przez cian, gdy si pojawia, zwikszaj si o 2k6, a obraenia wynikajce z przechodzenia przez tafl zimnego powietrza zwikszaj si o 1k6 za kady poziom slotu powyej 6.

Czarodziej 6. poziom Ewokacja

Korona Gwiazd

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • duration1 godzina

Pojawia si siedem przypominajcych gwiazdy drobinek wiata, ktre kr wok twojej gowy, a do zakoczenia zaklcia. Moesz uy dodatkowej akcji, aby wysa jeden z pykw w kierunku jednego stwora lub obiektu w promieniu 120 stp od ciebie. Kiedy to zrobisz, wykonaj atak dystansowy. Przy trafieniu cel otrzymuje 4k12 obrae od promieniowania. Niezalenie od tego, czy trafisz, czy chybisz, drobinka zostanie zuyta. Zaklcie koczy si wczeniej, jeli zuyjesz ostatni pyek.
Jeli pozostay ci cztery lub wicej pykw, rzucaj one jasne wiato w promieniu 9 metrw i przyciemniaj je przez dodatkowe 10 metrw. Jeli pozostao Ci od jednego do trzech pykw, rzucaj one przymione wiato w promieniu 30 stp.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie 8. poziomu lub wyszego, liczba stworzonych motek wzrasta o dwa za kady poziom slotu powyej 7.

Kreator (XGE), 7 poziom Ewokacja

Opniony wybuch kuli ognia [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range150 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

kulka z guana nietoperza i siarki

Wizka tego wiata wystrzeliwuje z palca wskazujcego, a nastpnie kondensuje si, by przez cay czas utrzymywa si w wybranym punkcie w zasigu jako wiecca kulka. Kiedy zaklcie si koczy, albo dlatego, e twoja koncentracja jest zepsuta, albo dlatego, e zdecydujesz si je zakoczy, koralik rozkwitnie z niskim rykiem w eksplozj pomieni, ktra rozprzestrzeni si po rogach. Kade stworzenie w sferze o promieniu 20 stp wyrodkowanej na tym punkcie musi wykona rzut obronny na Zrczno. Istota otrzymuje obraenia od ognia rwne sumie obrae skumulowanych w przypadku nieudanego rzutu obronnego lub o poow mniejsze obraenia w przypadku udanego rzutu obronnego.
Podstawowe obraenia zaklcia wynosz 12k6. Jeli na koniec twojej tury kulka jeszcze nie wybucha, obraenia zwikszaj si o 1k6.
Jeli wiecca kulka zostanie dotknita przed upywem czasu, istota, ktra go dotyka, musi wykona rzut obronny na Zrczno. Po nieudanym obronie zaklcie koczy si natychmiast, powodujc, e kulka wybucha pomieniem. Po

Czarodziej 7 poziom Ewokacja

6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
7 7
7 7

Opniony wybuch kuli ognia [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range150 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

kulka z guana nietoperza i siarki

udanym obronie stworzenie moe rzuci kulk do 40 stp. Kiedy uderzy stworzenie lub stay przedmiot, zaklcie koczy si, a koralik eksploduje.
Ogie uszkadza obiekty w okolicy i zapala atwopalne przedmioty, ktre nie s noszone ani noszone.
W wyszej Poziomy: Kiedy rzucasz to zaklcie przy uyciu miejsca na zaklcie 8. poziomu lub wyszego, podstawowe obraenia zwikszaj si o 1k6 za kady poziom miejsca powyej 7.

Czarodziej 7 poziom Ewokacja

Sen o Niebieskim Welonie [1/2]

 • casting time10 minut
 • range20 stp

 • componentsV, S, M
 • duration6 godzin

magiczny przedmiot lub chtne stworzenie ze wiata docelowego

Ty i maksymalnie osiem chtnych stworze w zasigu tracicie przytomno na czas trwania zakl i dowiadczacie wizji innego wiata na Planie Materialnym, takiego jak Oerth, Toril, Krynn lub Eberron . Jeli zaklcie osignie peny czas trwania, wizje kocz si, gdy kady z was napotka i odcignie tajemnicz niebiesk zason. Zaklcie koczy si wtedy, gdy mentalnie i fizycznie zostajesz przeniesiony do wiata, ktry by w wizjach.
Aby rzuci to zaklcie, musisz mie magiczny przedmiot, ktry pochodzi ze wiata, do ktrego chcesz dotrze, i musisz by wiadomy istnienie wiata, nawet jeli nie znasz nazwy wiata. Twoim celem w innym wiecie jest bezpieczna lokalizacja w promieniu 1 mili od miejsca, w ktrym powsta magiczny przedmiot. Alternatywnie, moesz rzuci zaklcie, jeli jedno z dotknitych nim stworze urodzio si na innym wiecie, co powoduje, e cel podry bdzie bezpiecznym miejscem w promieniu 1 mili od miejsca, w ktrym to stworzenie si urodzio.
Zaklcie koczy si wczeniej na stworzeniu, jeli ta istota

Kreator (TCE) Sidmy poziom zaklcia

Sen o Niebieskim Welonie [2/2]

 • casting time10 minut
 • range20 stp

 • componentsV, S, M
 • duration6 godzin

magiczny przedmiot lub chtne stworzenie ze wiata docelowego

otrzymuje jakiekolwiek obraenia, a stworzenie nie jest transportowane. Jeli odniesiesz jakiekolwiek obraenia, zaklcie zakoczy si dla ciebie i wszystkich innych stworze, a aden z was nie zostanie przetransportowany.

Kreator (TCE) Sidmy poziom zaklcia

Eteryczno [1/2]

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • durationDo 8 godzin

Wkraczasz w regiony graniczne Ethereal Plane, w obszarze, w ktrym pokrywa si on z twoj obecn paszczyzn. Pozostajesz w eterze granicy przez czas trwania lub do momentu, gdy uyjesz swojej akcji, aby odrzuci zaklcie. W tym czasie moesz porusza si w dowolnym kierunku. Jeli poruszasz si w gr lub w d, kada stopa ruchu kosztuje dodatkow stop. Moesz widzie i sysze samolot, z ktrego pochodzisz, ale wszystko tam wyglda na szare i nie moesz zobaczy niczego dalej ni 60 stp.
Na Ethereal Plane moesz wpywa i by pod wpywem innych stworze tylko na ten samolot. Stworzenia, ktre nie znajduj si na Planie Eterycznym, nie mog ci postrzega i nie mog wchodzi z tob w interakcje, chyba e specjalna zdolno lub magia daa im tak moliwo.
Ignorujesz wszystkie obiekty i efekty, ktre nie s na paszczynie eterycznej, pozwalajc ci porusza si przez obiekty, ktre postrzegasz na paszczynie, z ktrej pochodzisz.
Kiedy zaklcie si koczy, natychmiast wracasz do samolotu, z ktrego przybye, w miejscu, ktre aktualnie zajmujesz. Jeli w takiej sytuacji zajmujesz to samo miejsce, co solidny obiekt lub istota, natychmiast zostajesz przesunity na najblisze wolne miejsce, ktre

Czarodziej,, Transmutacja 7 poziomu

Eteryczno [2/2]

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsVS
 • durationDo 8 godzin

moesz zaj, i otrzymujesz obraenia siy rwne dwukrotnoci liczby stp, o ktre si przesuniesz.
To zaklcie ma brak efektu, jeli rzucisz go, gdy jeste na Planie Eteryczny lub na paszczynie, ktra nie graniczy z nim, na przykad na jednym z Planw Zewntrznych.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucisz to zaklcie uywajc slotu na zaklcie 8. poziomu lub wyszego, moesz zaatakowa do trzech chtnych stworze (w tym ciebie) dla kadego poziomu slotu powyej 7.

Czarodziej,, Transmutacja 7 poziomu

Palec mierci

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Wysyasz negatywn energi krc przez stworzenie, ktre widzisz w zasigu, powodujc palcy bl. Cel musi wykona rzut obronny na Konstytucj. Zadaje 7k8+30 nekrotycznych obrae w przypadku nieudanego rzutu obronnego lub o poow mniej obrae w przypadku udanego.
Humanoid zabity tym zaklciem powstaje na pocztku twojej nastpnej tury jako zombie, ktry jest stale pod twoim dowdztwem, podajc za nim. Twoje rozkazy ustne najlepiej jak potrafi.

Czarodziej,, Nekromancja 7 poziomu

Klatka siowa [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range100 stp

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

rubinowy py wart 1500 gp

Nieruchome, niewidzialne wizienie w ksztacie szecianu, zoone z magicznej siy, powstaje wok obszaru, ktry wybierzesz w zasigu. Wizienie moe by klatk lub solidnym pudekiem wedug wasnego uznania.
Wizienie w ksztacie klatki moe mie do 20 stp boku i jest wykonane z prtw o rednicy 1/2 cala rozmieszczonych co 1/2 cala oddzielone.
Wizienie w ksztacie pudeka moe mie do 10 stp boku, tworzc solidn barier, ktra zapobiega przedostawaniu si przez nie jakiejkolwiek materii i blokowaniu wszelkich zakl rzucanych na obszar lub z niego.
Kiedy rzucasz zaklcie, kada istota, ktra znajduje si cakowicie na obszarze klatki, zostaje uwiziona. Stworzenia znajdujce si tylko czciowo w obszarze lub te, ktre s zbyt due, aby zmieci si w obszarze, s odpychane od rodka obszaru, a cakowicie znajduj si poza obszarem.
Stworzenie wewntrz klatki nie moe jej opuci w sposb niemagiczny. Jeli stwr sprbuje uy teleportacji lub podry midzyplanarnej, aby opuci klatk, musi najpierw

Czarodziej,, 7 poziom Ewokacja

Klatka siowa [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range100 stp

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

rubinowy py wart 1500 gp

wykona rzut obronny na Charyzm. W przypadku powodzenia stworzenie moe uy tej magii, aby wyj z klatki. W przypadku poraki stworzenie nie moe opuci klatki i marnuje uycie zaklcia lub efektu. Klatka rozciga si rwnie na Plan Eteryczny, blokujc eteryczne podre.
Tego zaklcia nie mona rozproszy za pomoc magii rozpraszania.

Czarodziej,, 7 poziom Ewokacja

Mirage Arcane

 • casting time10 minut
 • rangeWzrok

 • componentsVS
 • duration10 dni

Sprawiasz, e teren o powierzchni do 1 mili kwadratowej wyglda, brzmi, pachnie, a nawet przypomina inny rodzaj terenu. Oglny ksztat terenu pozostaje jednak taki sam. Otwarte pola lub droga mog przypomina bagno, wzgrze, szczelin lub inny trudny lub nieprzejezdny teren. Staw moe wyglda jak trawiasta ka, przepa jak agodne zbocze lub usiany kamieniami wwz jak szeroka i gadka droga.
Podobnie moesz zmieni wygld struktur lub doda je tam, gdzie ich nie ma. s obecni. Zaklcie nie maskuje, nie ukrywa ani nie dodaje stworze.
Iluzja zawiera elementy dwikowe, wizualne, dotykowe i wchowe, wic moe zamieni czysty teren w trudny teren (lub odwrotnie) lub w inny sposb utrudnia poruszanie si po tym obszarze .

