Level from: to
custom background URL

custom background icons
Back to default icons

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Boosty

Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Flaming Spear (i)

 • casting time1 bonusactie
 • rangeZelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentratie, tot 10 minuten

salpeter of zwavel ter waarde van 25gp

Je roept een speer op met een roodgloeiend ijzeren punt, die standhoudt voor de duur van de spreuk. Deze magische speer telt als een simple melee weapon waar je proficiency mee hebt. De speer levert 2d8 fire damage bij een treffer en heeft de eigenschappen finesse, light, en thrown (bereik 20/60).

Als je de speer laat vallen of werpt, verdwijnt het aan het einde van je beurt. Daarna kun je de speer als een bonusactie opnieuw in je hand laten verschijnen.

Op Hogere Levels: Wanneer je deze spreuk gebruikt op level 4 of hoger, neemt de kracht toe met 1d8 per elke twee spell slot levels boven 2.

Dorian's Dyslexic Spells of Doom 2nd level Evocation

Freezing Spear

 • casting time1 bonusactie
 • rangeZelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentratie, tot 10 minuten

een fiool spirknotenolie ter waarde van 50gp

Je roept een speer op met waarvan de punt een met sneeuw bedekte ijspegel is, die standhoudt voor de duur van de spreuk. Deze magische speer telt als een simple melee weapon waar je proficiency mee hebt. De speer levert 3d6 cold damage bij een treffer en heeft de eigenschappen finesse, light, en thrown (bereik 20/60).

Als je een wezen treft dat moet ademhalen, dan moet dat wezen een Constitution saving throw maken. Mislukt dat, dan daalt elke snelheid van dit wezen met 5 voet, tot een minimum van 5, tot het eind van jouw volgende beurt.

Als je de speer laat vallen of werpt, verdwijnt het aan het einde van je beurt. Daarna kun je de speer als een bonusactie opnieuw in je hand laten verschijnen.

Op Hogere Levels: Wanneer je deze spreuk gebruikt op level 5 of hoger, neemt de kracht toe met 1d6 en de vertraging met 5 voet, per elke twee spell slot levels boven 3.

Dorian's Dyslexic Spells of Doom 3rd level Evocation

Storm Spear

 • casting time1 bonusactie
 • rangeZelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentratie, tot 10 minuten

barnsteen of fulguriet ter waarde van 100gp

Je roept een speer op waarvan de punt glimt en vonkt als statisch geladen metaal, die standhoudt voor de duur van de spreuk. Deze magische speer telt als een simple melee weapon waar je proficiency mee hebt. De speer levert 3d8 lightning damage bij een treffer en heeft de eigenschappen finesse, light, en thrown (bereik 20/60). Als je een wezen treft dat een ijzerhoudend pantser draagt, of een Construct of Elemental is, dan moet dat wezen een Constitution saving throw maken.

Mislukt dat, dan is het wezen gemagnetiseerd tot het eind van jouw volgende beurt. Aanvallen op een gemagnetiseerd wezen worden gemaakt met voordeel, indien uitgevoerd met een metalen wapen of projectiel.

Als je de speer laat vallen of werpt, verdwijnt het aan het einde van je beurt. Daarna kun je de speer als een bonusactie opnieuw in je hand laten verschijnen.

Op Hogere Levels: Wanneer je deze spreuk gebruikt op level 5 of hoger, neemt de kracht toe met 1d8 per elke twee spell slot levels boven 4.

Dorian's Dyslexic Spells of Doom 4th level Evocation

Vitriolic Spear

 • casting time1 bonusactie
 • rangeZelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentratie, tot 10 minuten

een fiool met gif of sinistorielextract ter waarde van 100gp

Je roept een speer op met een donkerbruine punt, gedrenkt in een lichtgroene vloeistof, die standhoudt voor de duur van de spreuk. Deze magische speer telt als een simple melee weapon waar je proficiency mee hebt. De speer levert 8d4 acid damage bij een treffer en heeft de eigenschappen finesse, light, en thrown (bereik 20/60). Als je een wezen treft dat een ijzerhoudend pantser draagt, of een Construct of Elemental is, dan heeft dit wezen de eerste keer wanneer het voor het begin van jouw volgende beurt wordt geraakt een -1 malus op AC.

Als je de speer laat vallen of werpt, verdwijnt het aan het einde van je beurt. Daarna kun je de speer als een bonusactie opnieuw in je hand laten verschijnen.

Op Hogere Levels: Wanneer je deze spreuk gebruikt op level 5 of hoger, neemt de kracht toe met 1d4 per spell slot level boven 4.

Dorian's Dyslexic Spells of Doom 4th level Evocation

Missed Step

 • casting time1 reactie
 • range30 voet

 • componentsV, M
 • durationDirect

50 voet touw, en vistuig of een katrol

Als een reactie wanneer een wezen binnen 30 voet dat jij kunt zien of horen zich lopend verplaatst, kun je proberen dit wezen te laten struikelen. Het wezen moet een Dexterity saving throw maken. Wezens met meer dan vier benen of poten hebben voordeel op de saving throw.

