Level from: to
custom background URL

custom background icons
Back to default icons

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Boosty

Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Flaming Spear (i)

 • casting time1 bonusactie
 • rangeZelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentratie, tot 10 minuten

salpeter of zwavel ter waarde van 25gp

Je roept een speer op met een roodgloeiend ijzeren punt, die standhoudt voor de duur van de spreuk. Deze magische speer telt als een simple melee weapon waar je proficiency mee hebt. De speer levert 2d8 fire damage bij een treffer en heeft de eigenschappen finesse, light, en thrown (bereik 20/60).

Als je de speer laat vallen of werpt, verdwijnt het aan het einde van je beurt. Daarna kun je de speer als een bonusactie opnieuw in je hand laten verschijnen.

Op Hogere Levels: Wanneer je deze spreuk gebruikt op level 4 of hoger, neemt de kracht toe met 1d8 per elke twee spell slot levels boven 2.

Dorian's Dyslexic Spells of Doom 2nd level Evocation

Freezing Spear

 • casting time1 bonusactie
 • rangeZelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentratie, tot 10 minuten

een fiool spirknotenolie ter waarde van 50gp

Je roept een speer op met waarvan de punt een met sneeuw bedekte ijspegel is, die standhoudt voor de duur van de spreuk. Deze magische speer telt als een simple melee weapon waar je proficiency mee hebt. De speer levert 3d6 cold damage bij een treffer en heeft de eigenschappen finesse, light, en thrown (bereik 20/60).

Als je een wezen treft dat moet ademhalen, dan moet dat wezen een Constitution saving throw maken. Mislukt dat, dan daalt elke snelheid van dit wezen met 5 voet, tot een minimum van 5, tot het eind van jouw volgende beurt.

Als je de speer laat vallen of werpt, verdwijnt het aan het einde van je beurt. Daarna kun je de speer als een bonusactie opnieuw in je hand laten verschijnen.

Op Hogere Levels: Wanneer je deze spreuk gebruikt op level 5 of hoger, neemt de kracht toe met 1d6 en de vertraging met 5 voet, per elke twee spell slot levels boven 3.

Dorian's Dyslexic Spells of Doom 3rd level Evocation

Storm Spear

 • casting time1 bonusactie
 • rangeZelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentratie, tot 10 minuten

barnsteen of fulguriet ter waarde van 100gp

Je roept een speer op waarvan de punt glimt en vonkt als statisch geladen metaal, die standhoudt voor de duur van de spreuk. Deze magische speer telt als een simple melee weapon waar je proficiency mee hebt. De speer levert 3d8 lightning damage bij een treffer en heeft de eigenschappen finesse, light, en thrown (bereik 20/60). Als je een wezen treft dat een ijzerhoudend pantser draagt, of een Construct of Elemental is, dan moet dat wezen een Constitution saving throw maken.

Mislukt dat, dan is het wezen gemagnetiseerd tot het eind van jouw volgende beurt. Aanvallen op een gemagnetiseerd wezen worden gemaakt met voordeel, indien uitgevoerd met een metalen wapen of projectiel.

Als je de speer laat vallen of werpt, verdwijnt het aan het einde van je beurt. Daarna kun je de speer als een bonusactie opnieuw in je hand laten verschijnen.

Op Hogere Levels: Wanneer je deze spreuk gebruikt op level 5 of hoger, neemt de kracht toe met 1d8 per elke twee spell slot levels boven 4.

Dorian's Dyslexic Spells of Doom 4th level Evocation

Vitriolic Spear

 • casting time1 bonusactie
 • rangeZelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentratie, tot 10 minuten

een fiool met gif of sinistorielextract ter waarde van 100gp

Je roept een speer op met een donkerbruine punt, gedrenkt in een lichtgroene vloeistof, die standhoudt voor de duur van de spreuk. Deze magische speer telt als een simple melee weapon waar je proficiency mee hebt. De speer levert 8d4 acid damage bij een treffer en heeft de eigenschappen finesse, light, en thrown (bereik 20/60). Als je een wezen treft dat een ijzerhoudend pantser draagt, of een Construct of Elemental is, dan heeft dit wezen de eerste keer wanneer het voor het begin van jouw volgende beurt wordt geraakt een -1 malus op AC.

Als je de speer laat vallen of werpt, verdwijnt het aan het einde van je beurt. Daarna kun je de speer als een bonusactie opnieuw in je hand laten verschijnen.

Op Hogere Levels: Wanneer je deze spreuk gebruikt op level 5 of hoger, neemt de kracht toe met 1d4 per spell slot level boven 4.

Dorian's Dyslexic Spells of Doom 4th level Evocation

2 2
3 3
4 4
4 4