Czarodziej,, Iluzja 7 poziomu

7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7

Wspaniaa posiado Mordenkainena [1/2]

 • casting time1 minuta
 • range300 stp

 • componentsV, S, M
 • duration24 godziny

miniaturowy portal wyrzebiony z koci soniowej, may kawaek polerowanego marmuru i maleka srebrna yeczka, kady przedmiot o wartoci co najmniej 5 szp

Przywoujesz pozawymiarowe mieszkanie w zasigu, ktry trwa przez cay czas. Ty wybierasz, gdzie znajduje si jego jedno wejcie. Wejcie sabo migocze, ma 5 stp szerokoci i 10 stp wysokoci. Ty i kade stworzenie, ktre wskaesz podczas rzucania zaklcia, moecie wej do pozawymiarowego mieszkania, o ile portal pozostaje otwarty. Moesz otworzy lub zamkn portal, jeli jeste w promieniu 30 stp od niego. Zamknity portal jest niewidoczny.
Za portalem znajduje si wspaniae foyer z licznymi komnatami. Atmosfera jest czysta, wiea i ciepa.
Moesz stworzy dowolny plan pitra, ale przestrze nie moe przekracza 50 szecianw, z ktrych kady ma 10 stp z kadej strony. Miejsce jest umeblowane i urzdzone wedug wasnego uznania. Zawiera wystarczajc ilo jedzenia, aby obsuy dziewiciodaniowy bankiet dla maksymalnie 100 osb. Wszystkim, ktrzy wchodz, towarzyszy 100 niemal przezroczystych sucych. Ty decydujesz o wygldzie tych sucych i ich strojach. S cakowicie posuszni twoim rozkazom. Kady suga moe

Czarodziej,, Sidmy poziom Zaklcie

Wspaniaa posiado Mordenkainena [2/2]

 • casting time1 minuta
 • range300 stp

 • componentsV, S, M
 • duration24 godziny

miniaturowy portal wyrzebiony z koci soniowej, may kawaek polerowanego marmuru i maleka srebrna yeczka, kady przedmiot o wartoci co najmniej 5 szp

wykona kade zadanie, ktre mgby wykona normalny ludzki suga, ale nie moe atakowa ani podejmowa adnych dziaa, ktre bezporednio zaszkodziyby innemu stworzeniu. W ten sposb sudzy mog przynosi rzeczy, czyci, naprawia, skada ubrania, rozpala ogie, podawa jedzenie, nalewa wino i tak dalej. Sudzy mog chodzi w dowolnym miejscu posiadoci, ale nie mog jej opuci. Meble i inne obiekty stworzone przez to zaklcie rozpraszaj si w dym, jeli zostan usunite z posiadoci. Kiedy zaklcie si skoczy,

Czarodziej,, Sidmy poziom Zaklcie

Miecz Mordenkainena

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

miniaturowy platynowy miecz z rkojeci i gowic z miedzi i cynku, wart 250 gp

Tworzysz paszczyzn siy w ksztacie miecza, ktra unosi si w zasigu. Trwa przez cay czas.
Kiedy pojawia si miecz, wykonujesz zaklcie walki wrcz przeciwko wybranemu celowi w promieniu 5 stp od miecza. Na trafienie. cel otrzymuje 3k10 obrae od siy. Do czasu zakoczenia zaklcia moesz uy dodatkowej akcji w kadej swojej turze, aby przesun miecz do 20 stp w miejsce, ktre moesz zobaczy i powtrzy ten atak przeciwko temu samemu lub innemu celowi.

Czarodziej 7 poziom Ewokacja

Przesunicie samolotu [1/2]

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

rozwidlony, metalowy prt o wartoci co najmniej 250 gp, dostrojony do konkretnej paszczyzny egzystencji

Ty i do omiu chtnych stworze, ktre cz rce w kko, zostajecie przeniesieni na inn paszczyzn egzystencji. Moesz oglnie okreli miejsce docelowe, takie jak Miasto Mosidzu na Planie ywiow Ognia lub Paac Rozproszenia na drugim poziomie Dziewiciu Piekie, i pojawisz si w tym miejscu lub w jego pobliu. Jeli prbujesz dosta si na przykad do Miasta Mosidzu, moesz przyby na jego Ulic Stali, przed Bram Popiow, lub spojrze na miasto zza Morza Ognia, wedug uznania DM.
Alternatywnie , jeli znasz sekwencj sigilw krgu teleportacji na innej paszczynie egzystencji, to zaklcie moe ci przenie do tego krgu. Jeli krg teleportacji jest zbyt may, aby pomieci wszystkie przetransportowane stworzenia, pojawi si one na najbliszym niezajtym miejscu obok okrgu.
Moesz uy tego zaklcia, aby wygna niechtne stworzenie na inny plan. Wybierz stwora w swoim zasigu i wykonaj przeciwko niemu zaklcie walki wrcz. Po trafieniu stworzenie musi wykona rzut obronny na Charyzm. Jeli stworzenie si nie

Czarodziej,, Sidmy poziom Zaklcie

Przesunicie samolotu [2/2]

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

rozwidlony, metalowy prt o wartoci co najmniej 250 gp, dostrojony do konkretnej paszczyzny egzystencji

powiedzie, zostanie przetransportowane do losowego miejsca na okrelonej przez ciebie paszczynie istnienia. Tak przetransportowana istota musi znale wasn drog powrotn na obecn paszczyzn egzystencji. Jeli stworzenie si nie powiedzie, zostanie przetransportowane do losowego miejsca na okrelonej przez ciebie paszczynie istnienia. Tak przetransportowana istota musi znale wasn drog powrotn na obecn paszczyzn egzystencji. Jeli stworzenie si nie powiedzie, zostanie przetransportowane do losowego miejsca na okrelonej przez ciebie paszczynie istnienia. Tak przetransportowana istota musi znale wasn drog powrotn na obecn paszczyzn egzystencji.

Czarodziej,, Sidmy poziom Zaklcie

Bl sowa mocy

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV
 • durationNatychmiastowy

Wypowiadasz sowo mocy, ktre powoduje, e fale intensywnego blu atakuj jedno stworzenie, ktre widzisz w zasigu. Jeli cel ma 100 lub mniej punktw wytrzymaoci, jest naraony na paraliujcy bl. W przeciwnym razie czar nie ma na ni wpywu. Cel pozostaje nienaruszony, jeli jest odporny na zaklcie.
Podczas gdy cel jest dotknity okaleczajcym blem, jego prdko nie moe przekracza 10 stp. Cel ma rwnie niekorzystne wyniki w rzutach ataku, testach umiejtnoci i rzutach obronnych, poza rzutami obronnymi na Kondycj. Wreszcie, jeli cel sprbuje rzuci zaklcie, musi najpierw odnie sukces w rzucie obronnym na Kondycj, w przeciwnym razie rzucenie si nie powiedzie i zaklcie zostanie zmarnowane.
Cel cierpicy na ten bl moe wykona rzut obronny na Kondycj na kocu kadego z jego koleje. Po udanym obronie bl si koczy.

Kreator (XGE), Zaklcie 7 poziomu

Pryzmatyczny spray [1/2]

 • casting time1 akcja
 • rangeWasny (stoek 60 stp)

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Osiem wielobarwnych promieni wiata wystrzeliwuje z twojej doni. Kady promie ma inny kolor i ma inn moc i przeznaczenie. Kade stworzenie w 60-metrowym stoku musi wykona rzut obronny na Zrczno. Dla kadego celu rzu k8, aby okreli, ktry kolor promienia ma na niego wpyw.
1-czerwony: cel otrzymuje 10k6 obrae od ognia przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym.
2-Pomaraczowe: Cel otrzymuje 10k6 obrae od kwasu przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym.
3-ty: cel otrzymuje 10k6 obrae od byskawic przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym.
4-Zielony: Cel otrzymuje 10k6 obrae od trucizny przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae na udanej.
5-Niebieski: Cel otrzymuje 10k6 obrae od zimna przy nieudanym obronie lub poow mniej obrae przy udanym.
6-Indigo: Przy nieudanym obronie cel jest unieruchomiony. Musi wtedy wykona rzut obronny na Konstytucj na koniec kadej swojej tury. Jeli trzykrotnie uda si uratowa, zaklcie si koczy. Jeli trzykrotnie nie uda mu si obroni, na stae zamienia si w kamie i podlega skamieniaoci. Sukcesy i poraki nie musz

Czarodziej,, 7 poziom Ewokacja

Pryzmatyczny spray [2/2]

 • casting time1 akcja
 • rangeWasny (stoek 60 stp)

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

nastpowa po sobie, led oba, dopki cel nie zbierze trjki.
7-fioletowy: Przy nieudanym obronie cel jest olepiony. Musi wtedy wykona rzut obronny na Mdro na pocztku twojej nastpnej tury. Udany rzut obronny koczy lepot. Jeli ten rzut si nie powiedzie, stworzenie zostaje przetransportowane na inn paszczyzn istnienia DM' wybiera i nie jest ju zalepiony. (Zazwyczaj istota, ktra znajduje si na paszczynie, ktra nie jest jej planem macierzystym, zostaje wygnana do domu, podczas gdy inne stworzenia s zwykle rzucane na paszczyzny Astralne lub Eteryczne.)
8-Specjalne: w cel trafiaj dwa promienie. Rzu jeszcze dwa razy, przerzucajc dowolne 8.

Czarodziej,, 7 poziom Ewokacja

Obraz projektu [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range500 mil

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 dnia

maa replika ciebie wykonana z materiaw o wartoci co najmniej 5 gp

Tworzysz iluzoryczn kopi siebie, ktra trwa przez cay czas. Kopia moe pojawi si w dowolnym miejscu w zasigu, ktry widziae wczeniej, niezalenie od przeszkd. Iluzja wyglda i brzmi jak ty, ale jest niematerialna. Jeli iluzja odniesie jakiekolwiek obraenia, zniknie, a zaklcie si skoczy.
Moesz uy swojej akcji, aby przesun t iluzj do dwukrotnej szybkoci i sprawi, by gestykulowaa, mwia i zachowywaa si w dowolny sposb. Doskonale naladuje twoje maniery.
Moesz patrze jego oczami i sysze jego uszami, jakby by w jego przestrzeni. W swojej turze jako akcja dodatkowa moesz przeczy si z uywania jego zmysw na uywanie wasnych lub z powrotem. Kiedy uywasz jego zmysw, jeste zalepiony i oguszony w stosunku do wasnego otoczenia.
Fizyczna interakcja z obrazem ujawnia, e
jest on iluzj, poniewa rzeczy mog przez niego przej. Istota, ktra uyje swojej akcji, aby zbada obraz, moe stwierdzi, e jest to iluzja po pomylnym tecie Inteligencji (Dochodzeniu) przeciwko twojemu ST

Czarodziej Iluzja 7 poziomu

7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7

Obraz projektu [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range500 mil

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 dnia

maa replika ciebie wykonana z materiaw o wartoci co najmniej 5 gp

obrony zaklcia. Jeli stworzenie rozpozna iluzj, co to jest, moe widzie przez obraz, a kady haas, ktry wydaje, brzmi dla niego gucho.

Czarodziej Iluzja 7 poziomu

Odwrcona grawitacja

 • casting time1 akcja
 • range100 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

kamie i opiki elaza

To zaklcie odwraca grawitacj w cylindrze o promieniu 50 stp i wysokoci 100 stp, wyrodkowanym w punkcie w zasigu. Wszystkie stworzenia i przedmioty, ktre nie s w jaki sposb zakotwiczone w ziemi w tym obszarze, spadaj w gr i docieraj na szczyt obszaru, kiedy rzucasz to zaklcie. Istota moe wykona rzut obronny na Zrczno, aby zapa nieruchomy obiekt, do ktrego moe dosign, unikajc w ten sposb upadku.
zrobiliby to podczas normalnego spadku. Jeli obiekt lub stworzenie dotrze do grnej czci obszaru, nie uderzajc w nic, pozostaje tam, lekko oscylujc przez cay czas trwania.
Pod koniec czasu dziaania dotknite nim obiekty i stworzenia opadaj z powrotem.

Czarodziej,, Transmutacja 7 poziomu

Izolowa

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

proszek skadajcy si z diamentu, szmaragdu, rubinu i szafirowego pyu o wartoci co najmniej 5000 sz, ktry pochania zaklcie

Za pomoc tego zaklcia mona ukry chtn istot lub przedmiot, na czas bezpieczny przed wykryciem. Kiedy rzucisz zaklcie i dotkniesz celu, staje si on niewidzialny i nie moe zosta namierzony przez zaklcia wrbiarskie ani dostrzeony przez czujniki wrbiarskie stworzone przez wrbiarstwo.
Jeli cel jest stworzeniem, przechodzi w stan letargu. Czas przestaje dla niego pyn, a on si nie starzeje.
Moesz ustawi warunek wczeniejszego zakoczenia zaklcia. Warunek moe by dowolny, ale musi wystpi lub by widoczny w promieniu 1 mili od celu. Przykady obejmuj po 1000 lat lub gdy tarrasque si budzi. To zaklcie koczy si rwnie, jeli cel otrzyma jakiekolwiek obraenia.