Slaagt het wezen, dan kan het nog maximaal 10 voet verplaatsen, als het nog beweging over heeft. Mislukt de worp, dan krijgt het wezen 3d8 bludgeoning damage en valt het prone. Het wezen mag opstaan als het voldoende verplaatsing heeft. Mislukt de worp met meer dan 5, dan mag het wezen pas in zijn volgende beurt weer verplaatsen.

Dorian's Dyslexic Spells of Doom 1st level Enchantment

Spider Limb

 • casting time1 actie
 • rangeZelf

 • componentsS, M
 • durationDirect

een zwaard en ijzeren miniatuur van een spin

Je beide armen, handen en wat je daarmee draagt, veranderen in de voorpoten van die van een Zwaardspin. Je kunt met beide armen eenmaal een wezen binnen 5 voet aanvallen.

Maak een melee spell attack voor elke aanval. Bij een treffer krijgt een doelwit 2d8 piercing damage en 2d8 poison damage. Als een wezen dat de saving throw mist met 5 of meer, heeft de toestand paralyzed tot het begin van jouw volgende beurt.

Dorian's Dyslexic Spells of Doom 2nd level Transmutation

Vanishment

 • casting time1 actie
 • rangeZelf

 • componentsV, S
 • durationConcentratie, tot 1 minuut

Je bent ontzichtbaar tot het einde van de spreuk. Alles wat je draagt is ook onzichtbaar, zolang je het vasthebt of bij je draagt.

Je kunt deze spreuk ook uitspreken zonder je erop te concentreren. In dat geval duurt de onzichtbaarheid slechts tot het eind van jouw volgende beurt.

Dorian's Dyslexic Spells of Doom 4th level Illusion

Divine Herd

 • casting time1 actie
 • rangeZelf (30-voet lijn)

 • componentsV, S, M
 • durationDirect

een plukje schapenwol en een ramshoorn

Je roept een kudde kosmische rammen op, die in een lijn van 60 voet lang en 10 voet breed van je af rennen in een richting van jouw keuze. Zodra ze het einde van die afstand bereiken, verdwijnen de rammen.
Elk wezen van jouw keuze die de rammen aanraken, moet een Strength saving throw maken. Wezens met de eigenschap Incorporeal Movement slagen automatisch voor deze worp.

Bij een mislukte saving throw krijgt een wezen 2d10 bludgeoning damage en 2d8 force damage. Bovendien valt het wezen prone, tenzij het de eigenschap hover heeft.
Bij een geslaagde worp krijgt het wezen half zoveel schade en mag het als reactie tot 10 voet opzij of bij jou vandaan verplaatsen.

Op Hogere Levels: Wanneer je deze spreuk gebruikt op level 3 of hoger, neemt de force damage toe met 1d8 per spell slot level boven 2.

Dorian's Dyslexic Spells of Doom 3rd level Evocation

Faerie Ire (i)

 • casting time1 actie
 • range30 voet

 • componentsV, S
 • durationDirect

Kies een wezen dat je kunt zien binnen bereik. Een drietal spectrale Sprites verschijnt om dat doelwit heen en valt het doelwit aan. Het doelwit moet een Dexterity saving throw maken om de Sprites te ontwijken.

Een wezen krijgt 3d8 + jouw spellcasting modifier aan poison damage als hij dat niet haalt, of de helft als de worp wel slaagt. Een wezen dat de worp mist met 5 of meer, krijgt de toestand unconscious tot het begin van jouw volgende beurt.

Wezens die (vooral) uit ijzer bestaan, wezens met de eigenschap Fey Ancestry, en wezens die een pantser dragen dat is gemaakt van ijzer of thauriel, hebben voordeel op deze worp.

Op Hogere Levels: Wanneer je deze spreuk gebruikt op level 2 of hoger, wijzigt het volgende per spell slot level: er verschijnt een extra Sprite, de kracht neem toe met 1d8, en de duur van de toestand unconscious neemt toe met 1 ronde.

Dorian's Dyslexic Spells of Doom 1st level Conjuration

2 2
3 3
4 4
4 4
1 1
2 2
4 4
3 3
1 1

Arcane Blast

 • casting time1 actie
 • range30 voet

 • componentsV, S, F
 • durationDirect

Een geconcentreerde draaikolk van pure magie schiet vanuit je uitgestrekte hand naar een wezen binnen bereik. Het doelwit moet een Intelligence saving throw maken. Bij een mislukte saving throw krijgt het wezen 3d10 force damage en wordt hij 20 voet van je af geduwd. Bij een succesvolle worp krijgt het wezen de helft minder schade en wordt het niet weggeduwd.

Als het doelwit een solide obstakel raakt, zoals een muur, dan krijgen het wezen en wat het raakt elk 3d6 bludgeoning damage. Als het doelwit een ander wezen zou raken, kan dat andere wezen een Dexterity saving throw maken tegen jouw spell-save DC om het doelwit te ontwijken. Bij een mislukte worp krijgen beide wezens 3d6 bludgeoning damage, stopt het doelwit met bewegen, en valt het tweede wezen onderuit op een vrije plaats binnen 5 voet van de botsing.

Fluxeren: Voor elke stap die je deze spreuk fluxeert, neemt de force damage toe met 1d10, wordt het doelwit 5 voet verder weg geduwd en krijg jij 1d8 flux damage.

Eravor: Forbidden Magic 3rd level Evocation

3 3