Level from: to
custom background URL

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Boosty

Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Meteorytowy Sztylet

  • casting time 1 akcja
  • range 1,5 - 4 m

  • components
  • duration

Przy ataku zadajesz 1k8 + Modyfikator z inteligencji obrażeń od ognia.

Zasięg 1,5 metra.

Właściwości: Lekka, Finezyjna, Rzucana (Zasięg 6/18), Nie zadaje obrażeń sojusznikom, Jest w stanie zabić bogów

Specjalna zdolność: uderzenie meteorytu. Wbijasz sztylet w ziemie, następnie od sztyletu rozszerza się potężna fala, każdy wróg w promieniu 4 metrów musi wykonać rzut obronny na siłę lub otrzymać 2k8 obrażeń od ognia i zostać odepchniętym poza zasięg umiejętności, udany rzut zmniejsza obrażenia o połowę


0 0