Czarodziej, Transmutacja 7 poziomu

Udawanie [1/3]

 • casting time12 godzin
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

nieg lub ld w ilociach wystarczajcych do wykonania kopii zduplikowanego stworzenia naturalnej wielkoci, jakie wosy, wycite paznokcie lub inny kawaek ciaa tego stworzenia umieszczony w niegu lub lodzie i sproszkowanym rubinu o wartoci 1500 gp, posypany duplikatem i zuyty by the spell

Ksztatujesz iluzoryczn kopi jednej bestii lub humanoida, ktra jest w zasigu przez cay czas rzucania zaklcia. Duplikat to stworzenie, czciowo prawdziwe i uformowane z lodu lub niegu, ktre moe podejmowa dziaania i w inny sposb podlega wpywowi jak normalne stworzenie. Wydaje si by taki sam jak orygina, ale ma poow maksymalnego punktu wytrzymaoci stworzenia i jest formowany bez adnego wyposaenia. W przeciwnym razie iluzja wykorzystuje wszystkie statystyki istoty, ktr duplikuje.
Symulakrum jest przyjazne dla ciebie i wskazanych przez ciebie stworze. Jest posuszny twoim wypowiadanym rozkazom, poruszajc si i dziaajc zgodnie z twoimi yczeniami oraz dziaajc podczas twojej tury w walce. Symulakrum nie ma moliwoci uczenia si ani stania si potniejszym, wic nigdy nie zwiksza swojego poziomu ani innych zdolnoci, ani nie moe odzyska zuytych miejsc na zaklcia.
Jeli symulakrum jest uszkodzone, moesz je naprawi w laboratorium alchemicznym, uywajc rzadkich zioa i mineray o wartoci 100

Czarodziej, Iluzja 7 poziomu

Udawanie [2/3]

 • casting time12 godzin
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

nieg lub ld w ilociach wystarczajcych do wykonania kopii zduplikowanego stworzenia naturalnej wielkoci, jakie wosy, wycite paznokcie lub inny kawaek ciaa tego stworzenia umieszczony w niegu lub lodzie i sproszkowanym rubinu o wartoci 1500 gp, posypany duplikatem i zuyty by the spell

sz za kady odzyskany punkt ycia. Symulakrum dziaa, dopki nie spadnie do 0 punktw wytrzymaoci, po czym zmienia si w nieg i natychmiast si topi.
Jeli rzucisz to zaklcie ponownie, wszystkie aktualnie aktywne duplikaty, ktre utworzye za pomoc tego zaklcia, zostan natychmiast zniszczone. wic nigdy nie zwiksza swojego poziomu ani innych umiejtnoci, ani nie moe odzyska wykorzystanych miejsc na zaklcia.
Jeli symulakrum jest uszkodzone, moesz je naprawi w laboratorium alchemicznym, uywajc rzadkich zi i mineraw o wartoci 100 sz za kady odzyskany punkt ycia. Symulakrum dziaa, dopki nie spadnie do 0 punktw wytrzymaoci, po czym zmienia si w nieg i natychmiast si topi.
Jeli rzucisz to zaklcie ponownie, wszystkie aktualnie aktywne duplikaty, ktre utworzye za pomoc tego zaklcia, zostan natychmiast zniszczone. wic nigdy nie zwiksza swojego poziomu ani innych umiejtnoci, ani nie moe odzyska wykorzystanych miejsc na zaklcia.
Jeli symulakrum jest uszkodzone, moesz je naprawi

Czarodziej, Iluzja 7 poziomu

Udawanie [3/3]

 • casting time12 godzin
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

nieg lub ld w ilociach wystarczajcych do wykonania kopii zduplikowanego stworzenia naturalnej wielkoci, jakie wosy, wycite paznokcie lub inny kawaek ciaa tego stworzenia umieszczony w niegu lub lodzie i sproszkowanym rubinu o wartoci 1500 gp, posypany duplikatem i zuyty by the spell

w laboratorium alchemicznym, uywajc rzadkich zi i mineraw o wartoci 100 sz za kady odzyskany punkt ycia. Symulakrum dziaa, dopki nie spadnie do 0 punktw wytrzymaoci, po czym zmienia si w nieg i natychmiast si topi.
Jeli rzucisz to zaklcie ponownie, wszystkie aktualnie aktywne duplikaty, ktre utworzye za pomoc tego zaklcia, zostan natychmiast zniszczone.

Czarodziej, Iluzja 7 poziomu

Symbol [1/4]

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania lub uruchomienia

rt, fosfor i sproszkowany diament i opal o cznej wartoci co najmniej 1000 gp, ktre zaklcie zuywa

Kiedy rzucasz to zaklcie, wpisujesz szkodliwy glif na powierzchni (takiej jak cz podogi, ciana , lub st) lub w przedmiocie, ktry mona zamkn, aby ukry glif (takim jak ksiga, zwj lub skrzynia skarbw). Jeli wybierzesz powierzchni, glif moe pokry obszar powierzchni o rednicy nie wikszej ni 10 stp. Jeli wybierzesz obiekt, ten obiekt musi pozosta na swoim miejscu, jeli obiekt zostanie przesunity o wicej ni 10 stp od miejsca rzucenia tego zaklcia, glif zostaje uszkodzony, a zaklcie koczy si bez aktywacji.
Glif jest prawie niewidzialny, wymaga sprawdzenia Inteligencji (ledztwa) przeciwko twojemu zaklciu, aby uratowa ST, aby go znale.
Ty decydujesz, co uruchamia glif, gdy rzucasz zaklcie. W przypadku glifw wpisanych na powierzchni, najbardziej typowe wyzwalacze obejmuj dotknicie lub nadepnicie na glif, usunicie innego zakrywajcego go obiektu, zblienie si do niego na pewn odlego lub manipulowanie obiektem, ktry go trzyma. W przypadku glifw wpisanych w obiekt najczstszymi

Czarodziej, Sidmy poziom Wyrzeczenia

Symbol [2/4]

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania lub uruchomienia

rt, fosfor i sproszkowany diament i opal o cznej wartoci co najmniej 1000 gp, ktre zaklcie zuywa

wyzwalaczami jest otwarcie obiektu, zblienie si na okrelon odlego lub zobaczenie lub odczytanie glifu.
Moesz dalej udoskonali wyzwalacz, aby zaklcie byo aktywowane tylko w okrelonych okolicznociach lub w zalenoci od cech fizycznych istoty (takich jak wzrost lub waga) lub rodzaju fizycznego (na przykad oddzia moe by ustawiony tak, aby oddziaywa na wiedmy lub zmiennoksztatne). Moesz take okreli stworzenia, ktre nie uruchamiaj glifu, na przykad te, ktre wypowiadaj okrelone haso.
Kiedy wpisujesz glif, wybierz jedn z poniszych opcji, aby uzyska efekt. Po uruchomieniu glif wieci, wypeniajc kul o promieniu 60 stp sabym wiatem przez 10 minut, po czym zaklcie si koczy. Kade stworzenie w sferze, gdy glif aktywuje si, jest celem jego efektu, podobnie jak istota, ktra wchodzi do sfery po raz pierwszy w turze lub koczy tam swoj tur.
mier: Kady cel musi wykona rzut obronny na Konstytucj, otrzymujc 10k10 nekrotycznych obrae przy nieudanym obronie lub o poow mniej

Czarodziej, Sidmy poziom Wyrzeczenia

Symbol [3/4]

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania lub uruchomienia

rt, fosfor i sproszkowany diament i opal o cznej wartoci co najmniej 1000 gp, ktre zaklcie zuywa

obrae przy udanym obronie.
Discord: Kady cel musi wykona rzut obronny na Konstytucj. Po nieudanym obronie cel kci si i kci z innymi stworzeniami przez 1 minut. W tym czasie nie jest w stanie komunikowa si w sposb znaczcy i ma wad w rzutach ataku i testach umiejtnoci.
Strach: Kady cel musi wykona rzut obronny na Mdro i staje si przeraony na 1 minut po nieudanym obronie. Przestraszony cel upuszcza wszystko, co trzyma i musi oddali si co najmniej 30 stp od glifu w kadej swojej turze, jeli to moliwe.
Beznadziejno: Kady cel musi wykona rzut obronny na Charyzm . Po nieudanym obronie, cel ogarnia rozpacz na 1 minut. W tym czasie nie moe atakowa ani celowa w adne stworzenie ze szkodliwymi zdolnociami, zaklciami lub innymi magicznymi efektami.
Szalestwo: Kady cel musi wykona rzut obronny na Inteligencj. Po nieudanym obronie cel zostaje doprowadzony do szalestwa na 1 minut. Obkane stworzenie nie moe podejmowa dziaa, nie rozumie, co mwi inne

Czarodziej, Sidmy poziom Wyrzeczenia

7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7

Symbol [4/4]

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania lub uruchomienia

rt, fosfor i sproszkowany diament i opal o cznej wartoci co najmniej 1000 gp, ktre zaklcie zuywa

stworzenia, nie potrafi czyta i mwi tylko bekotem. DM kontroluje jego ruch, ktry jest chaotyczny.< br> Bl: Kady cel musi wykona rzut obronny na Kondycj i zostaje obezwadniony przez rozdzierajcy bl na 1 minut po nieudanym obronie.
Sen: Kady cel musi wykona rzut obronny Rzut obronny na mdro i pada nieprzytomny na 10 minut po nieudanym obronie. Stwr budzi si, jeli otrzyma obraenia lub jeli kto uyje akcji, aby go potrzsn lub uderzy.
Oguszenie: Kady cel musi wykona rzut obronny na Mdro i zostaje oguszony na 1 minut po nieudanym obronie .

Czarodziej, Sidmy poziom Wyrzeczenia

teleport [1/3]

 • casting time1 akcja
 • range10 stp

 • componentsV
 • durationNatychmiastowy

To zaklcie natychmiast przenosi ciebie i maksymalnie osiem wybranych przez ciebie stworze, ktre moesz zobaczy w zasigu, lub pojedynczy obiekt, ktry moesz zobaczy w zasigu, do wybranego przez ciebie miejsca docelowego. Jeli celujesz w obiekt, musi on by w stanie zmieci si cakowicie w szecianie o dugoci 10 stp i nie moe by trzymany ani noszony przez niechtne stworzenie. Cel, ktry wybierzesz, musi by ci znany i musi znajdowa si na tej samej paszczynie egzystencji, co ty. Twoja znajomo miejsca docelowego decyduje o tym, czy dotrzesz tam pomylnie. DM rzuca k100 i sprawdza tabel.
Znajomo-Nieszczliwy wypadek-Podobny obszar-Cel-Na celu
Dop. Koo - xxxx - xxxxxxxxxx - xxxxxxxx - 01-100
Doc. Obiekt - xxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxx - 01-100
Bardzo znajomy - 01-05 - 06-13. - - - 14-24. - - - 25-100
Widziany niedbale - 01-33 - 34-43. - - - 44-53. - - - 54-100
Obejrzano raz - 01-43 - 44-53. - - - 54-73. - - - 74-100
Opis. - - 01-43 - 44-53. - - - 54-73. - - - 74-100
Faszywy cel. - - - 01-50 - 51-100. - - xxxxxxxx - xxxxxx
Znajomo: Stay krg oznacza stay krg teleportacyjny, ktrego sekwencj sigilw znasz. Powizany obiekt oznacza, e

Czarodziej,, Sidmy poziom Zaklcie

teleport [2/3]

 • casting time1 akcja
 • range10 stp

 • componentsV
 • durationNatychmiastowy


posiadasz przedmiot zabrany z wybranego miejsca docelowego w cigu ostatnich szeciu miesicy, taki jak ksika z biblioteki czarodzieja, pociel z apartamentu krlewskiego lub kawaek marmuru z tajemnego grobowca Licza.
Bardzo Znajome to miejsce, w ktrym bye bardzo czsto, miejsce, ktre dokadnie przestudiowae lub miejsce, ktre moesz zobaczy, gdy rzucasz zaklcie. Seen Casually to miejsce, ktre widziae wicej ni raz, ale z ktrym jeste t bardzo znajomy. Viewed Once to miejsce, ktre raz widziae, prawdopodobnie za pomoc magii. Opis to miejsce, ktrego lokalizacj i wygld znasz z cudzego opisu, na przykad z mapy.
Faszywe miejsce docelowe to miejsce, ktre nie istnieje. By moe prbowae zbada sanktuarium wroga, ale zamiast tego zobaczye iluzj lub prbujesz teleportowa si do znajomego miejsca, ktre ju nie istnieje.
Na cel: Ty i twoja grupa (lub cel obiekt) pojawiaj si w miejscu, do ktrego chcesz si uda.
Poza cel: Ty i Twoja grupa (lub obiekt docelowy) pojawiacie si w losowej odlegoci od miejsca docelowego w losowym kierunku. Odlego od celu wynosi 1k10 x 1k10 procent dystansu, ktry mia zosta przebyty. Na przykad, jeli prbowae przeby

Czarodziej,, Sidmy poziom Zaklcie

teleport [3/3]

 • casting time1 akcja
 • range10 stp

 • componentsV
 • durationNatychmiastowy

120 mil, wyldowae poza celem, i wyrzucie 5 i 3 na dwch k10, wtedy byby poza celem o 15 procent, czyli 18 mil. DM losowo okrela kierunek od celu, rzucajc k8 i wyznaczajc 1 jako pnoc, 2 jako pnocny wschd, 3 jako wschd i tak dalej wok punktw kompasu. Jeli teleportowae si do nadmorskiego miasta i znalaze si 18 mil na morzu, mgby mie kopoty.
Podobny obszar: Ty i twoja grupa (lub obiekt docelowy) koczycie inny obszar, ktry jest wizualnie lub tematycznie podobny do obszaru docelowego. Jeli wybierasz si na przykad do swojego domowego laboratorium, moesz trafi do laboratorium innego czarodzieja lub do sklepu z artykuami alchemicznymi, ktry ma wiele takich samych narzdzi i przyborw, jak twoje laboratorium. Generalnie pojawiasz si w najbliszym podobnym miejscu, ale poniewa zaklcie nie ma limitu zasigu, mgby wyldowa gdziekolwiek w samolocie.
Nieszczliwy wypadek: Nieprzewidywalna magia zaklcia skutkuje trudn podr. Kade teleportujce si stworzenie (lub docelowy obiekt) otrzymuje 3k10 obrae od siy, a DM ponownie rzuca na st, aby zobaczy, gdzie skoczysz (moe wystpi wiele wpadek, za kadym razem zadajc obraenia).

Czarodziej,, Sidmy poziom Zaklcie

Trba powietrzna [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range300 stp

 • componentsV, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

kawaek somy

Trba powietrzna wyje do punktu, ktry mona zobaczy na ziemi w zasigu. Trba powietrzna to cylinder o promieniu 10 stp i wysokoci 30 stp, wyrodkowany w tym punkcie. Dopki zaklcie si nie skoczy, moesz uy swojej akcji, aby przesun trb powietrzn do 30 stp w dowolnym kierunku po ziemi. Trba powietrzna wsysa wszystkie rednie lub mniejsze obiekty, ktre nie s do niczego przymocowane i ktre nie s noszone ani przez nikogo noszone.
Stworzenie musi wykona rzut obronny na Zrczno za pierwszym razem w turze, w ktrej wejdzie w wir lub e trba powietrzna wchodzi w jej przestrze, rwnie wtedy, gdy wicher pojawia si po raz pierwszy. Stwr otrzymuje 10k6 obrae od tuczenia przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym. Dodatkowo, Dua lub mniejsza istota, ktrej nie powiedzie si rzut obronny, musi wykona rzut obronny na Si lub zosta unieruchomiona w trbie powietrznej, dopki zaklcie si nie skoczy. Kiedy stworzenie rozpoczyna swoj tur powstrzymywane przez trb powietrzn, jest

Kreator (XGE), 7 poziom Ewokacja

Trba powietrzna [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range300 stp

 • componentsV, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

kawaek somy

wcigane 5 stp wyej w siebie, chyba e stworzenie jest na grze. Unieruchomiona istota porusza si z wichrem i upada, gdy zaklcie si koczy, chyba e stwr ma jaki sposb, by utrzyma si w powietrzu.
Uwiziona istota moe wykona akcj, aby wykona test Siy lub Zrcznoci przeciwko twojemu ST obronnemu zaklcia. Jeli si powiedzie, stworzenie nie jest ju powstrzymywane przez trb powietrzn i jest odrzucane 3k6 x 10 stp od niego w losowym kierunku. Uwiziona istota porusza si z wichrem i upada, gdy zaklcie si koczy, chyba e stwr ma jaki sposb, by utrzyma si w powietrzu.
Uwiziona istota moe wykona akcj, aby wykona test Siy lub Zrcznoci przeciwko twojemu ST obronnemu zaklcia. Jeli si powiedzie, stworzenie nie jest ju powstrzymywane przez trb powietrzn i jest odrzucane 3k6 x 10 stp od niego w losowym kierunku.

Kreator (XGE), 7 poziom Ewokacja

Okropne widnicie Abi-Dalzima

 • casting time1 akcja
 • range150 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

troch gbki

Wilgo czerpiesz z kadego stworzenia w 30-metrowym szecianie wyrodkowanym w wybranym przez Ciebie punkcie w zasigu. Kada istota na tym obszarze musi wykona rzut obronny na Konstytucj. Konstrukty i nieumarli pozostaj nienaruszeni, a roliny i ywioaki wody sprawiaj, e ten rzut obronny jest niekorzystny. Stwr otrzymuje 12k8 obrae nekrotycznych przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym.
Niemagiczne roliny na tym obszarze, ktre nie s stworzeniami, takie jak drzewa i krzewy, natychmiast widn i gin.

Kreator (XGE) Nekromancja 8 poziomu

Pole Antymagiczne [1/3]

 • casting time1 akcja
 • rangeWasna (sfera o promieniu 10 stp)

 • componentsV, SM
 • durationKoncentracja do 1 godziny

szczypta sproszkowanego elaza lub opikw elaza

Otacza ci niewidzialna kula antymagii o promieniu 3 metrw. Ten obszar jest oddzielony od magicznej energii, ktra wypenia multiwers. W tej sferze nie mona rzuca zakl, przyzywane stworzenia znikaj, a nawet magiczne przedmioty staj si przyziemne. Do czasu zakoczenia zaklcia sfera porusza si razem z tob, skupiajc si na tobie.
Zaklcia i inne magiczne efekty, z wyjtkiem tych stworzonych przez artefakt lub bstwo, s tumione w sferze i nie mog w ni wchodzi. Miejsce wykorzystane do rzucenia stumionego zaklcia jest zuywane. Gdy efekt jest stumiony, nie dziaa, ale czas, ktry spdzi, jest wliczany do czasu jego trwania.
Efekty nakierowane: Zaklcia i inne magiczne efekty, takie jak magiczny pocisk< /i> i urocza osoba, ktre celuj w stworzenie lub obiekt w sferze nie maj wpywu na ten cel.
Obszary magii: obszar innego zaklcia lub magicznego efektu, takiego jak kula ognia , nie moe rozciga si na kul. Jeli kula nakada si na obszar magii, cz obszaru, ktra jest

Czarodziej 8. poziom Wyrzeczenie

Pole Antymagiczne [2/3]

 • casting time1 akcja
 • rangeWasna (sfera o promieniu 10 stp)

 • componentsV, SM
 • durationKoncentracja do 1 godziny

szczypta sproszkowanego elaza lub opikw elaza

przez ni zakryta, jest tumiona. Na przykad pomienie utworzone przez cian ognia s tumione wewntrz kuli, tworzc przerw w cianie, jeli nakadanie si jest wystarczajco due.
Zaklcia: Dowolne aktywne zaklcie lub inny magiczny efekt na stworzeniu lub przedmiocie w sferze jest tumiony, gdy istota lub przedmiot si w nim znajduje.
Magiczne przedmioty: waciwoci i moc magicznych przedmiotw s tumione w sferze. kula. Na przykad +1 dugi miecz w sferze dziaa jak niemagiczny dugi miecz. Waciwoci i moce magicznej broni s tumione, jeli jest uywana przeciwko celowi w sferze lub dzierona przez atakujcego w sferze. Jeli magiczna bro lub magiczna amunicja cakowicie opuci kul (na przykad, jeli wystrzelisz magiczn strza lub rzucisz magiczn wczni w cel poza kul), magia przedmiotu przestaje by tumiona, gdy tylko opuci kul. .
Magiczna podr: Teleportacja i podre planarne nie dziaaj w sferze, niezalenie od tego, czy sfera jest celem, czy punktem

Czarodziej 8. poziom Wyrzeczenie

7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
8 8
8 8
8 8

Pole Antymagiczne [3/3]

 • casting time1 akcja
 • rangeWasna (sfera o promieniu 10 stp)

 • componentsV, SM
 • durationKoncentracja do 1 godziny

szczypta sproszkowanego elaza lub opikw elaza

wyjcia dla takiej magicznej podry. Portal do innego miejsca, wiata lub paszczyzny egzystencji, a take otwarcie do przestrzeni pozawymiarowej, takiej jak ta stworzona przez zaklcia sztuczki z lin, tymczasowo zamykaj si podczas przebywania w sferze.
< b> nie maj wpywu na kul. Podobnie, sfery tworzone przez rne zaklcia pola antymagicznego nie uniewaniaj si nawzajem. nie maj wpywu na kul. Podobnie, sfery tworzone przez rne zaklcia pola antymagicznego nie uniewaniaj si nawzajem.

Czarodziej 8. poziom Wyrzeczenie

Antypatia/Sympatia [1/7]

 • casting time1 godzina
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • duration10 dni

kostka aunu nasczona octem dla efektu antypatii lub kropla miodu dla efektu sympatii

To zaklcie przyciga lub odpycha wybrane przez ciebie stworzenia. Celujesz w co w zasigu, albo ogromny lub mniejszy obiekt, albo stworzenie lub obszar, ktry nie jest wikszy ni szecian o dugoci 200 stp. Nastpnie okrel rodzaj inteligentnego stworzenia, takiego jak czerwone smoki, gobliny lub wampiry. Inwestujesz cel w aur, ktra przyciga lub odpycha okrelone stworzenia na czas trwania. Wybierz antypati lub sympati jako efekt aury.
Antypatia: zaklcie powoduje, e stworzenia tego rodzaju, ktre wyznaczye, odczuwaj siln potrzeb opuszczenia obszaru i uniknicia celu. Kiedy taka istota widzi cel lub zbliy si do niego na mniej ni 60 stp, musi odnie sukces w rzucie obronnym na Mdro lub zosta przestraszona. Stworzenie pozostaje przestraszone, gdy widzi cel lub znajduje si w odlegoci 60 stp od niego. Przestraszony przez cel, istota musi uy swojego ruchu, aby przemieci si do najbliszego bezpiecznego miejsca, z ktrego nie widzi celu. Jeli stworzenie oddali si na wicej ni 60 stp od celu

Czarodziej Zaklcie 8. poziomu

Antypatia/Sympatia [2/7]

 • casting time1 godzina
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • duration10 dni

kostka aunu nasczona octem dla efektu antypatii lub kropla miodu dla efektu sympatii

i nie moe go zobaczy, nie jest ju przestraszone, ale stworzenie ponownie si przestraszy, jeli odzyska wzrok lub przesunie si w odlegoci 60 stp od niego.
< b>Sympatia
: Zaklcie powoduje, e okrelone stworzenia odczuwaj siln potrzeb zblienia si do celu, gdy znajduj si w odlegoci 60 stp od niego lub s w stanie go zobaczy. Kiedy taka istota widzi cel lub zbliy si do niego w promieniu 60 stp, musi wykona rzut obronny na Mdro lub uy swojego ruchu w kadej swojej turze, aby wej na obszar lub poruszy si w zasigu celu. Gdy stwr to zrobi, nie moe dobrowolnie oddali si od celu. Jeli cel uszkodzi lub w inny sposb skrzywdzi istot pod wpywem efektu, istota pod wpywem efektu moe wykona rzut obronny na Mdro, aby zakoczy efekt, jak opisano poniej.
Zakoczenie efektu: Jeli istota pod wpywem efektu koczy swoj tur istota, ktra nie znajduje si w odlegoci 60 stp od celu lub nie jest w stanie go zobaczy, wykonuje rzut obronny na Mdro. PO udanym rzucie obronnym stwr nie

Czarodziej Zaklcie 8. poziomu

Antypatia/Sympatia [3/7]

 • casting time1 godzina
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • duration10 dni

kostka aunu nasczona octem dla efektu antypatii lub kropla miodu dla efektu sympatii

jest ju pod wpywem celu i rozpoznaje uczucie odrazy lub przycigania jako magiczne. Dodatkowo, istota dotknita czarami moe wykona kolejny rzut obronny na Mdro co 24 godziny, dopki czar trwa. Istota, ktra pomylnie wykona rzut obronny przeciwko temu efektowi, jest na niego odporna przez 1 minut, po czym moe zosta ponownie poddana dziaaniu. t chtnie oddalaj si od celu. Jeli cel uszkodzi lub w inny sposb skrzywdzi istot pod wpywem efektu, istota pod wpywem efektu moe wykona rzut obronny na Mdro, aby zakoczy efekt, jak opisano poniej.
Zakoczenie efektu: Jeli istota pod wpywem efektu koczy swoj tur istota, ktra nie znajduje si w odlegoci 60 stp od celu lub nie jest w stanie go zobaczy, wykonuje rzut obronny na Mdro. PO udanym rzucie obronnym stwr nie jest ju pod wpywem celu i rozpoznaje uczucie odrazy lub przycigania jako magiczne. Dodatkowo, istota dotknita czarami moe wykona kolejny rzut obronny na Mdro co 24 godziny, dopki czar trwa. Istota, ktra pomylnie wykona rzut

Czarodziej Zaklcie 8. poziomu

Antypatia/Sympatia [4/7]

 • casting time1 godzina
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • duration10 dni

kostka aunu nasczona octem dla efektu antypatii lub kropla miodu dla efektu sympatii

obronny przeciwko temu efektowi, jest na niego odporna przez 1 minut, po czym moe zosta ponownie poddana dziaaniu. t chtnie oddalaj si od celu. Jeli cel uszkodzi lub w inny sposb skrzywdzi istot pod wpywem efektu, istota pod wpywem efektu moe wykona rzut obronny na Mdro, aby zakoczy efekt, jak opisano poniej.
Zakoczenie efektu: Jeli istota pod wpywem efektu koczy swoj tur istota, ktra nie znajduje si w odlegoci 60 stp od celu lub nie jest w stanie go zobaczy, wykonuje rzut obronny na Mdro. PO udanym rzucie obronnym stwr nie jest ju pod wpywem celu i rozpoznaje uczucie odrazy lub przycigania jako magiczne. Dodatkowo, istota dotknita czarami moe wykona kolejny rzut obronny na Mdro co 24 godziny, dopki czar trwa. Istota, ktra pomylnie wykona rzut obronny przeciwko temu efektowi, jest na niego odporna przez 1 minut, po czym moe zosta ponownie poddana dziaaniu. istota pod wpywem efektu moe wykona rzut obronny na Mdro, aby zakoczy efekt, jak opisano poniej.

Czarodziej Zaklcie 8. poziomu

Antypatia/Sympatia [5/7]

 • casting time1 godzina
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • duration10 dni

kostka aunu nasczona octem dla efektu antypatii lub kropla miodu dla efektu sympatii

Zakoczenie efektu: Jeli istota pod wpywem efektu koczy swoj tur, gdy nie znajduje si w odlegoci 60 stp od celu lub nie jest w stanie wykona zobaczcie, stworzenie wykonuje rzut obronny na Mdro. PO udanym rzucie obronnym stwr nie jest ju pod wpywem celu i rozpoznaje uczucie odrazy lub przycigania jako magiczne. Dodatkowo, istota dotknita czarami moe wykona kolejny rzut obronny na Mdro co 24 godziny, dopki czar trwa. Istota, ktra pomylnie wykona rzut obronny przeciwko temu efektowi, jest na niego odporna przez 1 minut, po czym moe zosta ponownie poddana dziaaniu. istota pod wpywem efektu moe wykona rzut obronny na Mdro, aby zakoczy efekt, jak opisano poniej.
Zakoczenie efektu: Jeli istota pod wpywem efektu koczy swoj tur, gdy nie znajduje si w odlegoci 60 stp od celu lub nie jest w stanie wykona zobaczcie, stworzenie wykonuje rzut obronny na Mdro. PO udanym rzucie obronnym stwr nie jest ju pod wpywem celu i rozpoznaje uczucie odrazy lub przycigania jako

Czarodziej Zaklcie 8. poziomu

Antypatia/Sympatia [6/7]

 • casting time1 godzina
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • duration10 dni

kostka aunu nasczona octem dla efektu antypatii lub kropla miodu dla efektu sympatii

magiczne. Dodatkowo, istota dotknita czarami moe wykona kolejny rzut obronny na Mdro co 24 godziny, dopki czar trwa. Istota, ktra pomylnie wykona rzut obronny przeciwko temu efektowi, jest na niego odporna przez 1 minut, po czym moe zosta ponownie poddana dziaaniu. Jeli istota pod wpywem efektu koczy swoj tur, gdy nie znajduje si w odlegoci 60 stp od celu lub nie jest w stanie go zobaczy, istota wykonuje rzut obronny na Mdro. PO udanym rzucie obronnym stwr nie jest ju pod wpywem celu i rozpoznaje uczucie odrazy lub przycigania jako magiczne. Dodatkowo, istota dotknita czarami moe wykona kolejny rzut obronny na Mdro co 24 godziny, dopki czar trwa. Istota, ktra pomylnie wykona rzut obronny przeciwko temu efektowi, jest na niego odporna przez 1 minut, po czym moe zosta ponownie poddana dziaaniu. Jeli istota pod wpywem efektu koczy swoj tur, gdy nie znajduje si w odlegoci 60 stp od celu lub nie jest w stanie go zobaczy, istota wykonuje rzut obronny na Mdro. PO udanym rzucie

Czarodziej Zaklcie 8. poziomu

Antypatia/Sympatia [7/7]

 • casting time1 godzina
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • duration10 dni

kostka aunu nasczona octem dla efektu antypatii lub kropla miodu dla efektu sympatii

obronnym stwr nie jest ju pod wpywem celu i rozpoznaje uczucie odrazy lub przycigania jako magiczne. Dodatkowo, istota dotknita czarami moe wykona kolejny rzut obronny na Mdro co 24 godziny, dopki czar trwa. Istota, ktra pomylnie wykona rzut obronny przeciwko temu efektowi, jest na niego odporna przez 1 minut, po czym moe zosta ponownie poddana dziaaniu. istota bdca pod wpywem zakl moe wykona kolejny rzut obronny na Mdro co 24 godziny, dopki zaklcie trwa. Istota, ktra pomylnie wykona rzut obronny przeciwko temu efektowi, jest na niego odporna przez 1 minut, po czym moe zosta ponownie poddana dziaaniu. istota bdca pod wpywem zakl moe wykona kolejny rzut obronny na Mdro co 24 godziny, dopki zaklcie trwa. Istota, ktra pomylnie wykona rzut obronny przeciwko temu efektowi, jest na niego odporna przez 1 minut, po czym moe zosta ponownie poddana dziaaniu.

Czarodziej Zaklcie 8. poziomu

Klon

 • casting time1 godzina
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

Klon jest fizycznie identyczny z oryginaem i ma t sam osobowo, wspomnienia i zdolnoci, ale nie posiada wyposaenia oryginau. Fizyczne szcztki pierwotnego stworzenia, jeli nadal istniej, staj si bezwadne i nie mog by pniej przywrcone do ycia, poniewa dusza stworzenia jest gdzie indziej.

Czarodziej, Nekromancja 8 poziomu

8 8
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8

Kontroluj pogod

 • casting time10 minut
 • rangeWasny (promie 5 mil)

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 8 godzin

palenie kadzide i kawakw ziemi i drewna zmieszanych z wod

Przez cay czas przejmujesz kontrol nad pogod w promieniu 5 mil od siebie. Aby rzuci to zaklcie, musisz by na zewntrz. Przeniesienie si w miejsce, w ktrym nie masz czystej cieki do nieba, wczenie koczy zaklcie.
Kiedy rzucasz zaklcie, zmieniasz aktualne warunki pogodowe, ktre s okrelane przez DM na podstawie klimatu i pory roku.
Moesz zmieni opady, temperatur i wiatr. Nowe warunki zaczn obowizywa po 1k4 x 10 minut. Gdy to zrobi, moesz ponownie zmieni warunki. Gdy zaklcie si koczy, pogoda stopniowo wraca do normy. Gdy zmienisz warunki pogodowe, znajd aktualny stan w poniszych tabelach i zmie jego etap o jeden, w gr lub w d. Zmieniajc wiatr, moesz zmieni jego kierunek.

Czarodziej, Transmutacja 8 poziomu

Pplan

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsS
 • duration1 godzina

Tworzysz zacienione drzwi na paskiej, solidnej powierzchni, ktr moesz zobaczy w zasigu. Drzwi s wystarczajco due, aby umoliwi rednim stworzeniom przejcie bez przeszkd. Po otwarciu drzwi prowadz do pplanu, ktry wydaje si by pustym pokojem o dugoci 30 stp w kadym wymiarze, wykonanym z drewna lub kamienia. Kiedy zaklcie si koczy, drzwi znikaj, a wszelkie stworzenia lub przedmioty wewntrz pplanu pozostaj tam uwizione, poniewa drzwi znikaj rwnie z drugiej strony.
Za kadym razem, gdy rzucasz to zaklcie, moesz stworzy nowy ppat lub cieniste drzwi cz si z pplanem, ktry stworzye podczas poprzedniego rzucania tego zaklcia. Dodatkowo, jeli znasz natur i zawarto pplanu stworzonego przez rzucenie tego zaklcia przez inn istot, moesz zamiast tego poczy cieniste drzwi z jego ppatem.

Czarodziej 8. poziom Zaklinanie

Zdominuj potwora [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

Prbujesz oszuka stworzenie, ktre widzisz w zasigu. Musi odnie sukces w rzucie obronnym na Mdro lub zosta przez Ciebie oczarowany przez cay czas. Jeli ty lub stworzenia, ktre s dla ciebie przyjazne, walczycie z nim, ma ono przewag w rzucie obroczym.
Gdy stwr jest oczarowany, macie z nim poczenie telepatyczne, o ile jestecie na tym samym poziomie istnienie. Moesz uy tego cza telepatycznego do wydawania polece stworowi, gdy jeste przytomny (nie jest wymagane adne dziaanie), ktrego stara si by posuszny. Moesz okreli prosty i oglny sposb dziaania, taki jak Zaatakuj to stworzenie, Biegnij tam lub Przynie ten obiekt. Jeli stworzenie wykona rozkaz i nie otrzyma od ciebie dalszych wskazwek, broni si i zachowuje najlepiej, jak potrafi.
Moesz uy swojej akcji, aby przej cakowit i precyzyjn kontrol nad celem. Do koca twojej nastpnej tury istota wykonuje tylko wybrane przez ciebie akcje i nie robi niczego, na co mu nie pozwolisz. W tym czasie moesz rwnie sprawi, e stworzenie uyje reakcji, ale wymaga to rwnie uycia wasnej reakcji.
Za kadym razem, gdy cel otrzymuje obraenia, wykonuje nowy rzut obronny na Mdro przeciwko zaklciu. Jeli rzut obronny

Czarodziej, Zaklcie 8. poziomu

Zdominuj potwora [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 godziny

si powiedzie, zaklcie si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie z 9-poziomowym miejscem na zaklcie, czas trwania to koncentracja, do 8 godzin. moesz rwnie sprawi, e stworzenie uyje reakcji, ale wymaga to rwnie uycia wasnej reakcji.
Za kadym razem, gdy cel otrzymuje obraenia, wykonuje nowy rzut obronny na Mdro przeciwko zaklciu. Jeli rzut obronny si powiedzie, zaklcie si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie z 9-poziomowym miejscem na zaklcie, czas trwania to koncentracja, do 8 godzin. moesz rwnie sprawi, e stworzenie uyje reakcji, ale wymaga to rwnie uycia wasnej reakcji.
Za kadym razem, gdy cel otrzymuje obraenia, wykonuje nowy rzut obronny na Mdro przeciwko zaklciu. Jeli rzut obronny si powiedzie, zaklcie si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie z 9-poziomowym miejscem na zaklcie, czas trwania to koncentracja, do 8 godzin.

Czarodziej, Zaklcie 8. poziomu

Saby umys

 • casting time1 akcja
 • range150 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

gar gliny, krysztau, szka lub kulek mineralnych

Rozsadzasz umys istoty, ktr widzisz w zasigu, prbujc roztrzaska jej intelekt i osobowo. Cel otrzymuje 4k6 obrae psychicznych i musi wykona rzut obronny na Inteligencj.
W przypadku nieudanego rzutu obronnego, wyniki Inteligencji i Charyzmy istoty wynosz 1. Stworzenie nie moe rzuca zakl, aktywowa magicznych przedmiotw, rozumie jzyka ani komunikowa si w aden inny sposb. zrozumiay sposb. Stworzenie moe jednak identyfikowa swoich przyjaci, poda za nimi, a nawet ich chroni.
Pod koniec co 30 dni istota moe powtrzy rzut obronny przeciwko temu zaklciu. Jeli uda mu si rzut obronny, zaklcie si koczy.
Zaklcie mona rwnie zakoczy przez wiksze odnowienie, leczenie lub yczenie.

Czarodziej, Zaklcie 8. poziomu

Iluzoryczny Smok [1/3]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Zbierajc nitki materiau cienia z Shadowfell, tworzysz ogromnego smoka cienia na pustej przestrzeni, ktr moesz zobaczy w zasigu. Iluzja trwa przez czas trwania zaklcia i zajmuje jego miejsce, jakby bya stworzeniem.
Kiedy iluzja si pojawi, kady z twoich wrogw, ktry j widzi, musi wykona rzut obronny na Mdro lub przestraszy si go przez 1 minut . Jeli przestraszona istota zakoczy swoj tur w miejscu, w ktrym nie ma iluzji w zasigu wzroku, moe powtrzy rzut obronny, koczc efekt na sobie po sukcesie.
Jako akcja dodatkowa w twojej turze, moesz przesun iluzj do 60 stp. W dowolnym momencie ruchu moesz spowodowa, e wydmuchnie podmuch energii w stoku o wysokoci 60 stp, pochodzcy z jego przestrzeni. Tworzc smoka, wybierz rodzaj obrae: kwas, zimno, ogie, byskawica, martwicze lub trucizna. Kade stworzenie w stoku musi wykona rzut obronny na Inteligencj, przyjmujc 7k6 obrae wybranego typu obrae przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym.
Iluzja jest namacalna z powodu cieni uytych do stworzenia go, ale ataki chybiaj go automatycznie, odnosi sukces we wszystkich rzutach obronnych i jest odporny na wszelkie obraenia i stany. Istota, ktra

Kreator (XGE), Iluzja 8 poziomu

Iluzoryczny Smok [2/3]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

uywa akcji, aby zbada smoka, moe stwierdzi, e jest to iluzja, po pomylnym tecie inteligencji (ledztwie) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli stwr dostrzee, czym jest iluzja, moe przez ni przejrze i ma przewag w rzutach obronnych przeciwko swojemu oddechowi. otrzymanie obrae 7k6 wybranego typu obrae przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym.
Iluzja jest namacalna ze wzgldu na cie uyty do jej stworzenia, ale ataki chybiaj j automatycznie, udaje si na wszystkich rzuty obronne i jest odporny na wszelkie obraenia i stany. Istota, ktra uywa akcji, aby zbada smoka, moe stwierdzi, e jest to iluzja, po pomylnym tecie inteligencji (ledztwie) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli stwr dostrzee, czym jest iluzja, moe przez ni przejrze i ma przewag w rzutach obronnych przeciwko swojemu oddechowi. otrzymanie obrae 7k6 wybranego typu obrae przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym.
Iluzja jest namacalna ze wzgldu na cie uyty do jej stworzenia, ale ataki chybiaj j automatycznie, udaje si na wszystkich rzuty obronne i jest odporny na wszelkie obraenia i stany. Istota, ktra uywa akcji, aby zbada smoka, moe stwierdzi,

Kreator (XGE), Iluzja 8 poziomu

Iluzoryczny Smok [3/3]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

e jest to iluzja, po pomylnym tecie inteligencji (ledztwie) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli stwr dostrzee, czym jest iluzja, moe przez ni przejrze i ma przewag w rzutach obronnych przeciwko swojemu oddechowi. i jest odporny na wszelkie uszkodzenia i warunki. Istota, ktra uywa akcji, aby zbada smoka, moe stwierdzi, e jest to iluzja, po pomylnym tecie inteligencji (ledztwie) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli stwr dostrzee, czym jest iluzja, moe przez ni przejrze i ma przewag w rzutach obronnych przeciwko swojemu oddechowi. i jest odporny na wszelkie uszkodzenia i warunki. Istota, ktra uywa akcji, aby zbada smoka, moe stwierdzi, e jest to iluzja, po pomylnym tecie inteligencji (ledztwie) przeciwko twojemu ST obrony zaklcia. Jeli stwr dostrzee, czym jest iluzja, moe przez ni przejrze i ma przewag w rzutach obronnych przeciwko swojemu oddechowi.

Kreator (XGE), Iluzja 8 poziomu

Chmura zapalajca

 • casting time1 akcja
 • range150 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Wirujcy obok dymu przestrzelony rozarzonymi do biaoci arem pojawia si w kuli o promieniu 20 stp, wyrodkowanej w punkcie w zasigu. Chmura rozchodzi si po rogach i jest mocno przesonita. Trwa tak dugo, a wiatr o redniej lub wikszej prdkoci (co najmniej 10 mil na godzin) j rozproszy.
Kiedy chmura si pojawi, kade stworzenie w niej musi wykona rzut obronny na Zrczno. Stwr otrzymuje 10k8 obrae od ognia przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym. Istota musi rwnie wykona ten rzut obronny, kiedy po raz pierwszy wejdzie na obszar zaklcia lub zakoczy tam swoj tur.
Chmura oddala si o 10 stp bezporednio od ciebie w kierunku wybranym na pocztku kadego z nich. swoich tur.

Czarodziej,, 8. poziom Zaklinanie

8 8
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8

Szalejca ciemno

 • casting time1 akcja
 • range150 stp

 • componentsV, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

kropla smoy zmieszana z kropl rtci

Magiczna ciemno rozprzestrzenia si z wybranego przez ciebie punktu w zasigu, aby wypeni sfer o promieniu 60 stp, a do zakoczenia zaklcia. Ciemno rozlewa si po ktach. Stworzenie z ciemn wizj nie moe przejrze tej ciemnoci. Niemagiczne wiato, a take wiato wytwarzane przez zaklcia 8. poziomu lub niszego, nie moe owietli obszaru.
W obrbie kuli sycha wrzaski, bekot i szalony miech. Ilekro istota rozpoczyna swoj tur w sferze, musi wykona rzut obronny na Mdro, otrzymujc 8k8 obrae psychicznych przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym.

Kreator (XGE) Ewokacja 8 poziomu

Labirynt

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 10 minut

Wypdzasz stworzenie, ktre widzisz w zasigu, do labiryntu pplanu. Cel pozostaje tam przez czas lub do momentu, gdy ucieknie z labiryntu.
Cel moe uy swojej akcji, aby sprbowa uciec. Kiedy to zrobi, wykonuje test Inteligencji DC 20. Jeli si powiedzie, ucieka, a zaklcie si koczy (minotaur lub demon goristro automatycznie si udaje).
Kiedy zaklcie si koczy, cel pojawia si ponownie na polu, ktre opuci lub, jeli to pole jest zajte, na najbliszym niezajtym polu .

Czarodziej, 8. poziom Zaklinanie

Potna Twierdza [1/4]

 • casting time1 minuta
 • range1 mila

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

diament o wartoci co najmniej 500 sz, ktry pochania zaklcie

Kamienna forteca wybucha z wybranego przez ciebie kwadratowego obszaru ziemi, ktry moesz zobaczy w zasigu. Obszar ma 120 stp z kadej strony i nie moe mie na nim adnych budynkw ani innych konstrukcji. Wszelkie stworzenia w okolicy s nieszkodliwie podnoszone, gdy twierdza si wznosi.
Twierdza ma cztery wieyczki o kwadratowych podstawach, kada o boku 20 stp i wysokoci 30 stp, z jedn wieyczk na kadym rogu. Wieyczki s poczone ze sob kamiennymi cianami o dugoci 80 stp kady, tworzc zamknity obszar. Kada ciana ma grubo 1 stopy i skada si z paneli o szerokoci 10 stp i wysokoci 20 stp. Kady panel przylega do dwch innych paneli lub jednego innego panelu i wiey. W zewntrznej cianie twierdzy moesz umieci do czterech kamiennych drzwi.
Wewntrz ogrodzonego obszaru znajduje si maa warownia. Twierdza ma kwadratow podstaw, ktra ma 50 stp z kadej strony i ma trzy pitra z sufitami o wysokoci 10 stp. Kade z piter mona podzieli na dowoln liczb pokoi, pod warunkiem, e kady pokj

Kreator (XGE) 8. poziom Zaklinanie

Potna Twierdza [2/4]

 • casting time1 minuta
 • range1 mila

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

diament o wartoci co najmniej 500 sz, ktry pochania zaklcie

ma co najmniej 5 stp z kadej strony. Podogi dononu s poczone kamiennymi schodami, jego ciany maj 6 cali gruboci, a wewntrzne pokoje mog mie kamienne drzwi lub otwarte uki, wedug wasnego uznania. Twierdza jest umeblowana i udekorowana tak, jak lubisz, i zawiera wystarczajc ilo jedzenia, aby obsuy 9-daniowy bankiet dla maksymalnie 100 osb kadego dnia. Meble, jedzenie i inne przedmioty stworzone przez to zaklcie rozpadaj si w py, jeli zostan usunite z fortecy.
Kostur stu niewidzialnych sug wykonuje polecenia wydawane im przez stworzenia, ktre wyznaczysz podczas rzucania zaklcia. Kady suga funkcjonuje tak, jakby zosta stworzony przez zaklcie niewidzialnego sugi.
Mury, wieyczki i twierdza s wykonane z kamienia, ktry moe zosta uszkodzony. Kada sekcja kamienia o wymiarach 10 na 10 stp ma AC 15 i 30 punktw wytrzymaoci na cal gruboci. Jest odporny na trucizny i obraenia psychiczne. Zmniejszenie fragmentu kamienia do 0 punktw wytrzymaoci niszczy go i moe spowodowa, e

Kreator (XGE) 8. poziom Zaklinanie

Potna Twierdza [3/4]

 • casting time1 minuta
 • range1 mila

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

diament o wartoci co najmniej 500 sz, ktry pochania zaklcie

poczone sekcje zaami si i zawal wedug uznania DM.
Po 7 dniach lub gdy rzucisz to zaklcie gdzie indziej, forteca nieszkodliwie rozpadnie si i zapadnie z powrotem w ziemi , pozostawiajc wszystkie stworzenia, ktre byy w rodku, bezpiecznie na ziemi.
Rzucenie tego zaklcia w to samo miejsce raz na 7 dni przez rok sprawia, e
forteca staje si trwaa. i wszystkie s zrobione z kamienia, ktry moe ulec uszkodzeniu. Kada sekcja kamienia o wymiarach 10 na 10 stp ma AC 15 i 30 punktw wytrzymaoci na cal gruboci. Jest odporny na trucizny i obraenia psychiczne. Zmniejszenie fragmentu kamienia do 0 punktw wytrzymaoci niszczy go i moe spowodowa, e poczone sekcje zaami si i zawal wedug uznania DM.
Po 7 dniach lub gdy rzucisz to zaklcie gdzie indziej, forteca nieszkodliwie rozpadnie si i zapadnie z powrotem w ziemi , pozostawiajc wszystkie stworzenia, ktre byy w rodku, bezpiecznie na ziemi.
Rzucenie tego zaklcia w to samo miejsce raz na 7 dni przez rok sprawia, e
forteca staje si

Kreator (XGE) 8. poziom Zaklinanie

Potna Twierdza [4/4]

 • casting time1 minuta
 • range1 mila

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

diament o wartoci co najmniej 500 sz, ktry pochania zaklcie

trwaa.

Kreator (XGE) 8. poziom Zaklinanie

Pusty umys

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyka

 • componentsVS
 • duration24 godziny

Do czasu zakoczenia zaklcia, jedna chtna istota, ktrej dotkniesz, jest odporna na obraenia psychiczne, wszelkie efekty, ktre wyczuwaj jej emocje lub czytaj jej myli, zaklcia wrbiarskie i stan zaklcia. Zaklcie niweczy nawet zaklcia ycze i zaklcia lub efekty o podobnej mocy, uywane do wpywania na umys celu lub zdobywania informacji o celu.

Czarodziej, 8. poziom Wyrzeczenie

Oguszenie sowa mocy

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV
 • durationNatychmiastowy

Wypowiadasz sowo mocy, ktre moe przytoczy umys jednej istoty, ktr widzisz w zasigu, pozostawiajc j oszoomion. Jeli cel ma 150 lub mniej punktw wytrzymaoci, jest oguszony. W przeciwnym razie zaklcie nie ma adnego efektu.
Oguszony cel musi wykona rzut obronny na Kondycj na koniec kadej swojej tury. Po udanym obronie ten oszaamiajcy efekt si koczy.

Czarodziej,, Zaklcie 8. poziomu

rozbysk Soca

 • casting time1 akcja
 • range150 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiastowy

ogie i kawaek kamienia sonecznego

Wspaniae wiato soneczne rozbyskuje w promieniu 60 stp, wyrodkowanym w wybranym przez Ciebie punkcie w zasigu. Kada istota w tym wietle musi wykona rzut obronny na Konstytucj. Przy nieudanym obronie istota otrzymuje 12k6 obrae od promieniowania i zostaje olepiona na 1 minut. Po udanym obronie otrzymuje o poow mniej obrae i nie jest olepiony tym zaklciem. Nieumarli i szlamy maj wad w tym rzucie obronnym.
Istota olepiona tym zaklciem wykonuje kolejny rzut obronny na Kondycj pod koniec kadej swojej tury. Po udanym rzucie nie jest ju olepiony.
To zaklcie rozprasza wszelk ciemno na swoim obszarze, ktra zostaa stworzona przez zaklcie.

Czarodziej, Ewokacja 8 poziomu

8 8
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8

Telepatia

 • casting time1 akcja
 • rangeNieograniczony

 • componentsV, S, M
 • duration24 godziny

para poczonych srebrnych piercieni

Tworzysz telepatyczne poczenie midzy sob a chtn istot, z ktr jeste zaznajomiony. Stworzenie moe znajdowa si gdziekolwiek na tej samej paszczynie egzystencji co ty. Zaklcie koczy si, jeli ty lub cel nie jestecie ju na tej samej paszczynie.
Do czasu zakoczenia zaklcia ty i cel moecie natychmiast dzieli si sowami, obrazami, dwikami i innymi zmysowymi wiadomociami za porednictwem cza i cel rozpozna ci jako istot, z ktr si komunikuje. Zaklcie umoliwia stworzeniu z wynikiem Inteligencji co najmniej 1 zrozumienie znaczenia twoich sw i objcie zakresem wszelkich wiadomoci sensorycznych, ktre do niego wysyasz.

Czarodziej,, Ewokacja 8 poziomu

Projekcja astralna [1/4]

 • casting time1 godzina
 • range10 stp

 • componentsV, S, M
 • durationSpecjalny

na kad istot, na ktr wpywasz tym zaklciem, musisz zapewni jeden hiacynt o wartoci co najmniej 1000 sz oraz jeden bogato rzebiony sztabk srebra o wartoci co najmniej 100 sz, z ktrych wszystkie zaklcie pochania

Ty i do omiu chtnych stworze w zasigu projektu twoje ciaa astralne do Planu Astralnego (zaklcie zawodzi i rzucanie zostaje zmarnowane, jeli ju jeste na tym planie). Materialne ciao, ktre zostawiasz, jest nieprzytomne i znajduje si w stanie zawieszenia, nie potrzebuje jedzenia ani powietrza i nie starzeje si.
Twoje ciao astralne przypomina twoj mierteln form pod kadym wzgldem, replikujc statystyki gry i dobytek. Gwn rnic jest dodanie srebrzystego sznurka, ktry rozciga si midzy twoimi opatkami i szlakami za tob, zanikajc do niewidzialnoci po 1 stopie. Ten sznur jest twoj przywizk do twojego materialnego ciaa. Dopki linka pozostaje nienaruszona, moesz znale drog do domu. Jeli sznur jest przecity co, co moe si zdarzy tylko wtedy, gdy efekt wyranie stwierdza, e
tak si dzieje twoja dusza i ciao s rozdzielone, co natychmiast ci zabija.
Twoja forma astralna moe swobodnie podrowa przez Plan Astralny i przechodzi przez tamte portale prowadzce do innego samolotu.

Czarodziej, Nekromancja 9. poziomu

Projekcja astralna [2/4]

 • casting time1 godzina
 • range10 stp

 • componentsV, S, M
 • durationSpecjalny

na kad istot, na ktr wpywasz tym zaklciem, musisz zapewni jeden hiacynt o wartoci co najmniej 1000 sz oraz jeden bogato rzebiony sztabk srebra o wartoci co najmniej 100 sz, z ktrych wszystkie zaklcie pochania

Jeli wejdziesz do nowego samolotu lub wrcisz do samolotu, na ktrym bye podczas rzucania tego zaklcia, twoje ciao i dobytek zostan przetransportowane srebrnym sznurem, co pozwoli ci ponownie wej do ciaa, gdy wejdziesz do nowego planu. Twoja forma astralna jest oddzieln inkarnacj. Wszelkie obraenia lub inne efekty, ktre go dotycz, nie maj wpywu na twoje ciao fizyczne ani nie utrzymuj si, gdy do niego wrcisz.
Czar koczy si dla ciebie i twoich towarzyszy, gdy uyjesz swojej akcji, aby je odrzuci. Kiedy zaklcie si skoczy, dotknite ni stworzenie powraca do swojego fizycznego ciaa i budzi si. Zaklcie moe rwnie zakoczy si wczeniej dla ciebie lub jednego z twoich towarzyszy. Udane zaklcie rozproszenia magii uyte przeciwko ciau astralnemu lub fizycznemu koczy zaklcie tego stworzenia. Jeli oryginalne ciao lub forma astralna istoty spadnie do 0 punktw wytrzymaoci, czar koczy si dla tej istoty. Jeli zaklcie zakoczy si, a srebrny sznur jest nienaruszony, sznur przyciga astraln

Czarodziej, Nekromancja 9. poziomu

Projekcja astralna [3/4]

 • casting time1 godzina
 • range10 stp

 • componentsV, S, M
 • durationSpecjalny

na kad istot, na ktr wpywasz tym zaklciem, musisz zapewni jeden hiacynt o wartoci co najmniej 1000 sz oraz jeden bogato rzebiony sztabk srebra o wartoci co najmniej 100 sz, z ktrych wszystkie zaklcie pochania

form stworzenia z powrotem do jego ciaa, koczc stan zawieszenia animacji.
Jeli przedwczenie wrcisz do swojego ciaa, twoi towarzysze pozostan w swoich astralnych formach i musz znale wasn drog powrotn do swoich cia, zwykle spadajc do 0 punktw wytrzymaoci. Magia rozpraszania
uyte przeciwko ciau astralnemu lub fizycznemu koczy zaklcie dla tego stworzenia. Jeli oryginalne ciao lub forma astralna istoty spadnie do 0 punktw wytrzymaoci, czar koczy si dla tej istoty. Jeli zaklcie zakoczy si, a srebrny sznur jest nienaruszony, sznur przyciga astraln form stworzenia z powrotem do jego ciaa, koczc stan zawieszenia animacji.
Jeli przedwczenie wrcisz do swojego ciaa, twoi towarzysze pozostan w swoich astralnych formach i musz znale wasn drog powrotn do swoich cia, zwykle spadajc do 0 punktw wytrzymaoci. Magia rozpraszania
uyte przeciwko ciau astralnemu lub fizycznemu koczy zaklcie dla tego stworzenia. Jeli oryginalne ciao lub forma astralna istoty spadnie do 0

Czarodziej, Nekromancja 9. poziomu

Projekcja astralna [4/4]

 • casting time1 godzina
 • range10 stp

 • componentsV, S, M
 • durationSpecjalny

na kad istot, na ktr wpywasz tym zaklciem, musisz zapewni jeden hiacynt o wartoci co najmniej 1000 sz oraz jeden bogato rzebiony sztabk srebra o wartoci co najmniej 100 sz, z ktrych wszystkie zaklcie pochania

punktw wytrzymaoci, czar koczy si dla tej istoty. Jeli zaklcie zakoczy si, a srebrny sznur jest nienaruszony, sznur przyciga astraln form stworzenia z powrotem do jego ciaa, koczc stan zawieszenia animacji.
Jeli przedwczenie wrcisz do swojego ciaa, twoi towarzysze pozostan w swoich astralnych formach i musz znale wasn drog powrotn do swoich cia, zwykle spadajc do 0 punktw wytrzymaoci.

Czarodziej, Nekromancja 9. poziomu

Ostrze Katastrofy

 • casting time1 dodatkowa akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • durationKoncentracja do 1 minuty

Tworzysz pask szczelin w ksztacie ostrza o dugoci okoo 3 stp w pustej przestrzeni, ktr moesz zobaczy w zasigu. Ostrze wystarcza na cay czas. Kiedy rzucasz to zaklcie, moesz wykona do dwch atakw zakl w zwarciu za pomoc ostrza, kady przeciwko stworzeniu, lunemu obiektowi lub konstrukcji w odlegoci 5 stp od ostrza. Przy trafieniu cel otrzymuje 4k12 obrae siy. Ten atak zadaje trafienie krytyczne, jeli liczba na k20 wynosi 18 lub wicej. Przy trafieniu krytycznym ostrze zadaje dodatkowe 8k12 obrae od siy (cznie 12k12 obrae od siy).
Jako dodatkowa akcja w swojej turze, moesz przesun ostrze do 30 stp na puste miejsce, ktre moesz zobaczy a nastpnie ponownie wykonaj nim do dwch atakw zakl w zwarciu.
Ostrze moe nieszkodliwie przej przez kad barier, w tym cian Mocy.

Kreator (TCE), Zaklcie dziewitego poziomu

Dalekowzroczno

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyka

 • componentsV, S, M
 • duration8 godzin

piro kolibra

Dotykasz chtnego stworzenia i dajesz ograniczon zdolno widzenia w najbliszej przyszoci. Przez cay czas cel nie moe by zaskoczony i ma przewag w rzutach ataku, testach umiejtnoci i rzutach obronnych. Dodatkowo, inne stworzenia maj wad w rzutach ataku przeciwko celowi przez czas trwania.
To zaklcie natychmiast koczy si, jeli rzucisz je ponownie przed zakoczeniem jego dziaania.

Czarodziej 9. poziom wrbiarstwa

Brama [1/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

diament o wartoci co najmniej 5000 gp

Wyczarowujesz portal czcy woln przestrze, ktr widzisz w zasigu, z dokadn lokalizacj na innej paszczynie egzystencji. Portal jest okrgym otworem, ktry mona wykona o rednicy od 5 do 20 stp. Moesz zorientowa portal w dowolnym wybranym przez siebie kierunku. Portal trwa przez cay czas.
Portal ma przd i ty na kadej paszczynie, na ktrej si pojawia. Przejcie przez portal jest moliwe tylko poprzez poruszanie si jego frontem. Wszystko, co to zrobi, jest natychmiast przenoszone na inny plan, pojawiajc si w wolnej przestrzeni najbliej portalu.
Bstwa i inni wadcy planarni mog uniemoliwi otwieranie portali utworzonych przez to zaklcie w ich obecnoci lub w dowolnym miejscu w ich domenach.
Kiedy rzucasz to zaklcie, moesz wypowiedzie nazw konkretnej istoty (pseudonim, tytu, lub pseudonim nie dziaa). Jeli ta istota znajduje si na paszczynie innej ni ta, na ktrej si znajdujesz, portal otworzy si w bezporednim ssiedztwie nazwanej istoty i przecignie j przez ni na najblisze

Czarodziej,, 9. poziom Zaklcie

Brama [2/2]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 minuty

diament o wartoci co najmniej 5000 gp

wolne miejsce po twojej stronie portalu. Nie zyskujesz adnej specjalnej wadzy nad stworzeniem i moesz dziaa tak, jak DM uzna to za stosowne. Moe odej, zaatakowa lub pomc.

Czarodziej,, 9. poziom Zaklcie

8 8
9 9
9 9
9 9
9 9
9 9
9 9
9 9
9 9

Uwizienie [1/3]

 • casting time1 minuta
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

przedstawienie welinowe lub rzebiona statuetka na podobiestwo celu oraz specjalny skadnik, ktry rni si w zalenoci od wybranej wersji zaklcia, o wartoci co najmniej 500 sz za kad ko trafienia celu

Tworzysz magiczne utwierdzenie do trzymania stworzenie, ktre moesz zobaczy w zasigu. Cel musi odnie sukces w rzucie obronnym na Mdro lub by zwizany przez zaklcie, jeli si powiedzie, jest odporny na to zaklcie, jeli rzucisz je ponownie. Pod wpywem tego zaklcia stworzenie nie musi oddycha, je ani pi i nie starzeje si. Zaklcia wrbiarskie nie mog zlokalizowa ani dostrzec celu.
Kiedy rzucasz zaklcie, wybierasz jedn z nastpujcych form uwizienia.
Pogrzeb: Cel jest pochowany gboko pod ziemi w sferze magicznej mocy, ktra jest wystarczajco dua, aby pomieci cel. Nic nie moe przej przez sfer, ani adna istota nie moe si teleportowa ani uywa podry planarnych, aby dosta si do niej lub z niej.
Specjalnym skadnikiem tej wersji zaklcia jest maa mithralna kula.
Przykuwanie< /b>: Cikie acuchy, mocno zakorzenione w ziemi, utrzymuj cel w miejscu. Cel jest unieruchomiony do czasu zakoczenia zaklcia i do tego czasu nie moe si porusza ani porusza w aden

Czarodziej 9. poziom Wyrzeczenie

Uwizienie [2/3]

 • casting time1 minuta
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

przedstawienie welinowe lub rzebiona statuetka na podobiestwo celu oraz specjalny skadnik, ktry rni si w zalenoci od wybranej wersji zaklcia, o wartoci co najmniej 500 sz za kad ko trafienia celu

sposb.
Specjalnym skadnikiem tej wersji zaklcia jest cienki acuch ze szlachetnego metalu.
Hedged Prison: Zaklcie przenosi cel do maego pplanu, ktry jest chroniony przed teleportacj i podrami planarnymi. Pplan moe by labiryntem, klatk, wie lub dowoln podobn zamknit konstrukcj lub obszarem, ktry wybierzesz.
Specjalnym elementem tej wersji zaklcia jest miniaturowe przedstawienie wizienia wykonane z jadeitu.
Minimus Containment: Cel kurczy si do wysokoci 1 cala i jest uwiziony w kamieniu szlachetnym lub podobnym obiekt. wiato moe normalnie przechodzi przez kamie (pozwalajc celowi widzie na zewntrz, a innym stworzeniom widzie do rodka), ale nic innego nie moe przez niego przej, nawet za pomoc teleportacji lub podry planarnej. Kamienia szlachetnego nie mona ci ani ama, dopki zaklcie dziaa.
Specjalnym skadnikiem tej wersji zaklcia jest duy, przezroczysty kamie szlachetny, taki jak korund, diament lub rubin.
Drzemka: Cel zasypia i nie

Czarodziej 9. poziom Wyrzeczenie

Uwizienie [3/3]

 • casting time1 minuta
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationDo czasu rozwiania

przedstawienie welinowe lub rzebiona statuetka na podobiestwo celu oraz specjalny skadnik, ktry rni si w zalenoci od wybranej wersji zaklcia, o wartoci co najmniej 500 sz za kad ko trafienia celu

mona go obudzi.
Specjalny skadnik tej wersji zaklcia skada si z rzadkich zi nasennych.
<

Czarodziej 9. poziom Wyrzeczenie

Nietykalno

 • casting time1 akcja
 • rangeSamego siebie

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 10 minut

may kawaek adamantyny o wartoci co najmniej 500 gp, ktry pochania zaklcie

Jeste odporny na wszelkie obraenia, dopki zaklcie si nie skoczy.

Kreator (XGE), 9. poziom Wyrzeczenie

Masowa polimorfia [1/3]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

a caterpillar cocoon

Przeksztacasz do dziesiciu wybranych przez siebie stworze, ktre moesz zobaczy w zasigu. Niechtny cel musi odnie sukces w rzucie obronnym na Mdro, aby oprze si transformacji. Niechtny zmiennoksztatny automatycznie odnosi sukces w obronie.
Kady cel przyjmuje wybran przez siebie form bestii i moesz wybra t sam lub inn form dla kadego celu. Now form moe by dowolna bestia, ktr widziae, ktrej ocena wyzwania jest rwna lub mniejsza ni cel (lub poowa poziomu celu, jeli cel nie ma oceny wyzwania). Statystyki gry celu, w tym wyniki zdolnoci umysowych, s zastpowane statystykami wybranej bestii, ale cel zachowuje swoje punkty wytrzymaoci, charakter i osobowo.
Kady cel otrzymuje liczb tymczasowych punktw wytrzymaoci rwn liczbie punktw wytrzymaoci nowej formy. Tych tymczasowych punktw wytrzymaoci nie mona zastpi tymczasowymi punktami wytrzymaoci z innego rda. Cel powraca do swojej normalnej formy, gdy nie traci ju tymczasowych punktw wytrzymaoci lub ginie. Jeli

Kreator (XGE), Transmutacja 9 poziomu

Masowa polimorfia [2/3]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

a caterpillar cocoon

zaklcie zakoczy si wczeniej, stworzenie traci wszystkie tymczasowe punkty wytrzymaoci i powraca do swojej normalnej postaci.
Stworzenie jest ograniczone w dziaaniach, ktre moe wykonywa ze wzgldu na swoj now form. Nie moe mwi, rzuca zakl ani robi niczego innego, co wymaga uycia rk lub mowy.
Sprzt celu stapia si w now form. Cel nie moe aktywowa, uywa, dziery ani w inny sposb korzysta z adnego ze swoich elementw wyposaenia. istota traci wszystkie swoje tymczasowe punkty wytrzymaoci i powraca do swojej normalnej formy.
Stworzenie jest ograniczone w dziaaniach, ktre moe wykonywa ze wzgldu na swoj now form. Nie moe mwi, rzuca zakl ani robi niczego innego, co wymaga uycia rk lub mowy.
Sprzt celu stapia si w now form. Cel nie moe aktywowa, uywa, dziery ani w inny sposb korzysta z adnego ze swoich elementw wyposaenia. istota traci wszystkie swoje tymczasowe punkty wytrzymaoci i powraca do swojej normalnej formy.
Stworzenie jest ograniczone w

Kreator (XGE), Transmutacja 9 poziomu

Masowa polimorfia [3/3]

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja do 1 godziny

a caterpillar cocoon

dziaaniach, ktre moe wykonywa ze wzgldu na swoj now form. Nie moe mwi, rzuca zakl ani robi niczego innego, co wymaga uycia rk lub mowy.
Sprzt celu stapia si w now form. Cel nie moe aktywowa, uywa, dziery ani w inny sposb korzysta z adnego ze swoich elementw wyposaenia.

Kreator (XGE), Transmutacja 9 poziomu

Rj meteorw

 • casting time1 akcja
 • range1 mila

 • componentsVS
 • durationNatychmiastowy

Ponce kule ognia spadaj na ziemi w czterech rnych punktach, ktre moesz zobaczy w zasigu. Kade stworzenie w sferze o promieniu 40 stp, wyrodkowanej w kadym wybranym punkcie, musi wykona rzut obronny na Zrczno. Kula rozchodzi si po rogach. Stwr otrzymuje 20k6 obrae od ognia i 20k6 obrae od tuczenia przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym. Stworzenie w obszarze wicej ni jednego wybuchu ognia jest dotknite tylko raz.
Zaklcie uszkadza przedmioty w obszarze i zapala atwopalne przedmioty, ktre nie s noszone ani noszone.

Czarodziej, 9. poziom Ewokacja

Zabjstwo sowa mocy

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV
 • durationNatychmiastowy

Wypowiadasz sowo mocy, ktre moe sprawi, e jedno stworzenie, ktre widzisz w zasigu, natychmiast zginie. Jeli wybrany stwr ma 100 lub mniej punktw wytrzymaoci, ginie. W przeciwnym razie zaklcie nie dziaa.

Czarodziej, Zaklcie 9. poziomu

9 9
9 9
9 9
9 9
9 9
9 9
9 9
9 9
9 9

Pryzmatyczna ciana [1/9]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • duration10 minut

Migoczca, wielokolorowa paszczyzna wiata tworzy pionow, nieprzezroczyst cian o dugoci do 90 stp, wysokoci 30 stp i gruboci 1 cala wchodzc w punkt, ktry mona zobaczy w zasigu. Alternatywnie moesz uksztatowa cian w kul o rednicy do 30 stp wyrodkowan w wybranym przez Ciebie punkcie w zasigu. ciana pozostaje na miejscu przez cay czas. Jeli ustawisz cian tak, aby przechodzia przez przestrze zajmowan przez stworzenie, zaklcie nie powiedzie si, a twoja akcja i miejsce na zaklcie zostan zmarnowane.
ciana rzuca jasne wiato na odlego do 100 stp i przymione wiato przez dodatkowe 100 stp. Ty i stworzenia, ktre wyznaczysz w momencie rzucania zaklcia, moecie przej i pozosta w pobliu ciany bez szkody. Jeli inna istota, ktra widzi cian, przesunie si na odlego 20 stp od niej lub zacznie tam swoj tur, istota musi wykona rzut obronny na Konstytucj lub zosta olepiona na 1 minut.
ciana skada si z siedmiu warstw, kada w innym kolorze. Kiedy stworzenie prbuje sign lub przej przez cian, robi to po jednej warstwie przez wszystkie warstwy ciany. Przechodzc przez kad warstw, istota musi wykona rzut obronny na Zrczno lub zosta pod

Czarodziej,, 9. poziom Wyrzeczenie

Pryzmatyczna ciana [2/9]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • duration10 minut

wpywem waciwoci tej warstwy, jak opisano poniej.
ciana moe zosta zniszczona, rwnie jedna warstwa na raz, w kolejnoci od czerwonej do fioletowej , za pomoc rodkw waciwych dla kadej warstwy. Raz zniszczona warstwa pozostaje taka przez cay czas trwania zaklcia. Laska anulowania niszczy cian pryzmatyczn, ale pole antymagiczne nie ma na ni wpywu.
Czerwony: Stworzenie otrzymuje 10k6 obrae od ognia przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym. Dopki ta warstwa jest na swoim miejscu, niemagiczne ataki dystansowe nie mog przej przez cian. Warstw mona zniszczy, zadajc jej co najmniej 25 obrae od zimna.
Pomaraczowe: Stworzenie otrzymuje 10k6 obrae od kwasu przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym. Dopki ta warstwa jest na swoim miejscu, magiczne ataki dystansowe nie mog przej przez cian. Warstwa zostaje zniszczona przez silny wiatr.
ty: Stworzenie otrzymuje 10k6 obrae od byskawic przy nieudanym obronie lub o poow mniej obrae przy udanym. T warstw mona zniszczy, zadajc jej co najmniej 60 obrae mocy.
Zielony: Stworzenie otrzymuje 10k6 obrae od trucizny

Czarodziej,, 9. poziom Wyrzeczenie

Pryzmatyczna ciana [3/9]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • duration10 minut

przy nieudanym obronie, lub o poow mniejsze obraenia od udanego. Zaklcie passwall lub inne o takim samym lub wyszym poziomie, ktre moe otworzy portal na twardej powierzchni, niszczy t warstw.
Niebieski: Stworzenie otrzymuje 10k6 zimna obraenia w przypadku nieudanego rzutu obronnego lub o poow mniejsze w przypadku udanego rzutu obronnego. Ta warstwa moe zosta zniszczona, zadajc jej co najmniej 25 obrae od ognia.
Indygo: W przypadku nieudanego rzutu obronnego stworzenie jest powstrzymywane. Musi wtedy wykona rzut obronny na Konstytucj na koniec kadej swojej tury. Jeli trzykrotnie uda si uratowa, zaklcie si koczy. Jeli trzykrotnie nie uda mu si obroni, na stae zamienia si w kamie i podlega skamieniaoci. Sukcesy i poraki nie musz nastpowa po sobie, led oba, dopki stworzenie nie zbierze trjki.
Dopki ta warstwa jest na swoim miejscu, zaklcia nie mog by rzucane przez cian. Warstwa jest niszczona przez jasne wiato rzucane przez zaklcie wiata dziennego lub podobne zaklcie rwnego lub wyszego poziomu.
Fioletowy: W przypadku nieudanego rzutu obronnego istota zostaje olepiona . Musi wtedy wykona rzut obronny na Mdro

Czarodziej,, 9. poziom Wyrzeczenie

Pryzmatyczna ciana [4/9]

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsVS
 • duration10 minut

na pocztku twojej nastpnej tury. Udany rzut obronny koczy lepot. Jeli ten rzut obronny si nie powiedzie, istota zostaje przetransportowana na inn paszczyzn wybran przez DM i nie jest ju olepiona. (Zazwyczaj istota, ktra znajduje si na paszczynie, ktra nie jest jej planem macierzystym, zostaje wygnana do domu, podczas gdy inne stworzenia s zwykle rzucane na paszczyzny Astralne lub Eteryczne.) Ta warstwa jest niszczona przez magi rozpraszania zaklcie lub podobne zaklcie rwnego lub wyszego poziomu, ktre moe zakoczy zaklcia i efekty magiczne. zakl nie mona rzuca przez cian. Warstwa jest niszczona przez jasne wiato rzuca